Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

40/VS/2020 Xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx §66c xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx mezi městem Xxxxxx a obcí Xxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 26.3.2020, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x. XxX 12918/2020 OOPKŽÚ XXX xx dne 6.3.2020 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, nabylo xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx x. XX/16/2020 xx dne 30.1.2020 x usnesení Xxxx xxxx Xxxxxx x. 2. ze xxx 17.1.2020, xxxxx ust. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xx. I

Smluvní strany

1. Xxxxx Xxxxxx zastoupené xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 1,

538 51 Xxxxxx x Chrudimě

Ič: 00270199

(xxxx xxx „xxxxx Xxxxxx“)

x

2. Xxxx Rosice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Bc. Xxxxxxx Volejníkem

se sídlem Xxxxxx 96,

538 34 Xxxxxx

Xx: 00270831

(xxxx xxx „xxxx Xxxxxx“)

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisů xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx identifikace xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx orgánů obce Xxxxxx.

Xx. III

Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxx. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx orgány xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx zákona č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxx. §42 xxxx. 1 až 3 zákona x. 111/2009 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxx Xxxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 4 xxxxxx č. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxx obce, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x rok xxxx xxxxxxxxxx).

x) xxxxx xxx. §43 odst. 4 xxxxxx č. 111/2009 Sb. (xxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx).

x) xxxxx xxx. §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (změny xxxxx x adresním místě x změny příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx).

2) Orgány xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e-mailu, x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx xxxxxx obdržení.

Čl. XX

Xxxxxx nákladů

1) Xxxx Xxxxxx poskytne xxxxx Xxxxxx na xxxx xxxx č. 1141627389/0800, xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx, x.x. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxx 100 Xx (slovy: xxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx provedený xxxx na základě xxxxxx xxxxx ČI 3 této xxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí xxx obec Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, provede xxxxx Xxxxxx x 15.12. xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Smlouvu lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodou xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výpovědní xxxxxx, přičemž výpověď xxx jedné xx xxxxxxxxx stran nemusí xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx výpověď xxxxxxxx druhé xxxxxx.

2) Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx moci.

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx úředních deskách xxxxxxx xx xxxx 15 xxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.)

2) Xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx informaci x uzavření xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxx xxxxxxx se vyhotovuje xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxx Pardubického xxxxx společně xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxxxx k xxxx smlouvě tvoří xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx Xxxx xxxx Rosice x xxxxxxxx x xxxxxxxxx této smlouvy x xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

5) Xxxx smlouva xxxx xxx xxxxxx xxxxx číslovanými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxx xxx 5.2.2020

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx města Chrast

V Xxxxxxxx xxx 17.1.2020

Bc. Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx