Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Směrnice Xxxx

xx xxx 17. xxxxxxxxx 1980

o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravy xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(80/1119/XXX)

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x zejména xx xxxxxx 213 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [2],

xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x členských xxxxxxx, xxx xxxxx provádět xxxxx svěřené xx Xxxxxxxx; xx tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x musí xx xxxxx vnitrostátní, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx statistické xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeden xxx, jelikož kolísání xxxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxx zboží;

vzhledem k xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx dostačující xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vnitrozemských xxxxxxx cestách;

vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x členských xxxxxxx, xx xx měly xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení;

vzhledem x tomu, že Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx prozkoumat, do xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx této xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; že by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; že xx Xxxx xxxx na xxxxx Komise xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xxxxxxxxx plavidly a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxx rozsahu x xxxxxx přepravy xxxxx; xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx mělo v xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx finančně přispět,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1. Členské xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestami xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, v xxx jsou registrovány xxxx x níž xxxx xxxxxxxx k xxxxxx, x to

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vlastní xxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx účely této xxxxxxxx xx:

x) "vnitrozemskou xxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přírodní nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vnitrozemské plavby;

b) "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby" xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx něj, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesených xx plavidlech, x xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx v klidných xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50 x,

- xxxxxxxx používaná především xxx přepravu cestujících,

- xxxxxxxx používaná xxxx xxxxxxxx,

- plavidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nekomerční xxxxx,

- xxxxxxxx používaná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx palivem xxxx skladování,

- plavidla xxxxxxxxxxx pro přepravu xxxxx, jako xxxxxxxx xxxx, plovoucí xxxxx, xxxxxxxx dílny, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x 1. xxxxx 1981.

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxx xx xxxx ukazatele:

a) xxxxxxxx nákladu v xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxxxxxxxx doprava, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx stejném vykazujícím xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx buď nakládá xxxx xxxxxxx, ne xxxx nakládá i xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx rozlišuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxxxxx přes xxxxx vykazujícího xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx lodi xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x místem xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zdvihnut na xxxxxx xxxxxxxxx nosiče;

c) xxxxxx nákladu xxxxx xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxx sloupci xxxxxxx X;

x) státní xxxxxxxxxxx, tj. xxxx, x níž je xxxxxxxx plavidlo xxxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx, xxxx xxxx, v xxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx;

x) typ xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s vlastním xxxxxxx:

- xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:

- xxxxxx tanker,

- xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx člun xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx):

- xxxxxx tanker,

- jiný xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx),

- xxxx nákladní xxxxxxxx.

"Xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zkapalněného xxxxxxx xxx obalu, xx xxxx v xxxxxx xxxxx;

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX;

x) x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx: země xxxxxxxx x vykládky xxxxx xxxxxxx III;

h) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mezinárodní xxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tun, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx předpisy jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx důvěrnosti, xxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx co xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců po xxxxxxxx xxxxxx sledovaného xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx XX.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx možné xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx typ x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx po konzultaci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxxxx xxxxx sdělí Komisi xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1980 xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Komise ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x technické xxxxxx xxxxxxx xxx zjišťováních x přijme xxxxxx xxxxxxx k xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x nejjednotnějším xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx zjišťování.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx 1. ledna 1983 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx.

3. Do xxxx xxx od xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx rozhodne Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravy xxxxx xx vnitrozemských xxxxxxx cestách xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 6

Xx dobu xxxxxxx tří xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výdaje xxxxxxx členským státům x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tento xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx dosažení souladu x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1981.

Xxxxxx 8

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

V Xxxxxxx xxx 17. xxxxxxxxx 1980.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxx


[1] Úř. xxxx. X 85, 8.4.1980, x. 75.

[2] Xxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1980 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).


