Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (EU) 2020/547

xx xxx 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx události x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxx členským státům x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx/xxxxXX x reakci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX EVROPSKÉ UNIE,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2. xxxxxxxx 2013 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx finančním xxxxxx (1), x xxxxxxx xx xxx 14 této xxxxxx,

x ohledem na xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx 13 nařízení Rady (XX, Xxxxxxx) x. 1311/2013 (2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xx 0,03 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

(2)

X souladu x xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1311/2013 Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2020 (3).

(3)

Xxxx, xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 (Bezpečnost a xxxxxxxxx) xx rok 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx události, a xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx 2 392 402 163 XXX xxxxxxxxxxxx xx xxx 2020 x x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx 1 094 414 188 XXX disponibilní na xxx 2020, xx x zájmu xxxxxx xxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšením prostředků xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2020 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4)

X xxxxxxx xx xxxx velmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx krajnosti xxxxx čl. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX, Euratom) x. 1311/2013.

(5)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie na xxx 2020. Aby xxxx zajištěna soudržnost x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx přijetí,

PŘIJALY XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxxxxxxx xxx 2020 xx nad xxxxx stropu závazků x okruhu 3 (Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 714 558 138 XXX z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxx 714 558 138 XXX uvedená x článku 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 2020 okruhu 5 (Xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx v platnost xxxx vyhlášení v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 17. dubna 2020.

X Xxxxxxx dne 17. xxxxx 2020.

Za Xxxxxxxx parlament

předseda

X. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

Předseda

G. XXXXĆ XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 373, 20.12.2013, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU, Xxxxxxx) x. 1311/2013 xx xxx 2. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámec na xxxxxx 2014–2020 (Úř. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 884).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxx úpravách finančního xxxxx pro xxx 2020 xxxxx xxxxxx XXX (COM(2019) 310).