Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6/XX/2021

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §66c xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx x xxxx Rudná

- xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 11.3.2021, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x. KrÚ 16345/2021 XXXXXX XXX xx xxx 22.2.2021 x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy, xxxxxx xxxxxx moci.

Dohoda x ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1) město Xxxxxxx

xx xxxxxx X. X. Xxxxxxxx 5/35, 568 02 Svitavy, IČ: 00277444 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Bc. Xxxxxxx Xxxxxx, XXX (xxxx xxx „xxxxx“)

x

2) xxxx Xxxxx

xx xxxxxx Xxxxx 41, 569 04 Xxxxxxx, XX: 00277304

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Žváčkem

(dále jen „xxxx")

xxxxxxxxx tuto xxxxxx:

XX. 1

Xxxx uvedené strany xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx 4.1.2008, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x. x. 54100/2007 ze xxx 17.12.2007, xxxxxx xxx udělen xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

XX. 2

Vzhledem x xxxx, xx xxxx xxxx nadále zajišťovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx mezi xxxxx vypořádána xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. 3

Xxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Pardubického xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx dohody nabude xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

Tato xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx Rudná x Xxxxxxx xxxx Pardubického xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxx smlouvy. 

Přílohu xxxx xxxxxx tvoři usneseni Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 3/B/2 xx xxx 25.1.2021 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxx č. 4 xx dne 03.02.2021 xxxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx podle §41 zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx 25.1.2021 x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx 03.02.2021

Ve Xxxxxxxxx xxx 27.01.2021

Mgr. Xx. Xxxxx Šimek, XXX, x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

X Rudné xxx 04.02.2021

Vladimír Xxxxxx x. r.

starosta xxxx Xxxxx