PŘÍLOHA X

XXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx XXX/X (1)

Xxxxxxx NST/R (1)

Popis

1

0

01

Obiloviny

2

02, 03

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

3

00, 06

Xxxx xxxxxxx, cukrovka

4

05

Dřevo x xxxxx

5

04, 09

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx původu

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Xxxxxxxxx a krmivo xxx xxxxxxx

7

18

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxx

8

2

21, 22, 23

Xxxxx xxxxxxxx paliva

9

3

31

Ropa

10

32, 33, 34

Xxxxx produkty

11

4

41, 46

Železná xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx odpad a xxxxx z vysokých xxxx

12

45

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Xxxxxx xxxxxxx

14

6

64, 69

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

15

61, 62, 63, 65

Xxxxxxxxxx x nezpracované xxxxxxxx xxxxxxxx

16

7

71, 72

Přírodní x xxxxxxxx xxxxxxx

17

8

83

Xxxxxxxxxx x xxxx, dehet

18

81, 82, 89

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx

19

84

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

20

9

91, 92, 93

Vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx

21

94

Xxxxxx zboží

22

95

Sklo, xxxxxxx xx skla x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx látek

23

96, 97

Xxxx, xxxxxx, oděvy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

24

99

Xxxxx zboží

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx x x. 1968.


XXXXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx

Xxxxxx gewest, xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx von Xxxxxxxxxxxxx

Xüxxxxxxxx von Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx (Xxxx)

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xüxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx (Xxxxxx-

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx von Westfalen)

Nordteil xxx Hessen

Südteil xxx Xxxxxx

Xxxxxxxx von Rheinland-Pfalz

Südteil xxx Rheinland-Pfalz

Nordbaden

Südbaden

Württemberg

Nordbayern (Franken)

Ostbayern (Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx)

Xüxxxxxxx (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxxxx (Xxxx)

Xxxxxxx

Îxx-xx-Xxxxxx

Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx-Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx-Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx-Xxx-xx-Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx-Xxxxx

Xxxx de xx Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx-Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxôxx-Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-Xxxxx-Xôxx x'Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx x'Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx, kromě Xxxxxxxx und XXxxxx

Xxxxxxxx

XXxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxx Humberside

East Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx

Xxxxx-Xxxx

Xxxxx-Xxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxx-Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx


XXXXXXX XXX

XXXXXX XXXX X XXXXXX XXXX

X. Xxxx Xxxxxxxxxx společenství

01. Xxxxxx

02. Xxxxxx

03. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo

04. Xxxxx

05. Xxxxxxx

06. Xxxxx

07. Itálie

08. Xxxxxxxxxxx

09. Xxxxxxxxxx

10. Spojené xxxxxxxxxx

XX. 11. Xxxxxxxxx

XXX. 12. Xxxxxxxx

XX. Země xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx politikou

13. XXXX

14. Xxxxxx

15. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

16. Xxxxxxxxxxxxxx

17. Xxxxxxxx

18. Xxxxxxxx

19. Bulharsko

20. Xxxxxxxxxx

X. 21. Xxxxxxx evropské xxxx

XX. 22. Xxxxxxx xxxxx americké

VII. 23. Xxxxxxx xxxx


XXXXXXX XX

XXXXX XXXXXXX

XXXXXXX 1 X)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zboží

Vykazující xxxx: …………………………… Období (xxx): …………………………..

(x)

Xxxxxxx xxxxx (1)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx)

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

01

02

03

.

.

Xxxxxx

Xxxxx (2):

…………

Celkem

(1) Xxx příloha X.

(2) Xxxxxxx (xxxxxx xxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x této xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 1 X)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx: přepravní výkony x xxx (1) xxxxx skupin zboží

Vykazující xxxx: …………………………… Období (xxx): …………………………..

(xxx)

Xxxxxxx xxxxx (2)

Xxxxxxxxxxxx doprava

Mezinárodní doprava

Tranzit (xxx překládky)

Celkem

Celkem

Podíl EHS

Nakládka

Vykládka

Nakládka

Vykládka

01

02

03

.

.

Celkem

Navíc (3):

…………

Xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních cestách.

(2) Xxx příloha X.

(3) Xxxxxxx (xxxxxx druh), xxxxx xx tradičně xxxxxxxx národní statistiky xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx není xxxxxxx x xxxx směrnici (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 2

Vnitrostátní doprava xxxxxx regionů x xxxx regiony: objem xxxxxxxx xxxxx regionů xxxxxxxx x vykládky

Vykazující xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

(x)

Xxxxxx xxxxxxxx (1)

Xxxxxx xxxxxxxx

01

02

03

Xxxxxx

Xxxxx (2)

Xxxxxx

01

02

03

.

.

Xxxxxx

Xxxxx (2):

…………

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx určí Xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx (uveďte xxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx není xxxxxxx x xxxx směrnici (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 3

Xxxxxxxxxxxx doprava: xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx regionů x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

(x)

Xxxxxx (1)

Skupina xxxxx (2)

01

02

03

Xxxxxx

X. Dopraveno x xxxxxx xxxxxxx

01

02

03

.

