Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020R0278 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/278 ze dne 27. února 2020, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882 R P
32019R1984 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1984 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882 R P
32019R1882 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1882 ze dne 8. listopadu 2019 o zahájení nabídkových řízení na výši podpory soukromého skladování olivového oleje R P
32013R0065 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 65/2013 ze dne 24. ledna 2013, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 826/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů R P
32012R0029 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej (kodifikované znění) R P
32008R0329 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 329/2008 ze dne 10. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 552/2007, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů pro rok 2007 R P
32007R0445 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění) R P
32003R1989 Nařízení Komise (ES) č. 1989/2003 ze dne 6. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy R P
32003R1885 Nařízení Komise (ES) č. 1885/2003 ze dne 27. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2138/97, kterým se vymezují homogenní produkční oblasti v odvětví olivového oleje R P
32002R1272 Nařízení Komise (ES) č. 1272/2002 ze dne 12. července 2002, kterým se mění kódy a popisy některých produktů uvedených v příloze nařízení Rady (EHS) č. 827/68 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy R P
32002R1019 Nařízení Komise (ES) č. 1019/2002 ze dne 13. června 2002 o obchodních normách pro olivový olej R P
32000R1673 Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno R P
32000R0251 Nařízení Rady (ES) č. 251/2000 ze dne 1. února 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska R P
31999R1251 Nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě R P
31999R0379 Nařízení Komise (ES) č. 379/1999 ze dne 19. února 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy R P
31998R0846 Nařízení Komise (ES) č. 846/98 ze dne 22. dubna 1998, kterým se upravuje nařízení Rady (ES) č. 2008/97 a zrušuje nařízení (ES) č. 151/98 R P
31998R0282 Nařízení Komise (ES) č. 282/98 ze dne 3. února 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy R P
31997R2008 Nařízení Rady (ES) č. 2008/97 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje a některých jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka R P
31997R0577 Nařízení Komise (ES) č. 577/97 ze dne 1. dubna 1997, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh R P
31995R0656 Nařízení Komise (ES) č. 656/95 ze dne 28. března 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy a nařízení Rady č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P