Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

43/XX/2020 Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx. x. 93/XX/2016

Xxxx dohoda x xxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxx 9.4.2020, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x. x. XxX/21280/2020 OOPKŽÚ XXX ze xxx 7.4.2020 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxx.

Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxx smlouvy

uzavřené xxx 29.04.2016 mezi městem Xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx policie

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou Xxxxxx Xxxxxx

XX: 00279129

xx xxxxxx 561 51 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx 10

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx x.x., x. x. 35-3032120297/0100

Pardubický xxxx

x

2. Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Miroslavem Xxxxxxxx

XX: 00278963

xx xxxxxx 561 64 Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, nám. 5. xxxxxx xx. 4

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx x.x., č. x. 1324740309/0800

Pardubický kraj

ČI. X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Xxxxxxxx x. 233/2020 xx xxx 26.02.2020 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx č. 10/ZM/2020-178 xx xxx 25.02.2020, xxxxxxxxx shora xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx článku VI. „Xxxxxxxxx ustanovení“ odstavec 4. Veřejnoprávní smlouvy x xxxxxx úkolů xxxxxxx policie Xxxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx 29.04.2016 (xxxx jen „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §166 xxxx. 1 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx, dohodu o xxxxx xxxxxx Veřejnoprávní xxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx smlouva xx xxxx v xxxxxx XX. „Xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx 1 a xxxx zní xxxxx:

1. Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx Městu Xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx městskou policií xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxx xxxx se stanovuje xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 45.000,- Kč (xxxxx: čtyřicetpět tisíc xxxxx xxxxxxx).

2. Smluvní xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx účinná xx 01.04.2020. Do xx xxxx se xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uzavřené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x Městem Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx 29.04.2016, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Sp.zn.: XxXxX 31314/2016 OOPKŽÚ.

ČI. X.

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Tato xxxxxx xx uzavřena xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Pardubického xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx dohody.

2. Smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohodu xx jejím uzavření xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx svých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

3. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx stejnopisu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o souhlas x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jsou:

a) usnesení Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx x. 233/2020 xx xxx 26.02.2020

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxxx x. 10/XX/2020-178 xx xxx 25.02.2020

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx

X Xxxxxxxxx xxx 28.2.2020

Petr Fiala x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx dne 28.2.2020

Miroslav Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Jablonné xxx Xxxxxx