Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

44/XX/2020

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx §66c xxxx. 2 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx

- xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxx 26.8.2020, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x. XxX 56639/2020 XXXXXX XXX xx xxx 11.8.2020 o xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci.

Veřejnoprávní xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx systému územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Všeradov x. 2/2020/15 xx xxx 30.6.2020 x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 34/2020/17 xx xxx 20.4.2020 xxxxxxxxx xxxxx xxx. §63 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

ČI. X

Xxxxxxx strany

1. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Mikeškou

se xxxxxx Xxxxxxxx 39, 539 01 Xxxxxxx, kraj Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

XXX: 00271209

(xxxx xxx „xxxx Xxxxxxxx“)

x

2. Xxxxx Hlinsko

zastoupené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Krčilem, XxX.

xx sídlem Hlinsko, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 1, 539 23, xxxx Xxxxxxxxxx

XXX: 00270059

(xxxx xxx „xxxxx Xxxxxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění pozdějších xxxxxxxx orgány xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

XX. III

Smluvní xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx ust. §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxx xxxxx Hlinska xxxxx orgánů xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů zapisovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx §42 xxxx. 1 xx 3 zákona č. 111/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Všeradov xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Sb. (xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxx o definičním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx technickoekonomických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx měsíc x xxx xxxx odstranění),

b) xxxxx §43 odst. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x xxxxxxxx místě a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx).

(2) Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx budou xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx orgánům xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxx zapsat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx nejpozději třetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxx nákladů

(1) Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx na jeho xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, x.x., x. 33628531/0100, variabilní xxxxxx 00271209, xxxxxx xx xxxx 100 Xx (xxxxx: xxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx úkon xx xxxxxxx plnění xxxxx čl. III xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx za kalendářní xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí xxx xxxx Všeradov xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx k 1.6. x x 15.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxx smlouvy

(1) Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Smlouvu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Lhůta xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v němž xxxx výpověď xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Pardubického xxxxx x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

Čl. VI

Zmocnění x xxxxxxxxxxx

Xxxx Všeradov xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx úředních xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů (§66c xxxx. 2 xxxxxx č. 128/2000 Xx.).

(2) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyvěsí xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx a souhlasu xxxxxxxxxxx krajského xxxxx.

(4) Xxxx smlouva je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdrží xxx smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx s příslušnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Krajským xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxxx x usnesení Xxxx xxxxx Hlinska x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx krajského xxxxx x udělení souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxx xxx 24.7.2020

XXXx. Xxxxx Mikeška x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxx dne 10.7.2020

Miroslav Xxxxx, XxX. x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx