Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZe ČR, částka 3/2018

Ministerstvo zemědělství

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání

Č. j.: 55918/2018-MZE-14153

Časový rozvrh pro jednotlivá témata základních kurzů a doplňujících školení, včetně témat týkajících se ochrany veřejného zdraví dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Tabulka ve formátu pdf >>>