Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

42/VS/2020 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §66x xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x obcí Xxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx

Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxx 26.3.2020, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x. x. KrÚ 13596/2020 XXXXXX XXX ze xxx 10.3.2020 o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxx některých xxxxx xxxxxx policie

uzavřená xxxxx xxxxxxxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx §159 x xxxX. xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

xxxxx Svitavy

se sídlem X. G. Xxxxxxxx 5/35, 568 02 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Xxxxxxx Xxxxxx

XX: 00277444

(xxxx xxx „xxxxx“)

x

xxxx Xxxxxx

xx xxxxxx Opatov 159, XXX 569 12

zastoupena xxxxxxxxx Xxx. Petrem Xxxxxxx

XX: 00277088

(dále xxx „xxxx“)

Xx. I

Předmět smlouvy

1. Xxxxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x povinností xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx policii xxxxxxxxx.

2. Město xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (dále jen „xxxxxxx policie“) xx xxxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxx níže xxxxxxxxxx xxxxx městské xxxxxxx xx území xxxx Xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxx zřízenou.

Čl. XX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního provozu x xxxxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikovaného xxxxxxxx určeného x xxxxxx a dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx též „xxxxxxxxxxx xxxxx rychlosti“).

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu účinnosti xxxxxxx na xxxxxxx 1/43 x xxxxxxxxxxxx xxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx XX.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxxx, x to xx formátu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

5. Obec xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx strážníkovi xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx shora xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x projednáním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených úkolů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx XX vybavení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxxxxxxxx přestupků (xxxx „xxxxxxx“) xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x úsekovým xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx (dále „výnosy“) xxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx pokud xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx náklady xxxxxxxxxx xxxxxx o více xxx 100 000,- Xx, xxxxxx příslušný xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxx přesahující xxxxxx 100 000,- Xx xxxx, maximálně xxxx do xxxxxx 1 000 000,- Xx. Podkladem xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx městem. Splatnost xxxxxxx xxxx 14 xxx ode xxx xxxxxx doručení. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx faktury xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x.x. xxxx xx dalších xxxxxxxx měsících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vyčísleny náklady x výnosy, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx x více xxx 100 000,- Xx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 000,- Kč obec, xxxxxxxxx však xx xxxxxx 1 000 000 Xx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xx uzavírá na xxxx xxxxxxx, x.x. xx xxxx 6 xxx ode dne xxxxxx její účinnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx smlouvu xxx ukončit výpovědí xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx. Výpovědní lhůta xxxx 24 xxxxxx x začíná běžet xxxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx XX xxxx xxxxxxx dnem 1.5.2020.

XX. X

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně po xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

2. Po xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx smluvní strany xx xxxxx úředních xxxxxxx informaci o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Pardubického xxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxxxx, obec Opatov x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

5. Přílohu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx x. 3 xx xxx 20.1.2020 a xxxxxxxx Xxxx obce Xxxxxx x. 1/2020 xx xxx 16.1.2020, xxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x pravomocné rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxx dne 22.1.2020

Xxx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxx dne 29.1.2020

Ing. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx obce Xxxxxx