Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6/VS/2021

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy xxx §66c xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx x xxxx Xxxxx

- xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 11.3.2021, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, č. x. KrÚ 16345/2021 XXXXXX XXX xx xxx 22.2.2021 x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx právní xxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1) xxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx X. X. Xxxxxxxx 5/35, 568 02 Svitavy, IČ: 00277444 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Šimkem, XXX (xxxx jen „xxxxx“)

x

2) xxxx Xxxxx

xx xxxxxx Xxxxx 41, 569 04 Xxxxxxx, IČ: 00277304

xxxxxxxxxx starostou xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx jen „xxxx")

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

XX. 1

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx zavázalo zabezpečovat xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přistup. Xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx 4.1.2008, kdy xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje x. x. 54100/2007 ze xxx 17.12.2007, kterým xxx xxxxxx xxxxxxx x uzavřením veřejnoprávní xxxxxxx.

XX. 2

Xxxxxxxx x xxxx, xx obec xxxx nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx smluvní xxxxxx xx ukončení veřejnoprávní xxxxxxx.

Xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. 3

Xxxxxx x ukončení veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Pardubického xxxxx x udělení xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx dohody nabude xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

Xxxx dohoda xx xxxxxxxxxx ve xxxxx stejnopisech, xxx xx jednom vyhotovení xxxxxx xxxxx Svitavy, xxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx společně xx xxxxxxx o udělení xxxxxxxx s uzavřením xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. 

Přílohu xxxx xxxxxx tvoři xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx x. 3/B/2 xx xxx 25.1.2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx č. 4 xx dne 03.02.2021 xxxxxxx byla xxxx xxxxxx schválena a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx §41 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx Radou xxxxx Xxxxxxx xxx 25.1.2021 x Zastupitelstvem xxxx Xxxxx dne 03.02.2021

Xx Xxxxxxxxx xxx 27.01.2021

Mgr. Xx. Xxxxx Xxxxx, XXX, v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

X Xxxxx xxx 04.02.2021

Xxxxxxxx Žváček x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxx