Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo vyhlášky Název vyhlášky Akce
6/2021 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle § 66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Svitavy a obcí Rudná R P
5/2021 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Svitavy a obcí Kukle - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup R P
4/2021 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Morašice - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí R P
3/2021 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Holice a obcí Ostřetín - výkon přenesené působnosti na úseku sociální péče R P
2/2021 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Holice a obcí Ostřetín - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí R P
1/2021 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Heřmanův Městec a obcí Prachovice - výkon činnosti podle zákona o obecní policii R P
45/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a obcí Všeradov - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel R P
44/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a obcí Všeradov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech R P
43/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Letohrad a městem Jablonné nad Orlicí zveřejněné ve Věstníku právních předpisů Pardubického kraje pod poř. č. 93/VS/2016 R P
42/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Svitavy a obcí Opatov - výkon činnosti podle zákona o obecní policii R P
41/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Litomyšl a obcí Dolní Újezd - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích R P
40/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Chrast a obcí Rosice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech R P
39/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a obcí Vysočina - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků R P
38/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) - Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a obcí Všeradov - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků R P
37/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a obcí Vortová - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků R P
36/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a obcí Vojtěchov - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků R P
35/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a obcí Vítanov - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků R P
34/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a městysem Včelákov - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků R P
33/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a městysem Trhová Kamenice - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků R P
32/2020 (Vyhláška kraje Pardubický kraj) Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Hlinsko a obcí Tisovec - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků R P