Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32018R0974 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) R P
32015R1100 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Text s významem pro EHP) R P
32014R0869 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě (Text s významem pro EHP) R P
32012R0070 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32012R0070R(01) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží ( Úřední věstník Evropské unie L 32 ze dne 3. února 2012 ) R P
32010R0202 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 202/2010 ze dne 10. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2003 o šíření statistiky silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP) R P
32009R0399 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 399/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi R P
32007R0833 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 833/2007 ze dne 16. července 2007, kterým se ukončuje přechodné období stanovené nařízením Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP) R P
32007R0425 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 425/2007 ze dne 19. dubna 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách R P
32007R0332 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (Text s významem pro EHP) R P
32006R1365 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS R P
32003R0091 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy R P
31999R2691 Nařízení Komise (ES) č. 2691/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Text s významem pro EHP) R P
31998R1172 Nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží R P
31990L0653 Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1990, kterou se mění některé směrnice Společenství o statistice nákladní dopravy a statistice cen plynu a elektřiny, pokud jde o provádění těchto směrnic v Německu (90/653/EHS) R P
31980L1119 Směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1980 o statistickém vykazování přepravy zboží po vnitrozemských vodních cestách (80/1119/EHS) R P