Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZe ČR, částka 3/2018

Ministerstvo zemědělství

Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny

Č.j.: 40848/2018-MZE-18111

V Praze dne 19.11.2018

Na základě čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ve znění pozdějších předpisů, čl. 100 nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a seznamu národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří jmenovaných v souladu s §44 odst. 2 a §51a odstavce 1 zákona č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 298/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství uveřejňuje seznam národních referenčních laboratoři a referenčních laboratoří.

Tímto seznamem se nahrazuje Seznam schválených národních referenčních laboratoří uveřejněný ve Věstníku MZe - ročník 2014, částka 1

Seznam Národních referenčních laboratoři a referenčních laboratoři k 20.11.2018

A) Národní referenční laboratoře jmenované dle čl. 33 nařízeni Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017

I. Národní referenční laboratoře pro potraviny a krmiva

Národní referenční laboratoř pro salmonely

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro sledování mořských biotoxinů

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro Listeria monocytogenes

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro koagulázopozitivní stafylokoky

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro Escherichia coli

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hudcova 296/70

621 00 Brno

Národní referenční laboratoř pro kampylobaktery

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro parazity

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro antimikrobiální rezistenci

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro oblast doplňkových látek v krmivech

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 63/2

656 06 Brno

Národní referenční laboratoř pro bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) a animální transmisivní encefalopatie (TSE)

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro rezidua veterinárních léčivých přípravků a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu:

a) pro rezidua uvedená v příloze 1 směrnice 96/23/ES ve skupině A1. A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Brno Hudcova 56a

621 00 Brno

b) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B3a. B3b, B3f

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

c) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B3c

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulinská 2286

767 60 Kroměříž

d) pro rezidua uvedená v příloze I směrnice 96/23/ES ve skupině B1, B2 (s výjimkou B2d), B3d, B3e

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů:

a) Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů v cereáliích (pro krmiva)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 63/2

656 06 Brno

Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů v cereáliích (pro potraviny)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze

Za Opravnou 300/6

150 06 Praha 5 - Motol

b) Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů v potravinách živočišného původu

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

c) Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů v ovoci a zelenině

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze

Za Opravnou 300/6

150 06 Praha

d) Národní referenční laboratoř pro oblast pesticidů singlreziduální metodou

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Inspektorát v Praze

Za Opravnou 300/6

150 06 Praha

Národní referenční laboratoř pro geneticky modifikované organismy (GMO)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA

fingerprinting

Drnovská 507/73,

161 06 Praha 6 - Ruzyně

Národní referenční laboratoř pro kovy a dusíkaté sloučeniny

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 63/2

656 06 Brno

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulinská 2286

767 60 Kroměříž

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a rostlinné toxiny

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 63/2

656 06 Brno

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze

Za Opravnou 300/6

150 06 Praha

Národní referenční laboratoř pro kontaminující látky z výroby

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Praze

Za Opravnou 300/6

150 06 Praha

Národní referenční laboratoř pro halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro viry přenášené potravou

Státní veterinární ústav Jihlava Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

II. Národní referenční laboratoře EU pro oblast zdraví zvířat a pro živá zvířata

Národní referenční laboratoř pro klasický mor prasat a africký mor prasat

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mor koni

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro slintavku a kulhavku a vezikulární choroby zvířat

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro virové choroby ryb

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hudcova 296/70

621 00 Brno

Národní referenční laboratoř pro sledování účinnosti očkováni proti vzteklině

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro katarální horečku ovci

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro brucelózu

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro infekční nemoci koni

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro vzteklinu

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro tuberkulózu, paratuberkulózu a ostatní mykobakteriózy

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro zdraví včel

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Národní referenční laboratoř pro nákazy vyvolané capripoxviry (modulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Národní referenční laboratoř pro mor malých přežvýkavců

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

B) Národní referenční laboratoře a referenční laboratoře jmenované v souladu s §44 odst. 2 a §51a odstavce 1 zákona č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 298/2003 Sb.

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny. barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro maso a masné výrobky

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Národní referenční laboratoř pro infekční bovinní rhinotracheitidu (IBR/IPV)

Státní veterinární ústav

Jihlava Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Referenční laboratoř pro antrax

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Referenční laboratoř pro stanoveni radioaktivních látek v potravinových řetězcích

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

Referenční laboratoř pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD)

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Referenční laboratoř pro antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93/20

Horní Kosov

586 01 Jihlava

Referenční laboratoř pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složku

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Referenční laboratoř pro Aujeszkyho chorobu prasat

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Referenční laboratoř pro mléko a mléčné výrobky

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 - Lysolaje

MUDr. Viera Šedivá, v. r.

náměstkyně pro řízeni sekce

Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny