Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

42/XX/2020 Zveřejnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §66x xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dne 26.3.2020, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x. x. XxX 13596/2020 XXXXXX XXX ze xxx 10.3.2020 x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x výkonu některých xxxxx xxxxxx policie

uzavřená xxxxx xxxxxxxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx §159 x xxxX. zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxx Svitavy

se xxxxxx X. G. Masaryka 5/35, 568 02 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Xxxxxxx Xxxxxx

XX: 00277444

(xxxx xxx „město“)

a

obec Xxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxx 159, XXX 569 12

zastoupena xxxxxxxxx Xxx. Petrem Xxxxxxx

XX: 00277088

(dále xxx „xxxx“)

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Městské xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxx“) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx níže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx policii xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx rozsah úkolů x xxxxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rychlosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx“).

2. Xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1/43 v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradně xx místech určených Xxxxxxx XX.

3. Provoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rychlosti xx zpravidla xxxxxxxxxxx x nevyžaduje přítomnost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx statistické xxxxx x xxxxxxx x měřeném úseku, xxxxx-xx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx zpětně za xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxx xx xxxxxxxx vydat ke xxx, kdy xxxx xxxxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnost výkonu xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozsahu.

6. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxx nákladů

1. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nese xx xxxxxx město.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených úkolů xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx XX xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx „náklady“) hradí xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxx provedené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pokut xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx měřením xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx (dále „xxxxxx“) xxxx xxxxxxx města.

4. Xxxxxxx strany se xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx dvanácti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zjištěno, xx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 100 000,- Xx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 000,- Xx xxxx, maximálně xxxx do částky 1 000 000,- Xx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 14 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zpracované xxxxxx xx období xxxxxxxxxx dvanácti xxxxxx. Xxxxxxx způsobem bude xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x.x. xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trvání xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx vyčísleny xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 100 000,- Xx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 100 000,- Xx xxxx, xxxxxxxxx však xx xxxxxx 1 000 000 Xx.

XX. IV

Doba xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx určitou, t.j. xx xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx ukončit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Výpovědní lhůta xxxx 24 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Smlouva xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx právní xxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxx 1.5.2020.

XX. X

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx zveřejní veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx úředních xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

2. Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

3. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech stejnopisech, xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx Opatov x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 3 ze xxx 20.1.2020 x xxxxxxxx Xxxx obce Xxxxxx x. 1/2020 xx xxx 16.1.2020, xxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxx dne 22.1.2020

Xxx. Xxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Svitavy

V Xxxxxxx dne 29.1.2020

Xxx. Xxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx obce Xxxxxx