Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0519(01) Rozhodnutí Rady, ze dne 16. května 2022, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 Evropské unie na rozpočtový rok 2022 2022/C 202/02 R P
32021D0135 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU, Euratom) 2021/135 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 o podrobné podmínky pro výpočet efektivní míry tvorby rezerv ve společném rezervním fondu R P
32020R2092 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie R P
32020D1271 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1271 ze dne 11. září 2020, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8 Evropské unie na rozpočtový rok 2020 R P
32020D1001(01) ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. září 2020, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 R P
32020D0908(01) ROZHODNUTÍ RADY ze dne 4. září 2020, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7 Evropské unie na rozpočtový rok 2020 R P
32020D0626(01) ROZHODNUTÍ RAD ze dne 24. června 2020, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5 Evropské unie na rozpočtový rok 2020 R P
32020D0547 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/547 ze dne 17. dubna 2020 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020 na poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 R P
32020D0546 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/546 ze dne 17. dubna 2020 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 R P
32020D0545 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/545 ze dne 17. dubna 2020 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a posílení Úřadu evropského veřejného žalobce R P
32020D0528(01) ROZHODNUTÍ RADY ze dne 25. května 2020, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4 Evropské unie na rozpočtový rok 2020 R P
32020D0507(01) ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. května 2020, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3 Evropské unie na rozpočtový rok 2020 R P
32018R1046 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 R P
32018D0620(01) ROZHODNUTÍ RADY ze dne 18. června 2018, kterým se přijímá postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2 Evropské unie na rozpočtový rok 2018 R P
32017D1331 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1331 ze dne 4. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události R P
32015R2462 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2462 ze dne 30. října 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie R P
32015R1929 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) 2015/1929 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie R P
32014R0547 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) č. 547/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie R P
32013R1271 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 R P
32012R1268 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie R P