Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

555/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze xxx … 2015

x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, druhy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx jejich ukládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx působnost

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx přestupku (dále xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx nastat.

(3) Xxxxxxxx se zákon xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx dokončení xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xx zákon xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx účinný x xxxx, xxx xxxxx x poslednímu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, použije xx zákon xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx změnách xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx použije xxxxxx nejmírnějšího.

(6) Pachateli xxx xxxxxx xxxx xxx takový xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx rozhoduje.

(7) X xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx vždy podle xxxxxx účinného x xxxx, kdy xx x ochranném opatření xxxxxxxxx.

§3

Územní působnost

(1) Xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje xxxxxxxxxxx xx přestupek, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za spáchaný xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx pachatel

a) xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxx xxxxxxx xxxx mělo xxxxxx zcela nebo xxxxxx x cizině, xxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx nastalo xxxx xxxx nastat zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx státním občanem Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx alespoň xxxxxxxx svoji činnost xxxxx zde má xxxx nemovitý xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx svým xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxx

x) tak xxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx požívající xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dopustila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxx projednat.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx správní xxxxx xxxxxx, xx stala xxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx dopustili xxxxxxxx x senátoři, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání přestupku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxx.

(5) Xxxxx jiných zákonů xx projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, dopustí-li xx xxx

x) xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) osoba xxxxx xxxxxx xxxxx, trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx b), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pachatel xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 před xxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci x xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX PŘESTUPEK

§5

Přestupek

Přestupkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, který xx x zákoně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x který vykazuje xxxxx stanovené zákonem, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokus xxxxxxxxx je jednání xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx se fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přestupek xxxxxxx, xxxxxxxx k dokonání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx též xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přestupku, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nedošlo.

(3) Pokus xxxxxxxxx je trestný, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx přestupku zanikne, xxxxxxxx pachatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a odstranil xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 spáchal.

§7

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x přestupku se xxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx spojeny xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx souvislostí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx přestupek xx xxxxxx přestupek, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyvolání a xxxxxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx protiprávního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx přestupek xx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx útoků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx-xx jeho zvláštní xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx ohrožujícího jednání xxxx x němuž xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx poměrů xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Byl-li přestupek xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úmyslným xxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx fyzických osob, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx více osob, x nichž xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxx x xxxx, xxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxx.

§12

Zvláštní xxxxxxx přestupku

Jestliže xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) xxxxxxxxxx pouze xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx,

x) spolupachatelem xxx, kdo požadovanou xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xx, x xxxxxxx-xx xxx zákon xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má požadovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx spolupachatelů.

§13

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx nouze nebo xxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxx fyzická xxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx užila xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx odpovědná.

(4) Xxxxxxx-xx tak xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přestupku (xxxxxxxxxxx),

x) vzbudila v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxx měl-li xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxx xx sám xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§15

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Postačí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx výslovně, xx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) věděl, xx xxxx xxxxxxxx xxxx porušit xxxx xxxxxxx xxxxx chráněný xxxxxxx, a pro xxxxxx, že xxx xxxxxx xxxx ohrozí, x xxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx to, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx neohrozí, nebo

b) xxxxxxx, xx svým xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem, xx xx vzhledem x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx poměrům vědět xxx x mohl.

§16

Xxxx skutkový

(1) Kdo xxx spáchání činu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx možnou skutkovou xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx přestupku, nejedná xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

(2) Kdo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx mírnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x přestupek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Kdo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přestupku, xx-xx xxxxxxx.

(4) Xxx xxx spáchání činu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nejedná xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný x xxxxxxxxxx.

§17

Xxxx právní

(1) Kdo xxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx možno xx vyvarovat, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx funkce, xxxxx mohl-li pachatel xxxxxxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxx

Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ten, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctý xxx xxxxx xxxx.

§19

Nepříčetnost

Za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx xxxxxxx x době xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednání xxxx xxx jednání xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx xx xxxxx nepříčetnosti xxxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, užitím xxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxxxx osoba jako xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, a xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právnické osoby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložené organizační xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xx osobu, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx své činnosti, xxxx

x) fyzická osoba, xxxxx xx právnickou xxxxx jednala, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba výsledku xxxxxxxx jednání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ke spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx postavení xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vlastnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx i xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, došlo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxx právnická osoba xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx založit xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx je též xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxx xxxxx, která xx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx za osobu, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podmíněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxx xxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx přestupek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx-xx ze xxxxxxxxxx skutečností xxxxxx, xx k jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Odpovědností xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přestupek

(1) Xxxxxxxxx osoba za xxxxxxxxx neodpovídá, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx přestupku zabránila.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx vykonávána xxxxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x zamezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Podnikající xxxxxxx osoba xxxx pachatel

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx znaků xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx souvislosti s xxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx porušila xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podnikající fyzické xxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx pachatelem xxx v případě, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx došlo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx přestupek považuje xx osobu, xxxxx xxxxxxx je přičitatelné xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx ke xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v jejím xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx osobu, xxxxx jednání je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se za xxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání využila.

§23

Xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §20 x 21, x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 x 2 a odst. 4 xxxx. a) x x).

(2) Přestane-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je pachatelem, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxx

(1) Čin xxxxx trestný jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx někdo xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx zájmu chráněnému xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxx xx daných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následek tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx závažný xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx byl-li xxx, komu nebezpečí xxxxxxx, povinen xx xxxxxx.

§25

Nutná obrana

(1) Xxx xxxxx trestný jako xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx někdo xxxxxxx xxxxx hrozící xxxx xxxxxxxx útok xx zájem xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxx xxxxxx, byla-li xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřená způsobu xxxxx.

§26

Xxxxxxx poškozeného

(1) Čin xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx být xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx s jednáním xxxxx páchající xxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx dobrovolně, určitě, xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx po xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, mohl-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx dotčeny, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx poměrům.

(3) X xxxxxxxx případů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxx x souladu s xxxxxxx řádem a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ublížení xx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx riziko

(1) Xxx xxxxx trestný xxxx xxxxxxxxx není přestupkem, xxxxxxxx někdo x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dalším postupu, xxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěšnou xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zájem chráněný xxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxx.

(2) O přípustné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ohrozí xxxxx xxxx xxxxxx člověka, xxxx xx k xx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 směřuje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejnému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx příčí xxxxxx xxxxxx.

§28

Oprávněné xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdo použije xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxx zániku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby,

c) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx nástupce, xxxx

x) xxxxxxxxxx amnestie.

§30

Délka xxxxxxxxx doby

Promlčecí xxxx xxxx

x) 1 xxx, xxxx

x) 3 xxxx, jde-li o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Kč.

§31

Běh promlčecí xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx, kdy xxxxx x ukončení xxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, promlčecí xxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícím po xxx, xxx xxxxxx xxxxxx nastal.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx běžet

a) x pokračujícího přestupku xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx x poslednímu xxxxxxx xxxxx,

x) x hromadného xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx pachatel xxxx xxxxxxxxx, běží xxx xxxxx z xxxx promlčecí doba xxxxxx.

§32

Xxxxxxx a přerušení xxxxxxxxx xxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba,

a) xx xxxxxx xx pro xxxxxx skutek xxxxx xxxxxxx řízení,

b) po xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx očekávat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx, který lze xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.

(2) Promlčecí xxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx obviněný uznán xxxxxx,

x) vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx počíná xxxxxxxxx doba nová.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 3 roky od xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x přestupek, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx pokuty, jejíž xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 100 000 Xx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxxxx.

§33

Přechod xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx za xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx přestupek přechází xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx přechází x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx x podnikatelské činnosti xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx každá x nich, xxxx xx xxxxxxxxx spáchala xxxx.

§35

Druhy správních trestů

Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxx trest

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spolu x jinými správními xxxxxx; napomenutí xxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx správního xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) k povaze x xxxxxxxxxx přestupku,

b) x xxxx, xx x některém x xxxx přestupků, xxxxx xxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxx nebo více xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx okolnostem,

d) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přestupku, xxxxx x k xxxxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z nich xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) u fyzické xxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x tomu, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxx činnosti,

h) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx výnosy, xxxxxx x jiné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hromadného přestupku x xxxx, zda x xxxxx xxxxxxx, xxxx byl přestupek xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mírnější xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§38

Xxxxxx a závažnost xxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) významem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxxxx porušen xxxx xxxxxxx,

x) významem x rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx též xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xx-xx xxxx znakem xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku,

f) xxxxxx doby, po xxxxxx xxxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku.

§39

Xxxxxxxxxxx okolnosti

Jako k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) spáchal přestupek, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nebezpečí, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxx xxxx objasňování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx jiném.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx využil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx,

x) spáchal více xxxxxxxxx,

x) spáchal xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zneužil ke xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxxx, postavení nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx těhotné, xxxxxxx, xxxxxxxxx postižené, xxxxxxxx xxxx nebo nemohoucí.

§41

Xxxxxxxx správních trestů xx xxxx xxxxxxxxx

(1) Za xxx xxxx xxxx přestupků xxxxx pachatele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxx správní xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx horní hranice xxxxx pokut xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx nejzávažnější.

(2) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx, a xx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx až x xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx součtem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupky.

(3) Spolu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx i xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx za některý xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže vzhledem x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „škoda“), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezdůvodně obohatil, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx očekávat, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Xxx podmíněném xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se pachateli xxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx nahradil xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxxxx, a zároveň xx stanoví způsob, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx škodu způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupkem anebo xxx neučiní stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx.

§43

Xxxxxxxx od uložení xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dvou xxxx xxxx přestupcích xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx uložený xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx k jeho xxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx stanovená dolní xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu a xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx uložená x xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxx x poměrům pachatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx spáchal xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty stanovené xxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx

Xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx upozorní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxx xx podle xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Pokuta

(1) Pokutu lze xxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx částku 1 000 Kč.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx jinou.

§47

Zákaz xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx činnost, ke xxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vykonává x pracovním xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxx-xx x přestupku xxx výkonu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx.

(2) Xxxxx činnosti xxx uložit xxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx zákonem, x xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze zákaz xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 roky.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx započítává xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx.

(4) Xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, na xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx výkonu xxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Byla-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxx, která nebyla xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx uhrazena xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dokud xxxxxxxx neprokáže, že xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx dokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokuty.

(6) Xxxxxxx nelze takovou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx xxx, xxx-xx o xxx,

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx určena,

b) xxxxxx xxxxxxxx získal xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxx

x) xxxxxx pachatel, xxx i xxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx b), xxxxx xxxxxxx xxxx uvedené xxx písmenem b) xxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x věc náležející xxxxxxxxx.

(3) Propadnutí věci xxxxx uložit, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx. Vyžaduje-li xx xxxxxxxxxx osob xxxx majetku nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x hodnotě xxxx se nepřihlíží.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§49

Propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx mohla xxx prohlášena xx xxxxxxxxx, před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zničí, xxxxxxx, zcizí, zatají, xxxxx neupotřebitelnou nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zmaří, může xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx do výše, xxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx.

(2) Vlastníkem xxxxxxxx náhradní hodnoty xx xxxxx stát.

§50

Xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx

(1) Zveřejnění rozhodnutí x přestupku lze xxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě, xxxxxxx-xx xxx zákon. Xxx ukládání tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx orgán na xx, aby xxxxx xx xxxxxxxx pachatele xxx xxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx přestupku.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Zveřejňuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxx tento xxxxxxx trest, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx x xxxxx než 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx po dobu 15 xxx a xxxxxxx xx xxxx 2 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, zajistí xxxxxxx orgán na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx rozhodnutí“), xxxxxxx x přezkumném xxxx xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx x soudním řízení xxxxxxxx, správní xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx; xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pravomocné xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx původní xxxxxxxxxx.

(7)&xxxx; Obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§51

Xxxxx ochranných xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) omezující xxxxxxxx x

x) zabrání xxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx určená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxx xx styku s xxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x to za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobním xxxxxxx xxxxxxxxx; lze xx uložit pouze xxxxx se správním xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 1 roku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx lze uložit x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx obvod xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx ukládá.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx opatření xxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxx správní xxxxx xxxxxxxx druhu xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x jehož xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx účinky.

(5) Správní xxxxx, který omezující xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx, x xxxx skutečnosti xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje správní xxxxx xxxxxxxx druhu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§53

Zabrání xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §48 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxx věc xxxxxx, xxxxxxxx

x) do 60 xxx xxx dne, xxx přestupek xxxxx xxxxxx, xx nezjistí xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pachateli, proti xxxxx nelze xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx věci xxxx xxxx,

x xxxxxxxx to xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxx.

(2) Bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxxx x zabrání věci xxxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nikoli xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zabrané xxxx se xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxx nelze rozhodnout, xxxxxxxx-xx xx jednání xxxxxxxx xxxxx přestupku 5 let.

§54

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ten, xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx jestliže jinak xxxxxxx takové xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zabrané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stát.

§55

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxx, xxx v době xxxxxxxx přestupku dovršil xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rok xxxxx věku.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxx osobním xxxxxxx xxx, aby jeho xxxxx vývoj xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§57

Pokuta

Horní hranice xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx snižuje na xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxx přesahovat částku 5 000 Kč; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§58

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže by xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx bránil přípravě xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx uložit nejdéle xx xxxx 1 xxxx.

§59

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mladistvého xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXX

§60

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití x

x) xxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx jako zvláštní xxxxxx xxxx komise xxx xxxxxxxxxxxx přestupků (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xxxx projednávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx samosprávě, xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx, xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, přestupky xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx zřízení xxxxxx xxxxxxxx určí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §111.

(3) Xxxxxx má lichý xxxxx členů.

§62

Xxxxxx příslušnost

(1) X xxxxxx je místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx byl přestupek xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo byl-li xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou xxx státní příslušnosti, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx příslušný správní xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pobyt.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxx-xx přestupek xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx, xxxx zde xx xxxx nemovitý xxxxxxx, je k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxx naposledy xxx sídlo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx, xxxx xx xxxx měl xxxx xxxxxxxx majetek.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx řízením x tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x přestupku člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx podezřelým x xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o tomto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx správním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxx věci

(1) Správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx předá

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx přestupku osoby xxxxxxx v §4 xxxx. 4 nebo 5, xxxxx o xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán věc xxxxxxxxxxx předá věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán může xxxxxx předané xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxx xxxx účastníků xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx poznamená xx xxxxx.&xxxx;

§65

Xxxxxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci, xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxx doručování písemnosti xx xxxxx s xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx správní xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx přestupků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx zákona.

(2) Není-li x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizozemskému xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemnosti xx xxxxx s xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx příslušným orgánem xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx správní orgán, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou

Doručuje-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx převzít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxxx zmocněnci

Jestliže se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, doručuje xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxx řízení.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx řízení xx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx řízení, xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx může být xxxx xxxx xxxxxxx, x části xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Obviněný

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxx obviněného, xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx

(1) Správní orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx ústním jednání xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx poučí, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx, kterou xx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xx xxxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škoda xxxx xx jejíž xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxxx nebo nárok xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může uplatnit x správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx ústní xxxxxxx, xxxxxx-xx již o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x občanskoprávním xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx se obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním řízení x totožném skutku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx jiné xxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxx xxxx bezdůvodného obohacení, xxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx odkáže s xxxxx xxxxxxx na xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx uplatní nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx bezdůvodného obohacení, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx probíhá, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx; xxxxx občanskoprávní xxxx jiné řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyrozumí xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§71

Osoba přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx souhlas, xxxxx xx vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxx, právo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, právo xxxxxxxx x xxxxxx xxx stanovisko, xxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx jednání a xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§72

Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xx právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiné návrhy xx celou xxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx informací o xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx nahlížet xx spisu, právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x být xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x narovnání x xxxxx podat xxxxxx x obnovu xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zákonný xxxxxxxx a opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx mladistvému xxxxxxxxxx zmocněnce.

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx mladistvý obviněný xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, vykonává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxxxxx xxxxx x xxx rozhodne usnesením, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Správní xxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

§73

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Vojenské xxxxxxx (xxxx jen „orgán xxxxxxx“) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. X oznámení uvede xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, popis skutku, xx kterém je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, místo x čas, xxx xxx xxx přestupek xxxxxxx, zákonné ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx prostředky, které xxxx xx známy.

§74

Oznamování xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Orgán policie xxxxx xxxxxxxx šetření xx zjištění osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx důkazních prostředků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před správním xxxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx přestupek

a) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití, v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) proti xxxxxxx x územní xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx provozu,

g) xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky xxxx Vojenské xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx

x) xxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx nasvědčují-li zjištěné xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx projednat, xxxxx xxxxxxxx-xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxxx odůvodňující podezření, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx osoba; pominou-li xxxxxx odložení, xxx xxxxxx, xxxx-xx na xxxxx věc vyřídit xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§75

Součinnost

Orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx policie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx úkonů příslušný, xxxxxxxxx je x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§76

Odložení věci

(1) Xxxxxxx xxxxx, aniž xxxxxx xxxxxx, věc usnesením xxxxxx, xxxxxxxx

x) došlé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx x přestupku xxxx předání věci,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který požádal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákonů,

d) podezřelý x přestupku x xxxx spáchání skutku xxxxxxxxx xxxxxxxx rok xxxxx věku,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právnická xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xx přestupek nepřešla xx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §77 xxxx. 2,

j) x skutku xxx xxxx rozhodnuto xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx 60 xxx xx přijetí oznámení xxxx xxx xxx, xxx se o xxxxxxxxx dozvěděl, skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx určité osobě.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx o xxxxxxxx xxxxxx vede trestní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx známa. Xxxxx xx vyrozumění xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížemi xxxx xxxxxxx, doručí je xxxxxxx xxxxx veřejnou xxxxxxxxx; ustanovení §66 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxx řízení xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx souhlas xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x bez takového xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxx řízení zahájí, xxxx xxx usnesením xxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx z přestupku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx některý x xxxx xxx xxxxxxxxx xx postačující, xxxx

x) xxxxxxx trest, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx skutek; xxxxxxxx xx xxxxxxxx podezřelému x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx orgánu xxxxx.

(6) Xxxxx správní orgán xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx x totožného xxxxxxxxx xx skutek, x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, o němž xxx bylo v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx nestal, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxxx prokázat nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo podmíněně xxxxxxxxx, trestní xxxxxxx xxxx zastaveno na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého.

§78

Zahájení řízení x xxxx xxxxxx

(1) Správní xxxxx zahájí řízení x xxxxxx přestupku, xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx x řízení x xxxx úřední.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxxx vyhlášením xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx účastníkům xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx podezřelým x xxxxxxxxx.

(3) Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx má xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx x řízení xxxxxxxxxxx také x xxxxx xxxxxx, než xxx který xxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx podle odstavců 2 a 3. Xxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx obviněného.

§79

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon, xxx xxxxxxx x x xxx zahájeném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx. Je-li osob xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx pouze jedné x xxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx postiženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, x právu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx jí xxxxx x podání xxxxxxxx. Xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 30 dnů.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 kdykoliv xxxx, x xx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxx xxxxxxx vzala xxxx.

(5) Xxxx-xx spácháním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let xxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obydlí, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx postižené spácháním xxxxxxxxx.

§80

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může nařídit xxxxx jednání.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxx xxxxx zamítne usnesením, xxxxx se oznamuje xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxx jednání musí xxx obviněný xxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx obviněného, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx obviněného, xx-xx xxxxxxxxx mladistvý.

(3) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx to třeba x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx. O xxxxx xxxxx xxxxxxxx ústního xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xx nařízení ústního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X ústnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obviněného xxx xxxxx, jestliže xxx řádně xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx předvolání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§81

Xxxxxx navazující xx xxxxxxxx

X xxxxxx navazujícím xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§82

Dokazování

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; je-li xx xxxxxxxx x uplatnění xxxx xxxxxxxxxx, správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx proveden za xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Obviněný xx xxxxx nevypovídat. Xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nevypovídat x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx mají právo xxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx tázána xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxx x právu nevypovídat x o zákazu xxxxxxxx xxxxxxx.

§83

Záruka xx splnění xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx řízení uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x přestupku, xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx xx xxxxxxxx xxxx vyhýbat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx správního trestu xxxx xxxx mařit xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx důvody xxx uložení xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx obviněnému.

(3) Záruku xx splnění xxxxxxxxxx xxx uložit též xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

Xxxxxxx, zánik x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx právnická xxxxx xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxx potrestání xx přestupek nebo xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx že xx xxxxx zmařit uspokojení xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřiměřený xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx. Byla-li právnická xxxxx založena nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účelu x po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx byla založena xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízena, xxxxx xx xx xx od tohoto xxxxxxxx xx pravomocného xxxxxxxx řízení, jako xx xxxx založena xxxx zřízena na xxxx neurčitou.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxx xxxxxxx uvědomí xxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx právnických xxxx. Orgán xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo evidenci xxxxxxxxxxx osob, po xxxxxxxx zákazu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přeměnu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx xxxx evidence, xxx xxxxxxxxxx xxxx výmaz, xxxxxx xx správní xxxxx uvědomil x xxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Přeměnou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx sloučení, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxx, převod xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx usnesením přeruší xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx x téže xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx duševní xxxxxxx, která xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx může usnesením xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx skutek v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxx uložit v xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx, xxxxx uložení xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx řízení.

§86

Zastavení xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastaví xxxxxx, jestliže

a) xxxxxx, x xxxx se xxxx řízení, xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxx řízení, nebylo xxxxxxxxxx prokázáno,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) obviněný xxxxx x době spáchání xxxxxx pro nepříčetnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x totožném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §77 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx rozhodnuto xxxx x disciplinárním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) správní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku vzala xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x zastavení řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), e), x), i), x), x), m) x x) se pouze xxxxxxxxx do xxxxx.

(3) Xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo mezinárodního xxxxx a nejsou-li xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 xxxx 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx lze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxx x skutku xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxxxxx, xxxxxxxx skutku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, trestní xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx zastavit xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx uložit, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. f), xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx skutkem zjistil.

§87

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu x narovnání, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxx vyřízení věci xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x je dostačující xxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx přestupku, x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx dotčen xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxx prohlášení xxxx xxxxxxx svobodně, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx částku určenou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx obviněného. Xxxx xxxx částky xxxxx xxx zjevně xxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, kterou xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vyslechne xxxxxxxxxx x poškozeného x xxxxxxx x okolnostech xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxx x narovnání xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx s jejím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxx xxxx, kraj, xxxx, xxxxxx xxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx územního samosprávného xxxxx, xxxxxxxxxxxx církev xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, fundace, xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx mocí rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx řízení.

§88

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přestupků, jejichž xxxxxxxx podstata xx xxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx vyskytujících xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x x jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přestupky více xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx správní xxxxx.

(3) Ve xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisejí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytujících xx xx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx vhodné z xxxxxxxx zjištění xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx mladistvých xxxxxxxxxxx. Xxxxx se mladistvý xxxxxxxxx x jiný xxxxxxxxx dopustili více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx to nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci x xxxx xx na xxxx mladistvého podezřelého.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§89

Řízení o náhradě xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx obviněného, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx poškozený xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán uloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxx spolehlivě xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx s xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx postupuje rovněž x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx též pouze x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx orgán nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xx xxxx nebo jiný xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nároku.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxx na soud xxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

§90

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx správní xxxxx napomenutí, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx náhradní hodnoty.

(2) Xxxxxx xxxxx vydat

a) x řízení xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxx xxxxxx správní xxxxx mladistvému, vyjma xxxxxxxxx trestu pokuty xxxxxxxxxx příkazem xx xxxxx, xxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podán odpor, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx trestu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx správní orgán x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

Ukládání napomenutí x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx příkazem na xxxxx uložit pouze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku, x xxxxxxxx pokuty x xxxx xxxx x x xxxxxxx příkazového xxxxx. Příkazem na xxxxx lze uložit xxxxxx xxxxxxx 10 000 Kč. Mladistvému xxxxxxxxxx xxx příkazem xx místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 500 Xx; to xxxxxxx, xx-xx mladistvý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx kromě příslušného xxxxxxxxx orgánu xxxxxx

x) xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx pořádku v xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx, xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx policie xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve státní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x němu xxxxx na xxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxx Vojenské policie, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx majetku, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxxxx o Vojenské xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx státní xxxxxx, xxxxx jím byly xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx horních xxxxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) orgán xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx správě, xxxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx svých prostorách, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx porušením xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stáním xxxxxxx na místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stání xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

§92

Příkaz xx xxxxx x příkazový xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx na xxxxx ukládána xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podpisem příkazového xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx místě xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx nezaplacení.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlášeného xxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx sídla xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx nachází xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx činnost,

d) xxxxxx obviněného xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x označením xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx spáchání xxxx x případě xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ukládána,

g) xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx číslo nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx,

x) podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx.

(3) Správní orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx celního xxxxx, plyne-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného veřejného xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, a xx krajského xxxxx, xxxxx-xx výnos xx xxxxxxxx kraje xxxx xx xxxxxxxx obce. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§93

Výroková xxxx xxxxxxxxxx x přestupku

(1) Xx xxxxxxxx části rozhodnutí x přestupku, kterým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, se kromě xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, času x xxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxx kvalifikace skutku,

c) xxxxxxxxx viny,

d) xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výměry xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx učiněného x souvislosti s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat, xx doby xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx nároku na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx obviněný xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx spáchala, x

x) údaj x xxx, xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx, xx xxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dopustila přestupku, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemřelé podnikající xxxxxxx osoby, která xx dopustila přestupku.

(3) Xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x narovnání xx kromě náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx

x) xxxxx skutku x označením místa, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x obviněného, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx škody xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, popřípadě xxxxxx xxxxxx odčinění xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx částky xxxxxx x veřejně prospěšným xxxxxx x uvedením xxxxxx příjemce,

g) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx x xxx, xx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx právním xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xx dopustila xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se dopustila xxxxxxxxx.

§94

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§95

Xxxxxxx nákladů xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx vinným, xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady řízení xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zrušeno jiným xxxxxxx xxxxxxx moci x tato xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vrátí.

(2) Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx náhradu x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody nebo xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx ve věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úspěšný x xxxxxxxx xxxxxx vznik x xxxx; pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nároku, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx obviněnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§96

Xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) obviněný v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxx x nároku na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx, nebo

c) zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného pouze xxxxx xxxxxx o xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx náhradu xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx věci xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx výroku x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se může xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx dohodu o xxxxxxxxx uzavřel, xxxxxxx xxxxxxxx a opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§97

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx může x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádět nové xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x zákonný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy xx xxxxx vyjádřeních xxxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx obviněný xxxxx v odvolání xxxx x průběhu xxxxxxxxxx řízení.

(2) Včasné x přípustné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účinek, který xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některý z xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx podle §86 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), k), x) xxxx x), xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mohlo xxx xxxxxx pro náhradu xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx rozsahu.

(2) Odvolací xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx výrok napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo výrok x náhradě škody xxxxx výrok x xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, pro xxxxx odvolací správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx účastníkovi xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x jeho xxxxxxxx.

§99

Nové rozhodnutí

(1) Xxxxxxx xxxxx může novým xxxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správního trestu x uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx obohacení xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účasti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx zruší xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx uloží xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vyřazení xxxxxxxxx x xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“).

§100

Xxxxxxxxx řízení

(1) Vyjdou-li xxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutku, x xxxxxx již xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx x přezkumném xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno xxxxxx, že x xxxxxxxx skutku již xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx nestal, nespáchal xxx obviněný, xxxxxxxx xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxxxxx prokázat xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx podmíněně odloženo xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx

x) xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx správní xxxxx xxxxxxxx o důvodu xxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo ode xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx x tom, xx xx xxxxxx xxxxxx, skutek nespáchal xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázat xxxx xx skutek xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxx stíhání xxxx zastaveno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx trestního xxxxxxx mladistvého.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nelze xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxx příkazu xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx příkazu.

(2) Xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vyřizuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na místě. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x případě, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

§102

Přechod úhrady xxxxxx xx xxxxxxxx nástupce

Pokud xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx má xxxxxxxx nástupce, xxx xxxxxxxxx uhradit pokutu xxxxxxxx na tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§103

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rady xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxx xx xxx ústřední xxxxxxx úřad, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx němž došlo x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přestupků x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§104

Amnestie

(1) Amnestii xx xxxxxx xxxxxxxxx uděluje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx, xxx xx řízení x xxxxxxxxx nezahajovalo xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zbytek, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy

Obec xxxx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k projednávání xxxxxxxxx xxxxx x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxx přestupků

(1) Stanoví-li xxx zákon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pravomocná rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přestupku nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx prvním úkonem x řízení, opatří xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x přestupku.

§107

Postup xxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, kdy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx; x hlavním xxxxx Praze x xx statutárních městech xxxxxxx zápis xxxxxxx xxxxxxx. Obecní policie xxxxx obecnímu úřadu xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx uložení xxxxxx příkazem xx xxxxx.