.

Xxxxxx X

X. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

01

02

03

.

.

Xxxxxx B

C. Xxxxxxx x xxxxx regionu

01

02

03

.

.

Celkem X

Xxxxxx X + X + C

Vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx

(X + X = X + X)

Xxxxx (3):

……………………………….

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Komise xxxxx xx. 4 xxxx. 2.

(2) Xxx xxxxxxx X.

(3) Xxxxxxx (xxxxxx druh), xxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx (nepovinné).

TABULKA 4 X)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx přepravy xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti

Vykazující xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

(x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx (1)

01

02

03

Xxxxxx

- 49 xx

50 - 149 km

150 - 499 xx

500 xx -

Xxxxxx

Xxxxx (2): …………………...

Xxxxxx

(1) Viz příloha X.

(2) Xxxxxxx (uveďte xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykazující xxxx, xxx xxxxx není xxxxxxx v této xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 4 X)

Xxxxxxxxxxxx doprava: přepravní xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx zboží x přepravní xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

(xxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx (1)

01

02

03

Xxxxxx

- 49 xx

50 - 149 xx

150 - 499 xx

500 km -

Xxxxxx

Xxxxx (2): …………………...

Celkem

(1) Xxx xxxxxxx X.

(2) Doprava (xxxxxx xxxx), která xx xxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 5 X)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx přepravy xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Xxxxxx (rok): …………………………..

(t)

Země xxxxxxxx/xxxxxxxx (1)

Xxxxxxx xxxxx (2)

01

02

03

Xxxxxx

X. Xxxxxxxxx z:

01

02

03

.

.

B. Xxxxxxxx xx:

01

02

03

.

.

Xxxxxx (X + X)

Xxxxx (3): …………………...

Xxxxxx

(1) Xxx příloha XXX.

(2) Viz xxxxxxx X.

(3) Doprava (xxxxxx xxxx), která xx xxxxxxxx součástí národní xxxxxxxxxx vykazující země, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 5 X)

Xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx zboží

Vykazující xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

(t)

Země (1)

Xxxxxxx xxxxx (2)

xxxxxxxx

xxxxxxxx

01

02

03

Xxxxxx

01

01

02

03

.

.

Xxxxxx 01

02

01

02

03

.

.

Celkem 02

.

.

.

.

Xxxxxx …

Xxxxxx

Xxxxx (3): …….

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx XXX.

(2) Xxx xxxxxxx X.

(3) Xxxxxxx (xxxxxx xxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx která xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 6 X)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tkm xxxxx zemí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx skupin xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

(xxx)

Xxxx nakládky/vykládky (1)

Xxxxxxx xxxxx (2)

01

02

03

Xxxxxx

X. Xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx

01

02

03

.

.

X. Xxxxxxxx xx xxxxxx regionů

01

02

03

.

.

Celkem (X + X)

Xxxxx (3): …………………...

Xxxxxx

(1) Viz příloha XXX.

(2) Xxx xxxxxxx X.

(3) Xxxxxxx (uveďte xxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx země, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v této xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 6 X)

Xxxxxxxxx doprava: přepravní xxxxxx přepravy zboží xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v tkm xxxxx zemí xxxxxxxx x vykládky x xxxxx skupin xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Období (xxx): …………………………..

(xxx)

Xxxx (1)

Xxxxxxx xxxxx (2)

xxxxxxxx

xxxxxxxx

01

02

03

Xxxxxx

01

01

02

03

.

.

Xxxxxx 01

02

01

02

03

.

.

Xxxxxx 02

.

.

.

.

Xxxxxx …

Xxxxxx

Xxxxx (3): …….

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx XXX.

(2) Xxx xxxxxxx X.

(3) Xxxxxxx (xxxxxx xxxx), která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx není xxxxxxx v této xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 7 X)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zemí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx státní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Období (xxx): …………………………..

(x)

Xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx (1)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX-10

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx politikou

Ostatní xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

x xxxx

Xxxxxx

x toho

D

F

NL

B

L

CH

A

A. Dopraveno x:

01

02

03

.

.

X. Odesláno xx:

01

02

03

.

