Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh věstníku Název věstníku Akce
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Vvhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2021 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2020 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Časový rozvrh pro jednotlivá témata základních kurzů a doplňujících školení, včetně témat týkajících se ochrany veřejného zdraví dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Seznam Národních referenčních laboratoři a referenčních laboratoři k 20.11.2018 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Vyhlášení pravidel certifikace produktů v režimu jakosti Q CZ u producentů drůbeže a zpracovatelů drůbežích produktů R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2019 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Vyhlášení záměru vypracovat oblastní plány rozvoje lesů R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Oznámení o zrušení Instrukce Ministerstva zemědělství č. 998/98-5120 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Pravidla pro udělování povolení a užíváni trojice ochranných známek R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Systém Českých cechovních norem jako dobrovolný systém certifikace zemědělských produktů v souladu s požadavky Sdělení Komise - Obecné zásady osvědčených postupů EU k dobrovolným systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny (2010/C 341/04) R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2018 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 R P
Věstník Ministerstva zemědělství ČR Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 R P