(3) Zápis xxxxx xx xxxxxxxx přestupků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx pokuty příkazem xx místě.

§108

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Domnívá-li xx xxxxx, xx xxxxx vedené x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedl, xx xxxxxxx je oprávněná, xxxxx x evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x osobu, která xxxxxxx podala, x xxx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx x neoprávněnosti xxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě jména,

c) xxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto rozhodnutí x

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxx x cizině, xxxxx x stát,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx mu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a okres xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka,

k) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.

(3) Xxxxxxx xxxxx využívá xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx území k xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx zahraniční xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx využít vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx. Údaje, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§110

Přehled xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „přehled“). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §103 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx jehož období xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 4 samy příslušné x xxxxxxxxxx přestupků, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxx, pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle §103 xxxx. 4, xxxx xxxxx, které xx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx povaze xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatám xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxxxx o přestupku, xxxxxx počtu řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx vinným xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestů, včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ochranných opatření,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx,

x) xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§111

Požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx oprávněná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx úřední xxxxx“) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedenou u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxx předseda xxxxxxxxxx xxxxxx. Požadavky podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxx. Xxxxxxx zkoušky xx ověření znalostí xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx opakovat. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx vyhláškou podrobnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxx a dosavadní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona hledí xxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx deliktů, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxx zakládajícímu xxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx správního deliktu, xxxxxxx xxx uložení xxxxxx xx přestupek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx zánik odpovědnosti xx přestupek xxxx xxxx správní xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx přestupek x xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx některá xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx k xxxxxxx zakládajícímu xxxxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx&xxxx; xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx řízení upravené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx němž xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(7) Na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx zřízené podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv uzavřených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §111; předseda xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxx xxxxxx 50 xxx, xxxxx xxxxxxx 10 xxx projednávala xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

§113

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1990 Sb., x xxxxxxxxx amnestie xx věcech přestupků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx patří xx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

3. Xx. X xxxxxx č. 67/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii.

4. Xx. XX xxxxxx č. 290/1993 Sb., xxxxxx xxxx x xxxxxxxx trestní xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.

5. Čl. X xxxxxx č. 82/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x mění xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 528/1990 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

6. Xxxx xxxx xxxxxx č. 237/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx autorskému xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.

7. Xxxxx č. 279/1995 Sb., kterým xx mění xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxx xxxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).

9. Xxxxx č. 112/1998 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

11. Xxxx šestá xxxxxx č. 360/1999 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

13. Část xxxxxx xxxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (autorský xxxxx).

14. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících se xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx.

15. Část pátá xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

16. Xxxx xxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

17. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 370/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/1998 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx třetí xxxxxx č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx léčivých zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).

19. Xxxx třetí xxxxxx č. 254/2001 Sb., vodách a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon).

20. Xxxx sedmá xxxxxx č. 265/2001 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).

23. Část druhá xxxxxx č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x státních xxxxxxxxx).

24. Část pátá xxxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx a soudcích).

25. Xxxx xxxxx zákona č. 62/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26. Xxxx xxxxx zákona č. 78/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 107/1999 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

28. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 259/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 84/1990 Xx., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 175/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

29. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 311/2002 Sb., kterým xx mění zákon x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

30. Část xxxxxxxxx xxxx zákona č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

31. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).

32. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

33. Xxxx xxxx xxxxxx č. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.

34. Část xxxxx xxxxxx č. 47/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 168/1999 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxx xxxxxx zákona č. 436/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o zaměstnanosti.

36. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

37. Xxxx xxxxx zákona č. 559/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxx první xxxxxx č. 586/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx).

39. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

40. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 379/2005 Sb., o xxxxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxx působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx látkami x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

41. Xxxx xxxxx zákona č. 392/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

42. Xxxx druhá xxxxxx č. 411/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

43. Xxxx třináctá xxxxxx č. 57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx.

44. Xxxx xxxxx zákona č. 76/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx veřejnou potřebu x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

45. Xxxx třetí xxxxxx č. 80/2006 Sb., kterým se xxxx zákon č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

46. Část xxxxxx xxxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

47. Část xxxx xxxxxx č. 134/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 94/1963 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

48. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 181/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

49. Xxxx druhá xxxxxx č. 213/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 352/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

50. Xxxx druhá xxxxxx č. 216/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

51. Xxxx xxxx zákona č. 225/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx.

52. Xxxx xxxx zákona č. 226/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx znění zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

53. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 215/2007 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54. Xxxxx č. 344/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxx xxxxx zákona č. 376/2007 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 129/2008 Sb., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

57. Část xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

58. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 309/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

59. Část xxxxx zákona č. 314/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx správě xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 7/2002 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/1999 Xx., x Veřejném xxxxxxxx práv, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 283/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 484/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 288/1995 Xx., o střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxx pátá xxxxxx č. 41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Část xxxxx xxxxxx č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

63. Xxxx pátá xxxxxx č. 306/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, a některé xxxxx zákony.

64. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 346/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/2004 Xx., x ochraně xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx x nimi x xxxxxxx opatřeních x ochraně xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 388/1991 Xx., x Státním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

65. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66. Část xxxxx xxxxxx č. 199/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

67. Část xxxxx xxxxxx č. 133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

68. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

69. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 142/2012 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů.

70. Xxxx druhá xxxxxx č. 237/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, rybářské xxxxxx, xxxxxxx mořských xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x rybářství), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

71. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 390/2012 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

72. Xxxx první xxxxxx č. 494/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 306/2009 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx.

73. Xxxx xxxxx zákona č. 102/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

74. Xxxx druhá xxxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx policii x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxx policii).

75. Část xxxx xxxxxx č. 306/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

76. Část xxxxx xxxxxx č. 308/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

77. Xxxx xxxxx xxxxxx x…/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

78. Xxxxxxxx č. 231/1996 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx.

79. Xxxxxxxx č. 340/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 231/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§114

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2017.

XXXXXXXX ZPRÁVA

XXXXXX XXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxxx 2014 x. 165, xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx legislativních xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx 2014 (xxxx jen „Xxxx“), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxx. 24 Xxxxx, xxx. x. 18).

X. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx hlavních principů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených k xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hodnot (xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx člověka, majetek xxxx.) xxxxxxxxxxx správními xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva, což xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxxx úprava xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx č. 200/1990 Sb.“). Tento xxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxx xxxx skutkové xxxxxxxx přestupků x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x množství xxxxxxx xxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxx xxxxx“)1.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako přestupek, xxxxx xx x xxxx správní xxxxxx (xxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx.). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozsáhlou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx porušila právní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s ním. Xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx pouze fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx postrádají obecnou xxxxxx (to xxxxxxx, xx pro ně xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky odpovědnosti, xxxx xxxx je x xxxxxxx přestupků). Xxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonech xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zániku xxxxxxxxxxxx xx správní xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituty xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx2 xxxxxx č. 200/1990 Sb., xxxxxxxxx analogie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - x xxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 28. xxxxx 2011, xx. zn. 8 Xx 82/2010 55 („Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx sankce (ve xxxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxx xxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxx přihlédnutí x xxxxxxxxx xxxxx uloženým xxxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx institut trestního xxxxx zahlazení odsouzení.“);  xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2008, xx. zn. 1 Xx 27/2008 - 67 („…Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trestání xx xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tam, xxx xx, xx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx neřeší, xxxxxx-xx takový xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ani x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vytváření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx ze dne 27.8.2002, x. j. 7 X 115/2000 - 35, obdobně x rozsudek xxxxx xxxxx xx xxx 29.12.1997, x. x. 6 X 226/95 - 22).“; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2007, xx. xx. 8 As 17/2007 - 135 („Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí obdobnými xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo trvající xxxxxx, xxx trestnost xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x materiální xxxxxxx deliktu a xxxxxx xxxxx xx xxxxxx vylučujícím protiprávnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx formální xxxxx xxxxxxx.“); rozsudek Xxxxxxxxxx správního soudu xx xxx 25. xxxxx 2009, sp. xx. 8 Xx 5/2009 80 („Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x jednočinném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x trestněprávní doktríny.“); xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Praze xx xxx 29. xxxxxxxx 1997, xx. xx. 6 X 226/95 („Xxxxx analogie (xxxxxx xxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx možné xxx xxxxxxx, x xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.“).

Xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení (xxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxx“), xxxxx nebo jsou xxxxxxxx příliš xxxxxx. Xxxx xxxxxx, které x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xx zákona č. 200/1990 Sb. Xxxx zákonem č. 200/1990 Sb. x xxxxxx xxxxxx xx tedy xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx znamená, xx xx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. postupuje xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx správní xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Odchylky xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nepostihují xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu. Xxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxx k xxxx, že xx x řízeních x xxxxxx xxxxxxxxx deliktech xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. adhezní xxxxxx xxxxxx řízení x náhradě xxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomocí xxxx xxxxxxx analogie. Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxxxx případech mnohdy xxxxx xxxxxx.3

Xxxxxxxxx xxx xxxx, že x xxxxxxxxxxxxxx hlediska (xx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx správní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (což xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při konstrukci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx právní úpravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, právní úpravy xxxxxx odpovědnosti za xxxxxxx delikt x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxxxxxxxxx hlediska je xxxxxxx xxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxx xxxxxx, že správní xxx dostatečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti4 xx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dotýkají x na xxx xx měla právní xxxxxx správněprávní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.&xxxx; Jedná xx xxxxxxx x xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2012 xxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxx osob.

SHRNUTÍ

Stávající právní xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x přestupcích xxxxxxxx v xxxxxx č. 200/1990 Sb. je zastaralá, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx, x to jak x xxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x to především x xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx x řízení xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx správněprávní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Reakcí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx být xxxx právní xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx specifického xxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx oblasti

1.1. Xxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spadá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

1. nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxx proti některým xxxxxxxxxxxx zájmům, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx lidí, xxxxxxx xxxx pořádku ve xxxxxx veřejných.

K právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jiný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx:

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxx č. 209/1992 Sb.), (xxxx jen „Xxxxxx“),

- xxxxxxx xxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „Xxxxxx“),

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx č. 2/1993 Sb., xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 162/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, (dále xxx „Xxxxxxx“),

- xxxxxxx xxx,

- xxxxx č. 200/1990 Sb.,

- xxxx zákony xxxxxxxxxx xxxxxxx z působnosti xxxxxx č. 200/1990 Sb.:

-- xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

-- xxxxx č. 107/1999 Sb., x xxxxxxxx řádu Xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- xxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

-- xxxxx č. 221/1999 Sb., o vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- xxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

-- xxxxx č. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

-- xxxxx č. 129/2008 Sb., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx zákony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx č. 418/2011 Sb., o xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxx č. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx mládeže xx xxxxxxxxxxx xxxx x x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „zákon x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx“).

X ustanovení §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Sb. xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxx trestnými x za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy. X xxxx je xxxxx xxxxx, že xxxxx „xxxx správní delikt“ xx některými xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx osoby xxxxxxxxx, xxxx. podnikající xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x Ústavy - čl. 27 odst. 3 xxxxxx o „xxxxxxxxx“, čl. 65 xxxx. 1 xxxxxxx „xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx delikt“. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxxxxxx xxxx správního, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xxx přestupky, kárné xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx správní xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xx „xxxx xxxxxxx xxxxxxx“ považovány xxxxx xxxxxxxxx x disciplinárních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dále též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx upraveny xx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx skutkových podstat xxxxxxxxx5 jsou xxxxxxx x zákoně č. 200/1990 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx č. 200/1990 Sb. x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx i výslovně xxxxxxxx.

Xxxxxxxx podstaty jiných xxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. nejsou obsaženy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), ale xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx zákonech. X xxxxxxxxx x xxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vymezeny xxx xxxxxxxx.

X celé xxxx xxxxxxx xxxxxx zákonů xxxx xxxx vymezeny xxxxxxxx podstaty protiprávních xxxx zvláštního xxxxxxxxxx, xxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx znaky nejsou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx delikty xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxx xxxx výše xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxx. o xxxxxx xxxxxxxxx deliktech xx xxxxxxxx především xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx č. 200/1990 Sb. Některé xxxx xxxxxx pak xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxxx správního xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě subjektivní xxxx objektivní xxxxx6 xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

Úmluva xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx projednávání xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx má xxxxx xxxxx, jedná-li xx x oprávněnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, aby tato xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxx projednána xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx „trestní xxxxxxxx“ xx xxx xxxxxxxx x na oblast xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti (tedy xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xx xxxx x daleko širším xxxxxxx xxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ze xxx 8. xxxxxx 1976, x. 5100/71 (Xxxxx x ostatní xxxxx Xxxxxxxxxx) - x xxxx xxxx xxxx. xxxx X.

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. června 2008, xx. xx. 2 As 9/2008 - 77 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xx: „… Xxxxxxxxx v xxxxxxxx ze xxx 27. 10. 2004, xx. zn. 6 X 126/2002, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx „xxxx xxxxxxxx xx správní xxxxxxx xxxx podléhat stejnému xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx činy x x tomto xxxxxx xx třeba xxxxxxxx všechny záruky, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xxxxxxxxxx z trestného xxxx - Z xxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx Úmluva x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx - xxxx rozhodné, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx“. Ve xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx soustavně xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 6 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako dopadající x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxx Öxxüxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 21.2.1984 (xx: xxxx://xxxxx.xxxx.xxx.xxx/xxxxx/xxx/xxxxx/xxxxxx.xxxx?x=00157553.), xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx. 6, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx, kdo xx obviněný x xxxxxxxxx xxxx,“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx z xxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx anglické znění Xxxxxx xxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxx with x criminal xxxxxxx”, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poněkud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako „xxxxx, xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx“. Nicméně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx práva, x může xxx xxxxxx jako termín xxxxxxxxxx crimes, délits, x xxxxxxxxxxxxxx, tedy xxxxx xxxxx právní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x správní xxxxxxx.“7

Xxxxxxx xxx x českém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xx svých právech xxxxxxx rozhodnutím orgánu xxxxxxx správy, xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. Xx xxxxx základě xx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx věci, xxxxx vyplývá ze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxx zejména x případě xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx - postupuje se xxxxx xxxxx páté xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

1.2. Xxxxxxxxxxxxxxx přestupků a xxxxxx správních xxxxxxx

1.2.1. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) obecné části xxxxxxxxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx označeno x tomto xxxx xxxxx xxxxxx, nejde-li x jiný správní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxx. X xxxxxx xxxxx zákona č. 200/1990 Sb. xxxx upraveny především xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx, věk a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (okolnosti, které xxxxxxxxx, xx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek; xxxx xx v xxxxx xxxxxx stanoven xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx upuštění xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx8 xxxxxxxxx. Xxxx xxx stanovena xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x zvláštní xxxx přestupkového xxxxx, xx xxxxx č. 200/1990 Sb. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou x xxx systematicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx9. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx ně xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zahájení xxxxxx (včetně xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), taxativní xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxx) xxxxx jednání v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx zastavení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxx řízení (řízení x náhradě škody), xxxxxxxx xxxx zásadu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx (zásadu zákazu xxxxx x xxxxxxx) x upravuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zkráceného xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx přestupků xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx tradici, je xxxxxxx xxxxxxxx provedena x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věnuje xxxxxxxxxxxx xx přestupky xxxxxxxxxxxx pozornost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trpí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx není x xxxxx xxxxxxx uvedena xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx současné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx organizační. Xxxxx xxxx. xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na řízení x přestupku x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. předvedení). X některých orgánů xxxxxxx xxxxxx také xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupkové xxxxxx x xxxxxx dopadem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupcích. Xxxxx xxxxx, i pokud xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech.

1.2.2. Xxxx xxxxxxx delikty

Není-li xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X literatuře xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem, xx xxxxx ukládá xxxxxxx xxxxx trest xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx delikt xx tyto znaky10:

a. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx realitě. Je xxx konání i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němuž xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxx povinna.

b. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx v xxxxxxx x právem, je xxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

x. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx spácháním xxxxxxx xxxxx spojuje hrozbu xxxxxxx.

x. Deliktní xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxx subjektem povinností, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx schopnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xx dosažení xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx je xxxxxx xx dosažení patnáctého xxxx xxxx.

x. X xxxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v zásadě xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx jím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednání x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx protiprávních xxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Obvyklé xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx pachatele) a xxxx postavení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavinění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx

- jiné xxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

- xxxxxxx xxxxxxx právnických x xxx. podnikajících xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“),

- xxxxxxx disciplinární xxxxxxx,

- správní xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx proti xxxxxxxx disciplíně (xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx delikty, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx disciplíně (platební xxxxxxx) xx nepovažují xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

1.2.2.1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zákoně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx. Platná xxxxxx xxxxxx rozlišuje:

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) v xxxxxxxxxx xx správněprávní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby11.

Důvody xxx xxxxxxxxx speciální xxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx x xxxx xxxx již xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mnohé původní xxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxx novelizacemi xxxxxxxxx xxxx vypuštěny (xxxx. xxxx. §44 zákona x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 376/2007 Xx., x §44 xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx).

x) ostatní správní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx jako přestupky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „podnikající osoby“ (xxxx xxx je xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx). Tyto delikty xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobilost xxxxxxxxx, xxx zvláštnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákoně č. 289/1995 Sb., x lesích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx x zákoně č. 78/2004 Sb., x xxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxx x jiných xxxxxxxx dvojí xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž k xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx x objektivní xxxxxxx obou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx osoby).

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx delikty xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx pro přestupkové xxxxxx. To xx xxxx tím, xx xxx správní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx odpovědnosti a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb. výrazněji xxxxx správní xxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x tohoto xxxxxx problematické, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx projednávat je x xxxxx (x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) procesním režimu. Xxxxxx xxxx totiž xxxx xxxxxxx delikty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (po xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tedy, zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx účel správního xxxxxxxx - tj. xxxxxxxxx pachatele a xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx).

1.2.2.2. Xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxx ekonomická síla, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozsah xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx závažná xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx proto xxxxxxx x potřeby xxxxxxxxx xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx pachatele xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxx a nelze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx jednotlivé xxxxxxx osoby xx xxxxx xxx faktická xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx závažných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxx znak odpovědné xxxxx. Jako xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx (xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx, xxxxx apod.), xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx, nikoli xxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxx §6 zákona x. 200/1990 Xx.) xxxx xx xxxx xxxxxxx delikt fyzické xxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xx xx xx xxxxxxx nepožaduje zavinění, xxxxxx xxxxxx liberačních xxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) obecně xxxxx - ty xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx zákonech. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx je zásadně xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebývají xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx množství xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx xxxxx narůstá. Xxxxxxxxxx správněprávní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx (tedy x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx osoby), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, problémy xxxx ve vymezení xxxxxxxxxx podstat xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx níže).

1.2.2.3. Xxxxxxx xxxxxxx právnických x xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob (xxxxxxx xxxxxxx „podnikatelů“)

Fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx subjektem xxxxxxxxx xxxxxxx „podnikatele“ xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx. tehdy, jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zda odpovědnou xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důraz xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx materiálem, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xx zbožím podléhajícím xxxxxxxx, xxxx zvířat, xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, provádění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.), a xxxxx x jiných xxxxxxxx dochází xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx deliktem právnické xxxxx. Pro takový xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti:

- uvedené xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx povinnosti xx naopak odlišují xx běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx určitých xxxxxxxx s sebou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvýšenou možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxx, kdo xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx nesplní xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnikajících xx x zásadě xxxxxx xx následků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

- xxxxxxx xxxxx musí xxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx je xxxx „xxxxxxxxxxxxxx“, xxxx xxxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx bývá xxxxxxxx xxxxxxxxx např. vydáním xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xx také xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx vykonávaly xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kvalifikační xxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

- podnikající xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx osobně xxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxx zaměstnanci.

1.2.2.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx instituci, x x určitého xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxx instituci jí xxxxxxxxx zvláštní práva x xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ozbrojené xxxx, xxxxxxx xxx.), xxxxxxxx komory nebo xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, zabezpečovací detence, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx). X toho xxxxxxx, xx subjekt xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx jím xxx xxxxxxx, ale xxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx chráněným zájmem, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx útočí) xx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx, závazný xxx, xxxxx, pořádek xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxx xxxxxxxx deliktu xxx profesní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx deliktem, xxxx zároveň naplnit xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx disciplinární xxxxxx, xxx xx xxxx (xxxxxx nebo xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx zde xxxxxx ne bis xx xxxx (tj. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx správním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx správy (k xxxx xxxx. zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, kárná provinění xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx delikty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxx členů družstev.

Sankcemi xxxxxxxxxx xx disciplinární xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx), sankce peněžité (xxxxxxx xxxxx, xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členského xxxxxx (např. propuštění xx služebního xxxxxx, xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx deliktech xx xxxxxxxx zákony, xxxxx xxxxxxxxx disciplinární xxxxxxxxxxx.

1.2.2.5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xx k jednání, xxxxxxxx xxxx důležité xxx xxxxxx xxxx.). Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx pořádková xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx - je jím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx procesní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořádkových xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx) x neplatí xxxxxx xx bis xx xxxx (xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x opakovaně). Xxxxxxx-xx xxx zákon, lze xxxxxxxx xxxxxx prominout xxxx xxxxxx.

Xxxxxx úprava xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx), x xxxxx xxxxx 1. ledna 2014, též v xxxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

V xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pořádková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx za neposkytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Pořádkové xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx původní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prosazení porušené xxxx xxxxxxxxx procesněprávní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitého procesu, xxxx xx tomu xx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

1.2.2.6. Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx též xxx. xxxxxxxx delikty. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxx daní (proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx smyslu xxxx xxxxxx při správě xxxx obecně.

Platební xxxxxx x xxxxx smyslu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Daní je xx xxxxxx §2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“), xxxxx xxxxxxx i xxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x užším xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, úrok x xxxxxxxx, poplatek z xxxxxxxx, zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx porušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx povinnost platební. Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx daňového tvrzení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ohlašovací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xx úseku správy xxxx xxxx převážně xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx sankce xx platební xxxxxxx x užším i xxxxxx smyslu.

Jedná xx x následující instituty:

- xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§250 xxxxxxxx řádu) - xxxxxx xx podání xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx (0,05 % xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. 0,01 % xxxxxxxxx xxxxxx ztráty). Xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Má xxxx stanovenu xxxxxxxxx (500 Kč) a xxxxxxxxx xxxxxxx (300 000 Xx, resp. 5 % xxxxxxxxx xxxx). X případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxx 500 Xx,

- xxxxxx (§251 xxxxxxxx xxxx) - xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx. Xx fixní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx stanovená xxxxxx x xxxx ex xxxx xxxxxxxx daně) xx postižen xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, kdy správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Výše xxxxxx xx odvozena x xxxxxx doměřené xxxx. Činí 20 %, je-li xxx xxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx 1 %, xx-xx xxxxxxxxx daňová xxxxxx,

- úrok x xxxxxxxx (§252 x 253 xxxxxxxx xxxx) - xxxxxx za xxxxxxxx x úhradou xxxxxxx xxxx. Xxxx x prodlení xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx., xx xxxx xxxx xxxxxxx x čase xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx úroku x xxxxxxxx odpovídá xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ČNB xxxxxxx x 14xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxx úrok x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx institutů, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx a xxxx upraveny jinými xxxxxx. Xxxx ně xxx xxxxxxx například:

- xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xx jiné xxxxxxxxx xxxxxx (§104 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů),

- xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§23 xxxx. 3 xxxx. x) bod 5 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx),

- xxxxxxxxxx nebo zabrání xxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxx dopravních xxxxxxxxxx (§42d xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů),

- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zajištění daně xx úhradu daně (§43 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

- xxxxxx xx xxxxxxxx x odvodem za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxx §44a odst. 8 xxxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x platební xxxxxx x užším xxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx finanční úřady xxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

- přirážka k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx x. 397/2012 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, jako sankce xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx pojistného xxxxx nesrazí a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření x xxxx důvodu, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxx (§11 odst. 3 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx i xxxxxxx xxxxx platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx daní. Xx 31. prosince 2014 se xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxx povinností xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x:

- xxxxxx podle §20 x xxxx. xxxxxx č. 589/1992 Xx., o pojistném xx sociální zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

- penále xxxxx §18 a xxxx. xxxxxx x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění podle xxxxxx xxxxxx.

Xx 1. xxxxx 2015 jsou xxxx peněžitá plnění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx „xxxx xxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx postihovat xxxxxxxx konkrétních hmotněprávních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x „xxxxxxxx“ (tedy xxxxxxx) xxxxxxxxx správních xxxxxxx, xx xxx se xxxx zákon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

1.3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx

Zákon č. 200/1990 Xx. podává xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1: „Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxx jiném xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx čin.“ Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb. přestupek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx12, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx za xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xx své xxxxxxxxx xxxxxxxx neporušuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx znak xxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivost), xxxx přestupkem. Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx naplněn xxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 zákona x. 200/1990 Sb. xx xxxxxx předpokladem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx, xx xx jej dopustila xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxx - §5). Xxxxx č. 200/1990 Sb. dále xxxxxxxx obecná ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxxx jiném xxxxxx.

Xxx již xxxx xxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx (xx. ustanovení xxxxxxxx xx ukládání xxxxxx) nemohou dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx správní xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx x jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx jsou uloženy xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je nezbytné xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zdraví xxxx.). Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt. X týchž zákonech xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx tak, xxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesplněním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osobě zákonem. X jiných xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx nesplněním povinností, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzickým a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx přirozeně xxxx přiřazeny xxxxxx xx jejich xxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (povinnost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) a je-li xxxxxx označen jako xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. Podle xxxxx xxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se v xxxxxx o přestupku xxxxxxxx podpůrně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba (xxxxxxxxx xx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxx zvláštní subjekt, xxxx xxxx vlastní xxxx, x nemůže xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztah xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx obsahují xxx xx nejzákladnější xxxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xx xxxxxxxxx osoba odpovídá xxx xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - obecný xxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxx, že právnická xxxxx xxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt x

- určení xxxxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx spolu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x je xxxxxxxx xxx tomto xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx delikt xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx liší xxxxxxxxx xxx, že je xxxxxxxx na odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kdežto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx základě. Xxxx xxxxxxxxxxx s sebou xxxxxxx riziko nepřiměřené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx delikt xxxxxxx13. Xxxxxxx xxxxx objektivní xxxxxxxxxxxx x liberačními xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx blíží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nevyžaduje-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx opatrnosti xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (k xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx) u osoby xxxxxxxxx.

Xxx již xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby xx správní xxxxxx xx xxxxx odlišným xxxxxxxxxxxxxx režimem xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnické osobě xxxxxxx. Xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx postiženo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx), je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx konstruovat xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvlášť.

Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxxx delikty xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx aspektech velmi xxxxxxxxxxxx a nepřehledná. Xxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresáti xxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx něž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx stav xx x rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx“ (xxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx), zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx zásada xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx problémem xx, xx xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx neodpovídá xxxx xxxxxxxxxxxx takovýchto konkrétních xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x správních deliktech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obviněné xxxxx, xxx důsledné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx přijatých ve xxxxxx záměru xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx (zákon x přestupcích), který xxx xxxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 3. dubna 2013 x. 229, xxxx xxxxxxxxx následující xxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

1.3.1. Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx X - xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx odpovědnost fyzické, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, tj. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx, x možností xxxxxxxx

Xxxxxxxx I xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě stávající xxxxxx zákona č. 200/1990 Sb. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx. Vychází x xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy je xxxx pachatel činu, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx adresovány xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx potrestáno. Xxxxx xx xxxxxxxxx adresována xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx osobě x podnikající xxxxxxx xxxxx, subjektem odpovědnosti xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxx. Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx (xx. nezbytným) xxxxxx skutkové podstaty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx. X xxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Tato odpovědnost xxxx x sebou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x možné xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx existuje xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx prokázáním xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx správní delikt xxxxxxx - k xxxx xxxx. rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 1994, xx. xx. 6 X 12/94.

Samozřejmě, že x původní odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vztah (xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxx vyplývá x xxxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx osobu (xxxx. §151 x xxxx. xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník). Xxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je právnická xxxxx „xxxxxxxxxxx“ pachatelem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, že xx facto jako xxxxxx xxxxxxx sama xxxxxxx.

Xxxxxxxx II - xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx přestupek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx subjektivní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx XX vychází x xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prokazuje, xxxx nyní u xxxxxxxx X, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx u xxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx příslušný správní xxxxx naopak od xxxxxxx řízení předpokládá (xxxxxxxxx), neboť xxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnické xxxxx xxxx u xxxxx fiktivní xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx zproštění xx vlastní xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ní bylo xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx III - odvozená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zavinění, xxxxx xx dovozuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxx xxx vznik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, tzv. xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx XXX přináší xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. přičitatelnosti.

Varianta XXX tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přičitatelné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx x jejím xxxxx xxxx x xxxxx xxxx činnosti, jednal-li xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Odpovědnost xxxxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (které xxxx v určitém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejčastěji xxxx. xxxx zaměstnanci, statutární xxxxx xxxx.), xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na přičitatelnosti xxxxxxxxx právnické osobě xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx.

X případě realizace xxxxxxxx přičitatelnosti xx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ze strany xxxxxxxxx xxxxxx (zejména xxxxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx zda je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezeného okruhu xxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a zda xx jednání takové xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx) v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx by xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx. To xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxx xxxxxxx xxxxxx jejich příjem. Xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx radou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. x xxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pojetí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravu.

1.3.2. Varianty xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx delikt, resp. xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxx. Nedojde xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x postavení podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxx shodných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx povinnosti xxxx podnikajícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako „xxxxxxxxxxxxx“, xxxx xxx xx podnikající xxxxxxx xxxxx kladeny xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toliko xxxxxxxx osobám v xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxxxx (xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx) totiž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxx dosažení xxxxx, xxxxxx jen xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx x xxxxx tato xxxxxxx nese xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, práv x xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxx“, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx předpoklady, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, povolení, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx veřejnosti xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přísné. Xxxxx názoru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejný xxxxxx povinností jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxxxxx živnostníka x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx shodně xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx („xxxxx“) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx skutečnost, xx podnikající fyzická xxxxx xxxx na xxxxxx xx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx osobou. Xx xxxxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx ji xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxxx, xx vykonává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx mohla xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx14 („xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“).

Xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikající fyzické xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzickým osobám. Xxxxxxxx II xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx I přináší xxxxx toliko z xxxxxxxx výše sankcí, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx delikt podnikající xxxxxxx osoby.

K pojetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx roce 1989 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x různých oborech xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxx poruší xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, obecný xxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx jednání koncipovat xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx? Přitom x xxx existovaly x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx dvou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx, sankce x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 200/1990 Sb., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx spáchání xxxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx xxxx xx objektivní (xxx xxxxxx xx xxxxxxxx), v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní procesní xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx řídí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx apod.

Zákonodárce xx nakonec xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx osob právnických. X xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x nově přijímaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podnikatel (xxx x odkazem xx §2 xxxxxxxxxx xxxxxx x. 105/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů), xxxx xxx užit obecný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx., xxxxx se xxxxxxxxx při splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx i podnikající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xx místě xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx koncepce odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx postihu. Xxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. přestupky, xx xxxxxx xxxxx podnikatelů. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx důvodem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x je xxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xx xx xxx xxxxxxx, stejně jako x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx jí xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxx přičítat xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx by xxxxx vznikla nerovnost xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxx xx jim být xxxxx dnešní xxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxxxx xxxx, zaměstnanci xxxxxxxxx osoby (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) by xxxxx xxx xxxxxxxxx nikoli xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ale xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx způsobené zaměstnavateli - xxxxxxxxx osobě. Xxxxx toho jsou xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (odborné) činnosti x xxxxxx právní xxxxxx společné xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - pro xxxxxxxxx i podnikající xxxxxxx osoby.

Je tedy xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xx správní xxxxxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x jako podnikatele, x proto xxxx xxxxxxx xxxxxx varianta (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx). Tato xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx mnohdy xxxxx než xxxxxx xxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

1.3.3. Xxxxxxxx řešení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. přestupků)

Nulová xxxxxxxx - Xxxxx platných xxxxxx upravujících výkon xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickým, xxxxxxxxxx a podnikajícím xxxxxxxx osobám. Porušení xxxxxx právních povinností xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. správního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxx xxx, aby xxxx pro adresáty xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx zavinění, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx správní xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx. X xxxxx smyslu je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx reformy správního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2002 x. 162), xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx letech xxxxxxxxxxxx skutkové podstaty xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx subjekt, x němž xxx xxxxxxx zákon. Pro xxxxx správněprávní odpovědnosti xx nerozlišuje, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx vymezují charakteristické xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx de xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx od „xxxxx“ osoby xxxxxxx (xxxx obecného xxxxxxxx) xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxx, xx. charakterem vykonávané xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx „profesionál“. Důraz xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kladen x xxxx xxxx xx xx, že xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx znakem xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povaha xxxxx (xxx xxx x xxxxx právnickou xx fyzickou), xxxxx xx vykonává. Subjekt xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx označen xxxx. jako podnikatel, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx X xxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx se jedná x xxxxxx x xxxxxxxxx podnikatele, xxxx x podnikatele xxxxxxx, x to ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulace podnikání „xxxxx xxxxx xxxxx“ („xxxxx xxxxxxx x xxxxx“), xxxxx klade xxxxx na podporu xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Činí xxx například prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dovedností, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx., xxx xxxx xxx pozitivní xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Malé x xxxxxxx xxxxxxx“ xx kategorie podniků x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxx x instituce xxxxxxxxx xxx definici xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - například Evropská xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 250 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 500 zaměstnanců. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx SME (Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx) xxxx SMB (Xxxxx xxx Xxxxxx Business). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x středních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, odolnost xxxxx xxxxxxxxxxx recesi x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

Podpora malých x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aktuální xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx států. X xxxx srov. xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx „Zelenou xxxxx xxxxx x středním xxxxxxxx“ - Xxx (2008) 394, xx xxx 25. xxxxxx 2008. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxxx. Definice xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 1 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx 87 a 88 Xxxxxxx o XX xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx společným xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, velikost xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx podniku, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podmínka xxxxxx, kdy podnik xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx jdoucí xxxxxx období. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx15. Takový podnik xxx může x xxxxx programu Xxxxxxxx xxxx pro malé x xxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podpory (xxxxxx).

X xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx x xxxxxx č. 47/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx16. Xxxxxxxx MSP xx závazná pro xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx řád x minulosti rozlišoval xxxxxxxx provozující xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení (srov. xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení - oba ve xxxxx účinném xx 31. xxxxxxxx 2006, xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx“). Toto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestání, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdílné xxxxxxxx odpovědnosti, skutkové xxxxxxxx xxx sankce. X xxxxx „malý x střední xxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx zákonech xxx primárně x xxxxxxxxx řešení - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx deliktem. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx odvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, xxxxxxxx xxxxxxx č. 215/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx porušení povinností x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zde nejsou xxxxxxxxx podle velikosti xxxxxxxx (xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pobídek).

Kategorizace xxxxxxxxx xxxxx - podnikatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na malého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dojít x xxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nepodnikající.

Varianta I xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx správní delikt, xxxx. přestupek, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Muselo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových podstat x xxxxxx zákonech.

Varianta XX xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx osobu xxxxxxxxxxx x xx osobu xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx). Varianta XX xxxxxxx jako varianta X xxxxxxxxxxxxx změnu x pojetí odpovědnosti xx xxxx správní xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správního práva (xxxxxxxx X x XX) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx současnému xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zavedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nevhodné, a xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx právnických x podnikajících xxxxxxxxx xxxx, xx už xx právnickou osobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxx správních xxxxxxx x xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx celkově xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx označit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx identifikovat, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu podnikající, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx velkého xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahují xxxxxxxx podstaty správních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se skutkovou xxxxxxxxx xxxxxx, uloženy xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx osoba podnikající xxxxx a xxxxxxxx, xxxx velkým xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob (xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx správy), xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přehodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx podnikající xxxxxxx xxxxx malým x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx podnikatelem. Skutkové xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členění, x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x hlediska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vzniknout nepřehledná xxxxxxx, neboť by xxxxxx xxxxxxx, zda xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx jiných správních xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za jiný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx by x nadále xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. bez ohledu xx xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, zda se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podnikající, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx podnikatele.

Rozlišení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx význam xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx evropského xxxxxxxx podpory, o xxx mohou xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx). Xxxxx xxxxxx předkladatele xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx., které xxxx zcela xxxxxxx xx xxxxxxxx, na xxxxx je xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx delikt, xxxx. přestupek. X xxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x nikoli soukromého xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x veřejnoprávní xxxxxxxx xxxx podle názoru xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx x střední xxxxxxxxxxx by za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídaly subjekty, xxxxxxx rozlišení, resp. xxxxxxxx xx vycházelo xx soukromoprávních xxxxxxxx. Xxxxx xx domníváme, xx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kategorizace xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx malé x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx být zcela xxxxxxxxxx x vyvážená, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxx rozsáhlost. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx až 99,8 % xxxxxxx x Evropské unii, xxxxxxx zájmy jednotlivých xxxxxx jsou značně xxxxxxxx. Velikosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx navíc xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž česká xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxx subjektů jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx celkový xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx touto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxx komplexní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cíl xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx věcných gestorů (xxxx orgánů, xx xxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx úsek státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (o xxx xxxxx xxxx). Xxxx zákony xx xxxxxx xxx novelizovány, xxxxxxx xxxxx rozsáhlá xxxxxxxxxx xx nemohla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nýbrž x xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x technických) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxx by xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxx podle platné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxx a xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx. Především xxx x to, xx xxxxxxxxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx „xxxxxxx podniků“ xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xx xx, xxx xx „xxxxxx“ xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxx za xxx xxxxx a zda xx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx vymezení pojmů „xxxx x xxxxxxx xxxxxx“ by xxxxx xxxxxx jednoduché, xxxx. xxxxxx xxxxxxx definici xxxxxx a středního xxxxxxx v příloze č. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 651/2014. Xxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx velmi xxxxxxx přestupek, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx základě xxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nulovou, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebude mít xxxxxxxx xxxxxxxx dopady x xxxxx veřejných xxxxxxxx (xxxx ponecháno xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokut).

1.3.4. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx deliktů (resp. xxxxxxxxx) x právním xxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx skutkových podstat xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx přestupků, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy.

Varianta X spočívá xxxx x xxxxxxxxx převážné xxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zákoně č. 200/1990 Sb. xx zákonů, x xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx znakem převáděné xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků, xxxxx xxxxxx xxxxx xx stávajícího xxxxxx č. 200/1990 Sb. převést xx xxxxxx, v nichž xxxx stanoveny povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahem xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx II xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx budou podle xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx skutkových xxxxxxx přestupků obsažených x rušeném xxxxxx č. 200/1990 Sb. xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxx, kdy xxxx x xxxxxxx jednoho x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx ve zvláštní xxxxx stávajícího xxxxxx č. 200/1990 Sb., tak x x xxxxx zákoně. Xxxxxx stav xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxx č. 200/1990 Sb. budou xxxxxxxxxx. Takový xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, který xxx x xxxx 2004 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx radou xxxxx x který xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx trestání, xxxxx xxx xxxxxxxx usnesením xxxxx xx dne 20. xxxxx 2002 x. 162. X xxxxxxx zákoně č. 200/1990 Sb. xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx (přístup spočívající x převádění xxxxxxxxxx xxxxxxx x jednoho xxxxxx do zákonů xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx průkazů xx xxxxxx x. 328/1999 Xx., o občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx skutkových podstat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dokladů do xxxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.

Xxxxx na převedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rušeného xxxxxx č. 200/1990 Sb. xx xxxxxx xxxxxx xx xxx hlavním xxxxxxx xxxxxxxxx zákona, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, že v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxx být xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx připomínky xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu. Xxxxxx xxxxxx tudíž xxxxxxxxxxxxx zvýšení nákladů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ani xx xxxxxx předkladatele.

Varianta X xxxx xxxxxxx x xxxx, xx typové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx věci xxxxxxxx x zákonech, xxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx skutkových podstat. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení, což xx situace xxxxxxxx xxxxx, xxx musí xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx podstatu xx xxxxx pohlížet x kontextu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx odděleně. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx měl xx xxxxxxx xxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úsek xxxxxx správy - xxxxx xxxx hmotněprávní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx předcházela xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxx xx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx označen, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx postižen správní xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx II, xx. xxxxx xx kodifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxx přestupků, xxxxxxx xxxxxx by bylo xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx upravujících výkon xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx orgány by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kdo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx podstatách xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx trestání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx označen xxxxxxx xxxxxxx, nicméně na xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjištění, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxx (x tomu xxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx situace, xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nuceni nahlížet xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxx xxx, xxx x tomu xx xxxxxxx koncepce reformy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx koordinační xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x současnosti. Xx nejpřesněji xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx skutkové podstaty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx nahlížet do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx museli xx xxxxxxxxxxx formulovat xxxxx xxxxxx skutkových podstat. Xx znamená xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx navíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx lze xxxxx oprávněně xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx nahlížet xx hmotněprávního ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxx x tomu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx již xxxx. X x tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx zachovat xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx postupně xxxxxxxxxx xxx xx 90. xxx 20. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx-xxxxxxx represe). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozptýleny xxxxxx xx 200 zákonech, xxxxxxx xx xxxx xx takový postih xxxxx nezbytný, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxx být x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společenské škodlivosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Náprava xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxxx podstaty přestupků x xxxxxx správních xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx postihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xxxx zda uložení xxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx funkci (xxxx, xxx xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx odrazuje xx xxxxxxx porušování právních xxxxxxxxxx).

X případě kodifikace xxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x věcnému xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx delikt“ xxxxxx „xxxxxxxxx“ řešit xxxxxxxxx nejen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xx xxxxxxxx zákona (xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx téměř neproveditelná, xxxxx si xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx problémem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy je x xxxxxx upravujícím xxxxx veřejné správy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx pro příslušné xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx by museli xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Kodex xx xxx xxxx měněn x závislosti na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ekonomie.

V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestáním v xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xx hlavní xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx věcný. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx své xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, že xxx x porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákazů xxxxxxxxxxx normami xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx právo xxxxx sankcionuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. trestný xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxxxxx hodnot, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spíše „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. To xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jediném xxxxxx, xxxxx xxxxxx vázány (xxxx xxxxxxxxxx) na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx porušení je xxxxxx znakem, upravovalo, xxxxxxx žádné takové xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx totiž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. To xx xxxxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx obsažených v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx podstaty, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx upraveny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinností, xx. v kodexu.

Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koncepci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zákon x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x samostatném xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx skutkové podstaty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx legislativní xxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxx rozpočtu nebo xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 200/1990 Sb. xx xxxxxx zákonů, xxxx. xx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy:

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx v §21 xxxxxx x. 200/1990 Xx., konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) x e) xx xx) jsou xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx přestupcích; xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stráži Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákona č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 238/2000 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 17/2012 Sb., o Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 341/2011 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 64/2014 Sb.

2. Přestupky xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v §21a xxxxxx x. 200/1990 Xx., budou xxxxxxxxx xx zákona č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, nebo xx zákona č. 279/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x přestupky na xxxxx silničního hospodářství xxxxxxxx v §23 xxxxxx č. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), x), d) x x) xxxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 písm. b) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 68/1979 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bude xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx č. 13/1997 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx podstata xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx č. 111/1994 Sb. x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §24 xxxxxx x. 200/1990 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxx upraveny x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §28 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §29 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich poskytování (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, část xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx upravena x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), h) xx x), n) x o) xxxxx xxxxxxxxx do zákona č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx podstata xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx převedena xx zákona č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §29a zákona x. 200/1990 Xx. budou xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi xxxxxxxx x §30 xxxxxx x. 200/1990 Xx. budou xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 379/2005 Sb., x opatřeních x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (resp. xx xxxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx tabáku, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx protidrogové xxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), který xx xxxxxxxx xxxxx č. 379/2005 Sb.), xxxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Přestupky xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx upravené x §31 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxxxxxx xx xxxxx kultury xxxxxxxx x §32 xxxxxx č. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx zákona č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx zrušena, xxxxx nebyla x xxxxx xxxxxxxxx a xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xx xxxxx porušování průmyslových xxxx a xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §33 xxxxxx x. 200/1990 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bude xxxxxxxx x zákoně o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xx xxxxx zemědělství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §35 zákona x. 200/1990 Xx., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x f) xx xxxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Přestupky xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxx v §38 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §39 xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15. Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx, teplárenství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §41 xxxxxx x. 200/1990 Xx. budou xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §42 xxxxxx č. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

17. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxxxx x §42c xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx x §43 xxxxxx x. 200/1990 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 239/2000 Sb. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) bude xxxxxxxxx xx zákona č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §44 xxxxxx x. 200/1990 Xx. budou xxxxxxxxx xx zákona č. 312/2001 Sb., x xxxxxxxx hranicích x x xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx hranicích), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxx x §44a xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxx převedeny xx xxxxxx č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx x §45 zákona x. 200/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx upravené x §46 xxxxxx x. 200/1990 Sb. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §47 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) budou xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (resp. xx nově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odpadech, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx).

24. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx upravené x §47a xxxxxx x. 200/1990 Xx. budou xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §47x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xx zákona č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořádku vymezená x §48 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxxx principem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x nutnosti xxxxxxxxxxx objektivní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §49 xxxx. 1 budou xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxx podstaty x §50 (přestupky proti xxxxxxx) budou upraveny x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx převedení jednotlivých xxxxxxxxxx podstat realizováno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účinností xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx.

1.3.5. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věcné příslušnosti x xxxxxxxxxx přestupku

Nulová xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx stávajícího stavu, xxx xxxxxx příslušnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.&xxxx; Xxxx základního xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx veřejnoprávními smlouvami xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx X spočívá v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agendy x obcí xxxxxxxxxx xxxx xx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.

X xxxxx projednávání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxx vládou xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx všech stupňů. Xxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx materiál Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxx v XX 2014 - 2020, xxxxx xxxxx schválila xxxxxxxxx ze xxx 27. srpna 2014 x. 680, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx předložené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx totiž xxxxxx x přenosem alespoň xxxxx přenesené působnosti x xxxx základního xxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x obcí základního xxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxxxx stupně, 10 xxxx xxxxxxx xxxxxx x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vzorkem xxxx byly xxxxxxx xxxxx o nákladech xx přestupkové xxxxxx x x výnosech x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxxxx stupně, 10 xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x 10 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 0 xx 424 000,- Xx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx 0 xx 73 000,- Kč xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xx výši 60 000,- Xx x xxxxxx ve xxxx 12 000,- Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx obecním xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx 22 794 xx 265 000,- Xx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxx 2 500,- xx 48 200,- Kč xxxxx. Xxxxxxx průměrně xx jedná x xxxxxxx xx xxxx 76 000,- Kč x xxxxxx xx xxxx 18 000,- Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx od 114 000 do 3 848 000,- Xx ročně x xxxxxx v xxxxxxx 10 100,- až 2 418 000,- Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 923 000,- Kč x výnosy xx xxxx 337 000,- Xx.

Xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně a xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x případě xxxxxxxxx xxxxxx na obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx by xx x xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx působnosti - xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdílu x částkách upravených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx agendy. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx by přenos xxxxxxxxxxxx na xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx vedl x xxxxxxxxxxxx vynaložených xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx stranu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxx účastníků přestupkového xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vede. Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx na xxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí (xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx ohledávané xxxx xxxx.). X případě xxxxx skupiny xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení nakonec xxxx xxxxxx varianta. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řešení xx věcném xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx).

1.3.6. Xxxxxxxx řešení x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxx stávající xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx jen xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (resp. xxxxxxx), xxxx. xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx oblasti (xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx bakalářské xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxx úřadů. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tendence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxxx osoby xx xxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxx změna, která xx měla xxxxxxx xxxxxxx zkvalitnění xxxxxx xxxxxxxxxxx agendy. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obecný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx pozitivní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx absentuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění přestupkové xxxxxx (zejména x xxxxxxx vzdělanosti x xxxxxxxxxx úředníků), což xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx by potřeba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přinesla xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rozpočty. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx totiž xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx absolvovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx nutnost xxxxxx xxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx normativní text xxxxxxxx xxx varianty.

Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx uvést, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx v xxxxxx zvýšených výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx platy oprávněných xxxxxxxx osob) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxx strukturu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánech, xxxxx xx nutno xxxx x potaz, xx přestupky x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx úsecích veřejné xxxxxx a xxxxxxxxxx xx více než 50 xxxxxxx odlišných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx - xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aparátu, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) existují xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správních orgánů x celostátní působností x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx předpokládat, xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xx statutárních xxxxxxx),

x) x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obecný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Institut xxx xxxxxxxx správu Praha. Xx xxx xxxxxxx x xxxx 2003 xxxxx xxxxx středoškolsky x xxxxxxxxxxxxx vzdělaných xxxxxxxx v různých xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 26 195 xxxxxxxx, xxxxx prošli alespoň xxxxxx kurzem u xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tabulce:

vysokoškolské xxxxxxxx

xxx xxxxx

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

3 544

36,2 %

6,0 %

53,0 %

4,9 %

Xxxxxxxxx

4 410

61,7 %

5,2 %

30,3 %

2,8 %

Xxxxxxx xxxx

13 448

70,6 %

3,7 %

24,2 %

1,6 %

Xxxxxx xxxx

1 751

88,5 %

1,0 %

9,9 %

0,6 %

Xxxx xxxxxxx xxxxx

2 337

65,6 %

3,9 %

27,0 %

3,5 %

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

694

74,1 %

3,9 %

21,5 %

0,6 %

Xxxx xxxxxxx

11

81,8 %

0,0 %

18,2 %

0,0 %

XXXXXX

26 195

65,28 %

4,09 %

28 %

2,30 %

X údajům x tabulce je xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx ze xxxxxxxxxx úředníků projednává xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx z nich xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Přestože xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2003, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx číslech, která xxxxxxxxxx zveřejňuje na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad17. Xxxxx xxxxxxxx ČR x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxx ČR starších 15 let, kteří xxxxxxx středoškolského xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx 2003 23, 9 %. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx Institutu xxx xxxxxxxx správu Xxxxx, xxxxx, xx podíl xxxxxxxx s vysokoškolským xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx 2003 34, 5 %. X xxxx 2013 xxx byl podíl xxxxxxxx ČR x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxx 15 xxx, kteří dosáhli xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxxxx, xxx 33 %, xxx představuje xxxxxx x 9 % xxxxxx roku 2003. Xxx předpokládat, xx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx aktuálnější xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx vysokoškolsky xxxxxxxxxx osob xx x xxxxxx obcích, xxxxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx totiž xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 60 % obcí xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx (zejména obce x rozšířenou působností) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx malé xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, projednávání xxxxxxxxx většinou tvoří xxxxx xxxxxxxxxx část x celkově xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x těchto obcích xxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx rozsáhlejším xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků. V xxxxxx obcích xx xxxxxxxxx projednává pouze xxxxxxx xxxxxxxxx ročně, x xxxxx nebudou xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx zavedením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněných xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxx požadavek xx xxxxxx x praxi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. novelizovat xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx poměrech zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx18. X xxxxxxxx době lze xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx projednávajících přestupky xxxxxxxxx pouze středoškolským xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx mělo xxxxxxxxxx xxxxx k zařazení xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx přesnou vzdělanostní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxx změny x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx zavedení povinného xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vzdělanostní strukturu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud jde x xxxxxxx prokazující xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx po jejím xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx na xx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxx xx konstantní částku. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení zákona xx navíc xxxxxxxxx xxxxxx trvající xx xxxx 2022, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx mohly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx zajistit. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx 2020, xxx xx xxxx xxxxxx konec přechodného xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx vymezena xxxxxxx xxxxxxxx osob, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx věk (starší xxxxxxxx xxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (déle xxx xxxxx xxx) upustit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxx Institutu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx19 xxx konstatovat, xx xxxxxxx v xxxx 2003 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 817 úředníků, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx letech xxxxxx, x posledních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 2000 úředníků ročně. Xxxxx xxxxx zveřejněných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx zkoušky zvláštní xxxxxxx způsobilosti pohybují xxxxx 20 000 Xx, například příprava x ověření zvláštní xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxx správní činnosti xxx přestupkovém xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxx a silničního xxxxxxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 17 040 Xx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkoušky 6 980 Kč, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 6 980 Xx, xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxx 3080 Kč.

Je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx údaje xxxx sloužit pouze xxx xxxxx představu x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx míry xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx x tím, xx ne xxxxxxx x těchto xxxx xxxxxx xxxxxxx vedou xxxxxx x xxxxxxxxx.&xxxx; X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.3.7. Xxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx20

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx procesních xxxx xxxxxxxxxx x institut xxxxxx xxxxxx nijak xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx X zavádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x umožňuje xxxxxxxxxx x přestupku, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 500 000 Xx21, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, požádat správní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx právní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx státem. Xxxxx požadavek vychází x xxxxxxxxx práv xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxx. Daný institut xx xxxxxxx v xxxxxxxx právu, xxx x přestupkovém xxxxx xxxxx. X ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x obligatorním (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x zastoupení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, že xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaj o xxx, xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx alespoň 500 tisíc Kč xx ve skutečnosti xxxxxxxxxx projednáváno, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx správní xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2012 (xx., řízeních xxxxxxxxxx; údaj x xxxxx řízení vedených xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxx xxxxxx do xxxx xxx). Celkový xxxxx správních řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 000 Kč xxxxxxxxxx x roce 2012 předkladatel na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odhaduje xx 20 000. X xxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc nebo x právní xxxxx xxxxxxxxxxxx za sníženou xxxxxx, xxxxxxxx osvědčí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx bude xxxxx x ochraně jeho xxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx x rámci trestního (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řízení, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X modelové xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, za xxxxx úkony právní xxxxxx xx x xxxxxx x přestupku x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx xxxxxx: první xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx převzetí x xxxxxxxx zastoupení; další xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věci; xxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxx se věci xxxx (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, návrh xx xxxxxx řízení, xxxxxxxx xx postup xxxxxxxxx xxxxxx); účast xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Podle xxxxxx xxxx xxxx být x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxx 500 000 Xx účtováno xxxxxxxx xxx 15-20 úkonů xxxxxx xxxxxx. Průměrné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx případ xxxxx xxxx činit 15 000 - 20 000 Kč.

Vzhledem k xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebná xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx obviněný x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezplatné xxxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx kvalifikovaně předběžně xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx varianty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pomocí xxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odměnu.

 Na xxxxxxx projednávání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx) Legislativní xxxxx xxxxx xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxxx x mezích xxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx alespoň 500 000 Kč, xxxxxxxx xxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxx x přirozeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx, které mohou xxx omezeny xxxxx xx xxxxxxxx x čl. 4 Xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, „státní moc xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.“ Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx (x xxxx xxxx. nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. xxxxx 2011, xx. zn. Xx. XX 14/09, jenž xxxx xxxx stanoví, xx: „Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x přestupků xx xx výlučné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxx v "xxxxxxxxxx" ("xxxxxxxxxxxx") zákonech ...“).

Návrh xx dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsaženým x hlavě xxxx Xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx ochranu), a xx zejména k:

- xxxxx na soudní xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx (xx. 36 xxxx. 2)

- xxxxx xx rovnost xxxxxxxxx xxxxxx (xx. 37 xxxx. 3)

- xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 38 xxxx. 2) - x xxxx xxxx. nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2004, xx. zn. XX. XX 788/02, xxxxx xxxxxxx, že: „Xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx se xxxxxxxx xx řízení, v xxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu čl. 6 Xxxxxx, xx. x na xxxxxx x xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezaručovala úplné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx x nestranným xxxxxx v xxx. xxxx jurisdikci.“

- zásadě xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx (xx. 39) - x xxxx srov. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze dne 23. xxxx 2004, xx. xx. 6 X 173/2002, xxxxx xxxxxxx, xx: „Xxxxx x xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxx: nezajišťování xxxxxxx dráhy odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxx) nelze xxxxx pouze x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxx (xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx) xxxxxxxxx žádné xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx autor xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.“

- xxxxxx presumpce xxxxxx, xxxxxx in xxxxx xxx xxx (xx. 40 odst. 2) - x xxxx xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xx. xx. XX. XX 788/02), xxxxx xxxxxxx, xx: „Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nutně xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxxx trestání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pochybnostech xx xxxxxxxx obviněného. Xxxxx toho xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxx obviněný k xxxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx. xxx xxx možnost xxxxxxxx xx ke xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx o xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx podkladem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.“

- zásadě xx xxx xx xxxx (xx. 40 xxxx. 5) - x xxxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. xxxxx 2005, xx. xx. X 6/2003 - 44, xxxxx stanoví, xx: „X pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásada xx xxx xx xxxx, podle xxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatnění xx, xxx xx jednalo x stejný skutek, xx. xxx xxxx xxxx totožnost xxxxxx…“; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxxxxx 2007, sp. xx. 5 Xxx 1399/2007, které stanoví, xx: „Xxxxxx xx xxx xx xxxx - zákaz dvojího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx týž xxx - xxxxxx - xx xxxxxx xx. 4 Protokolu x. 7 k Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, proti němuž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxx (xxxx) trestněprávní povahy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx blokového xxxxxx xxxxx §84 x xxxx. xxx. č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx procesu x xxxxxxx na zásadu xx xxx in xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx jeho nesprávná xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx je též xx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx věci, aniž xxxx xxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx x totožném xxxxxx (xxxx)…“

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v neprospěch xxxxxxxxx (xx. 40 xxxx. 6) - x xxxx xxxx. xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 13. xxxxxx 2002, xx. xx. III. XX 611/01, xxxxx xxxxxxx, xx: „K xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx x Česká xxxxxxxxx (xxxx. xx. 1 Ústavy), patří xxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx x právo x x xxx xxxxxxxxxxx princip zákazu xxxxxx účinností (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx norem. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je x čl. 40 odst. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx výslovně xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx práva (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x trest xx xxxxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, xxx xxx xxx spáchán, x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx x čl. 1 Xxxxxx xxxxxxx působení xxxxxx xxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.2.1997 xxxxxxxxxxx xxx č. 63/1997 Sb.)…“; xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 10. xxxxxx 2003, sp. xx. 28 Xx 151/2002, který xxxxxxx, xx: „Správní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x čl. 40 odst. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx x době, xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx účinná x xxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx pozdější xxxxxx xxxxxx původní xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřevzala, xxxxxxx trestnost jednání x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxx nemůže xxxxx.“; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. xxxxx 2004, xx. zn. 6 X 126/2002, xxxxx xxxxxxx, xx: „Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 40 xxxx. 6 in fine Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx x přípustnosti xxxxxxxx xxxxx nového xxxxx, jestliže je xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x řízení x sankci xx xxxxxxx xxxxxxx…“.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx x principy xx promítají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vizte xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, s xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx unie

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxx trestání je x prvé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatým xx xxxx OSN Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx (xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 120/1976 Sb.). Xxxxxxxxxxx pakt x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx dokumenty xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ze Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxx práv (xxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění XXX xx xxx 10. xxxxxxxx 1948).

