Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy dle §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené mezi městem Svitavy a obcí Kukle - zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup
5/2021 (Vyhláška kraje Pardubický kraj)
12.01.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Noční klid
Pardubický kraj