Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020R1274 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1274 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí R P
32020R1218 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1218 ze dne 25. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 26. srpna 2020 R P
32020R1221 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1221 ze dne 26. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 27. srpna 2020 R P
32020R0959 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/959 ze dne 2. července 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. července 2020 R P
32020R0864 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/864 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 23. června 2020 R P
32011R0899 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 899/2011 ze dne 7. září 2011, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2011/12 R P
32010R0081 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 81/2010 ze dne 28. ledna 2010, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2009/10 R P
32009R0543 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Text s významem pro EHP) R P
32009R0127 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 127/2009 ze dne 12. února 2009, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob platebních agentur nebo intervenčních agentur (kodifikované znění) R P
32007L0057 SMĚRNICE KOMISE 2007/57/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro dithiokarbamáty (Text s významem pro EHP) R P
32007L0056 SMĚRNICE KOMISE 2007/56/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynil, oxamyl a chinoxyfen (Text s významem pro EHP) R P
32007L0007 SMĚRNICE KOMISE 2007/7/ES ze dne 14. února 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí atrazinu, lambda-cyhalothrinu, fenmedifamu, methomylu, linuronu, penkonazolu, pymetrozinu, bifentrinu a abamektinu (Text s významem pro EHP) R P
32006L0092 SMĚRNICE KOMISE 2006/92/ES ze dne 9. listopadu 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro kaptan, dichlorvos, ethion a folpet (Text s významem pro EHP) R P
32006L0030 SMĚRNICE KOMISE 2006/30/ES z dne 13. března 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí skupiny látky benomyl (Text s významem pro EHP) R P
32005R0610 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 610/2005 ze dne 20. dubna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 462/2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene v majetku německého intervenčního orgánu R P
32005L0070 SMĚRNICE KOMISE 2005/70/ES ze dne 20. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP) R P
32005L0048 SMĚRNICE KOMISE 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP) R P
32005L0046 SMĚRNICE KOMISE 2005/46/ES ze dne 8. července 2005, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu (Text s významem pro EHP) R P
32005L0037 SMĚRNICE KOMISE 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP) R P
32004R0777 Nařízení Komise (ES) č. 777/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s obilovinami R P