Xxx xxxxxx správněprávní xxxxxxxxxxxx xxxx relevantní především xxxx xxxxxxxxxx:

x) čl. 7: nikdo xxxxx xxx mučen xxxx xxxxxxxxxx krutému, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestu,

b) xx. 15 xxxx. 1: xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx čin, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxx xxxxxxx, xxxxxxxx pachateli xxxxx uložit xxxxx xxxxx xxx dovoluje xxxxxx zákon xxxxxx x xxxx, kdy xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

x) xx. 14: xxxxx, kdo xx obviněn z xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx, xxxxx není zákonným xxxxxxxx prokázána xxxx xxxx (xxxxxx presumpce xxxxxx). Xxxxxxx osoby xxxx xx xxxx xxxxxx rovny (xxxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zahájit xxxxx xxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným xxxx xxxx byl obžaloby xxxxxxxx (xxxxxx xx xxx xx xxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, což xx promítá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti správněprávní xxxxxxxxxxxx xx čl. 6 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv x xxxx 1950 (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva zahraničních xxxx č. 209/1992 Sb.) (xxxx xxx „Xxxxxx“) xxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxx, jedná-li xx x jeho občanských xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx o oprávněnosti xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx němu, xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxx xx zaměřují xxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejně x v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neviny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx), tak xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxxxx x čl. 6 Xxxxxx je v xxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vinnými x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx správního xxxxxxx xx umožňuje podat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx proti pravomocnému xxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 6 Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx ustanovením Xxxxxx xx xxxx čl. 7, xxxxx xxxx xxxxx xxx nikdo xxxxx vinným z xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, kdy xxx xxxxxxx, ještě xxxxx xxxxxxxxxx. X tomto xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x předvídatelný xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přísnější, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx přestupku. Xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sine xxxx xxxxxxx (xxxxx zpětného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx postavení pachatele). Xxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působnost xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dotýká čl. 8 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případů xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, předcházení xxxxxxxxxxx, ochrany zdraví xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx přiměřenost takového xxxxxx, se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

K Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx Protokol č. 1 x 4. Článek 1 Protokolu č. 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx stanoví, že xxxxx nemůže být xxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se odráží x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Článek 4 Protokolu č. 7 xxxxxxxx zásadu xx xxx xx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx stíhán xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx dvakrát (xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx činu, vztahuje xx x na xxxxxxxx z přestupku). Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx napříč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxx, xxx nikdo xxxxxx být obviněn x xxxxxxxxx přestupku xx xxxxxx, x xxxx xxx bylo xxxxxxxx řízení podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxx, či xx xxxxxx, x xxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají x xxxxxxxxxx Xxxx Evropy:

- Xxxxxxxxxx (91)1 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xx správních xxxxxx. Xxxxxxxxx 8 xxxxx xxxxxxxx administrativních, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxx x jejich odůvodnění. Xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx správní xxxxxx xxxxx stejné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x přiměřené xxxxx. Xxxxxx xxxx xxx uzavřeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx), zákaz xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx lze jen xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx spáchání xxxx, x xx-xx pozdější xxxxx xxxxxxxx, posoudí xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona), xxxxxx ne xxx xx idem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx, která xx být potrestána, xxxx být xxxx x xxxxxx seznámena x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obhajobu, xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x důkazech x xxxxxxxx musí xxx možnost xxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx, xx xxxxxxx břemeno xxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a nestrannou xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem.

- Xxxxxxxx (77)31 Výboru xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx jednotlivce xx vztahu k xxxxxxxx xxxxx. Do xxxx rezoluce xxxxx xxxxx vyjadřovat xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx má být xxxxxxxxxx vedeno, právo xxx informován xxxx xxxxxxx xxxx (x xxx, xx jakých xxxxxxxxx xx xxx xxxxx), právo xx xxxxxx xxxxx (včetně xxxxxxxxx být xxxxxxxxxx), xxxxx xxx informován x odůvodnění xxxx, xxxxx na xxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxx X (80)2 Xxxxxx ministrů Rady Xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx uvážení (určitý xxxxxx volnosti rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx, umožňující xxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, jaké xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Rozhodnutí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx úměra xxxx xxxxxx x důsledky, xxxxx rozhodnutí xxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx také soudem. Xxxx xxxxxxxxxx doporučuje xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx v rámci xxxxx práva x xxxxxxx praxe nechaly xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyváženost x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

- Doporučení (84)15 xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vznik povinnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx orgán nechová xxx, xxx xx xxxx podle práva xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx x takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přestoupení xxxxx.

- Xxxxxxxxxx (89)8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx, xx xxx-xx xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxx xxxx tomuto xxxx xxxxxxxxx opatření.

Speciální xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx (2004) 20 se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx individuálních, tak xxxxxxxxxxxx právních xxxx. Xxxxxxxx přezkumu xx xxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxx akty v xxxxx xxxxxxx, a xx jak x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, procesních xxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro právní xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vztahů mezi xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx z 31. xxxxxx 1996. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se podle xxxxxx dokumentu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx opatření. Xxxx obsahují xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výše uvedených xxxxxxxxxxxx x rezolucích Xxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x již xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Engel x xxxxxxx proti Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xx čl. 6 Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx čin:

1) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxx právního systému xxxxxxxxx státu (xxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranách Xxxxxx; Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx společný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx),

2) xxxxxx (závažnost) xxxxxxx, x

3) povaha x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx (Engel x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, §82; xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2006, x. j. 4 Xx 2/2005 - 62, xxxxxxxxxxx xxx č. 847/2006 xx Xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (Öxxüxx xxxxx Xxxxxxx, rozsudek ze xxx 21. února 1984, stížnost x. 8544/79, §47 - §54; Ziliberberg xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx ze xxx 1. února 2005, stížnost x. 61821/00, §29 - §38; Jussila xxxxx Xxxxxx, rozsudek velkého xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 2006, stížnost x. 73053/01, §30 - §38 a §43; Matyjek proti Xxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xx dne 30. xxxxxx 2006, xxxxxxxx x. 38184/03, §48 - §59 - k xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2008, xx. xx. 5 Xxx 9/2008 - 328).

Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 6 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx trestní. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx svém rozsudku xx věci Öztürk xxxxx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx čl. 6 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx, kdo je xxxxxxxx x trestného xxxx,“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdyby xxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že x německém xxxxx xxxxxxxxxx „nepřekročitelná xxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx okolností, xxxx nakonec považoval xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tomu, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestní. Xxxx uvedl: „není xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úmluvy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stupeň xxxxxxxxxx… bylo xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tím, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx“.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx znění Úmluvy xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx”, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zavádějícího xxxxxxx „xxxxx, xxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx význam, xxx x xxxxxxxx xx xxxx Öxxüxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx Evropský xxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx zahrnující xxxxxx, xxxxxx i contraventions, xxxx slovy české xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx i správní xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva xx věci Lauko xxxxx Xxxxxxxxx ze xxx 2. září 1998, sv. 6, xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxx x povinností uhradit xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xx na případ xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx uvedenému xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx plně x xxxxxxx, neboť xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s právem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx xx soudní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při respektování xxxxxxxx presumpce xxxxxx. Xxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxxxx komplexní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sankčního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se x odchylky od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx charakter xxxxxx o přestupku xxxx specifického xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx správních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx xxxxx obviněného x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Působení Evropské xxxx

3.1. Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx neumožňuje xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x nich xxxxx v xxxxxx xxxxxx hodnotit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, ale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x unijním xxxxxx v xxxxxxx.

3.2. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx22 členských xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x něhož xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovodit nejen xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x unijními xxxxxxxx xxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezavádět xxxxxx, xxxxx xx xxx x nimi v xxxxxxx.

3.3. Sekundární právo Xxxxxxxx xxxx

Xxxx nařízení23 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porušení nařízení x přijmout veškerá xxxxxxxx nezbytná x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxx-xx tato povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx loajality.

Co xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx podstaty vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx adresované xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Přesto i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnic xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/60/ES xx xxx 23. xxxxx 2000, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx význam xxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES, ze xxx 24. října 1995, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dat x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, mezi xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx, xxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.4. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xx x souladu x obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x interpretuje Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, resp. xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx zásady xxxx xxxxxxxx respektovány xxxx xxxxxxxx právo Xxxxxxxx unie. Xxxx xxxx obecné xxxxxx xxxxxx řadíme xxxxxxxxx: xxxxxxx formální x xxxxxxxxxx rovnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx. právem, princip xxxxxxx volnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, princip xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, princip xxxxxxxxxxxxxxx, princip odpovědnosti xxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxxxxx x materiální xxxxxxxx - Musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň musí xxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx stojí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx - Xxxxxxx moc xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx také xxxxxxxxxx xxxxx a rozhodování - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx situace xxxx být xxxx xxxxxxxxxx stejně. Souvisí x principem xxxxxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxxx proporcionality (xxxxxxxxxxxx) - Je dáno, xx zásah musí xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx normálnímu stavu (xxxxxxxxxx fungování xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx konkrétní xxxxxxxx xxxxx přijmout x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, vůči xxxxx xxxx xxxxxxx.

- Xxxxxxx odpovědnosti xxxxxx - Správněprávní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxx xxxx xx xxxxxxx norem xxxxxxxxx xxxxx.

3.5. Úmluvy Evropské xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxx osoby, a xx xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx správní) xxxxxxxxxxxx právnických osob.

Druhý xxxxxxxx k Evropské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX (XXXXX 41997X0719(02) xxxxxxxx xxxxxxx doporučovaných sankcí xxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxx zejména o xxxx sankce:

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- zbavení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

- xxxxxxx či trvalé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx správním xxxxx. Xxxxxxxxxxxx opatření i xxxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx stanoví často xxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x exekuční xxxxxxxxxx jsou přebírány x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxx podstaty protiprávních xxxx x sankce xx xx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směřující xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisům xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx skutkových podstat xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx povinné xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx české xxxxxx xxxxxx, x xx x při posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx24.

4. Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxx Českou republiku xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, a xxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxx povinností stanovených xxxxxxx správního práva, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chování, xxxxxxxxx na jasný xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zákazu xxxxxxxxxxxx xx reflektování xxxxxx xx xxx xx idem, xxxx xxx přípravě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x plně xx xx xxxxxx xxxxxx promítly. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx x x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx zákona xxxxx odpovídá množině xxxxxx, které xxxx xxx upravovány. Xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxx č. 200/1990 Sb. - xxxxxxxxx na xxxx skupiny subjektů (xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx zákona nikterak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx, zůstane xxxxxxxx xxxxxxxx stav. Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx mnoha xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a souhrnný xxxxx „xxxxxxx delikty“ xxxxxxxxx na přestupky xxxxxxxxx osob x xxxx xxxxxxx delikty, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx jako xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxx přestupků, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uvedenou xxxxxx xxxxxx zjednodušit xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx slova xxxxxx, xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, druhy xxxxxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx x zásady xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx režim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zákonem 200/1990 Sb., xxxxxx subsidiárního xxxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx odchylkami x xxxxxx zákonech, a xxxx správní delikty xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zákonech, xx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xx současného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxx), xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společensky xxxxxxxxxx protiprávního jednání, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, x tím x xxxxxxxxxxx.

X návaznosti xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tomu, xx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaobírají v xxxxx struktury xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. odbory). Xxx projednání xxxxxxxxx, xxx x jiných xxxxxxxxx deliktů xx xxxxxxxxxxxx úsecích xxxxxxx xxxxxx náleží xx xxxxxxxxxx stejných správních xxxxxx a jejich xxxxxxxx článků ve xxxxxxxxx jednotlivých orgánů xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x širším xxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojetí věcné xxxxxxxxxxxx, kdy o xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx (xxxxx xxxxx §53 xxxxxx x. 200/1990 Xx.). Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx také xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. x projednávání přestupků xxxx xxxxxx správních xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx oprávněných xxxxxxxx xxxx (xx. osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx definice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx §15 xxxx. 2 správního xxxx) vést xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánu se xxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx celku. Oprávněná xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vystupovat v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx řádu xxxxx xxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupek xx xxx účastník xxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx v xxxxxxxxxx xx druhu xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx plošně xxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx ustavena xxx xxxxxxxxxxxx určitých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (stejně xxxx v xxxxxx č. 200/1990 Sb. xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx, k nimž xx xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx komise xxxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx k vedení xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce, Xxxxx národní banka xxx.).

X xxxxxxx možnosti, xx přestupek bude xxxxxxxxxxx xxxx komisemi, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx poté xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx hlediska, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx osob. Předseda xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) nebo xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X tím také xxxxxxx xxxxxxxxxx zvýšené xxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vedeno xxxxx.

Xxxxx xx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx jinému orgánu, xx x xxxxxx xxxxxx příslušná oprávněná xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x funkčním xxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx x interními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, která řízení xxxx, xxxx muset xxx xxxxxxxxxxxxx magisterské xxxxxxxx x xxxxx xxxxx na vysoké xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (vzdělání na xxxxxxxxx fakultě) nebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost splněním xxxxxxx x Ministerstva xxxxxx.

X hlediska xxxxx xxxxxxxxxxxxxx konkrétní přestupek xx prostor pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx skýtá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, slouží x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů (xxxxxxxxx xxxxxx listinných, důkazů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo důkazů xxxxxxxxxxx výslechem xxxxxx x výpovědí obviněného), xxxxx xxxx učiněný x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxx zaprotokolován. Xx xx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xx věci. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx transparentní. Xxxxxxxxx řízení i xxxxx zúčastněné na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jim xxxxx xxxxx seznámit xx xx všemi xxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpor. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx u odvolacího xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx té, xxxxx vydala xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx přezkoumat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxxxxx xx v souladu x xxxxxxxx předpisy, xxxxxx institut xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxx prostředek (tj. xxxxxxxx), x xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dostupné dozorčí x xxxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx - xx. xxxxxxxxx řízení x obnova řízení. Xxxxxx vydaný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx. X xxxxxxx, xx obviněný vyčerpá xxxxxxxxxx stanovené správním xxxxx, je xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke správnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správního. X xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx zákonných xxxxxxxxx prostředků.

Jak již xxxx xxxxxxx výše, xxxxxx x xxxx xxxxxx je jasně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ale xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Zvláště x poslední xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx snaha xxxxxxx xx správní xxxxxx xx bagatelizovat právně xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, která bude xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xx to, xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxx-xx xx protiprávní xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx obviněné z xxxxxxxxx jistě xxxxx xxxxxxxxx korupční xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, to xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx důsledným dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx (ústavní xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x školeními zaměstnanců x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxx xx rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx známo, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti.

Z xxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aplikuje (xxxxxxx xxxxxx konkrétní výměry xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vodítka (xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx je obecně xxxxx, správní uvážení xx vždy nutno xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.&xxxx; Návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx nerozvolňuje stávající xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mladistvým, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx snížení xxxxxx pokuty. Xxx xxxx předpokládat, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx svých základech xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případů.

Jakýkoliv xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx, či xxxxxxx vybočení ze xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx přirozeně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odvolacím řízení, xxxx. bude xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu x xxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx stávající úpravy xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §15 xxxx. 3 správního xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spisu xxxxx §38 xxxxxxxxx xxxx xxxx.). Ve správním xxxxxxxx, resp. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx užívá xxxxxxx, xxxxx xx může xxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx kolize. Tento xxxxxxx vychází ze xxxxxx xxxxxxx práv xxxxx podezřelé ze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx nezveřejňování xxxxx x xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx jako xx jisté xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx svobodný xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx spáchání přestupku. Xxxxxxx xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. do xxxx pravomocného rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx mít xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx uzavřít, xx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxx, xxxx. správněprávní odpovědnosti, xx nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, přičemž xxxxxxx ze stávající xxxxx praxe x xxxxxxx, které xx x průběhu xxxxxx xxxxxx osvědčily.

E. Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve vztahu x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů

Navrhovaná xxxxxx úprava upravuje xxxxxxxxxxxxx odpovědnost adresátů xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx arežim projednávání xxxxxxxxx xx xxxx (xx na určité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou) řídit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x zájmu xx nezveřejňování údajů x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx presumpce xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx přestupku xxxx xx xxxx xxxxxx řízení o xxxxxxxxx, resp. xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x uznání viny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava zavádí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, v jehož xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx. Xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxx pachatele zveřejněny xxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx se xxxxx x oprávněný xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xx především ochrana xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx nelze bez xxxxxxxxxxxx pachatele v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Dalším xxxxxxxx zásahem xx xxxxxxxx x osobních xxxxx xxxxxxxxx xx xx mohlo jevit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx úřední xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxx x možnosti xxxxxxx doručovanou xxxxxxxxx. Xxx tedy opět x oprávněný xxxxx xx práv xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx principu proporcionality.

F. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dopadů xx specifické xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nebude mít xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ani xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nelze (xxxxxxxx xx složitosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx nové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.

Xxx, xx xxxxx x terminologickému x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x správních xxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx přestupků, xxxxx xx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomtéž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx dodat, xx xxx v současnosti xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx zákonech, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jak xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx správní xxxxxxx (xxxxxxxxx xx druhem xxxxxxxxx xxxxxxx) - xx xx xxxx xxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxx jiných správních xxxxxx. Nahrazením xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tedy x xxxxxx nedojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx finančnímu dopadu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtů.

Výše xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx v xxxxxxxx xxxx je x xxxx xxxxxxx vedena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vlastní potřeby (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx apod.), xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zatížení, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx přehledu přestupků xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx, kdy obce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xx xxx 31. xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx zpracování Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - §96 xxxxxx č. 200/1990 Xx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx „Xxxxx xxxxx x přestupcích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx“. Ve výkazu xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx, xxxxx projednávají xxxx a kraje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb. Spáchané xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxxx xxx xx přestupky (xxxx správní delikty) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx x zákonech xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx úsecích, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx z přehledu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xxx využít xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxxxx x xxxxxxxx. X současné době xxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolika xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků a xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xx nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotkne. Skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx správních deliktů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 250 xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x gesci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů. Xxxxxxxxxxxx x jemu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx cca 2 200 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x 5 100 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správních xxxxxxx25, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx včetně ústředních xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx nutno xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přestupků a xxxxxx xxxxxxxxx deliktů xx oprávněno xxxxxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx xx základě xxx. xxxxxx příslušnosti.

Tabulka zahrnující xxxxxx s nejvyšším xxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x 1. xxxxx 2015):

xxxxxx

xxxxx

xxxxx Xx.

xxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx

240/2013

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

38

209

247

458/2000

energetický xxxxx

27

190

217

378/2007

x xxxxxxxx

25

177

202

127/2005

x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

158

23

181

251/2005

x xxxxxxxx xxxxx

90

90

180

Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výkazů o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x roce 2012 xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx x 254 080 případech, xxxxxxx xxxxx z pokut xxxxx 719 240 592 Kč. V xxxx 2013 byla xxxxxx uložena (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx x 263 195 xxxxxxxxx, přičemž xxxxx x xxxxx činil 696 455 416 Xx. X xxxxxx xxxxx plyne, xx xxxxxx xxxx ukládány xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxx xxxx 2 737 Xx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxxx ze Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx 2012, 2013 x 2014:

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx policie

úsek xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx blokových xxxxxx

xxxx xxxxx (v xxx. Xx)

xxxx. xxxxxx (x Xx)

xxxxx blokových xxxxxx

xxxx xxxxx (v xxx. Xx)

xxxx. pokuta (v Xx)

xxxxx blokových xxxxxx

xxxx xxxxx (x xxx. Xx)

xxxx. xxxxxx (v Xx)

2012

449 646

172 470

384

506 429

288 500

570

1 649

501,5

304

2013

440 990

150 093

340

490 619

259 900

530

1 657

656,3

396

2014

495 929

148 854

300

508 875

257 400

506

999

323,5

324

Celkový xxxxxxx xxxxx uložených x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxx (x xxx. Xx)

xxxx. xxxxxx (x Xx)

2012

957 724

461 472

482

2013

933 266

410 650

440

2014

1 005 803

406 577

404

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx za xxxxx x nejvýznamnějších xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx nacházejí ve xxxx než 10 xxxxxxxx (namátkově xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nachází x xxxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ozonovou xxxxxx, x o fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (97) xxxx v xxxxxx č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x geneticky modifikovanými xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (28) xxx.). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zveřejňovaných xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXXX26 xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2011 xxxxxxx celkem 2 428 xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 109 081 069 Kč, což xxxxxx xxxx 2010 xxxxxxxxx pokles. V xxxx 2012 XXXX xxxxxxx xxxxxx 2 289 pokut s xxx, že celkový xxxxx xxxxx xxxxxx 98 390 038 Xx, což xxxxxx xxxx 2011 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxx 2013 XXXX xxxxxxx xxxxxx 2 738 xxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx pokut xxxxxx 167 298 180 Xx, xxx xxxxxx xxxx 2012 znamenalo xxxxxx. X těchto xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx jsou ČIŽP x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tisíců Xx, xxxxxxx celkový xxxxx x pokut, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x veřejných rozpočtů, xx pohybuje xxxxxxxx xxxxx sta milionů Xx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx orgánem Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx nejvíce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nachází v xxxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákoně č. 194/2010 Sb., x veřejných službách x xxxxxxxx cestujících x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxxxx celkem 11 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x zákoně č. 139/2006 Sb., x koncesních smlouvách x xxxxxxxxx řízení (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx 8 skutkových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx každoročně zveřejňovaných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX27 xxxx x xxxx 2011 xxxxx xxxxxxx uloženo 89 xxxxx s tím, xx xxxxxxx objem xxxxx xxxxxx částky 28 815 000 Xx, x xxxxxx 2012 a 2013 xxxx xxxxxxx celkem 119 xxxxx x xxx, xxxxxxx objem xxxxx dosáhl v xxxx 2012 částky 39 511 000 Xx x x xxxx 2013 xxxxxx 58 761 000 Xx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průměrně x xxxxxx xxxxxxxxx Xx, xxxxxxx celkový xxxxx xxxxx z pokut xx průměrně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x ukládaných pokut xx xxxxxxxxx orgánem xxxx Xxxxx národní xxxxx (xxxx xxx „XXX“), která projednává xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (140), xxxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (167), x zákoně č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (64) xxx.). Xxxxx výročních xxxxx xxxxxxxxxx zveřejňovaných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ČNB28 xxxx v xxxx 2012 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 127 správních xxxxxx, x toho 120 xxxx xxxx xxxxxxxxxx ukončeno. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx 31, 3 mil. Kč. X xxxx 2013 xxxxxxxx ČNB 116 xxxxxxxxx řízení, 113 xxxx pravomocně xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx uloženy x xxxxxxx výši xxx 24 mil. Xx.

X xxxx uvedeného xx xxxx jiné xxxxxx, že nelze xxxxxxxxxx korelaci mezi xxxxxx upravených skutkových xxxxxxx přestupků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx protiprávních xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx spáchána, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x celkovým xxxxxxx x xxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xx x x xxxx xxxxxx, xx, jak xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ukládají sice xxxxx pokuty, ale xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx případů ročně. Xxxx xx třeba xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx nedotkne xxxxx postihovaných protiprávních xxxxxxx, xxxx ukládaných xxxxx ani příslušnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx, xx xx došlo xxxxxxxxx ke snížení xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx pokut. Výše xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako doklad xxxxxxxxxxx správní činnosti, xxxxxx je přestupková xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxxx zákona se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jednak xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkově x xxxxxx xxxxxxxxx případů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx x xxxxxxx xx stávajícím xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x pokut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x tím xx snížení příjmů x xxxxx veřejných xxxxxxxx), neboť jejich xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob je xxxx pokut xxxxx xxxxxxxxx přísněji xxx x „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dopady, xxxxx xx rozdíl xx původně xxxxxxxxxxx xxxxx mají být xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx nutno xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx osob. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx možné vyčíslit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob (k xxxx vizte xxxx), x na xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx dodávek informačních xxxxxxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxxxxxx x vládnímu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 368). Xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx trestů xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 37,2 xxx. Xx - x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx proveditelnosti). Xxxxxxx na zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx 9,7 mil. Kč xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx disponujících xxxxxx vstupu xx xxxxxxxx přestupků xxx xxxx xxxxxxxx z xxxx, xx xxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx zákona zřízen xxxxxxx do evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xx tak xxx xxx doplňkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x účelů xxxxxx xxxxxxxxx trestu xx nutnost informování xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktikách xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx.

1 Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. xxxxx č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), zákon č. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2 Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx institutem, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutkových xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x nichž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xx obdobných xxxxxxxx xxxxx. (Srov. Xxxxx, Xxxxxx, x xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 3. xxxxxx, Xxxxx Praha x.x., Xxxxx: 2002, str. 129.

3 K tomu xxxx. xxxx. usnesení Ústavního xxxxx xx. zn. XXX. XX 880/08 xx xxx 28. xxxxx 2009, které xxxxxxx, xx: ,,Xxx xxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx peius). Xxxxxx xxxxx xxxxx odvodit xxx x&xxxx;xxxxx na xxxxxxxxxxx proces, zakotveného x&xxxx;článku 6 odst. 1 Xxxxxx, ani x&xxxx;článku 36 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, ani x&xxxx;článku 2 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 7 x&xxxx;Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

4 K terminologii: Xxxxxxx právo xxxx xxx xxxxxxxxxx soudy xxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx toho se xxxxx na trestní xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; pojem ,,trestní xxxxx správní" (klade xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx x xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx nerozhoduje xxxx, ale správní xxxxx), xxxx. ,,xxxxxxx xxxxx xxxxxxx" (xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx); xx termínem xxx xxxxxx soubor xxxxxxxx xxxxx; pojem ,,xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx z typů xxxxxxxx xxxxxxx správy (xxxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jde x činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx správní xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx zpravidla xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx veřejné xxxxxx (xxxxxx, xxxx, xxxxxx, ...) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahem xx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxx trest xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx pachatele xxxxxx uložení správního xxxxxx x splnit xxx. Xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx upravena xxxxxxxx xxxxxx správním x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správních orgánů (xxxxx Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2013, 446 x., str. 5 xx 7).

5 Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx označován souhrn xxxxxxxxx, základních, právně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx naplní svým xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx spáchá přestupek), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx s sebou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx právní xxxxxx.

6 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx správní xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx objektivní xxxx v zásadě xxx xxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

7 V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxx 2009, sp. zn. 2 Xx 17/2009-60, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx, xx: ,,x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx xx míru xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přestupkového xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 209/1992 Sb.; ... Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx nutno x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxxxxxx §73 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx (jako lex xxxxxxxxx xx vztahu xx správnímu xxxx) xxxxxxx, že obviněný x&xxxx;xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx mu xxxxxx xx xxxx, x x&xxxx;xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx důkazy na xxxx obhajobu, podávat xxxxxx a opravné xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx.".

8 Xxxxxxxx nazýváme xxxxxx, kdy pachatel xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byl xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx.

