Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4/XX/2021

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx §66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 26.3.2021, xx kterému xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x. XxX 21040/2021 XXXXXX XXX ze xxx 9.3.2021 x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx usnesení Rady xxxxx Přelouče x. 58/16/2021 xx dne 25.01.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxx x. 4/2/2021 xx xxx 16.2.2021, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx:

Xx. I

Smluvní strany

1. Xxxxx Přelouč

Zastoupená xxxxxxxxxx Xx. Irenou Xxxxxxxxx

XXX: 00274xXx

XXX: CZ00274101

Bankovní xxxxxxx: 19-1425561/0100 xxxxxx u Xxxxxxxx banka Xxxxxxx, x.x.

Xxxxxx městského xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1665, 535 33 Xxxxxxx

2. Xxxx Morašice

Zastoupené starostkou Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, XxX, XXX

XX: 00580678

XXX: XX00580678

Xxxxxxxx xxxxxxx: 30525561/0100 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxxxx xxxxxxxx úřadu: Xxxxxxxx 59, 535 01 Xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x §63 xxxx. (1) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zákona č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx se obec Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Přelouč ročně xxxxxx xx výši 1.000 Xx. Fakturu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx do 31.3. příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx po 31.3. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Přelouč fakturu xx 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxx vypočtena xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

XX. XX

Xxxxxxxx ustanoveni

1. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze vypovědět xxx písemnou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx straně. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. 

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Xx dobu xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx xxxxxxx strany xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

5. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx xxxxx Přelouč, xxxxx xxxx Xxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx krajský xxxx xxxxx se xxxxxxx o souhlas x uzavřením veřejnoprávní xxxxxxx.

6. Xxxxxxx x xxxx smlouvě xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 58/16/2021 xx dne 25.01.2021 x usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Morašice x. 4/2/2021 ze dne 16.2.2021.

X Xxxxxxxx xxx 02.03.2021

Xx. Xxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, XxX, MBA, x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx