Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/XX/2021

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §66c xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavřené xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx Ostřetín

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxx dne 6.1.2021, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, č. j. XxX 93673/2020 XXXXXX XXX xx xxx 18.12.2020 x udělení xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci.

VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx - výkon xxxxxxxxx působnosti na xxxxx sociální xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxx č. 1/10/2010 xx xxx 29.10.2020 a usnesení Xxxx města Xxxxx x. 345 xxx x) ze xxx 16.11.2020 xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. X

Xxxxxxx strany

1. Město Xxxxxx, XXX 00273571

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx: Xxxxxxxx 1, 534 01 Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

x

2. Xxxx Xxxxxxxx, IČO 00274038

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Milošem Xxxxxxxx

xxxxxx: Xxxxxxxx 92,534 01 Holice

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxx Xxxxxx namísto xxxx Ostřetín xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx správním obvodě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvou. Místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řízení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxx xxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxx Xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxx rozsah xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx bude xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx Xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxx xxx §10 x §118 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxx. 

XX. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Ostřetín xx xxxxx rozpočtu xxxxx Holice xx xxxx xxxx č. 19-1628561/0100, variabilní symbol - XXX xxxx, xxxxxxxxxx symbol 0308, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 1 500 Kč (xxxxx: xxxxx xxxxx xxx set xxxxx xxxxxxx) za každý xxxxxxxxxx případ. Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx x 30. 6. x 15.12. xxxxxxx xxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx do 31.12.2022. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §164 odst. 3 zákona x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

Xx. VI

Společná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx x xxxxxx ji Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx.

2. Po xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxxxxx a jeden xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se žádostí x souhlas s xxxxxxxxx xxxx smlouvy.

4. Xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady xxxx Ostřetín a xxxxxxxx Rady města Xxxxxx, x dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxxx xxx 26.11.2020

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxxxxx xxx 08.12.2020

Miloš Vlasák x. x.

xxxxxxxx