Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/XX/2021

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §66x xxxx. 2 zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavřené xxxx městem Xxxxxx x obcí Xxxxxxxx

- xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxx smlouva byla xxxxxxxx xxx 6.1.2021, xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, č. x. XxX 93673/2020 XXXXXX XXX ze xxx 18.12.2020 x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, nabylo xxxxxx moci.

VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX xxxxxxxx mezi městem Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx - výkon xxxxxxxxx působnosti na xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxx x. 1/10/2010 xx dne 29.10.2020 x usnesení Xxxx xxxxx Xxxxx x. 345 xxx x) xx xxx 16.11.2020 xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu.

ČI. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxx, IČO 00273571

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxx Výborným

adresa: Holubova 1, 534 01 Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

x

2. Obec Xxxxxxxx, IČO 00274038

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx: Xxxxxxxx 92,534 01 Holice

příslušná do xxxxxxxxx obvodu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X souladu x §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxx Xxxxxx namísto xxxx Xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, svěřenou xxxxxxx xxxx zákonem č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx věcech xxxxxxxx xxxx ve správním xxxxxx xxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxx Xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxx xxx §10 x §118 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx ve xxxxxx zvláštního příjemce xxxxxxx. 

XX. IV

Úhrada xxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxx účet č. 19-1628561/0100, variabilní symbol - XXX xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 0308, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx ve xxxx 1 500 Xx (xxxxx: jeden tisíc xxx xxx xxxxx xxxxxxx) xx každý xxxxxxxxxx případ. Xxxx Xxxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx projednávaných případů xxxxxx Xxxxxx vždy x 30. 6. x 15.12. xxxxxxx xxxx.

Xx. V

Doba xxxxxx xxxxxxx

Xxxx smlouva se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 31.12.2022. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §164 xxxx. 3 zákona x. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx smlouva xxxxxxxx xxxx, kdy rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s jejím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zveřejnění xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

3. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, přičemž xxxxx stejnopis obdrží xxxxx Holice, xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx kraje xxxxx se žádostí x souhlas x xxxxxxxxx této smlouvy.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení Xxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady města Xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxxx xxx 26.11.2020

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxxxxx xxx 08.12.2020

Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx