Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2020/546

xx dne 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 2. xxxxxxxx 2013 xxxx Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, spolupráci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (1), x xxxxxxx xx xxx 12 xxxx xxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx financovat x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo více xxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxx xxx xxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxx nástroj xxxxxxxxx xxxx 600 000 000 XXX (x xxxxxx roku 2011), xxx je xxxxxxxxx x xxxxxx 11 nařízení Rady (XX, Xxxxxxx) č. 1311/2013 (2), přičemž tato xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o propadlé xxxxxx poskytnuté v xxxxxxx s xxxx. 1 druhým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx článku.

(3)

Aby bylo xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Po xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 (Xxxxxxxxxx x občanství) xx xxxxx uvolnit prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx x souhrnném rozpočtu Xxxx na rozpočtový xxx 2020 x xxxxxx xx xxxx 243 039 699 EUR xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 3 za účelem xxxxxxxxxxx okamžitých xxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxx onemocnění COVID-19. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pružnosti, x xxxxx xxxx uvolněny xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx rozpočtu x. 1 x souhrnnému xxxxxxxx Xxxx na xxx 2020.

(5)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx několika xxxxxxxxxxxx xxx.

(6)

Toto rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx začleněnými do xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxx 2020. Xxx xxxx xxxxxxxxx soudržnost x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx, mělo by xx toto rozhodnutí xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxx,

PŘIJALY TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1.   Ve prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx rozpočtový xxx 2020 xx x xxxxxxxx pružnosti uvolňuje xxxxxx xx výši 243 039 699 EUR xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx 3 (Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx).

Xxxx částka xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx současné zdravotnické xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx onemocnění COVID-19.

2.   Xx xxxxxxx očekávaného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx odhadovány v xxxx xxxx:

x)

123 950 247 EUR x xxxx 2020;

x)

71 453 672 XXX x roce 2021;

x)

23 817 890 XXX x xxxx 2022;

x)

23 817 890 EUR x xxxx 2023.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 17. dubna 2020.

X Bruselu xxx 17. xxxxx 2020.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Radu

Předseda

X. XXXXĆ XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 373, 20.12.2013, x. 1.

(2)  Nařízení Rady (XX, Xxxxxxx) x. 1311/2013 xx dne 2. xxxxxxxx 2013, kterým xx stanoví víceletý xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 2014–2020 (Xx. xxxx. L 347, 20.12.2013, s. 884).