Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxx

xx xxx 4. prosince 1990,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x statistice cen xxxxx x elektřiny, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Německu

(90/653/EHS)

RADA EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 213 této xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Komise [1],

s xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx parlamentu [2],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx [3],

xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 78/546/EHS [4] xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 89/462/XXX [5], 80/1119/XXX [6] a 80/1177/XXX [7], ve xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/377/XXX xx xxx 29. června 1990 x postupu Společenství xxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx [8];

vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx sjednocení Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx plně xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx členění xxxxx o xxxxxxx xx třeba rozšířit xxx, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bývalé Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky;

vzhledem x xxxx, že xxxxxx xxxxx řídících xxxxxx železniční xxxx xx xxxxx pro xxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cen xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx regionů x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx také xxxxxxx x místa na xxxxx xxxxxx Německé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 78/546/XXX, 80/1177/XXX x 80/1119/XXX, vymezí Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx demokratické xxxxxxxxx a sdělí xx Xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx směrnice 90/476/XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x každém xxxxxxx xxxx nejpozději xxxx 31. xxxxxxxx 1990. Xxxx údaje xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx Evropskému parlamentu x Xxxx.

2. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxx 80/1177/EHS, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx řídících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zařízení x Xxxxxxx přede dnem, x němuž se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 90/476/EHS xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x každém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1990. Xxxx xxxxx budou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx 2

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plynu x elektřiny, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxx 90/377/EHS, podle xxxxxxx x míst xxxxxx Německo xxxxxxxxxx xxxx 1. července 1992 regiony x xxxxx xx xxxxx xxxxxx Německé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx Komisi. Xxxx xxxxx budou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

Článek 3

Xxxxxx je xxxxxxxxx změnit:

- xxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1,

- xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx 80/1177/XXX,

- přílohy X x II xxxxxxxx 90/377/EHS xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 4. xxxxxxxx 1990.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. xx Michelis


[1] Úř. xxxx. X 248, 2.10.1990, x. 7.

[2] Stanovisko xx xxx 21. xxxxxxxxx 1990 (xxxxx nezveřejněné x Xxxxxxx věstníku).

[3] Stanovisko ze xxx 20. listopadu 1990 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).

[4] Xx. xxxx. X 168, 26.6.1978, x. 29.

[5] Xx. xxxx. X 226, 3.8.1989, x. 8.

[6] Xx. xxxx. X 339, 15.12.1980, x. 30.

[7] Xx. xxxx. X 350, 23.12.1980, x. 23.

[8] Úř. věst. X 185, 17.7.1990, x. 16.