Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0700 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/700 ze dne 4. května 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1295/2008 o dovozu chmele ze třetích zemí R P
32010R0738 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 738/2010 ze dne 16. srpna 2010, kterým se stanoví podrobná pravidla plateb organizacím německých producentů v odvětví chmele R P
32002R2151 Nařízení Rady (ES) č. 2151/2002 ze dne 28. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 1098/98, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele R P
31999R0609 Nařízení Komise (ES) č. 609/1999 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele R P
31998R1098 Nařízení Rady (ES) č. 1098/98 ze dne 25. května 1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele R P
31978R3077 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3077/78 ze dne 21. prosince 1978 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství R P
31978R3076 Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78 ze dne 21. prosince 1978 o dovozu chmele ze třetích zemí R P
31978R0890 Nařízení Komise (EHS) č. 890/78 ze dne 28. dubna 1978, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel R P
31977R1784 Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel R P
31973R0776 Nařízení Komise (EHS) č. 776/73 ze dne 20. března 1973 o registraci smluv a o sdělování údajů v odvětví chmele R P
31972R1351 Nařízení Komise (EHS) č. 1351/72 ze dne 28. června 1972 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele R P
31971R1696 Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem R P