Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4/VS/2021

Zveřejnění xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx §66c xxxx. 2 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx městem Přelouč x xxxx Morašice

- xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 26.3.2021, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x. x. XxX 21040/2021 XXXXXX OVV ze xxx 9.3.2021 x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 58/16/2021 ze xxx 25.01.2021 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxx x. 4/2/2021 xx xxx 16.2.2021, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00274xXx

XXX: CZ00274101

Bankovní spojení: 19-1425561/0100 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxxxx městského úřadu: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1665, 535 33 Xxxxxxx

2. Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, XxX, XXX

XX: 00580678

XXX: XX00580678

Xxxxxxxx xxxxxxx: 30525561/0100 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Přelouč, x.x.

Xxxxxx xxxxxxxx úřadu: Morašice 59, 535 01 Xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx s §63 xxxx. (1) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgány xxxxx Xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx svěřenou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

Xx. III

Úhrada xxxxxxx

Xx xxxxx předmětu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx uhradit xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 1.000 Xx. Fakturu xx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx do 31.3. příslušného kalendářního xxxx, xxxxxxx doba xxxxxxxxxx bude činit 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx po 31.3. xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx fakturu xx 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx vypočtena poměrná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

ČI. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx dobu neurčitou.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx písemnou xxxxxx, xxxxxxxxx lhůta xxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx výpovědi druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. 

3. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů. Xxxxx Xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx.

4. Po dobu xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obdrží krajský xxxx xxxxx se xxxxxxx o souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxxx x. 58/16/2021 xx xxx 25.01.2021 x usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx č. 4/2/2021 xx xxx 16.2.2021.

X Přelouči xxx 02.03.2021

Xx. Xxxxx Burešová x. x.

xxxxxxxxx města Xxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, XxX, MBA, x. x.

xxxxxxxxx xxxx Morašice