Animace načítání

Stránka se připravuje...


Časový rozvrh pro jednotlivá témata základních kurzů a doplňujících školení, včetně témat týkajících se ochrany veřejného zdraví dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
2018
3
Věstník Ministerstva zemědělství ČR