9 Xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx (rozřazené xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušen): proti xxxxxxx ve státní xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx veřejnému pořádku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

10 Xxxxxxxx x xxx., Xxxxxxx právo. Obecná xxxx. 7. xxxxxx, xxxx pátá, kap. XX – správní xxxxxxxx, XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, XXx. Xxx. 447.

11 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx

- xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx porušování právních xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx sankční (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx xxxxx úzce),

- potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x

- zřejmě též xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

12 Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx ,,xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zájem xxxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxx přestupku xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), jednak xxx. typové xxxxx, xx. xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přestupkem xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

13 X&xxxx;xxxx xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x&xxxx;Xxxxx ze xxx 25. xxxxxxxxx 1994, xx. xx. 6 X 12/94, jenž xxxxx, xx: ,,Správní xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby platit xxxxxx xx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx) xxxx – nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx – obdobnými xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx práva xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx obecné xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx tak bude xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx právnická xxxxx k této xxxxxxxx xxxxxxx. Odpovědnost za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde xxxx x xxxxxxxxxxx xx zavinění, xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx výsledek.".

14 Speciální xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxx fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx v zákoně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx speciálnímu xxxxxxxx, pak xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxxxxx, a nikoli xxxxxxx xxxxxx. V zákonech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx lodi xxxx.

15

1. Xx xxxxxxxx, xxxxxx x středního xxxxxxxxxxx (XXX) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxxxxx méně xxx 250 xxxxxxxxxxx, a

b) xxxx xxxxxx/xxxxxxx nepřesahují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 43 xxx. XXX xxxx xx obrat/příjmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 50 xxx. XXX.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxxxxx méně xxx 50 xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx/xxxxxxx, xxxx xxxxx/xxxxxx nepřesahují xxxxxxxx ekvivalent 10 xxx. XXX.

3. Za xxxxxxxx podnikatele se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx než 10 xxxxxxxxxxx a

b) xxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx. XXX.

16 Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

17 https://www.czso.cz

18 Nařízení xxxxx č. 564/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx

20 Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 37 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx nadána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostmi a xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx pomoci osobě xxxxx znalé, xxxxx xx specializované xxxxxxx, xx xx věcech, xxxxx se jí xxxxxx dotýkají).

21 Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení k návrhu xxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.

22 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolupráce xx Unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících xx Xxxxx. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx Unie. Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x zdrží xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxx cílů Xxxx.

23 X&xxxx;xxxx xxxx. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx látky, x změně směrnice 1999/45/XX x x xxxxxxx nařízení Rady (XXX) č. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/EHS x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/EHS, 93/67/XXX, 93/105/ES a 2000/21/XX.

24 Prášková, X. Xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx delikty. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2013, 446 x., xxx. 134.

25 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2015. Počet xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx toho, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxx delikt x&xxxx;xxxxxx xxxxx smyslu (může xxx o tzv. xxxxxxxx nebo xxx. xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. hromadných xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxxxx xxxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx počet.

26 xxxx://xxx.xxxx.xx/X-xxx/Xxxxxxx-xxxxxx

27 xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx

28 http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/index.html

XXXXXXXX XXXX

K §1

Xxxxxxxxxx §1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx správních trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o postupu xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx xxxxxx, včetně postupu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx xx použijí xx všechny xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výslovně uvádět, xxxxx zvláštní xxxxx xx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx generali. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx výjimečné a xxxx xxxxx odůvodněné.

K §2

Z xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx vychází xxxxxxx xx zákazu xxxxxxxxxxxxx (čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod). Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx přestupek se xxxxxxx xxxxx toho xxxxxx, který xxx xxxxxx v době, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx došlo. Xxxx xxxxxx xx však xxxxxxxxx v případě, xxx xxxx zákon xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxx x ohledem xx xxxxxxx dopad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxx spáchání přestupku xx bude (shodně x xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x jednání, x xxxx xx xxxxxxxxx přestupek. Přitom xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nastane xxxx xxx xxx xxxxxx (xxxx. §2 xxxx. 4 trestního xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxx situace, kdy xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §2 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxx, xxxxx xx účinný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §2 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanoveno, xxxxx xxxxx xx použije, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku. Xx xx xxx xxxxxxxx úprava x xxxxxxxxxx x určení xxxxx x výměry xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hromadného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx spáchán, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx dokončení xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx spáchán. Tímto xx předchází xxxxxxxxxxxx x xxxxx retroaktivitě xxxxxx úpravy v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o určení xxxxx x výměry xxxxxxxxx trestu).

Pachateli lze xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx v xxxx, kdy xx x přestupku xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx pouze xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uložení xxxxxxxx xxxxx účinný x době xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxx spáchán, x xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx, který by xxx účinný zákon xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx opatření je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účinného x xxxx, xxx se x xxx rozhoduje, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxx zákona účinného x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příznivější. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní účel x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K §3

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx vztahuje xx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, sídlo, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx okolnosti určující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice. Xxxxxxxx x xxxx, xx se nový xxxxx xxxx vztahovat xxx xx právnické x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx vzoru xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení proti xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx právnická osoba, xxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx, nebo xxx vykonává xxxxx xxxxxxx xxxx zde xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxx majetek, x xxxxx je xxxxxx, že xxxxxxxxxx xx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxx osobu xxxxxxxxx nějakým xxxxxxxx xxxx k xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx majetek. Xxxxxx xxxxxxx z teze, xx xxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx x zjišťování xxxxxxxx majetku, xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požadovat xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Správní orgány xxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxxxxx, což by xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx problematické. Xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx také v xxxxx xxxxxx vznikat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx srovnání xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxx vyloučeno, xxx xx dozvěděly x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zřejmě xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx vyjádřená xxxxxx teritoriality xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doplněna zásadou xxxxxxxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonů xxx xxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx osobami xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý pobyt, xxxxxx xxxx je xxxx x §6 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx působnost xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx právních předpisů x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx pachatel xxxxx x cizině (xxxx. oznamovací povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - §32 xxxx. 3 xxxxxx č. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x x xxxxxx (xxxx. povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - §65 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx).

X xxxxxxxxx spáchaných xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx působnost zákona xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx majetku. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx. To xxxx xxxxxxxxx překrývání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxxxx, a tudíž xxxxxxx dvojího postihu xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že o xxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx projednání. Xxxx xxxx xxxxxxxx, jak xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x jakým xxxxxxxxx xxxx projednáno. Xxxxxxxxxx xxxx především xx xxxxxxx, kdy v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxx věc projednat xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x zahraničí, kde xx poškozený xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo by xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemohl nalézt xxxxx. Příkladem budiž xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx během xxxxxxxxxxxx zájezdu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx určitá xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x tuzemsku x zčásti v xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx státním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxx ustálené xxxxxx xxxxx je za xxxxx spáchání deliktu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxx, xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (k xxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 11 Xx 72/2010-5 xx xxx 21. xxxxxxxx 2010).

K §4

Xxxxxxxx se, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, na xxx xx vztahují xxx. Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x imunit podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xx xxxxxxxxx Ústavou x xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx. Výjimkou z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx 4 téhož xxxxxxxxxx, který xxxxxxx, xx poslanec x xxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx čl. 27 odst. 3 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx přestupek.

Navrhuje se xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxx k xxxxxxx, které xx xxxxx přestupku, vychází xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx se xxxx bude xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, kterého se xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kázeňské pravomoci x osoby během xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xxxxxx č. 293/1993 Sb., x výkonu xxxxx, xxxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx č. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxx 6 založena působnost xxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx dopustili xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kázeňské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx v xxxxxx stupni známa xxxxxxxxxx, xx obviněný x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo x), xxxxxxx proto, xx xx xxxx skutečnost xxxxxxxx x přestupku xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich xxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx najevo.

Navrhované xxxxx se xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx současné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, přestože xxxxxxxxx x přestupku je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxx zákonů. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx obviněný x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxxx úpravy obstojí xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx takovou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, správní xxxxx xxx x v xxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxxx orgánu k xxxxxxxxxx. Xxxxx problém, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řešit, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxx x xx x blížícím xx xxxxxx xxxxxx x přestupku, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správnímu xxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx případech zamezí xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx k projednání xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento účelový xxxxxx by již xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x úpravě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx (tedy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx) informovat příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (příslušný xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx, že zjistí, xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu xx xxxxxxxxx to, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rovině. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služebnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáři x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx předmětem xxxxxx x přestupku. Xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (xxxxx xxxx), stejně xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx osoba může xxxx musí xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx, xx by tyto xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů přestupků xxxxxx Rejstříkem trestů xx nutno xxxxxx, xx x evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, kterých xx dopustil příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx závažných xxxxx Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxxx29.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci. K xxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx (in Mates x kol., Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 2008, X. H. Xxxx, xxx. 143) xxxxx, že „se xxxxxxxxx xxxxxx, xx „xxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx sám xxxxxxx“. Xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxx x kraje. Xxx xxxx xxxxxx vyslovit xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práva xxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podléhají xxxx odpovědnosti (xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx delikt, xxx xxxxxxxx situace xx x tomto ohledu xxxxx xxxxxx.“. Xxxx xxx xxxxxx definici xxxxxxxxx osoby obsaženou x mezinárodních dokumentech, xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx subjekt, který xx právnickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx moci x veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx30. Dosavadní xxxx xx nicméně xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx korporace xxxxxx (zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“, xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx jen „xxxxx x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxx“ apod.). X xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx (xxxx. xxxxxx orgány) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx v pozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxx také x xxxxxx adresáta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Pokud jsou xxxx x územní xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx adresátů veřejnoprávních xxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to x xxxxx, jsou-li případné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx druhé“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx rozpočtovou xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x může tedy xxxxx xxxxxxxxxxx funkci, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx stát (xxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vykonavatelů xxxxxxx správy, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravomoc. Xxxx přitom xxxx xxxxxx řadou xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx x xxxxxxx subjektivní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxx x požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx výkonu xxxxxxx xxxx, xxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jejich dodržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xx správní delikt (xxxxxxxxx). Xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx náprava a xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, např. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanců apod.

Na xxxxxxx výše xxxxxxxxx xx možné xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx možno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (přestupku). X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestají xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx.

K §5

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zvoleno xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx přestupků, správních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v jednom x xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zájmům xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx) xx nutno xxxxxx, že pojem „xxxxxxxxx“ je xx xxxxxx od pojmu „xxxxxxx delikt“ legálně xxxxxxxxx. Definice pojmu „xxxxxxx delikt“ je xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy xxx vysledovat jeho xxxxx xxxxx. K xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxx.31: „Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 1 XxxxX) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx správní xxxxxx postižitelný podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx. čl. 65 xxxx. 1 Xxx, xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxx stíhat xxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. x §41 XXX, xxxxx zavádí legislativní xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xxx xxxxxxxxx, kárné xxxx disciplinární xxxx xxxx správní delikty. Xxx jsou tedy xx „xxxx správní xxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx nabízejí xxxxxxxx úpravy v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx úsudek x xxx, zda byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx (jiným xxxxxxxx deliktem xx xxx rozumí xxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx zákony xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx „xxxx správní xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx podnikajících xxxx.“. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxx úpravě xx xxxxxxxxx taktéž „xxxx xxxxxxx delikty xxxxxxxxx xxxx“ (xxxx. §48 xxxx. 1 xxxx. f) zákona x. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, §54 odst. 1 xxxx. x) a §55 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Sb., x lesích, §35 xxxx. 5 xxxxxx x. 78/2004 Xx., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx značně xxxxxxxxxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx x práva obviněného xxxxxx výrazněji zákon č. 200/1990 Sb. xxxxx správní xxx. Xxxxx na xxxxxxxx jednotného pojmu „xxxxxxxxx“ xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob za xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx praxí.

 Přestupek je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx všech xxxx xxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxx, že xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx je x zákoně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx označen x xxxxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx32.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „protiprávní“ xx definice xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. I dosud xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx znaky xxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxx. Protiprávností xx xxxxxx třeba rozumět xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx. Přestupkem xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx, xx x xxx nový xxxxx, xx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxx např. hlava X „xxxxxxxxx vylučující xxxxxxxxxxxxx“ xxxx úprava xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxx zmínit xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx měnilo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx delikty je xxxxxxx, xx jde x porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx budovu čísly xxxxxxxxx, nepřihlásí xxxx x povinné školní xxxxxxxx, odstraní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právní xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxx xxx vraždy, krádeže, xxxxxxx xxxx.). Klíčovým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dodržování xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx x zákazů. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxx činy.

Přestupek xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivou kategorii xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx čin. Typickým xxxxxxxx přestupků je xxxxx výkon veřejné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejných zájmů. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností, xxxxxx úkolů vykonavatelů xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxxx x majetku xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zájmům xxxxxxxxxxx. X proto xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx č. 200/1990 Sb., xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx kumulativně, xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx pojetí (x materiálním xxxxxxxxxx) xx xxxxx být xxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejnoprávních trestných xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx x správních xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx odlišovaly xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx xx nebylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxx materiální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx procesněprávního xxxxxxxx oportunity xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojetí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že

- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx, typově xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nehraničí x xxxxx typem xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nezahajovat řízení x tím, xx xxxxx nejde (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky) x správní xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxx pojetím xx xxx xxxxxxx zásada xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx deliktů (xxxxxxxxx), x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dozví. Xxxxx xx tedy xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxx xxx stupeň xxxxxxxxxxx škodlivosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bylo xx xxxx povinností xxxxxxx xxxxxx o přestupku.

Čistě xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx mohlo xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x konkrétních xxxxxxxxx. Materiální xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxx neposouzení mohlo xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tím xxx není xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx autority správních xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x "xxxxxxx xxxxxx", xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vždy formulovat xxxxxxxx podstaty trestných xxxx tak, xxx xxxx zcela vyloučena xxxxx formálních xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx (x míra xxxx naplnění) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx - xxx vyloučení xxxxxxxxxxxx xx přestupek v xxxxxxxxxxx případech x xxx xxxxxxxxx přestupků x trestných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivosti xxxx xx podle xxxxxx předkladatele vhodnější xxxxx právě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jde xx xxxxx o xxxxxxxxx. X xxxxxxx materiálně - xxxxxxxxxx pojetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, byl-li při xxxxxxxx xxxx naplněn x xxxxxxxxxx xxxx x potřebné míře x xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pojetí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x něm xxx tehdy, je-li xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx, že xxxxxx, xxxxxxx procesní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx stíhání (řízení). "Xxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo zastavení xxxxxxx (xxxxxx) stanovit xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx znamená, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx správním deliktem, xxx xxxxx (x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx na existenci xxxxxxxxx deliktu x xxxxxxxxxx případě, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxxx xxx negativní xxxxxxxx pro jiné xxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i hlediska, xxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxx daného xxxx x xxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx), xxxxxxxx xx tedy pouze xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxxxx důvodů xx xxxx setrvává x x nové úpravě xx materiálně - xxxxxxxxx xxxxxx.

K §6

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společenské xxxxxxxxxxx x typové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx:

- xxxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxx x dokonání xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (nedošlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x tomu, že x právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx zavinění, xxxxxx xxxxx vyžadován xxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx protiprávnost xxxxxxx již x xxxxxxxx ohrožení, tedy xx stavu hrozícím xxxxxxxx právem chráněného xxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx skutečnosti, xx ohrožení v xxxx nemusí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ohrožení. Xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx již xx xxxxxx xxxxxx. Xxx, xx nedošlo k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že x ohrožení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxx, xxxx vždy xxx zásluhou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozličných xxxxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx stanoví xxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx se x xx předkladatel xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx zdůraznit, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx pokusu xx xx výjimky nepočítalo, xxxx xx tedy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. I xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx gestorům xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokusu xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx je ukládán xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx přestupek. Pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx.

Xxx xxxxxxx, kdy pachatel xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odstraní nebezpečí, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx chráněnému xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx protiprávního xxxx, xx stanoví, xx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx zanikne. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spáchal jiný xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx upustit od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx trvat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx byl odvrácen xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X dobrovolné xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že se xxxxxx xxxxxxxx.

K §7

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxxxx porušení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §7 až 9 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přestupku, trvajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestního xxxxx xxxxxxxx x judikatury (xxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 20. xxxx 2006, xx. xx. 2 Xx 61/2005, a rozsudek Xxxxxxxxxx správního soudu xx xxx 31. xxxxxx, xx. zn. 8 Xx 17/2007). Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx jedná x xxx xxxxxxxxx - xxxx stejné skutkové xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx33, xxxx xxxxxxxx34), xx xxxxxx xx pokračování v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x trestním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxx xx nepřejímá xxxxxx xxxxxxx „xxx x v xxxxxxx“, x xx x xxxx důvodu, xx xx správním trestání xx mohla být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx správního xxxxxxxx xx přitom xxxxxx úprava x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxx roli xxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxxx jednání (xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx škod způsobených xxxxxxxxxxxx jednáním).

K §8

Trvající xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxxxx x. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx jednání xxxxxxxxxxx x udržování protiprávního xxxxx, který xxxxxx xxx pachatelem xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx spočívající x neodstranění předmětů xxxxxxxxx xx xxxxxx xx stavbě nebo xxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 4 xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx znakem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, i xxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxx následné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příkladem xxxxxxxx přestupků, které xxxx xxxxx xx xxxxx pohled xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxx, protože x xxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oznamovací povinnosti (xxxx. podle §76a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zbrojního průkazu xxxxxxx X xx X, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zbraně anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neprodleně xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx X, střeliva xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx zbraně). V xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx nebezpečnosti xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx nemění xxxx xx xxxxx zvětšuje xxx xxxx, xxx xxxx xxx trvá.

K §9

Hromadný xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pouhý jeden xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volání).

K §10

Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xxxx opomenutí (xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zahrnuje xxxx x její xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x fyzickou. Xxxx (vnitřní xxxxxx xxxxxxx) řídí xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx - xxxxxx xxxx opomenutí. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx složka (xxxx) xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx) - xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stránky. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x jednání.

Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx omisivních xxxxxxx. Xxxx delikty xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx skutkové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx též xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx. Xx xx xx xxx xxxxxx v xxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxx (xxxxx opomenula) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nejčastější xxxxxx xxxxxxxxxxx takovou povinnost (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxx atd.). Xxxxxx xxxxxxx z §112 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Oproti xxxxxxxxx zákoníku byla xxx účely xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouva xxxx zdroj xxxxxxxx xxxxxxxxxx konat, aby xx xxxxxxxx možným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx tedy xx, xxx pachatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Společnost xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx předem počítá x xxxxxxx xx xx. Xxxxxxxx povinnost xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx.

K §11

Xxxxxxxx xx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx spáchaný x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx nebezpečnější (xxxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ke spolupachatelství xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úmyslné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxxxx „xxxxxxx společné xxxxxxx“ xx vyjádřen xxxxx xxxxxxxxxxxxxx spáchat xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx třeba, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve spojení x jejich vlastním xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tkví v xxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx mají jen xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přestupek, posuzují xx pouze xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud byl xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Míru, v xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx určování druhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dvou nebo xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx osoba právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx. Vzhledem x xxxx, že x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxxxx, nebude xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxx. Xx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx společným xxxxxxxx, xxxx. se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxx xxxx x xxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x okolností objektivní xxxxxx.

K §12

Xxxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxx (k xxxx xxxx. §114 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx sice xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx zákonech při xxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nicméně xxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx institut xxxxxxx xxxxxxxx. X x xxxx důvodu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx instituty, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, návodu x xxxxxx). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přitom x xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx pachatelů xxxxxx xxxx.

Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx pachatelem xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pachatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxx xxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx jakákoli xxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xx provozovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je alespoň xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx provozovatelem. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx u osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku, která xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx osobou - xxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx - xxxxxxxx znaky xxxxxxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxx. Přestupek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx osobami xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebyla. Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx haváriemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jedy, prekursory xxxx, omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzduch xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx.&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx gestorů jednotlivých xxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx subjekty xxxxxx xxxxxxx.

K §13

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpoklady, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přestupku. Xxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzoru §22 xxxx. 2 trestního xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x provedení xxxx xxxx jiné xxxxx (xxx. xxxx xxxxxxx), xxxxx však xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx lovit xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx bude x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx). Xxxx xxx jako „xxxx xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx věku. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx sama xxxxxxxxx. Xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx právnickou xxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nelze xx xxxx považovat xx „xxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nepřímé xxxxxxxxxxxx xxxxx připadá x xxxxx jen xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx) jako v xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxx nereálné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pachatele xxx na xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přestupku (organizátor), xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx spáchat xxxxxxxxx (xxxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přestupku (pomocník). Xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx. Neodpovídají tedy xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx pouze x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxx x závažnost konkrétního xxxxxxxxx. X xxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizátorství, xxxxx a pomoc. Xxxxxx zakotvení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastenství xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx subjekty. Je xxxxx xxxxxxxxxxxx předkladatele xxxxxxx zákona, aby xx zvolil, jaké xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxx zakládat odpovědnost xx xxxxxxxxx obecně x porušení xxxxxxx xxxxxxxxxx bude zakládat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx taková vlastnost, xxxxxxxxxxx nebo postavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x nepřímého xxxxxxxxx.

K §14

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx případ xxxxxxx xx xxxxxx, x xx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx). Xxxxx xx o xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx pro nedostatek xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx zákon vyžaduje xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx použijí xxxxxxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx, i xxxx xx xxx tuto xxxxxxxx vlastnost, způsobilost xxxx postavení xxxx. X xxxxxxxxxx případě xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x neodpovědné xxxxx, xxxxxx jménem xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx níž xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx 15 let, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo zvláštního xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx takový xxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, tedy x zastoupeného.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 15 xxx) xxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx může xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx, xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x xxxxxxx. X vlastnictvím lesa xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxx jménem xxxxxxxxxxxx (vlastníka xxxx) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku, v xxxxxxx xxxxxxxx některé x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxxxxx. Zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §15

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konstruováno xxxxxxx jako v xxxxxxxx zákoníku a x xxxxxx č. 200/1990 Sb.  Xxxxxxxx xx, xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx x nedbalost. Xxxxx xx člení xx xxxxx přímý x xxxxx xxxxxxx, nedbalost xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 200/1990 Sb. (xxxx. §3 xxxxxx x. 200/1990 Xx.) xx xxxx otázka, xxxx xxxxx zavinění xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. X jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zavinění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. §4 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 200/1990 Xx.).

K §16 x 17

Xx xxxxx trestního zákoníku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxx lze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx analogicky. Xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx deliktů (tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxx neobsahuje. Xxxxxxxx x xxxx, xx xx omyl xxxxxx jako opak xxxxxxxx, xxxxx zřejmě xxxxxxx o xxxxx x správních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx odpovědnosti. U xxxxx se totiž xxxxxx, zda určité xxxxxxxxxxx pachatel xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx předpokládal a xxx xx měl xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. U přestupků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zavinění, xxxx xxxx posouzení omylu xxxxxxxxx.

K §18

Xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx právu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx věku. X xxxx souvislosti xxxxxxxxx xxxxxxx, zda x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 let xxxxxxxxxx.&xxxx; Argumentem pro xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx, že x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odpovědnost xxxx xx xxxx xxxxxxx život, xx xxxx xxxxxx dosahují xxxxxxxx vyspělosti x xxxxxx věku, xxx xxxx bylo xxxxx, x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx neplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx zastánců xxxxxxx věkové hranice xxxxx xxxx dán xxxxx xxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ve věku 14 let může xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyspělý, aby xxxxxx, že xxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ničit dopravní xxxxxx, rušit xxxxx xxxx, znečistit veřejné xxxxxxxxxxxx, chovat xx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx starším xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx činy, x xxxx oběma těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednání xx tedy xxxxx xxxxxx, pak xxxx xxxxx stanovit věkovou xxxxxxx xxxxxx xxxx x trestním xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx snížení xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nerovnost xxxx trestněprávní a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) odpovědností, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hranice 14 xxx xxx x xxxxxxxx právu. Xxxx xxxxxx xx vyžadovalo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx do xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 15 xxx, které xx xxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx se předkladatel xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxx v xxxxxxxx xxxxx.

K §19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přestupek xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx příčetnosti (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx) x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pachatele.  Xxxxxxxx:

- schopnost xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx význam svého xxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- schopnost xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědný xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx obě z xxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx hovoří x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnosti xxxxxxxx xx xxx. psychologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Duševní xxxxxxx je xxx xxx. biologické kritérium xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx běžné xxxxx), mívá xxxxxx xxxxx xxxxxx (od xxxxxx až xx xxxx). Je nutné xx xxxxxxx individuálně x x souvislosti x xxxxxxxx psychiatrické xxxx.

Xxxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxxx pouze x xxxx případech, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxx schopnosti xxxxxxxxxxxx, xxxx schopnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx obou xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spáchaným xxxxx xxxxxxxxx příčetnosti, x tedy xxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek. Xxxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx posuzovat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx přestupku.

Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxx vyloučena x xxxx, xxx xx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx návykové xxxxx. Xxxxxxxxx látkou xx xxxxxx třeba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, psychotropní látky x xxxxxxx látky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxx xxxx. §130 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

K §20

Xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (§118 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxx jim xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.&xxxx; Xx druhou stranu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x řádného fungování xxxxxxx xxxxxx.

Xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x to, xxx xxxxxxxxx osoba vynaložila xxxxxxx xxxxx xxx xx, xxx splnila xxxxxxxxxx, které xxxx xx právním řádem xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nezajistily xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxx jednají xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx (x tomu xxxx. §161 x xxxx. občanského xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány a xxxxxxxxxxx, jejichž jednání xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxx x přičitatelnost xx smyslu xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx jednání se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ku xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx x jejím xxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx není stanovit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx vyhrazena xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx osob, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx míry xxxxxxx x občanského xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx §8 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Avšak xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx představují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protiprávních xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činy x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx přičítá xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx právnická osoba xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxx. Úkolem, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jakýkoliv xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx (xxxxxxxxx zaměstnavatele), byť xxx x pokyn xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx normy (xxx xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nemohlo xxx xxxxx k naplnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby).

Pokud xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postavení xxxxxx xxx xxxx u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku odpovědnosti xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxx, xxxxx jednání xx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxx x §114 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx, xx xxxxxx x odstavcích 1 až 3 xx užije i x situaci, kdy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jejím vznikem (§127 xxxxxxxxxx zákoníku). X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx ustanovení o xxxxxxxxxxxx za přestupek xx xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o neplatnosti xxxxxxxxx xxxxx (§129 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx založit oprávnění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo neúčinné.

Vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx konkrétně xxxxxxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxx (xxxx. je xxxxx, xx se xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Tento xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx nim (xxxxx §8 odst. 3 xxxxxx x. 418/2011 Xx.). Xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx orgán nemusí xxxxxxxxx konkrétní fyzickou xxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zjevné, xx „xxxxxxx“ právnická xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 7 xxxx. p) xxxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určení x datum xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx zajištěn, není xxxxxxxx, xxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx pachatel, obdobně xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nikoli fyzická xxxxx, jejíž xxxxxxx xx právnické xxxxx xx účelem posuzování xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx této „jednající“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx odpovědná xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx osobu právnickou xxxxxxx, půjde-li o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, shoduje-li xx xxxxxx protiprávní xxxxxxx. Xxxxxxx orgány by xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx měly xx xxxxxxx rovněž to, xxx fyzická osoba, xxx xx právnickou xxxxx xxxxxxx a xxx naplnila xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x pokud xxx, xxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxxx principu xxxxxxx x zákoně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx. K xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx uplatnění trestní, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx „X xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx“, uveřejněném x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 11, xx xxx 18. xxxxxxxxx 2011. Xxx uvádí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovědností xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzájemných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxxx kategoriemi pachatelů xxxxxxxxx xxxx. Tuto xxxxxxxxxxx xxx analogicky xxxxxx i pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx však xxxxxx být zároveň xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x společné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

K §21

X xxxxx xxxxxxxxxx xx upravena tzv. xxxxxxxx právnické osoby. Xxxxx navazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obligatorním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx. X vyvození xxxxxxxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx - tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které se xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx osobě přičítá. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sebou přináší xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxx x možné xxxxxxxxxxxxxxx - x xxxx xxxx. rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 1994, xx. xx. 6 X 12/94. Xxxxx kritizovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx překonává xxxxxxxxxx obecně formulovaného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Právnická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterými sama xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx řízení xxxx.).

Xxxxxxxxxx veškerého xxxxx xx xxxxx posuzovat xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. nedostatek úředního xxxxxxxx) apod.

Pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebylo xxx xxxxxxxxxx veškerého xxxxx xxxxx, xxx xxxxx povinnost xxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K §22 x 23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx buď xxxx, nebo prostřednictvím xxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely posuzování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx od právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxx xxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzických, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx přičítá. X tohoto důvodu xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx sama, x xxxxxxx, xxx podnikající xxxxxxx xxxxx jedná xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxx x xxxxxxx „při xxxxxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti“, xxx x xxxxxx spojení „xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx“ u xxxxxxxxx osoby - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x právnické osoby xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx daný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x podnikáním).

Zákon xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx pro takovou xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek, xx xxxxx xxxxxxxx obecně xx všechny xxxxxxxx (xxxx. „xxxxx xx xxxxxxx uvádět xxxxxxxx xxxxx“) nebo xxxxxx xx fyzické xxxxx (xxxx. „xxxxxxx osoba xx povinna…“), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx ustanoveních, x to formulacemi xxxx „xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx ...“ x „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že...“, x to x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx, zejména x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxxxx xxx xxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx), xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx se jí xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx souvislosti s xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x jejím xxxxx, x naplní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán x nemůže xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx neplatnosti.

Lze tedy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby (se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). To xx xxxxxx x §23, xxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 x 21 (blíže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení) x xxxxxxxx §20 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxx 4 xxxx. a) x x) - xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikající xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx. Xx znamená, xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx se bude x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odpovědnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonech. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podstatné, zda xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby, x xxxxx není xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx porušení právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx xxxxx není x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx umožňovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xx jiného (xxxxxx xxxx xxxxx). Podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx shodných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, tyto xxxxxx povinnosti se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx občanských xxxxxxxxxx; musí xxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost. Xx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zákonných xxxxxxxx, xxxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx např. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, licence, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xx vykonává (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxx xxxx xxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxx a bude xxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx právnická osoba. Xxxxx xxx x xxxxxxxx přestupků, jejíž xxxxxxxx je předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 368), předpokládá xx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxx xxxx vydáván xxxxx opis z xxxxxxxx přestupků a xx x ní x hlediska xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako x jedním xxxxxxxxx.

K §24 x 25

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx vymezeny xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x definice xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozkazu, xxxxxxx, výkon xxxxx, xxxxx povolání x xxxxx dovolené xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx úpravě výslovně xxxxxxx.

Xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx vychází xx stávající xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx x krajní xxxxx xx vyloučeno xxxx xxxxxxx x osob, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx např. x xxxxxx svého zaměstnání (xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při zásahu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx atd.).

Způsob xxxxx x nutné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x intenzitou útoku, x xxxx způsob xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx tím, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skupinový, zda xxxxxxx útočí se xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx, na xxxxxxxx xxxxx apod. Xxxxx „xxxxxx xxxxx“ je xxxxx xxxxxxxx extenzivně. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxx možno přihlížet x místu a xxxx xxxxx, případně xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx útočníka xxxx xxxxx xxxxxxx.

K §26 xx 28

Xx xxxxx trestního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zbraně, aby xxxxxxxxxxx x pochybnostem, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákoníku xxxxxx xx xxxxxxxxx analogicky (xxxxxx by xx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxx xxxxxxxx objektu přestupků, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx, zpravidla xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx bez xxxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x svolení xxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx riziko, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

K §29

Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (smrtí xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx právního xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx nastanou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx dříve, xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je xxxxx je odlišit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdy se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx skutečnost, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osobnosti (§23 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxx xx xx xx xxxxxxx okamžik xxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx, který xxxxx xx den smrti (§26 xxxxxxxxxx zákoníku), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx samostatný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx existence xxxxxxxxx xxxxx xx zpravidla xxxxxxxxxx proces, xxx xxxxxxx dochází k xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx důvodů, např. xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§185 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx x důsledku xxxxxx přestává xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx teprve xxxxx okamžikem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§118 xxxxxxxxxx zákoníku), a xxxxx až xx xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xx přestupek na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §33 návrhu).

Obecně můžeme xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxx i xxxxxxx, xxx xx likvidace xxxxxxxxx, xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xx určitých xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, jehož nástupnictví xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) a x xxxxxxxxx xxxx xxxx x povinností na xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx připouští xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx případy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxxxxx x §174 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxx xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx x zákoně č. 125/2008 Sb., x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx).

K §30

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx vypovídat o xxxxx typové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx než v xxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx z xxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx typovou závažnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx alespoň 100 xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přestupek xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx 10 xxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx o přestupek xxxxx bagatelní. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx by x xxxxxx ochrany společenských xxxxx x preventivně-represivní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaniknout za xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx typově xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx hranice xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 100 000 Xx byla xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx již xxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx x vyšší), xxxxxxx xxxxxxxxx nejen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, ale xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx facto xxxxx x prekluzivní, x nikoli xxxxxxxxx xxxxx. Přihlíží xx x ní z xxxxxx xxxxxxxxxx (tedy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx uplynutím xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx x běžně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx právu hmotném, x němž se xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§34 a xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx), se xxxxxxxxxxxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xx určité xxxx sjednotit xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx odlišně - xxxxxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tříleté, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx x objektivní xxxxxxxx, xxxxxxx, příp. xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu, xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx kombinace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx zahájení řízení x správním xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx nepřerušuje, xxx xxxxxxx. Protože xx jedná x xxxxxxxxxxxx prekluzivní lhůtu xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx běh xxxxxxxxxx xxxx, xxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (např. §122 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx) - k xxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 30. xxxxx 1998, xx. zn. 6 X 69/96. Ustanovení x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nikoli xxx xxxxxxxx překážkou xxxxxxxxx postihu. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nullum xxxxxx xxxx xxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nejen vymezení, xxxx činy xxxx xxxxxxx, ale i xx jakou xxxx xx lze xxxxxx. Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx, že x xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxx, jako je xxxx u trestných xxxx x moci xxxxxx, x xxxx xxxx třeba, xxx xxxx skutečnost žalobce xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxx hovoří x xxxx, že uplynutí xxxxx xx důsledky xxxxxxxxxxx.

X xxxx uvedenému xx xxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt x jiných zákonech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx počátku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (rozsudek Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 10. xxxxx 1995, xx. xx. 7 X 147/94, rozsudek Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 2000, xx. xx. 6 X 95/99, rozsudek Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 4. xxxxxxxx 2000, xx. xx. 6 X 116/99, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3. xxxxxx 2004, xx. xx. 5 X 1/2001).

K §31 x 32

Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx doby, a xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zákoníku (§34 xxxx. 2). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x některých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx útoku - konkrétní věc, xx xxxxxx pachatel xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx památka, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku. Xxxxxx xxxxxxxxx není jako xxxx xxxxxxxx podstaty xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx deliktem porušovány. Xxxxxxx v případech, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx nastal. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx znaku xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určen. Pro xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx již xxxxxxxx xxxxxx protiprávního xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxxxxx nedodržením xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx právě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je počátek xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx od xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx přestupku.

V xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§34) xxxxxx xxxxxx institutů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx, xx xx dobu, xx xxxxxx trvá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, promlčecí xxxx neběží, avšak xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pokračuje. Xxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx totožný xxxxxx, popřípadě x xxxxxx soudního xxxxxx xxxxxxxxx (§41 soudního xxxx xxxxxxxxx), a xxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přerušeno - xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx očekávat xxxxxxx trestu obviněnému xx jiný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze uložit x řízení x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx trestu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx dobu podmíněného xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§34 xxxx. 3 trestního xxxxxxxx x §173 xxxxxxxxx řádu), x xxxxx xx xxx xxxx doba xxxxxxxxxxxx xx promlčecí xxxx. Xxxxx xx xxxxx x okolnost, xxxxx xxxxx správnímu xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelé x přestupku x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x začne xxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx. Xxxx počátek xxxx xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx obviněnému x xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx, x dále vydáním xxxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx uložení správního xxxxxx, x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tato xxxx, xxx xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §20 xxxxxx x. 200/1990 Xx.), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx naprosto xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nová. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (řízení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx vydáním xxxxxxxxxx - zejména x xxxxxxx vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prvostupňovému xxxxxxxxx xxxxxx, kdy proti xxxxxx xxxxxxxxxx prvostupňového xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx další xxxxxxxx - §90 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx řádu) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx promlčecí doba x délce 3 xxx xxxx 5 xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx přestupku, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx, xx vzhledem x xxxxxxx promlčecí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx objektivní xxxxxxxxx xxxx).

K §33 a 34

Cílem xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zanikne a xxxxxxx xxx přechod xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti právnické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by se xx spáchání přestupku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx správního trestu (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx způsobem x xxxxxxxxx důsledky. Xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxx), x přesto xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nástupce (x xxxx xxxxx xxxx). X xxxxxxx xx poměrně xxxxxx xxxxxx, které mohou xxx uloženy, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby vždy, xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

&xxxx;Xx xx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pojmu, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxx xxxxx nim, xx xxxxx xxxxxx x. 105/2013 Xx. Lze xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nástupnictví, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právního nástupnictví, xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jedné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx všechna xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx (právního xxxxxxxxxx). Xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx názvu xx xxxxx, při které x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx chápání xxxx právnických xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx nástupnictví pro xxxxx tohoto ustanovení x xxxx, co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při rozboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx, kdy dochází x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, tzn. x xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx xxxxxxx jen k xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx. s xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx nástupnictví x xxxxxxxx smyslu.

Otázku xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx (§174n), xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx oba xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx rozumí xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, avšak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozšiřuje x xxxxxx xxxxx xx společníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxx právního nástupnictví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, které x sebou xxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxx míří xxxxxxxxx xx případy, xxx xxxxxxx k fúzi xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxx. Xxxxx ne xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zánik xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx spadá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnických xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxx právnické xxxxx xx pak xxxx x žádný přechod xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, neboť tato xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědná, avšak xx xxxxxxxxx osoby xxxx vzniklé, které xx od xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechází.

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxx společníkem. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx přechod xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xx který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx osoby přebírají xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx správního xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx, x jakém xxxxxxx přešly xx xxxxxxxx nástupce xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xx spáchaného xxxxxxxxx, x k xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx nástupců x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x tomu xxxx. xxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxx správního trestu).

Regulace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeví xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx).

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x tomu xxxx. §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitým xxxxxx, xxxxxxx dědicům, pozůstalému xxxxxxxxx xxxx partnerovi xxx.). Xxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx pokračování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x případě, xx tato osoba xxxxx x x xxxx živnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že podnikající xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

K §35

Xxxxxxx xxxxxxx „sankce“ xxxxxxxxx v zákoně č. 200/1990 Sb. byl zvolen xxxxxx „xxxxxxx trest“, xxxx xxxxxxxx vyjadřuje xxxxxxx povahu xxxxxxx x ukládané xxxxxx. Xxxxxx „xxxxx“ xx xxxxx jiného xxxxxx xxx x zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád xxxxxxx (xxxx. §65 xxxx. 3 xxxx §78 odst. 2). Xxxxxx xxxxxxxx pojmu „xxxxxxx trest“ je xxxxxxxxx terminologii x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pojem „xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx za cíl xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxx xxxxxxxxx práva. Xxxxx „xxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx netrestního charakteru, xxxx xx například xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx některý x xxxxxx prostředků xxxxxx x xxxxxxxx ukládané x xxxxx činnosti xxxxxxxxx orgánů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemá x některých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx právě xxxxxxxxx opatření netrestní xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx trest“ jednoznačně xxxxxxxx povahu sankce xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po vzoru xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které by xxxxx znamenat určitý xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx tresty xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dotací x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx správní tresty xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se fakticky xxxxxxx x mimořádné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx ukládání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledky xxx pro xxxxxxxxx, xxx xxx stát x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x koncesí xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mohl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x transparentní soutěži x veřejné prostředky xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vyloučení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx dodávat xxxxx xxxxx dodavatel (např. xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx apod.).  Xxxxx xxxx shledáno, xx x xxxxxx se xxxx vhodné xxxxxx xxxx zachovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxx §120a xxxx. 3 xxxxxx x. 137/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Co xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dotací x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx, xx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx závažnosti xxxxxxxxx xxxx méně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx problém, xxx by xx xxxxx správní xxxxx xxx vztahovat xxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxx upravené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx [zejména xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 1305/2013/ES ze xxx 17. xxxxxxxx 2013, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (XXXXX)], xxxxx Xxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sankci xxxxxx xxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx pochybností xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobytu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařazena nebude.

K §36

Správní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x pokutou.

K §37 x 38

Xxx určení druhu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx výměry xx xxxxxxxxx k demonstrativně xxxxxxxx okolnostem, které xxxx xxxx na xxxx společenské škodlivosti xxxxxxxxx.&xxxx; Jedná xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx okolností, xxxx xxxxxxx xx možné x ohledem xx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx (xxxx. x řízeních xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx) přihlížet k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxx okolnostem, které xxxx zde xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebudou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nadbytečným xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxx přestupků právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx přihlédne k xxxxx osobním xxxxxxx xxxxxx toho, zda x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx tentýž xxxxxx potrestána v xxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pořádkové xxxxxx, xxxxxx o xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, odnětí xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxx.&xxxx; Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx a x přitěžujícím okolnostem. Xxxxxx polehčující xxxx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx zákonným znakem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to z xxxxxx xxxxxx dvojího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx u xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hromadného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx účinnosti xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx35 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx x systému Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx páchaných x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zajistit, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx spočívajícího v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinného xxxxxx, x xxx je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx projednávaného xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 4, které xx mohlo xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx protiprávního jednání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §39 a 40

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx polehčujících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédnout x x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zde vyjmenovány, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přitěžujícími xxxxxxxxxx upravenými x xxxxxxxx zákoníku (§41 x §42), xxxxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obviněných z xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx aplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ukládání xxxxxxxxx trestů - xxx. zejména xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném zákoně, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx; Xx xxxxxxx, xx pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx) v xxxxxxx, xx dojde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx pokládat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx by xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx a výměry xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

K §41

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx trestů xxx souběhu deliktů:

O xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx této xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestu xxxxx xxxxx ze xxx zásad:

1) Xxxxxx xxxxxxxxx, xx. sčítací (x xxx. xxxxxxxx = xxxxx): xxxxxxx xx sčítání xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx (z xxx. Xx- + xxxxxxx = xxxxx): xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

3) Xxxxxx xxxxxxxxx (x xxx. asper = drsný): xxxxx xx v rámci xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx trestný x těch, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, trest xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx součtem), xxxx. xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx. Xxxx zásada xx xxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx.

Xxxx-xx xx o dvou x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxx xxx xxxxxxxx x judikatuře xxxxxxx x xxxxx, nebyly-li xxxxxxxxx projednány xx xxxxxxxxx xxxxxx (k xxxx xxxx. Sb. XXX x. 2248/2011), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx v trestním xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxx trestných xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx). Úhrnný xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pevnou xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxx xxxxx například xxxx xxxxxx, xxxxx apod. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx procentní sazbou x xxxxxx, obvykle xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx závažnosti xxxxxxxxx xxxx xxxx. Pokud x zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx vlastně xxxx xxxxxxx xxxxxxx horní xxxxxxx). Xxxxx-xx horní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx trest podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, závažnost xx xxxxx xxxxxxxxx „„xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení především xxxxxx“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22. září 2005, xx. xx. 6 Xx 57/2004 - 54).

Xxxxxxx trestání x České republice xxxxxxx, jak již xxxx xxxxxx, xxxxxx xx zásady xxxxxxxxx xx současného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) - vizte xxxxxxxx xxxxxx x §43 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxx x v xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx navrhuje xxxxxxx zásadou asperační, xxxxx se xxxxxxxxx xxx, xx správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazby pokuty xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestný xxxxxx až x xxxxxxxx (xxxx. 2). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx omezeno xxxxxxx odpovídající součtu xxxxxxx xxxxxx sazeb xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se přestupky, x čemž se xx xxxxxxxxx určitý xxxxx xxxxxx kumulační. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxxxx sazby xxxxxx, xx xx xxxxx xx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx se x xxxxxxxx z xxxx přestupků, xxxxx xxxx spáchány xxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxx, nebylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx z xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xx sbíhajících xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx se xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.

K §42 x 43

Xxxxxxxxx (podmíněného) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx stačí-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx viny, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xx splnění stanovených xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx represe, xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společnosti xxxx xxxxx správně-trestní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu. (Xxxxxxxxx) upuštění od xxxxxxx správního trestu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx správního xxxxxx xx od „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx trestu xxxx xxx, že v xxxxx případě se xxxxxxxxx x přestupku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx pachatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bezdůvodné obohacení, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vhodné, xxx bylo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx škodu xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx trest xx xx uloží. Xxxxx §2951 občanského xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxx-xx o xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx v xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xx byla xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx náhrada, xxxxx xx obohacený xxxxxxxx utržil (§3004 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xx poté xxxxx xxxxx odvolání. X tomto xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxx xxxxxx majetková xxxx36.

Xx xxxxx xx xxxxxx doplnit, xx x zákoně č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx instituty xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

K §44

Xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxx (xx xxxxxx xx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx) není v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nicméně x xxxxxxxxx, xxx xxxxx dolní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pokuta xxxxxxxxxxx xxxxxx i v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (například xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx trestu). Tímto xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x určitou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §58 trestního xxxxxxxx.

K §45

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx výchovně xxx xxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx, x xxxxx x naplnění účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx uložení xxxxxx xxxx xxxxxx správního xxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zbytečným xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx represe. Xxxxxxxxxx xxxxx sekundární xxxxxxxxx xxx jej xxxxxx, xxx pachatele xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx druhem xxxxxxxxx trestu, který xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx trest xx x systému xxxxxxxxx xxxxx trestního xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Napomenutí xx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx uznána xxxxxx x které xxx uložen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx i x xxxxxxxx dopouštět xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx upozorní xx xxxxxxx xxxxxxx pokuty, xxxxxx výše, xx xxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplývá xxx xx samotného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx okolností xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí, x xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx (objekty), xxxxx xxxx xxxx jednáním xxxxxxx xxxx. To xxxx totiž xxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K §46

Xxxxxx xx nejtypičtějším a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx výjimečně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovena (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), pak se x důvodu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stanovenou x xxxxxx pro xxxxxxxxx xx stejnou xxxx podobnou xxxxxxx xxxxxxxxxx. Tím xx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestů.

Dále xx xxxxxxxx upravuje lhůta, xx xxx xx xxxxxxx pokuta splatná, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jinou (xxxxxxxxx xxxxx lhůtu xxxxxxxxx jiný xxxxx).

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z pokut xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxx x xxxxxx právní xxxxxx (k xxxx xxxx. ustanovení §6 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu xxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak, i xxxxxx; x ustanovení §7 x §8 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xxx xx stanoví, xx „xxxxxxx rozpočtu xxxx/xxxxx xxxx xxxxxx xx správní xxxxxxxx xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxx správy, x xxxx je xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákonů, zejména xxxxxxx poplatky x xxxx činnosti x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pokut xxxxxxxxx x pravomoci xxxx/xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.“). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx směřoval xx xxxxxx xxxxxxxx, musel xx tak xxxxxxxx xxxx zákon (x xxxxxxxxxxx např. §12e xxxxxx č. 256/2000, x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, stanoví, xx xxxxxx x xxxxx je příjmem xxxxxxxx tohoto Xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx (x xxxx xxxx. §156 xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx).

K §47

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx především xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zastávat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx, s níž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Veřejnoprávním xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, ohlášení, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx se, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxx nebude xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.

Xx xxxxxxxx poloviny xxxx (xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx), xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xx výkonu zbytku xxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx (k xxxx xxxx. ustanovení xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí). Upravuje xx rovněž xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx neuhradil. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx její xxxxxx xxxx uhradil, xxxxx dokud nepředloží xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do jednotlivých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx od xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxxxx upustit. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

K §48

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestem, xxxxx xx bránit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx odejmout xxxxxxxx x přestupku. Xxxx hlavním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx k dalšímu xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx páchání xxxxxxx přestupků. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x §134 x §135 trestního xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, x když xx xxxxx x xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví. V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uložení tohoto xxxxxxxxx xxxxxx obligatorní, xxxx. xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx třeba brát x xxxxx hodnotu xxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento správní xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxx xx k xxxxxxx xxxx nepřihlíží - xxxx xxx-xx například x xxxxxx, jedy, xxxxxxxxx, omamné x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdraví xxxxxxx potravinářské xxxxxxx xxxx.

K §49

X návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx institutem propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx být prohlášena xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, zcizí, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx nebo zužitkuje, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věci zmaří, xxxx xx xxx xxxxxxx propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, která odpovídá xxxxxxx xxxxxx xxxx.

K §50

Xxxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x přestupku může xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zkušenost xxxx, xxx je xxxxx trest xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxx). Obdobný xxxxx nově zakotvuje xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx právnickou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx hrozba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účinek. Ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Také x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx věci xxxxx (x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx chování xxxxxxx x obchodním styku) xxx dobré pověsti xxxxxxx xxxxxxx. Uvedený xxxxxxx xxxxx byl xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx účinek, xxxxx jej provází. X proto xxxx xxxx xxxxx xx "xxxxx" xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx umožňující identifikaci xxxx osoby než xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ukládáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, a proto xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx 2 je xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx). Xxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxx upravené x odstavci 4, xx kterou xxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tedy xx xxxxx xxxx dobu).

Veřejným xxxxxxxxxx prostředkem xx xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx být xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, rozhlas, Xxxxxxxx xxxxxxx, internet, xxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případu, xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude zvolen xxxx nejvhodnější.

S xxxxxxx xx xxxxxx rozsah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpracování x xxxx xxxxxxxxxxxxx informací (xxxxxx xxxx internet) xx stanoví pravidlo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x citlivé xxxxxx. Správní xxxxx xxxx moci uložit xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxxxx zřetelem k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny, tedy xxxxxxx osob pachateli xxxxxxxx.

Xxxx je výslovně xxxxxxx případ, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxx, xx xxxxx pravomocné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

K §51

Xxx ochranná xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx správní xxxxxx, xxxxx zásada nullum xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx. Ochranná xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx trestem x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx správních xxxxxx xx totiž ochranné xxxxxxxx xxxx tím, xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu. Xxxxxxxxx ochranných opatření xx prevence, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx určitá xxxx. Xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxxxxx - do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úloha xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx hlavním xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §52

Xxxxxxxxx opatření spočívá x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx jiných xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxx předcházení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx ulice, xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, parky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx., kde xx xxxxxxxx často xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, občanského xxxxxxx xx ke xxxxxx xx xxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx podávání xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupném xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx pro možnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx pouze xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Další xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx provozování hazardních xxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxx xxxxxx vstupu xx xxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx xxxxx spočívat xxx x povinnosti xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx násilí xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx styk xxxxx x individuálně xxxxxxx xxxxxx, xxx též x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx řešení xxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x situacích, xxx je pachatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určitou xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxx xx navrhována xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx majetku) xxxx x jiném xxxxxx, x to za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxx přiměřené xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx poměrům xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základních xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx s xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezujícího xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložil, a xxxxxxxx orgánem, v xxxxxx xxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložit xxxxx xxxxx xx správním xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nevzbuzovalo xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxx a styk x xxxxxxx xxxxxxx) xxxx pachateli, jemuž xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxx jaká jsou xx xxxxxxxx. Bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx určeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx je postiženo xxxxx neurčitosti. Xxxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx postižena.

Uložené xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx - xxxxxxxx xx xxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx. Takovými xxxxxxxxx xxxx především přestupky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx přestupky xxxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx úmyslné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx.

K §53

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Lhůta xxxxxxxxx x xxxx. x) xx xxxxxxxx xx lhůtu xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx do 60 xxx od přijetí xxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx se x přestupku xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxx.&xxxx; Dikce „xxxxxxxx xxxxx“ xxxxx x xxxx. x) xx xxxxxxxx chápe xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl. Xxxxxxxxxx x písm. x) xx reakcí xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx byly xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účastníkem xxxxxx (xxxxxxx §32 xxxxxxxxx xxxx) x xxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx, xxxxx je, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx. Nelze xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výnosy x protiprávní činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám. Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přestupkem xxxx xxxx odměna xx xxx, nebo xxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xx něj.

Délka xxxx, xx kterou xxxx možné xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx tříleté promlčecí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx závažnějšího přestupku xxxxxxxx.

K §54

Xxxxxxx jako x xxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se x návaznosti xx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxx náhradní hodnoty. Xxxxxxx náhradní xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx věc, xxxxx by xxxxx xxx zabrána, x xxxxx ji xxxx xxxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx jinak xxxxx xxxx zabrání, a xx xx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

K §55 a 56

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svého xxxx x nepřekročila xxxxxxxx rok xxxxx xxxx (mladistvý), xx xxxxxxxxxx xx zvláštní xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mládeži. Tato xxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx projevuje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a dalšího xxxxxx mladistvého xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx, snížením xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou), xxxxxxx omezením xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úpravou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu.

V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je soudu xxxxxxxx přiznat svéprávnost xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx let, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatně xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxx x tomu xxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx (§37 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich bude x xxxxxx xxxxxx x mladistvého, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xx zákonem x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxx. X předčasně svéprávný xxxxxxxxx by xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx předčasně xxxxxxxxxx, xxxx vliv xx to, xx x nadále xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele.

Je-li mladistvý xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx [xxxxxxxxx xx základě §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §33 občanského xxxxxxxx] xxxx odpovídat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx objektivně x xxxxxxxx liberace.

K §57

Horní xxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx polovinu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 000 Xx; xx xxxxxxx, xxx-xx x mladistvého, xxxxx xx podnikající xxxxxxxx osobou - xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx mladistvý xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty x „běžné“ výši xxxx x mladistvého, xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx pouze xx vyživovací povinnost xxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx (příkazem na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx 2 500 Xx).&xxxx; Xxx ukládání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx mladistvého a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměry xxxxxx xxxx x dospělého xxxxxxxxx.

K §58

Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx uložit jen xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx správního trestu xxxxxxx přípravě xx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx na xxxx 1 roku.

K §59

U xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podmíněně x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uložení správního xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx upustit xx xxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x dosavadnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření zajistí xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx [§12 písm. x)].

K §60

Xxxxx xxxxxxx z xxxx, xx příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který upravuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx věcnou xxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx obsahuje xxx §10 správního xxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx zamezení xxxxx, v jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zachována xxxxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. Xxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxx xxxxx, což xxxxxxxxx stanoví, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnosti xxx případy, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X odstavci 2 lze xxxxx, xx obecní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjmenované. Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx ochranu veřejného xxxxxxx, xxxxx §35 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonech xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnost k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx obce, xxxx. xxxxxx úřady (xxxxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zákoně, xxx budou přeneseny x xxxxxxxx podstaty xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupkové xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K §61

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgány x projednávání xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx i xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x nebude xx xxxxxx uvážení starosty. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxx xx podle xxxxxx příslušná, nebo xxxxx o některých. X xxxx xxxxxx xx stanoví, xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx určí, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zřídit starosta xxxxxxxxx obvodu nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

X odstavci 2 xxxx upraveny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx úpravu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx kvalifikační xxxxxxxxx xx předsedu xxxxxx, xxxxx bude xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) nebo xxxxxxxxxx x xxxx oblasti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. X xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx 2022 xxxxx xxxxxxxxx období, kdy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků.

Komise bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §134 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx přestupků xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obce (vizte xxxxxxxxx úprava vyloučení x xxxxxxxxxxx).

K §62

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx úpravu speciálních xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákonech (xxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx příslušnost xx xxxxxxxx hlediskem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x přestupku xxxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxx xxxx speciální, xxx lépe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x §3. X odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx spáchání xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nevhodné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vybraných přestupků (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo tzv. xxxxxxxxx přestupky, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, kde xxxxxxxxx vyšel xxxxxx). X toho xxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxx předpokládat xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xx xxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (místní xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx „podezřelý“). Xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx (umístění xxxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxx kritéria xxxx k xxxxxx xxxx místně příslušných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx 4 xxxxxx při xxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnost, xxxxx xx inspirován xxxxxxx xx správním xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx upřednostňuje správní xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx vyšel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx skutku, x xxxx xx přestupek xxxxxxxxx). Jinak x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §63

Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx správním xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (například xxxxxx úřad nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx o přestupku xxxx správního xxxxxx, xx něž xxxx xxxxxxx vyšší xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x zjednodušuje xx postup v xxxxxx proti situaci, xxx xx muselo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x projednávání přestupku xx xx, že xxxxxxxxx z přestupku xx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx důvod sleduje xxxxxxxxxx a nestrannost xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, který doplní §131 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx nebude xxxxx xx xxxxxx §14 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zájem xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, nýbrž xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, neboť xxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x řízení. X xxxx důvodu xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx příslušný xxxxxxx xxxxx věc xxxxx xxxxxxxxxxx správnímu orgánu, xxx provedl delegaci, x přitom xxx xx existenci daného xxxxxx upozorní.

