Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (EU) 2020/547

xx xxx 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx události x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx posílení xxxxxxxxxx civilní xxxxxxx Xxxx/xxxxXX x reakci xx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2. prosince 2013 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, spolupráci x xxxxxxxxxxxx záležitostech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (1), x xxxxxxx xx xxx 14 xxxx xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 1311/2013 (2) xxxx vytvořeno xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve výši xx 0,03 % xxxxxxx národního xxxxxxx Xxxx.

(2)

X xxxxxxx x xxxxxxx 6 nařízení (XX, Euratom) č. 1311/2013 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx pro nepředvídané xxxxxxxx xx rok 2020 (3).

(3)

Xxxx, xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx možnosti, xxx x rámci stropů xxxxxxx v xxxxxx 3 (Bezpečnost x xxxxxxxxx) xx rok 2020 víceletého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxx 2 392 402 163 XXX xxxxxxxxxxxx xx rok 2020 a x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx 1 094 414 188 XXX xxxxxxxxxxxx na xxx 2020, xx x zájmu řešení xxxxxx vyplývajících x xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2020 nad xxxxx xxxxxx závazků x xxxxxx 3 víceletého xxxxxxxxxx rámce.

(4)

X ohledem xx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1311/2013.

(5)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx opravného xxxxxxxx x. 2 x xxxxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie xx xxx 2020. Aby xxxx xxxxxxxxx soudržnost x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mělo xx xx xxxx rozhodnutí xxxxxx ode dne xxxx přijetí,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2020 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x okruhu 3 (Xxxxxxxxxx x občanství) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 714 558 138 XXX x rozpětí xxx xxxxxxxxxxxx události xx krytí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Celková částka 714 558 138 XXX xxxxxxx x článku 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xx xxx 2020 xxxxxx 5 (Správa) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce.

Xxxxxx 3

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 17. xxxxx 2020.

X Xxxxxxx xxx 17. xxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

D. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

Předseda

G. GRLIĆ XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 373, 20.12.2013, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX, Xxxxxxx) x. 1311/2013 xx dne 2. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 2014–2020 (Úř. xxxx. L 347, 20.12.2013, x. 884).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Komise Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxx úpravách xxxxxxxxxx xxxxx pro rok 2020 xxxxx xxxxxx XXX (XXX(2019) 310).