Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5/XX/2021

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §66c xxxx. 2 xxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavřené xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxx

- xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxx 9.2.2021, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, č. x. XxX 1648/2021 XXXXXX XXX xx xxx 12.1.2021 x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejňování obsahu xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx č. 41/X/3 xx dne 30.11.2020 x usneseni Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx dne 29. 10. 2020, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 x §159 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxx“) x xxxxxxxxxx §63 x §66c xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

Článek X

Xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx Svitavy

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xx. Davidem Šimkem, XXX

XXX: 00277444

XXX: XX00277444

xxxxxxxx xxxxxxx: Komerční xxxxx x. s., xxxxxxx Xxxxxxx, číslo xxxx: 19-520591/0100 se xxxxxx: X. G. Xxxxxxxx 5/35, 568 02 Xxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxx

2. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx

XX: 00579572

xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx x. s., xxxxxxx Xxxxxxx číslo xxxx: 1283337379/0800 se xxxxxx: Kukle 17, 568 02 Xxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

Xxxxxxx smlouvy

V xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 x §160 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx xxxx město Xxxxxxx, xxxxx je xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

1. Xxxxxxx xxxx Svitavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx elektronické xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxx“ x xxxxx znění.

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Dvořákova 3 xx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřední desky x xxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x-xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx písemností xx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

5. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke &xxxx;xxxxxxxxxx obec xxxxxxx xxxxxx, která bude xxxxxxxxx xxxxxxxx předávajícího, xxxxx předání písemnosti, xxxxx písemností xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, počet xxxxx, xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x otisk razítka xxxx.

6. Po uplynutí xxxx  zveřejnění xxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx pořadové číslo xxxxxxxxxxxx písemností, xxxx xxxxxxxx x sejmutí x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx podpisu.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx prokazatelným xxxxxxxx vrátí obci

Článek XX

Xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zveřejňováním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxx 80 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Úhrada xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. července za xxxxx pololetí xxxx x faktury xxxxxxxxx xx 15. xxxxx xx xxxxx pololetí xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Pro případ xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx úrok x xxxxxxxx ve xxxx 0,1% x xxxxxx částky xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx xxxx (§164 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx)

3. Xxxxx xxxx smlouvy xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx (§166 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx)

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 měsíce x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámeno Xxxxxxxxx xxxxx Pardubického xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx po jejím xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx svých obecních xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xx nejméně xx dobu 15 xxx.

6. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, přičemž xxxxx stejnopis obdrží xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Pardubického xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

7. Přílohu x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. xx xxx 30.11.2020, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxx xx xxx 29.10.2020 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxx xxx 09.12.2020

Xxx. Xx. Xxxxx Xxxxx, XXX, x. r.

starosta

V Kukli xxx 23.12.2020

Xxx. Vlastislav Xxxx x. x.

xxxxxxxx