Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (XX) 2020/545

xx dne 17. xxxxx 2020

o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 2. prosince 2013 xxxx Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (1), x xxxxxxx xx xxx 12 této xxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx stropů xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 600 000 000 EUR (x xxxxxx xxxx 2011), xxx je xxxxxxxxx x článku 11 xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1311/2013 (2), xxxxxxx tato xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx na financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx posílení Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)

Po xxxxxxxxxxx xxxxx možností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 (Bezpečnost x xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2020 x xxxxxx xx xxxx 73 300 000 XXX nad xxxxx xxxxxx xxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxx prostředkům xxxxxxxxx x xxxxxxxx pružnosti xxxx xxx rozloženy xx dvou xxxxxxxxxxxx xxx.

(6)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x finančními prostředky xxxxxxxxxxx xx opravného xxxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie na xxx 2020. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxx dne xxxx přijetí,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1.   Xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxxxxxxx rok 2020 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 73 300 000 XXX ke xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x okruhu 3 (Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxx částka xx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxx posílení Xxxxx evropského veřejného xxxxxxx.

2.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxx uvolněné z xxxxxxxx xxxxxxxxx odhadovány x této xxxx:

x)

43 300 000 XXX x roce 2020;

x)

30 000 000 XXX x xxxx 2021.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx platby na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx procesem.

Xxxxxx 2

Toto rozhodnutí xxxxxxxx x platnost xxxx vyhlášení v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 17. xxxxx 2020.

X Xxxxxxx dne 17. xxxxx 2020.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

D. M. XXXXXXX

Xx Radu

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

X. XXXXĆ XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1311/2013 xx xxx 2. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 2014–2020 (Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, s. 884).