Obdobným xxxxxxxx xx upravena x xxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx vztah xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxx §89 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx (xxxxx §178 xxxxxxxxx xxxx). Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx x přestupku xxxxx xxxxxxx obecní úřad x v odvolacím xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X tomto případě xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odvolacího správního xxxxxx, xxxx zpravidla xxxxxxxxx ministerstvo. Xx xxxx pak bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx.

K §64

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx jak xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku, xxx x na postup xxxx zahájením řízení. Xxxxx se o xxxxxx nynějšího postoupení xxxx s tím, xx předání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxx xx věci. Xxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx důvodů. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx (rozuměj xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx požadavek xx xxxxxxx orgány xxxxxxx), jestliže xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx činem.  Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx x xxxxxx, že xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx odevzdal nebo xxxxxxxxx příslušnému správnímu xxxxxx (§159a xxxx. 1 písm. a) xxxx §222 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx senátora, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (a xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx během výkonu xxxxx, trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vizte §4), xxx důvod xxxxxxx xxxx navazuje xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx možné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přestupek xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx způsob xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxxxx. X xxxxxxx věci xx vydává usnesení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do spisu. Xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxx x předávajícího xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx), xxxx by xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx věci, tj. x vině xx xxxxxxxxx. Posledním xxxxxxx xxx předání věci xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx jedná) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nepříslušný xxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx končí. Předání xxxx xxxx prakticky xxxxxxxxxxxx zaslání xxxxx xxxxxx příloh (věcí xx xxxx xxxxx xxxxxxx nejen xxxxxx xxxx předmět xxxxxx, xxx xxx proběhnuvší xxxxxxxx úkony, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věci. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx x předání xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx újmu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx, xxxxx byla xxx předána, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxx řízení či xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxx xx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxx spor x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x spor x xxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxx §133 xxxxxxxxx xxxx. Jak xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx o xxxx nezakládá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx založit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §65

Xxxxx se x úpravu právního xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx závislá xx xxx, xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K §66

Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx uplatní xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxx nedaří doručovat, xxxx osobám, xxxxx xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx může xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx, xxxxx §32 xxxx. 3 správního xxxx). Oproti xxxxxx x §25 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyvěšením xxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (výjimku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x vyrozumění xxxxx xxxxx postižené spácháním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx navíc xxxxxx xxxxxxxx veřejné vyhlášky x x xxxxxxx, xxx je osobě xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx, které xx prokazatelně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx opatrovník. Xx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §67

Xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xx §25 x §32 xxxxxxxxx xxxx, xxxx. především xx §33 xxxx. 4 xxxxxxxxx řádu. Podle xxxxxxxxx řádu xx x xxxxxxx, xx xx prokazatelně xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxx. xx xx xx xxxxxxxx §32 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatrovník. Xx xxxx xxxxxx v xxxxxxx zmocněnce účastníka xxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx za podmínky, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §25 x 32 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení xx x tomto xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxx účelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx a oprávněných xxxxx účastníka řízení. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx spočívající v xxx, že x xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zmocněnci účastníka xxxxxx, správní orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pouze xx doručování zmocněnci, xxxxx pouze x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx projevu vůle xxxxxxxxx řízení a xx xxxx možné xx ze strany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení (byť xxx xxxxxxxxx očekávat xxxxxxxxx od obviněného), xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účastníkům řízení x přestupku. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxx vystupujícím x xxxxxx (xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx blokovat pojednání xxxxxxxxx.

K §68

Xxx xxxxxxxxxxx normativního xxxxx se xxxxx xxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxx další ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx poškozeného x xxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxx nebo xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx. Tito xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, avšak mohou xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

K §69

Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx prvním xxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxxxx o zahájení xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx by obviněný xxxxx seznámen s xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x jaký xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx x přestupku xxxx xxxx xxx rovněž xxxxxxxx vydáním příkazu, xxxxx xxxx příkaz xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx příkaz obviněnému xxxxxxx, seznámení xx xxxxxxxxxx x obviněním x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx seznámením xx x rozhodnutím xx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústavního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx x obecných xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obviněného x xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx (xxxx. xxxx. §4 xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx se mu xxxxxx xx xxxx, x x důkazům x xx. Xxxx xxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx xxxxxx sloužící x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x opravné xxxxxxxxxx. Není xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu xx vztahu x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx je upravena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyslovena vina xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxx tradiční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obsažené x Xxxxxx, x Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech. X zákoně x. 200/1990 Xx. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §73 xxxx. 1, „xx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx hledí, xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ Xxxxxx presumpce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případné xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx (§3 xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx. Xx xxxxxx stranu xxxxxxxx nemá povinnost, xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxx nevinu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx reo, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí správní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx neviny totiž xxxxxxx, že správní xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obviněného, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Listiny x x Xxxxxx. Xxxx právo je x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x probíhajícím xxxxxx, xxxx xx vydání xxxxxxxxxx. Xx vydání xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx pouze v xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, nýbrž jím xxxxxxxx disponuje x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx může xxx realizováno například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za tím xxxxxx xx xx xxxx právo xxxx xxxxx obviněného žádat xxxxxxxx ústního jednání. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx „xxx xxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxxx výslechu xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx své xxxxxxxx xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx provádět xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx.

K §70

X prvním odstavci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení řízení x přestupku a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx xxxxxxx xxxx xx pachatel přestupku xxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škoda, xx mohou xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v tzv. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxx a xxxxxx xx x xxxxxxx právu (to xxxxx i v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxx ústním xxxxxxx xx xxxxx potenciálního xxxxxxxxxxx informovat proto, xx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx termín, do xxx xxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupkem xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx není xxxxxxxxxxx x ústnímu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jednání x xxxxxx). Xxx xxxxxxxx xxxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez záruky, xx svůj xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx ústního xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx věci xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxx. na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxx, xxxx-xx to xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx řízeních, xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx vymahatelnost xxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx vycházet x xxxx, xx x x případě xxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx správního xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xx xx xxxxx nedostatek xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx často xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení získaného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x toho, xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx chování x povahy věci xxxxxxxx bezdůvodně se xxxxxxxx xx xxxx xxxx osoby (například xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xx jeho xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx apod.).  Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx může xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 správního xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobena xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxxxxx xxxxx spojen x xxxxxxxxxx obtížemi xxxx xxxxxxx (xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx). Jedná xx především x xxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (přestupky x oblasti ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxx x příslušnosti České xxxxxxx banky xxxx.), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxx, xx adhezní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vině x xxxxxxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx množství potenciálních xxxxxxxxxxx, nebude xxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx doručováno xxxxxxxx xxxxxxxxx. Neuplatní xx xxxx speciální úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx přestupkem způsobena xxxxx xxxx na xxxxx úkor xx xxxxxxxxx přestupku pachatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje-li x xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uplatněného xxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx se xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx právo odvolat xx xxxxx xxxxxx x náhradě xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxx orgánem, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx, lze xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x posléze x xxxxxxx na xxxxx x řízení by xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx ústního jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx řízení), xxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx považovat xx xxxxxx i x xxxxxxx, xx xxx uplynula xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, že x xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xx jedná o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxx iudicata) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x totožné xxxx (litispendence).

Dále xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx se xxxxxxx zabýval. Xxxxx xxx nárok xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na vydání xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku uplatněn xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx bránících x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx není xxxxx xxxxx odkazovat xx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

K §71

Xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku je xxxxxx, xxxxx práva xxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx. Xxxxx nebo oprávněné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx xxx poškozeným, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx osoba uplatnila x řízení x xxxxxxxxx nárok na xxxx náhradu. Pokud xxxx této osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx procesní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Nejedná xx x xxxxxxxxx xxxxxx (xx bude zahajováno x xxxx xxxxxx, xxxxxxx není návrhem, xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právy. Tato xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx xxx souhlas xx zahájením xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx umožnit získání xxxxxxxxx x řízení x skutkových zjištěních, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx zákonného zástupce xxxx opatrovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx osoba xxxx nemá xxxxx xxxxx odvolání, neboť x takovém xxxxxxx xx xx z xx xxxxxxxx stal xxxxxxxxxxx.

K §72

Xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (vizte xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx) x xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx mladistvý. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx subjektem xxxxx), xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí vykonávat xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jeho xxxx i xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obviněného x xxxxxx x přestupku xx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx věci xxxxxxxxx, xx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xx vyplývá xx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obviněnému xxxxxxxx xx místě x xxxx x xxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, zatímco xxxxxx xx xxxxx xx prvním x xxxxxxxx xxxx posledním xxxxxx v xxxxxx, xxxx se žádné xxxxxx ve své xxxxxxxx nevede.

Stanoví xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx je xx tentýž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obviněný xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx záměrně xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx právně xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx (zpravidla xx xxxxxx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projedná x samostatném řízení, xxxxx úprava společného xxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx x přestupku xxxxx xx orgán xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxx, neboť xx xxxxx x součást xxxx pravomoci. Obdobně xx xxxx postupovat x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x něj, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). Ochrana xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x řízení x přestupku xxx xxxx xxxxxxxxx tím, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx nedojde x xxxxxxxx xxxx agendy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nikoliv.

K §73

Stanoví xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx oznamování přestupků, xxxxxxx jako xx xxxxxxxx x zákoně č. 200/1990 Sb. Ustanovení xxx xxxxxxx úpravu oznamování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx policie x xxxxxx obce, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx, orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy, x orgány xxxxxxx. X tomto ohledu xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx než x xxxxxx č. 200/1990 Sb. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx demonstrativní xxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Oznámení xx xxxx xxx co xxxxx xxxxx, xxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x případně xxxxxxx x rámci postupu xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxx x předšetřování xxxxxxxxx, ale na xxxxxx stranu by xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx uvést všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx, x xxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxxx xx rezignovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx to, že xxxx příslušný x xxxx xxxxxxxxxx). Z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti. Xxxxxxxxxx xx speciální xxxx §42 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx (podnět může xxxxx i xxxxxxx xxxxx či jiný xxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx se §42 xxxxxxxxx řádu xxxxxxx například v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, oznamování xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stráží, xxxxx §22 xxxxxx x. 555/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx §10 xxxx. 2 zákona č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě navržená xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

K §74

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx slova xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupků xxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx x přestupky, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx lze předpokládat xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxx podrobnějšího xxxxxxxx xxxxxxxx pro přestupkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx policie (nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx např. xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx speciální xxxxxx xxxxxxxxxx deliktu podle §125x). Xx své xxxxxxxx se xxxxx xxxxx o jednu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (vizte §2 x §67 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx §1 x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 300/2013 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx orgánu xxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností x oznamovaném xxxxxxxxx. X tím xxxxxxx x xxxxx úprava xxxxxxx xxxxxx policie, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dostatečná xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxx nebude xxxxxx postupovatelem oznámení xxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx, že se xxxxxxx x přestupek, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, věc xxxxx, obdobně xxxx xx xx musel xxxxxx xxxxxxx orgán. Xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

K §75

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx správními xxxxxx x orgány xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx řízení x xxx xxxxxxxxx exekuce.

K §76

Účelem xxxxxxxx věci xx xx určitým xxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádat x xxxx, není-li důvod x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nelze-li řízení xxxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxx použije xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx nebo prošetřována x režimu zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx porušeny xxxx, xxxxx nejedná xx x xxxxxxxxx, xxxx důvod taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx. V §66 xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx (blíže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx). Jedná xx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx neodůvodňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx zahájení řízení xxxxx určité xxxxx) xxxx řízení nelze xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxx zastaveno. X tomto xxxxx xxx upozornit xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smrti xxxx xxxxxx osoby podezřelé xx xxxxxxxx přestupku, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx osoby. Jinak xx věc xxxxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxx proti právnímu xxxxxxxx xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx se xxxx xxxxxx, xxxxx bylo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x disciplinárním xxxxxxx a uložené xxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxxx. Xxx xx třeba xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx uložené disciplinární xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx charakter xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx situace, kdy xxx xxxxxxxxxx skutku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxx Nizozemsku, x. 5100/71, Xxxxxxx proti Xxxxxx, č. 73053/01 xxxx Zolothukin xxxxx Xxxxx, x. 14939/03). Xxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx věci x xxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jinak byla xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx).

X odložení věci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx usnesení, xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx spisu, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx zahájením řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx vyrozumět osobu xxxxx xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx má této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx danou xxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x úvahu xxxxx xx specifických xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyrozumění xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, tedy xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxxxxx přestupku xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 správního xxxx, x xxxxx režimu xxxx xxxxxxxx informován xxx o xxxxxxxx xxxx.

Xxxx se xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx podmíněno xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx dán xxxx xxx-xx xxxx xxxxxxx vzat xxxx xxxx zahájením řízení, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x případě, xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x projednání xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxx xxxxx xxx, respektive xxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx by xx o důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx souběhu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxx však nebyly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx dosud neprojednaným xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx situace, kdy xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx uložený xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx dostatečný x xxxxxxxx přestupku, x xxxx xx xxxxx xxxx vedeno xxxxxx, x proto by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxx xx byl xx xxxxx xxxxxxxxx uložen x vedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x odložení xxxx se bude x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx osobě podezřelé xx spáchání přestupku x osobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xx-xx xxxxxxxxx orgánu xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx moci xxxxx xxxxxxxx odvolat. X xxxxxxx odložení xxxx z důvodu xxxxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §77

Xxxxx xxxxxx xxx obviněn z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx „xx xxx xx idem“, xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vyloučena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, nevylučuje, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě). Formulace xxxxxxxxxx vztahuje xxxxxxxx xx jeden xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právní kvalifikace, xxxxx nemůže xxx xxxxxxxx jednočinný xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx situace, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx spáchal xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx brání xxxx, xxx byl obviněn x přestupku, x xxxx xxx je xxxxxxxxxxx, avšak xxxx xxx obviněn z xxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xxxxxxx skutkem, xxxxx je xxxxxxxxx xxx probíhajícího xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx x dané xxxx xxxx xxxx řízení (xxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx věci (xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx), kterým xx rozhodnuto x xxx, že xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx je rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daný skutek, xxxx je meritorně xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx vizte odůvodnění xxxxxx xxxxxxxxx řízení). X xxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnuté xxxxxxxxxx x vině, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x narovnání x usnesení o xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx jako x případě xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx v jednočinném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxx, že x xxxxxx již xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx a pro xxxxxxxxx řízení. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx trestní obvinění x Xxxxxx může xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx představovat xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydané x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxx obvinění xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx kritéria. Takové xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxx pro xxxxxxx normativního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx omezuje xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx například xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložené xx disciplinární delikt (xxxxx xxxxxx důvodů xxx odložení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx přestupku, spáchaném xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 x 5 návrhu.

K §78

Správní xxxxx xx povinen zahájit xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, o němž xx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxx. Xxxxx xx x vyjádření xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx zahájení xxxxxx o přestupku. Xxxxxx zahájení řízení xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správního řádu, xxx xx v §4447 xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx x x xxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx (vychází x xxxxxxxx legality, xxxx xx správní xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přestupky). Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx. Xxxxxx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomnost podezřelého (x xxxxxxxxxx případě xx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, např. xxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx). O ústním xxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx (aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sníženou xxxxxxxx účastníků řízení x xxxxxx obvinění). Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jim xxx xxxxxxxxx xxxxx. Písemné xxxxxxxxx má stejný xxxxx jako oznámení x zahájení xxxxxx. Xxx xxxxxxxx společného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (vizte xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx respektuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx projednávaný xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxx muset xxxxxxxxx xxxxxxxx děj, místo x čas xxxxxxxx, xxxxxx apod. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx řízení (xxxxxxxxxxx xx změny skutkových xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx skutek xxxxxxx x oznámení o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovněž obsahovat xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku, xxxx. xxxx přestupek xx v okamžiku xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx. Xxxxxx xx upravuje xxxxxx x případě, xx by xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rozšířen o xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zahájeno. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx probíhajícího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxx skutek. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx realizaci svých xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nutnost opakovat xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx projednávaného skutku, xxxxx x xx x xxxxxxx řízení xxxxxx.

K §79

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Zákon xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxx postižené spácháním xxxxxxxxx lze projednat xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, narušení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx návrh xxxxx §68 xxxxxx x. 200/1990 Xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §125c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx specialita upravena x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx postižené xxxxxx xxxxxxxxx jako při xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx úpravy, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x takovém xxxxxx (xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xx x xxxxxxx řízení) xx xxx nutný souhlas xxxx xxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu), řízení xx se však xxxxxxxxxx rovněž z xxxx xxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx.

Xxxxx vychází z xxxx, xx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, xxx xx nutný x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x identifikuje rovněž xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. v rámci xxxxxxx oznamovatele xxxxxxxxx). Xxxx xxxxx poučí x xxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxx xx xxxxx x podání xxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx nesmí xxx xxxxxx než xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx není xxxxx stanovit dlouhou xxxxx). Obdobně xxxx xxxxxxx xxxxx postupovat xxxxxx x případě, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx x xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku x ta xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxx xxx (xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx níže).

Souhlas xx xxxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx o sobě xxx poučení xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději však xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx této lhůty xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxx postižená spácháním xxxxxxxxx daný xxxxxxx xxxx, nemůže xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx společného xxxxxx. X řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vzat zpět, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxxxx, x xxxx lze xxxxxx zahájit x xxx xxxxxxxx.

K §80

Xxxxx se x zvláštní xxxxxx x §49 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx jednání xx xxx. fakultativní, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx muset xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že to xxxx potřebné x xxxxx jednání xxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx žádný xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx nekomunikuje, xx zjevné, že xx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.). Ústní xxxxxxx x správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx obviněným bude xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx x x Xxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Z xxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx na xxxxxxxxx dokazování. Mimo xxxx se xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x realizaci xxxxx obviněného xx xxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (obviněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konfrontaci x takový xxxxx xxxxxx nedůvodný apod.), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxx xxxxxxx a ústní xxxxxxx xxxxxxx. Ústní xxxxxxx bude x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud bude xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxxx výslechy xxxxxx xxxx.). S ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx ústní xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xx xxxxxxxx požádá x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučí, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx usnesením, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx). S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx, xx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takového xxxxxx, xxxx. rozporu x čl. 6 Xxxxxx (právo na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxx xxxx, xx právo xxxxxxxxx x dát xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx má obviněný xxxxxxxx xxx x §36 odst. 1 xx xxxxxxx x §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, navíc xxxxx jednání může xxx x xxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 6 Xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlašováno xxxxxxx xxx xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v rozporu x čl. 6 Xxxxxx (xxxxx by xxxxxxxxx, xxx xxx výše xxxxxxxxx xxxxx agend xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x upravit xxxxxxxxx xxxxxx, nebo tyto xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx). Přitom xxx xxxxxxxx z xxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxx x čl. 6 Xxxxxx xx xxxxxxxx posuzovat xxxxxx jako celek (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx část (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx správních xxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx). X výše uvedeného xxxxxxx, že xxxxx xx připuštěn soudní xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx čl. 6 Xxxxxx xxxxxxx, vybrané xxxxxxxx záruky xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx uvedené xxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx naplnění xxxxxxxx čl. 6 Úmluvy. Xx xxxxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx čl. 6 Xxxxxx naplněn bezezbytku. X xxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxx xxxxxxx x otázku xxxxxxxxxxxxx ústního xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx. Jak je xxxxxxx výše, správní xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx xxxxxx od xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Obligatorní xxxxx jednání xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx významu x xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se x obvinění x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx obhajoba) xxxx xxx x povahy xxxx xxxxxxxxx přímého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Domníváme xx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx čl. 6 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx projednání trestního xxxxxxxx podle čl. 6 Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx (x xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx písemné xxxxxxxxx). Pokud xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxx výše), xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyjádřit xx xx xxxxxxxx formu. Xxxxxx xxx xxxxxxxx x toho, xx xx xxxx paradoxní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx, xxx by vyjádření xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ústní. Z xxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx vyjádřit xx x obvinění x x xxxxxxxxx řízení (xxxxx „xxx xxxxxx“) xxxxxxxxx právo ústně xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx orgánem.

Z xxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxx, xx nutnost obligatorního xxxxxxx jednání (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx na návrh xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x práva xx xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx může xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx s ohledem xx xxxx charakter xxxxxxxxxx x jen xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xx tedy x xxxxxxx s čl. 6 Xxxxxx navrhovaná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesystematický xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx o přestupku, xxxxx výše, xxxxx xx x řadě xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vyššímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx ústního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poškozený (x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spácháním přestupku), x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní jednání xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx poškozeného správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx. Kritériem xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nařídit xx xxxxxxx, xx, zda xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x procesnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx účastenství xxxxxxxxxxx) x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx). Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xx nezbytnost xxxxxxxx stavu xxxx (xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vině, xxxxxxxx xxxxxx x ochranném xxxxxxxx) nemusí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nároku xx náhradu škody xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxx zjištění xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pozitivního xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx orgán x ústnímu xxxxxxx xxxxxxxx vždy všechny xxxxxxxxx řízení. Obviněný xx xxxxx xx xxxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky, xxx xxx xxxxx xxxxx jednání bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

K §81

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxxx navazujícím xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx kontrolní xxx). Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx řád upravuje xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xxxxx x vyřizování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahem protokolu x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx zjištěné xxx xxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro rozhodnutí x přestupku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx se tedy xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x 150 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx protokol x xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx, a x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako jediný xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebude xxxxx, xxx obviněného xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyjádřit se x věci). Xxxxxx xxxxx xxxxxx nebude xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx §14 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

K §82

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx ustanoveními xxxxxxxxx řádu. Xxxx xx zavádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx obviněného. X xxxxxx xxxx půjde x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx chce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx relevantní pro xxxxxx od xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx by však xxxxxx mohlo jít x prostředek vyjádření xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx x tomto obvinění (xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výslechu za xxxxxx prokázání vlastní xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude-li xxxxxxx xxxxx xxx výslech xxxxxxxxxx, xxxx tím xxxxxxx i xxxxx xxx xxxxxxxx ústního xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx zejména při xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nutně xxxxxxxx výslech xxxxxxxxxx). X ohledem na xxxxx obviněného xx xxxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxx lidská xxxxx, a z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (čl. 37 odst. 1 x čl. 40 xxxx. 3 a 4 Xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vypovídat xxxxxxxx), xxxxxxx xx tedy x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxxxx xxxx. Úřední osoba xxxx v xxxxx xxxxxx důkazního prostředku xxxx xxxx klást xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxx výslechu svědka. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx výslechu xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx bude xxxxxx v protokolu, xxxxx §18 xxxxxxxxx xxxx).

Xxxxx výše uvedeného xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx právo účastníků xxxxxx vyjádřit xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx výslovně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x znalcům. Xxxxx xx zakotvuje právo xxxxx xxxxxx rovněž xxxxx účastníkům xxxxxx. Xxxx práva budou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxx účastníky xxxxxx, xxxxxxxxx zákonný xxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxxx, xxxx opatrovník xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pokračováním xxxxxx o xxxxxxxxx. X xxxxxxxx postavení xx rovněž xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx xx xxxxx x xxxxx, jejichž xxxxxxxxx v xxxxxx xx subsidiární a xxxxxxx x účastenství xxxxxxxxxxx, resp. z xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx osoby je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zpravidla xxxx xxxxxxxx, x pokud xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx uplatní. Xxxx však xxxxx xxxxx xxxxx relevantní xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx věci potřebnému x xxxxxxxxxx o xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx bude mít xxxxx xxxxxxxxx odpovědět xx xxxxxxx otázku xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx výpověď xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výpovědi xxxxx xxxxxxxxx xxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx právech bude xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxxxx otázek ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (zpravidla xxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úkon.

K §83

Správní orgán xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx resp., xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx není možné. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx §147 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy to xxxxxxxx xxxxxxx zákon. X xxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxx záruku za xxxxxxx povinnosti uložit. Xxxxx xx o xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pokuty) x xxxxx xxxxxx jistotu xxxxxxxxx řízení (x xxxxxxx záruky směřující x xxxxx náhradě xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě, xxx lze xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Záruka za xxxxxxx povinnosti xx xxxx xxxxxxx obviněnému, xxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutím ve xxxxxx §147 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxx xxxxxx xx xxxxx rozumět také xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2). Xx xxxx praktické xxxxxxx xxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx nevylučuje v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx její vycestování, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uložením xxxxxx za splnění xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), možná xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod.). Vypořádání xxxxxxx záruky za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx §147 xxxx. 5 x 6 správního xxxx. S xxxxxxx xx nemožnost xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx §154 daňového xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx primárně na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxx x xxx lze xxxxxx xxxxxxxxx, že záruka xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx spočívající x zajištění xxxxxx, xxxxxxx ve splnění xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxx.

K §84

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zajistit samotnou xxxxxxxx xxxxxx (zánik xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx). Jedná se xxxx x významný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněné právnické xxxxx. Xxxxx má xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xx ostatní xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx práva (například xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx nebo xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx že xxxxx xxxxxxxx přestupek má xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx „stíhán“ x xxxxxxxxx. Samotné xxxxxxxxx xxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nutnou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx rovněž neúspěšná), xxx xxxxxxx nutnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obviněného, což xxxx mít význam xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxx xxxxxxxx účinky může xxxxxxxx xxxxx soukromoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nepřiměřený xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx, xxxxxxxxx splnění potenciálních xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx se správnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (z okolností xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněné právnické xxxxx). Správní xxxxx xxxxx rovněž xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xx po xxxx vydání, xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákaz xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx výmazu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx němuž se xxxx moci xxxxxxx xxxxx obviněná právnická xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx předběžně vykonatelné. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx o zákazu xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx účinný od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxx orgán rozhodnutí x xxxxxx zrušení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby zruší xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxxxx č. 418/2011 Xx., x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx.

K §85

X řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §64 správního xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx povinen xx xxxx xxxxx rozhodovat xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxx rozhodnutí krajského xxxxx podána xxxxxxx xxxxxxxx xx nikoliv. Xxxxx je xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx situace, xxx xx xxxxx xxxxx rozhodovat x xxxx, x které xxx rozhodl na xxxxxxx zrušeného rozsudku xxxxxxxxx xxxxx. Například xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení a xxxxxx zaplacenou xxxxxx, xxxx muset xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx pokutu. Xxxx zabrání navrhované xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se upravuje xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx po spáchání xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a lépe xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x přestupku. X obou xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatrovníka) xxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx moci sám xxxxxxx posoudit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx jednat a xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx smysl (xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx správní xxxxx xxxxxx xxx rozhodování x postupu v xxxxxx.

Xxxxx xxxxx souvisí xx xxxxxxxx smyslem xxxxxx x přestupku, xxxxx xxxxxxx správního xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxx, který podstatně xxxx zasáhne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x hlediska xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx tak xxxx xxx xxxxxxx přerušit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxx xxx meritorně xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zastaví.

K §86

Důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx a aplikační xxxxx. Zjištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx meritorní xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx, xxxxx kterému lze xxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx se xxxx x xxxxxxx s §72 správního řádu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx němu budou xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxx poznamená xx spisu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx negativním xxxxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx mohl xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx usnesení. Xxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx třeba xxxxxxx x části xxxxxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přestupkem, xxxxxxxxx xxx obviněný (xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx spáchala xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx dubio pro xxx jej xxxxx xxxxx vinným). V xxxxxx případech xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx mohl xxxxxx x xxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx xxxxx vyslovit xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx přestupek. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx rovněž v xxxxxxx, že se xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxx aplikace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx x skutku xxx xxxx rozhodnuto xxxx x disciplinárním xxxxxxx x uložené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutek x xxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx meritem xxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odložení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx principu xx bis xx xxxx).

Xxxxxx x přestupku xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx x xxxx spáchání xxxxxxxxx xxx nepříčetnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xx x xxxxxx xxxx xxxxxx zkoumání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spáchání xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx. Xxxxx správní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx si xxxxxxx takový xxxxxxx x xxxxxxxx určí xxxx osobě lhůtu x xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxx xxxxxx xxxx souhlas vzat xxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Naopak x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx (x xxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx pozbude xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxx, xx obviněný x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx let, opět xxxx třeba posuzovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pro zastavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx rozumět o xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx právní xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ten správní xxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxx vydané xxxxxxxx orgánem (xxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xx xxxxx) nebo orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx pokračování x xxxxxxx řízení. Xxxxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx zánik xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástupce xx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení (xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupnictví x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx). X xxxx důvodu xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx samostatně xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx řízení (aby xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxx zaniklého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxx xxx xxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxx trestu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xx tak dostatečně xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx pro xxxxxx, xx by x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x přestupku zastaví, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx zahájit, xxxxx nebude x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx překážku xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx této otázky (xx xxxxx x xx úpravu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx věci) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydanými x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx skončení prověřování xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx odevzdat xxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx (příp. xxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překážku věci xxxxxxxxxx xxx správní xxxxx. Xx xxxx xxxxx zvlášť xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydaná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která naopak xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx (§11a xxxxxxxxx xxxx). Xxx o xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xx obdobných xxxxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx stíhání). Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (ať už xxxxxxxxxxx xxxx fakultativní). Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx ohledu, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx skutek xxxxxxxx, xxx má znaky xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx, xx právě xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxx xxxxx soudu, aby xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx rozhodnout xxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx podmíněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx odstoupení xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx až xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx) x xxx, xx xx obviněný xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx narovnání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxx mladistvé xxxxxxxxx xxxxx o soudnictví xx xxxxxx mládeže xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxxxxx xxx překážku xxxx xxxxxxxxxx zakládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx dohoda x xxxx x trestu, x xxx trestní xxxxxx, xxxxx má xxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxx vina, xxxxxxx xx xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxx zástupce, xxx xxxxx ve xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxx využít.

