Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6/XX/2021

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx §66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxx

- xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dne 11.3.2021, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x. XxX 16345/2021 XXXXXX OVV xx xxx 22.2.2021 x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci.

Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1) město Xxxxxxx

xx xxxxxx X. X. Xxxxxxxx 5/35, 568 02 Xxxxxxx, IČ: 00277444 xxxxxxxxxx starostou xxxxx Xxx. Xx. Xxxxxxx Šimkem, XXX (xxxx jen „město“)

a

2) xxxx Rudná

se sídlem Xxxxx 41, 569 04 Brněnec, XX: 00277304

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx panem Xxxxxxxxxx Žváčkem

(dále xxx „xxxx")

xxxxxxxxx xxxx dohodu:

ČI. 1

Xxxx uvedené strany xxxx sebou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx obec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xx xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx 4.1.2008, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx x. x. 54100/2007 xx xxx 17.12.2007, xxxxxx xxx udělen xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. 2

Vzhledem x xxxx, že xxxx xxxx nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sama, xxxxxxx xx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, xx mají xxxx xxxxx vypořádána xxxxxxx xxxxx x všechny xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. 3

Xxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu o xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, kdy xx xxxxxx vyhotovení xxxxxx xxxxx Svitavy, xxxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx společně xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s uzavřením xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 3/X/2 xx xxx 25.1.2021 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxx x. 4 xx xxx 03.02.2021 xxxxxxx byla tato xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozhodnuti krajského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx §41 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

Uzavření xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx 25.1.2021 x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx 03.02.2021

Xx Xxxxxxxxx xxx 27.01.2021

Mgr. Xx. Xxxxx Xxxxx, XXX, x. x.

xxxxxxxx xxxxx Svitavy

V Xxxxx xxx 04.02.2021

Xxxxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxx