Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5/XX/2021

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §66c xxxx. 2 xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavřené xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Kukle

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx uzavřena dne 9.2.2021, xx kterému xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, č. x. XxX 1648/2021 XXXXXX XXX xx xxx 12.1.2021 x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejňování xxxxxx xxxxxx desky způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx usnesení Rady xxxxx Xxxxxxx x. 41/X/3 ze xxx 30.11.2020 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Kukle xx xxx 29. 10. 2020, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 a §159 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx „xxxxxxx řád“) x ustanovení §63 x §66c xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx X

Xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx Svitavy

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xx. Davidem Xxxxxx, XXX

XXX: 00277444

DIČ: XX00277444

xxxxxxxx xxxxxxx: Komerční xxxxx x. x., pobočka Xxxxxxx, číslo xxxx: 19-520591/0100 xx xxxxxx: X. X. Xxxxxxxx 5/35, 568 02 Xxxxxxx

xxxx Pardubický

2. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Vlastislavem Xxxxxx

XX: 00579572

xxxxxxxx spojení: xxxxx xxxxxxxxxx x. s., xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx: 1283337379/0800 se xxxxxx: Xxxxx 17, 568 02 Xxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x ustanovením §26 xxxx. 3 x §160 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx Kukle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

1. Městský xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obce Xxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx stanoveném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx všechny dokumenty, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xx „klasické xxxxxx xxxxx“ x xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx přijímají x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx 3 xx Xxxxxxxxx. Zveřejňování xxxxxx úřední desky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Městského úřadu Xxxxxxx.

4. Písemnosti xx xxxxxxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, x-xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx osoba na xxxxxxxxx xxxxxxx průkazem xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx.

5. K xxxxxxxxxxx určeným xx &xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx písemnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, počet listů, xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předávajícího x xxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xx xxxxxxxx xxxx &xxxx;xxxxxxxxxx opatři xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx desky xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, doba xxxxxxxx x sejmutí x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyvěšení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7. Písemnosti xxxxxxx x úřední xxxxx se prokazatelným xxxxxxxx xxxxx obci

Článek XX

Xxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx smlouvy se xxxx Kukle xxxxxxxx xxxxxxx městu Xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx xx zveřejňováním xxxxxxxxxx xx elektronické xxxxxx xxxxx xx xxxx 80 Xx xx xxxxx písemnost.

2. Xxxxxx xxxxxxx bude probíhat xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x faktury xxxxxxxxx xx 15. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx faktury xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x úhradou xxxxxxx xx obec Xxxxx xxxxxxx uhradit xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 0,1% x xxxxxx xxxxxx za xxxxx den xxxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

2. Xxxx smlouva je xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje o xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx právní xxxx (§164 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu)

3. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem Xxxxxxxxx xxxxx Pardubického xxxxx (§166 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx)

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Výpovědní lhůta xxxx 3 měsíce x xxxxxx běžet xxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx a současně x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup (xx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx), x xx xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

6. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx Svitavy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x přílohou xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx č. xx xxx 30.11.2020, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Kukle xx xxx 29.10.2020 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxx xxx 09.12.2020

Xxx. Bc. Xxxxx Xxxxx, XXX, x. x.

xxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxx xxx 23.12.2020

Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx