Animace načítání

Stránka se připravuje...


32022D0793
Rozhodnutí Rady (EU) 2022/793 ze dne 16. května 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o přijetí programu přidružení EU-Gruzie na období 2021-2027
2022
793
16.05.2022
Rozhodnutí
3
D
Dvoustranné smlouvy se třetími zeměmi (11.40), Jiné evropské země (11.40.10.40)