Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0793 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/793 ze dne 16. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o přijetí programu přidružení EU-Gruzie na období 2021-2027 R P
32022D0793 Rozhodnutí Rady (EU) 2022/793 ze dne 16. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o přijetí programu přidružení EU-Gruzie na období 2021-2027 R P
32021D0146 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/146, ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Andorrským knížectvím R P
32021D0145 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/145, ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Republikou San Marino R P
32021D0144 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/144, ze dne 5. února 2021, kterým se aktualizuje příloha A Měnové dohody mezi Evropskou unií a Monackým knížectvím R P
32021D0143 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/143, ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem R P
32021D0012 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/12, ze dne 17. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o určení zboží, u něhož nehrozí riziko R P
32021D0002 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/2, ze dne 17. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o přijetí rozhodnutí o změně Protokolu o Irsku/Severním Irsku R P
32021D0001 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1, ze dne 17. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o zemědělské dotace R P
32020D2186 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2186, ze dne 17. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o praktická pracovní ujednání týkající se výkonu práv zástupců Unie R P
32020D0951 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/951 ze dne 26. června 2020 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou o společném leteckém prostoru jménem Unie R P
32020D0948 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/948 ze dne 26. června 2020 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru jménem Unie R P
32020D0947 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/947 ze dne 26. června 2020 o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii R P
32020D0788 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/789 ze dne 9. června 2020 o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky R P
32020D0751 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/751 ze dne 27. května 2020 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob R P
32020D0520 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/520 ze dne 18. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii R P
32019D2229 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2229 ze dne 19. prosince 2019 o zmocnění k zahájení jednání s Běloruskou republikou o dohodě o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách R P
32019D2228 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2228 ze dne 19. prosince 2019 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob jménem Unie R P
32019D2145 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2145 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé R P
32015R0941 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/941 ze dne 9. června 2015 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (kodifikované znění) R P