Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2020/545

xx dne 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx okamžitých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x posílení Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodu xx xxx 2. xxxxxxxx 2013 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záležitostech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (1), x xxxxxxx na xxx 12 xxxx xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

vzhledem x xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx umožnit xxxxxxxxxxx přesně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx stropů xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx okruhů.

(2)

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx disponibilní xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 600 000 000 XXX (x xxxxxx xxxx 2011), xxx xx xxxxxxxxx x článku 11 xxxxxxxx Xxxx (XX, Euratom) x. 1311/2013 (2), xxxxxxx xxxx xxxxxx xx případně xxxxxx o propadlé xxxxxx dané x xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xxx bylo xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xx xxxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)

Xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 (Xxxxxxxxxx x občanství) je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx doplněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxxxx xxx 2020 x xxxxxx xx xxxx 73 300 000 XXX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okamžitých opatření x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xx xxxxxxx očekávaného xxxxxxx plateb xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxx být rozloženy xx xxxx rozpočtových xxx.

(6)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 2020. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tímto opravným xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1.   Xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx rok 2020 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 73 300 000 XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x okruhu 3 (Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx onemocnění COVID-19 x xxx posílení Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

2.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx:

a)

43 300 000 XXX x xxxx 2020;

x)

30 000 000 XXX x xxxx 2021.

Konkrétní částky xx xxxxx xxxxxxxxxx xx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx se xxx xxx 17. xxxxx 2020.

X Xxxxxxx dne 17. xxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

X. M. XXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx

X. XXXXĆ XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 373, 20.12.2013, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1311/2013 xx dne 2. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx víceletý xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 2014–2020 (Úř. xxxx. L 347, 20.12.2013, s. 884).