Xxxxxx (X + B)

Navíc (2): ……….

Xxxxxx

(1) Viz xxxxxxx XXX.

(2) Xxxxxxx (xxxxxx druh), xxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 7 B)

Tranzitní xxxxxxx: xxxxx přepravy xxxxx xx vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx státní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx země: …………………………… Xxxxxx (rok): …………………………..

(x)

Xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx (1)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX-10

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxx

x xxxx

Xxxxxx

x xxxx

X

X

XX

X

X

XX

X

01

01

02

03

.

.

Xxxxxx 01

02

01

02

03

.

.

Xxxxxx 02

.

.

Celkem …

Xxxxxx

Xxxxx (2):

………….

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx XXX.

(2) Xxxxxxx (xxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykazující xxxx, xxx která xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 8 X)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx x tkm xxxxx zemí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příslušnosti

Vykazující xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

(tkm)

Země xxxxxxxx/xxxxxxxx (1)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx plavidla

EUR-10

Země xx státně xxxxxxx xxxxxxxx politikou

Ostatní xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

x xxxx

Xxxxxx

x toho

D

F

NL

B

L

CH

A

A. Xxxxxxxxx x:

01

02

03

.

.

X. Xxxxxxxx xx:

01

02

03

.

Xxxxxx (X + X)

Xxxxx (2): ……….

Celkem

(1) Xxx xxxxxxx XXX.

(2) Xxxxxxx (xxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx (nepovinné).

TABULKA 8 X)

Xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx po vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx země: …………………………… Xxxxxx (rok): …………………………..

(xxx)

Xxxx (1)

Xxxxxx příslušnost xxxxxxxx

XXX-10

Xxxx xx xxxxxx řízenou xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxx

x xxxx

Xxxxxx

x xxxx

X

X

XX

X

X

XX

X

01

01

02

03

.

.

Xxxxxx 01

02

01

02

03

.

.

Celkem 02

.

.

Xxxxxx …

Xxxxxx

Xxxxx (2):

………….

Xxxxxx

(1) Xxx příloha III.

(2) Xxxxxxx (xxxxxx xxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxx uvedena x této xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 9

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

Xxxxxxxx xxxxx

x

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Dopraveno z (1):

01

02

03

.

.

X. Xxxxxxxx do (1):

01

02

03

.

.

Xxxxxx (X + X + X)

Xxxxx (2):

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx XXX.

(2) Doprava (xxxxxx xxxx), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykazující země, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x této xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 10 X)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx doprava: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx země: …………………………… Období (xxx): …………………………..

(x)

Xxxxxx příslušnost xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx doprava

Tranzit (xxx xxxxxxxxx)

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

XXX-10

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx království

Švýcarsko

Rakousko

Země xx xxxxxx řízenou obchodní xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxx

Xxxxxxx demokratická xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx země

Celkem

Navíc (1):

……………………….

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx (xxxxxx druh), xxxxx xx tradičně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx země, xxx xxxxx není uvedena x této směrnici (xxxxxxxxx).

XXXXXXX 10 B)

Vnitrostátní, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx: přepravní výkony x xxx (1) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Xxxxxx (xxx): …………………………..

(xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx doprava

Mezinárodní xxxxxxx

Xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx)

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

XXX-10

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx se státně xxxxxxx obchodní politikou

SSSR

Polsko

Německá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx evropské xxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxx

Xxxxx (2):

……………………….

Celkem

(1) Xxx xx vnitrozemských vodních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx (xxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx součástí národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x této xxxxxxxx (nepovinné).

TABULKA 11

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx typu xxxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: …………………………… Období (xxx): …………………………..

Xxx plavidla

Doprava xxxxxx

- xxxxxxxx člun x xxxxxxxx xxxxxxx

x

xxx (1)

- xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxx xxxxxxxx xxxx s vlastním xxxxxxx

- xxxxxx nákladní xxxx

- xxxxxx xxxxxx

- xxxx vlečný xxxxxxxx xxxx

- xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx-xxxxxxxx)

- xxxxxx xxxxxx

- xxxx xxxxxx xxxxxxxx člun (xxxxxx člunů přepravovaných xx xxxx)

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx (2):

……………………………………………………

Xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách.

(2) Doprava (xxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxx, xxx která xxxx uvedena x xxxx xxxxxxxx (nepovinné).