Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32024R1340 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1340 ze dne 13. května 2024, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele R P
32024R1338 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1338 ze dne 14. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1529 o omezujících opatřeních vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu R P
32024R1268 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1268 ze dne 6. května 2024, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2022/433 na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indonésie rozšiřuje na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu, Turecka a Vietnamu, či nikoli R P
32024R1267 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1267 ze dne 6. května 2024, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2021/2012 na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indonésie rozšiřuje na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Tchaj-wanu a Vietnamu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Vietnamu, a kterým se ukončuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených uvedeným nařízením dovozem plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli zasílaných z Turecka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Turecka R P
32024R1249 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1249 ze dne 26. dubna 2024,kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě R P
32024R1243 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2024/1243 ze dne 26. dubna 2024,kterým se provádí nařízení (EU) 2023/888 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku R P
32024R1216 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1216 ze dne 22. dubna 2024,kterým se názvu „Wiener Gemischter Satz“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 R P
32024R1105 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1105 ze dne 10. dubna 2024, kterým se stanoví ukončení rybolovu platýse zlatého v divizích NAFO 3LNO plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie a lovícími v rámci kvóty přidělené „jiným státům“ R P
32024R1104 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1104 ze dne 17. dubna 2024 o povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 jako doplňkové látky pro koně, psy, kočky a králíky R P
32024R1064 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1064 ze dne 9. dubna 2024 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých alkylfosfátových esterů pocházejících z Čínské lidové republiky R P
32024R1055 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1055 ze dne 10. dubna 2024 o povolení železnato-betainového komplexu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat R P
32024R1045 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1045 ze dne 9. dubna 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu niklu v potravinách, a kterým se mění některé odkazy R P
32024R0999 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/999 ze dne 22. března 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Abricot des Baronnies“ (CHZO)) R P
32024R0844 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/844 ze dne 13. března 2024, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz elektrolytických oxidů manganičitých pocházejících z Čínské lidové republiky R P
32024R0841 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/841 ze dne 8. března 2024, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/73 R P
32024R0824 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/824 ze dne 8. března 2024 o povolení hořcové tinktury z Gentiana lutea L. jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat R P
32024R0820 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/820 ze dne 8. března 2024, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení (EU) 2019/73 R P
32024R0819 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/819 ze dne 8. března 2024 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 R P
32024R0818 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/818 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013, pokud jde o prodloužení dočasných mimořádných opatření týkajících se požadavků na zajištění přijímané ústředními protistranami R P
32024R0785 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/785 ze dne 5. března 2024, kterým se zavádí celní evidence dovozu nových bateriových elektrických vozidel určených pro přepravu osob, která pocházejí z Čínské lidové republiky R P