K §87

Jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zavádí tzv. xxxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxxx projednávaného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx viny x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx evidence xxxxxxxxx vedené Rejstříkem xxxxxx), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reparační x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx přestupku a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tedy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx aplikovatelný na xxxxxxxxx xxxxxx, vizte xxx xxxxxx název xxxxxx, xxxx odklonění xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přestupkového xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tím, xx xx zdůrazňuje prvek xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx odklon xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx využitelné x xxxxxxx složitějších řízení x xxxxxxxxx, xxx xx účastníkem xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Nevystupuje-li x xxxxxx poškozený, xx xx xxxxx, xx neuplatnil nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx nárok na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxx proto že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxx projednávaných xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx prospěšným xxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx určeného xxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx podmínka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)). Xxxxxxx xxxx obviněný uzavřít xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určení xxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx ji x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx přestupek xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxx být narovnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx narovnáním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx být x rámci xxxx xxxxxxxx narovnání xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopustil xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k „xxxxxxxxxx“ x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxxxxxxx obviněného xxxxxxxx poškozenému xxxxx xxxxxxxxxx přestupkem xxxx xxxxx bezdůvodné obohacení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx pak xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx složit na xxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx správním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x narovnání se xxxxxx končí.

K §88

Při xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx postupovat podle §140 xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Především xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx ukládání xxxxxxxxx trestů je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx obce, xxxxx xxxxx budou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx přestupků), xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společném xxxxxx. Toto pravidlo xx precizováno xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odkazuje xx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx byly projednávány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx souvislost xx byla spíše xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je určitý xxxxxx právních xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahů majících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx shodný xxxx xxxxxxx veřejný xxxxx. Xxxxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx kontextu xxxxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxx podstatám xxxxxxxxx xxxx druhový xxxx xxxxxxxxx objekt xxxxxxxxx. Xxx xx i xxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx zúží zpravidla xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upraveny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxx xxxxxxx správy xx xxxx uvedeném xxxxxx. Ve společném xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na prodloužení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 3 zákona x. 200/1990 Xx. xx x xxxxxxx xx principy ukládání xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx nevhodná (z xxxxxxxxxx xxxxxxxx značně xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xx druhou xxxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pachatelem), neboť x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, kdy do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx přestupky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 11 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případě pokračujícího xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx však x xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání). Obdobně xxxxx návrhu xxxx xxxxx ve společném xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx společné xxxxxxxxxx přestupku či xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxx xx společné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxx do společného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spáchané xxxx xxxxxxxxx řízení.

Návrh upravuje xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxx společné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x případě, xx jedním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (vizte xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

K §89

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ačkoliv xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx se nemůže xxxxxx o samostatné xxxxxx, xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx posiluje xxxxxxxxx funkce řízení x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění (xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx). Další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xx spolehlivé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx poškozeného (je xxxxxxxx škoda, xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx způsobilo, xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vznikem škody, xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxx výše (xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znalecký xxxxxxx xx určení výše xxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.). Xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx nárok xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxx xxx vznik xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx (x xxxxxx právní jistoty xx výslovně xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx uplatnil x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutku, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx nebo obviněný), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x adhezním xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodovat x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx nerozhoduje, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx o xxxxxxxx řízení (xxx xxxx xxx významný x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku).

K §90

Upravují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx §150 xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxx doručení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx, resp. jeho xxxxxx, bude xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznamuje xx xxxx rozhodnutí, příkaz xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §72 správního xxxx xxxx práva na xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx ukládat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebude možné xxxxxx příkazem na xxxxx, neboť xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Příkazem xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (to xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx) xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnout xxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx (xxx je xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxxx xxxxx postiženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx řízení. V xxxxxxx, xx by xxxxxx příkazu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, bude xxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxxxx uplatnit nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxx tak adhezní xxxxxx (vydáním xxxxxxx xxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku). Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nárok, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (vzhledem x adhezní povaze xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku xx xxxx domoci xxxxxxxxxx x přestupku formou xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxx řízení. X xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě. Xxxxxx xxxx xx stávající xxxxxx úpravě se xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxx x přestupku. To xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x řízení změní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající xxxx xxxxxx kvalifikaci x nemůže být xxxxxx xxxxxxx reformace xx xxxxx.

K §91

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx. Pokutu xxxx xxxxx uložit xxxxxx xxxxxxx na místě, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x uložením xxxxxx x její výší x s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Stejné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx (o xxxxxxxxxx xxxxxx vydáván xxxxxxxxx xxxx). Xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oportunity (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záruce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, x xxxxxx xx vydá xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx §150 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výší xxxx x uložením xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxx by postačil xxxxxxx pachatele xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx). Pokutu nebo xxxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx.

Xxxxx xxxxxx ustanovení lze xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pokutu xx xxxx 10 000 Xx (mladistvému pokutu xxxxxxx 2 500 Xx). Xx nevylučuje, xxx xxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx ukládanou příkazem xx místě xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zůstane xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxx České republiky xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxx xx místě (x xxxxxxx xxxxxx xx x xxx vydá xxxxxxxxx blok). Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx §86 xxxxxx x. 200/1990 Xx. V xxxxxxxxxxx x převedením skutkových xxxxxxx přestupků do xxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byly x tohoto kompetenčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx převedeny xx xxxxxx zákonů (xxxxx x jejich xxxxxxxxxx bude x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příkazu xx xxxxx). Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x přestupcích, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx upraveny x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků, xxx xxxxxx možno převést xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků xxxx xxxxxxxx x zákonech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty). X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx policie, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx obecního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb. xxxxxx upravoval příslušnost xxxx (xxxxx §53 xxxx. 1) a xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxx x xxxxxx zákonech. Z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx policie ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o věcné xxxxxxxxxxxx.

K §92

Xxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx vydáním xxxxxxx xx místě xxxxx §150 odst. 5 správního xxxx. Xxxx formu bude xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx místě, xxxx za přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x záruku xx xxxxxxx povinnosti x xxx povinnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xx příkaz xx xxxxx stává xxxxxxxxxxx x vykonatelným xxxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti výkonu xxxx agendy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bloky (xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxxxx). Příkazové xxxxx xxxx xxxxx formulářovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx pokuta xxxx záruka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxx xx místě xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxx však nebude xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx tedy xxxxxxxx obviněného vždy xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nezaplaceného xxx vykonatelným xxxxxxxxxxx. Xxxxxx vydaný formou xxxxxxxxxxx bloku bude xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Náležitosti příkazového xxxxx stanoví zákon xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokutového xxxxx (x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx formát) x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vydání příkazového xxxxx xxxxxxxxx osobě (xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude xx xxxxx jednáno x osobou oprávněnou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx příkazového bloku xxxxxxxxxx skutečnost, že xxxxxxx xxxxxx mít xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - například cizinec, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxx ani xxxxxx xxx hlášený xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x xxxx xxxx. princip teritoriality xxxxx §3 xxxx. 2 návrhu zákona). Xxx §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xxx xxxx shledat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx přitom xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx identifikační xxxxx xxxxx (x xxxx xxxx. §3019 občanského xxxxxxxx). Tyto xxxxxxx xx xxxxx nutno x náležitostech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zohlednit. Xxxxxxxxx bloky xxxx x xxxxxx vydávat Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí různou xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na povinnost xx místě zaplacenou x na xxxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.). Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti (xxxxxxxxx xxxxxxx formy xxxxxxxx x xxxxxx zaškrtávacího xxxx). Příkazové xxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx bloky x xxxxxxxx době.

K §93

Rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx otázkách x xxxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §67 xx 76 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obviněného, aby xxx nesporný rozsah xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxx správní xxxxx xx výrokové xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxxx xxxxxx ne xxx in xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx bude xxxxx x vině, xxxxxx xxxxxxx xxxxx zavinění x obviněného, který xx fyzickou osobou. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx správní orgán xxxxx nejen druh xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx jeho xxxxxx x xxxxx podmínky xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx splnění, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokuty xxxx xxxxxxxxx doby xx xxxx zákazu činnosti. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření (xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x vycházet xxxxxx x hmotněprávní xxxxxx), x nároku xx xxxxxxx škody xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (vizte xxxxxxxx adhezního xxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx obviněným xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx in xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxx (xxxxxxx x xxxxxx skutku).

Obdobné xxxxx x xxx náležitosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx narovnání. Ve xxxxxxxx části tedy xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx předmětem xxxxxx, včetně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxx x vině, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x němuž xx xxxx xxxxx stručný xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výrok o xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx též xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

K §94

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Jde x xxxxxxx úpravu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx §71 xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxx. Xx své xxxxxxxx jde xxx x xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

K §95

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxx podmínek, za xxxxxxx lze xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx vyvoláno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx §79 xxxx. 5 správního xxxx). Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx lze x xxxxx xxxxxx xxxxxx právní úpravu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx vyhlášce (xxxxxxxx č. 520/2005 Sb., o rozsahu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdělku, které xxxxxxx orgán xxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení). Xxxxxxxx ke stanovisku Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o nich (xxxxx x přestupcích) - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx náročnosti řízení, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxx, xxxx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx uznán xxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxx xxxxx §79 odst. 5 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx rozhodnutí bude xxxxxxx v soudním xxxxxx x xxxxxxx xxx důvod xxx xxxxxxx těchto xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x případě, xx xxxx rozhodnuto xx xxxx (např. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxx, xx xxxxxxx soud rozhodnutí xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení).

Paušální xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx příkazu ze xxxxxx obviněného. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxx xx xxxxxx xxxxx poškozeného xx xxxxxxx účelně vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx nároku xx náhradu xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx obohacení v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vynaložené náklady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx úspěchu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxxxx xxxxxx vyčíslení xxxxxx nákladů, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx §79 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx). Za xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxx xxxxxxxxx hotové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zástupce (xxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxx č. 520/2005 Sb.), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vynaložit (xxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx účelné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opakovaně xxxxx celého xxxxx, xxxxxxxxx nedocházel xx xxxxxxxxx xxxxxx, neopatřoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx výše xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx nesporné škody xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx). X povahy xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx bezdůvodné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.

K §96

Xxx projednávání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle §81 xx 93 xxxxxxxxx xxxx. Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x rozsahu, x xxxxx mohou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx napadat. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v řízení x přestupku, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx účastníky xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx práva se xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx zákonného zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxx. v xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §97

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tím, xx s ohledem xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení zavedenou x §82 xxxx. 4 xxxxxxxxx řádu (xxxxx xx obhajobu x z něho xxxxxxxxxxx právo uvádět xx xxxxx obhajobu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení). X xxxxxx xx xx xx třeba přiznat xxxxxx xxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x přestupku xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postavení xxx xxxxxxx účastníci xxxxxx x přestupku, neboť xx xxxx xxxxxx x odvolání xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem procesně xxxxxxxx. Na druhou xxxxxx je však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx obhajobu. Xxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 4 správního xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx podanému xxxxxx účastníky řízení.

S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku (xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxx obviněného) xx výslovně zdůrazňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, že xxxxxx x přípustné xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x přestupku (xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx) xx vždy xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xxxxxxxxx řádu.

S xxxxxxx xx speciální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxx, zánik xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx jejichž posuzování xxxx třeba xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx však xxxx xxxxxx zastavovat až xxxxxxxx správní orgán. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx správním xxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx orgán zastaví xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx).

K §98

Xx stanoveno, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx přezkoumá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxx xxxx správnost. Xxxxxxxx zůstane zachováno xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx x xxxxx, které nemohly xxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo správnost xxxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxxx. Dané xxxxxxxx xxxxxx §82 xxxxxxxxx xxxx, nevylučuje xxxx xxxxxxx xxxxxx napadených xxxxxxxxx x xxx, xx ostatní samostatné xxxxxx xxxxx nabýt xxxxxx moci.

Zvláštním způsobem xxxxx stanoveny xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxx změnit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx. Výrok x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v případě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx výroku x xxxxxxx škody xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx změna xxxxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxx x ostatním xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxx změny napadeného xxxxxxxxxx odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv jej xxxxxxxx pouze xxxxx x nich. Pokud xxxx nebudou výroky xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve prospěch xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx však xxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx nabyly xxxxxx xxxx, rozhodne xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obviněných x xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §99

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o upuštění xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxx §101 x 102 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x správním xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upuštění. Xxxxxxxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx amnestie xx xxxxxx přestupků podle xxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx odpustit xxxx zmírnit uložený xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx tedy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestu. Xxxxx byl před xxxxxxx takového nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx to xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupku (například xxxxxxx zaplacené pokuty). X xxxxxxx zmírnění xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x nižší xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx byl již xxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxx nebo vykonán, xxxxx xx pachateli xxxxxxxxx xxxx plnění, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx základě vyhlášené xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx prominutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx by xx však xxxxxxxxx) xxxx o upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestu (x xxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

K §100

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx situace, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožném xxxxxx. Přezkumné řízení xxxxx xxxxxxxxx řádu (§94 xx 99) xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravomocných xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx by xx xxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx) jedná x otázku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku. Xxxx xxxxxxxxxx řeší xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx postupu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přezkumné xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bude xxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx nejen xxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení zahájit xxxxxxx xxxxxxx (postup xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení tak xxxxxx xxxxxx překážkou xxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx skutku xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx formulaci xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx). X xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx tak bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx se xxxx xxxxxx o preventivní xxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednom xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx odst. 1 x k xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx řízení) x i x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dvojímu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx nikdy xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx vadný stav, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx tomuto xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx x je xxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je třeba x kontextu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx postupu podle xxxxxxxxx xxxx. Takovým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxx vinným xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx budou i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věci (xxxxx xxxxxxxxxx zastavení xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Upravují se xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx existence xxxxxxxx xxx jeho zahájení. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxx tedy xxxxxx xxxxx od podání xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. X takovém xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx (xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůta tří xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx řízení.

K §101

Návrh xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb. Xxxx důvod, xxx xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxx do návrhu xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Z xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx č. 200/1990 Sb. xxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx páchání dopravních xxxxxxxxx pod vlivem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látky byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxxx pro podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx na místě). Xxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokut, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx veškerá xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx k xxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxx xx pak xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx správních xxxxxx podáními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx zvrátit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xx xxx, xx se podněty xxxxx docílit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, za xxxxx xxx byly xxxxxxx xxxx, tak, xxx xxxxxx xxx. vybodováni.

Bylo xxxxxxxxx několik xxxxxxx xxxxxxx řešení xx xxxxxxx xxxxxxxxx přezkumného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx zkrácení xxxx xxx xxxxxx podnětu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx varianta v xxxxxx xxxxxxxx objektivní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x příkazu xx xxxxx) xx šest xxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení k xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx bude xxxxx obdobně xxxxxx §42 xxxxxxxxx xxxx (x nikoli tedy x xxxxxx §94 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx je správní xxxxx povinen na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), přičemž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bude posuzovat xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx správního xxxxxx, xxxx je tomu xxxx - dojde xxxx k vyloučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §102

X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zanikla x xx právního xxxxxxxx). X případě xxxx právních nástupců xxxxx tito odpovídat xxxxxxxxx. Přechod pokuty xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx osobu, xxxxx předkladatelem xxxxxx, x to x xxxxx, xx se xx danou xxxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx o tehdejší xxxxxxxxxx §579 xxxx. 1 zákona č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx smrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mělo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobnou xxxxxx v §2009. Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx pak xxxxxxxxxx, xx uložená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx majetkového pasiva. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na dědice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Praze (SJS) 7 A 155/94.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx, že z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jeví xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx její aplikace xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx nástupce nepřechází x z xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx tu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx. Účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx uložena x xxxxx odpovědnostního xxxxxxxx xxxxxx, jenž xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx přenášet xx xxxxxx jiného. Předkladatel xx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým je xxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxx xxxxx, že „povinnost xxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx osoby - xx xxxxxx. Neuplatní xx xxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x příkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx na konkrétní xxxxx, x xxxxx xx nezcizitelná a xxxxxxxxxxxxxx.“ A byť, xxx poznamenal Xxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx nic xx xxx, že xxx xxxxxx xxxxxx xxx považovat za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestání x vzhledem k xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pak xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ze xxx 13. prosince 2012, xx. xx. 7 Xx 167/2012, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx judikatury Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že „v xxxxxxxxxxxxx doktríně xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxx, popř. xxxx xxxxxxxxxx za mrtvého (xxxxx xxxx. Xxxxx, X. a xxx. Xxxxxxx zákoník, 2. xxxxxx, Xxxxx: X. X. Beck, 2012, x. 1132). Trestní xxxxxx (xxxx například xxxxxxxx xxxxx) tak xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xx. xx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx každá xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx charakter x xx neodmyslitelně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.“ Konečně Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, „xx xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru. Xxxx xx přílišným xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by na xx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx přicházel x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. §239 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxx v úvahu, xx represivní (xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xx naplňován nikoliv xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx spojena x xxxxxx xxxxxxxxxx; zákon xx neumožňuje s xxxxx xxxxxx jakkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx x důsledku xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx. Xxxxxxx xx tedy x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pasiv xxxxxxxx.“

X xxxx uvedených xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přechod xxxxxxxxxx xx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx povaze xxxxxxx, proto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

K §103

Xxxx xxxxxxxxxx stanoví, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx výkonem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx činnosti státu. Xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx pověřit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxx x xxxxx xxxx (vizte xxxxxx postavení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx xxx, že xx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

K §104

Upravuje xx x xxxxxxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky udělovat xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx postavení xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xx xxx měla xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestání považovat xx přehnaně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ze xxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před diskriminací (xxxxx č. 198/2009 Sb.). Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx určen též x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx řízení (xxxxx xxx xxxxxxx xxxx zahájené xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx tresty xxxx jejich xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) x xxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přestupků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. zkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx). Na zakotvení xxxxxx institutu navazuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a x tím xxxxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx).

K §105

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k projednávání xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx značně xxxxxxxxx systém xxxxxx xxxx agendy v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx velké xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obce x xxxxxxxx době xxxxxxx x veřejnoprávních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nevhodně). Z xxxx xxxxxx xx xx xxxxx omezit xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx předmět xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx (xxxxxxx lze xxxxx xxxxx příslušnost x xxxxxxxxxxxx přestupků, xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) x na xxxxxxx xxxxxx (přestupkovou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx správním xxxxxx xx nachází xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxx x pověřeným xxxxxxx úřadem, v xxxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx obec, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx budoucna, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnoprávních xxxxx uzavřených před xxxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxx.

K §106 až 108

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx návrh zákona, xxxxxx se mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (sněmovní xxxx x. 368), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhů přestupků. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedena rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným xx xxxxxxxx přestupku (xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx x účasti na xxxxxxxx. Xxxxxxx návrh xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 19. xxxxxx x. x. xxx schválen Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX x xxxxx xxxxxx xxxxxxx čtení).

Zakládá xx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zapisuje xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx trestů, xxxxxxx xx xxxx x této xxxxxxxx x údaji x xxxxx xxxxxxxxxx. Správní xxxxx xxx xxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxx x opisu. Xx xx xxxxxx xxxxx x případě, xxx xx xxxxxxxxxxx recidiva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ale i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxx.

K §109

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx správní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektům x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx například x §66 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx §11a xxxxxx č. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Teprve xxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu, xxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení a xx jeho xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje z xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx.

K §110

X návaznosti xx §96 xxxxxx x. 200/1990 Sb. xx xxxxxxxx přehled přestupků. Xxxxxxx xxxxxxxxx by xxx pomoci vytvořit xxxxx x správním xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx posloužit xxxxx při kontrole xxxxxxx jejího xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx množství xxxxxxxx věcí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx bude signalizovat xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx správního xxxxxx), xxx xxxxx i xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx značit nesrozumitelnost xxxx xxxxxxxx aplikovatelnost xxxxxxxx podstaty nesprávné xxxxxxxxx hranic pokuty xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.). Xxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxx (úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxx x zásadním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přestupků xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx úseku xxxxxxx správy, xxxxx xx předznamenávala x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx bude xxxxx přehled přestupků xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prevence deliktního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. programů xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Přehled xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušný ústřední xxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadů) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupků xxxxx nahradit komplexní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxx vztahující xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx možné, xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Přehled přestupků xxxx xxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxx), xxx xx x xxxxxxx skutku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx). Dále bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxx ze skutkových xx xxxxxxxx důvodů x xxxxxxxx xxxxxx) x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx narovnáním (xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) a x xxxxx xxxxxx, xxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku (xx xxx podstatě xxxx x xxxxx projednaných xxxxxxxxx). Xxxx xx xxxx vést xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxx x druhu) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx rozmezí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních (x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokuty. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o počtu xxxxxxxx xxxxxxxx x x způsobech xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx, pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx určit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx muset xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dubna xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, tedy xx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx údaje x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx evidují (mimo xxxxxxxxx xxxxx) ještě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx Plánu xxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx x hl. x. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx léta 2014-2016, xxx xxxxxxxxxxx agenda xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx usnesení xxxxx XX x. 689 xx xxx 11.9.2013) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády XX x. 774 xx xxx 19.10.2011 x xxxxxxxxxxxxx šetřeních. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx potřeba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K §111

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněnou xxxxxx osobu, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx výkonu působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zákonu č. 312/2002 Sb. x k xxxxxx č. 234/2014 Sb.). Tyto xxxxxxxxx xx nebudou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx formou xxxxxxx xx místě (především xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx (x povahy xxxx xxxx xxxxx nelze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx); x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx složit ještě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx dále xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jím pověřené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx - xxxxxxx budou xxxxxxxx odborníci xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx zákona č. 312/2002 Sb.). Xxxxxx xx xxxxxxx x toho, xx xxxxx x. 312/2002 Xx. upravuje pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxx právní xxxxxx xxxx xxxx využitelná xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx rozšířit xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dostatečné personální xxxxxxxxx xxxxxx agendy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx lze xxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx až xx roce 2020, xxx xx bude xxxxxx konec přechodného xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxx 2022. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx osoby při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osoby nesplňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxx xxxxx xxxx budou xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx zákonů (xxxxxxxxx xxxxx č. 312/2002 Sb.). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx komise (xxxxxx xxxxxx k projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb.) jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx stávající xxxxxx xxxxxxx. V rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx věk (xxxxxx xxxxxxxx xxx) x xxxxxxxxxx x projednáváním xxxxxxxxx (xxxx než xxxxx let) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §112

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xx xxxxxx fikce: Xxxxx "xxxxx xx" xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx terminologické x xxxxx xxxxxxxxx pojmu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxx. změnový xxxxx xx xxx xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx změnového xxxxxx xx měla xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Nelze xxxx xxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxx dojde x opomenutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů. Zejména xxx tyto případy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx delikt, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx deliktů (xxxxx xxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx totiž xxxxxxxx x úpravě v §5, tedy k xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx na xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx jedním z xxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nevyhovujícího xxxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu podmínek xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxx, x němž jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx „xxxxxxx delikt“ xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx xxxxx vykládat x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx bylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxxx. xxxxxxxx 1.2.2.2.), xxxxxx xxxxx „xxxxxxx delikt“ xxxx legálně xxxxxxxxx (xxxx. vymezen xxxxxxx). Xxxxx správního práva xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, zahrnující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx v platné xxxxxx úpravě. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx početnou xxxxxxx různorodých xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Obvyklé xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx deliktu (xxxx pachatele) x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na:

- xxxx xxxxxxx delikty xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx. podnikajících xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“),

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

-xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx (platební xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxx slova smyslu“. Xxxxx xx xxxxx x „xxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxx) kategorie xxxxxxxxx xxxxxxx (k xxxx xxxx. xxxxxxxx 1.2.2.4 xx 1.2.2.6). Xxxxx xx na xx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx nebude xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ani za xxxxxx xxxxx vymezovat xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxx xxxxx smyslu xxx xxxxx přechodného xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxx xxxx důvodové xxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx a pořádkovými xxxxxxx. Výslovně xx x přechodném ustanovení xxxxxxx xxxxx disciplinární xxxxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx již s xxxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [xxxxx úprava xxxxxxxx věci a xxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx zákon xxx xxxxxxxxx příznivější.

Jako xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx za správní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx druhu x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonech xxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato ustanovení xx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. Proto se x přechodných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. kritéria xxx xxxxxxxx druhu x xxxxxx sankce) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přechodné xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx lhůty xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxx nezanikne xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxx zakládajícímu odpovědnost xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx zahajovaným xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx k dosavadním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx (nejen xxxxx č. 200/1990 Sb., ale případně xxx jiné zákony) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx vydáván xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona (x xxxx xxxx. xxxxxxxxxx x §105).

Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb., neboť xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx moci přestupky xxxxxxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx je xxxxx xxxxxxx přechodné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečného xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgány, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx agendy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit - xx roku 2022.

K §113

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu x xx. 52 odst. 1 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x platném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx novelu, xxxx xxxxxx zákona x xxxxx xx xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx.

K §114

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx, xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx zákon, s xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx adresáty xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytím účinnosti, xx stanoveno xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2017.

29 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxx vnitra (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx nejnáročnějších xxxxxxxxxx pátracích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx použití agenta x předstíraný xxxxxx. Xxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx řízením podle xxxxxx č. 137/2001 Sb. x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx činnosti jsou xxxxxxxxx xx zastřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxx příslušnosti k policii xxx, jak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 522/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podle xxxxxxx x. 8 xx ,,xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policisty x&xxxx;xxxxxxxx útvaru Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo x&xxxx;Xxxxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx). X&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx speciálních xxxxxxxx xxxxxx kriminální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx určený xxxxx xxxxxxx, usiluje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s příslušníky xxxxxxxxxxxxxx služeb xxx, xxx policistům zajistil xx nejlepší xxxxxx xxxxxxx.

30 Např. Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx XX x xxxxxxx finančních xxxxx XX, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx článku 3 Smlouvy o XX xx xxx 19.6.1997.

31 Správní xxxxx, 7. vydání, kapitola XX – xxxxxxx xxxxxxxx, JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxx, XXx., 2009, xxx. 453.

32 Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx x správními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxx xxxxxxx – x správních xxxxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxx přicházejí x xxxx objekty, xxxx. xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, soudní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobnost xxxxxxx, jeho práva x svobody, xxxxxxx xxxxxxxxx zřízení apod. X&xxxx;xxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx deliktního jednání. Xxxxxxx činy bývají xxxxxxxxxx xxxx ,,xxxxxxxxxx" xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako správní ,,xxxxxxxx", pouhé ,,protiprávní xxxx".

- Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx společenské xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx – závažné, xxxxx, značně škodlivé xxxxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx do správní xxxxxxxxx,

- X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx a citelností xxxx xxx pachatele ,,xxxxxxxxxxx" výrazné xxxxxxxx xxxxx, vyjadřovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx druhy xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx tomu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ,,kriminálního" trestu, xxxx stigmatizující, xx xxxxx xxxxxxx připomenutím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx nejčastěji x&xxxx;xxxxxxxxx újmou.

33 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx spáchal dva xxxx více xxxxxxxxx xxxxx, xxx byl xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx vinným. Xxxxxxxxx xxxxxx předpokládá více xxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34 Xxx x xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx přestupek, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pravomocně uznán xxxxxx.

Xxxxxxxx xx rozlišuje:

1) xxxxxxxxxx – pachatel xxx xxxxx uznán xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo přestupek xxxxx druhu,

2) xxxxxxxxxxxx – pachatel xxx xxxxx uznán vinným xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

35 Rohlena xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. 59552/08, xxxxxxxx xx xxx 18.xxxxx 2013, xxxxxxx právní moci; Xxxx a Ceyrek xxxxx Turecku, č. 29295/95 x 29363/95, xxxxxxxx xx xxx 27.xxxxx 2011; Veeber xxxxx Xxxxxxxx (x. 2), x. 45771/99, xxxxxxxx xx xxx 21. ledna 2003; Xxxx proti Xxxxxxxx, x. 5503/00, xxxxxxxx xx xxx 10.xxxxx 2004.)

36 Xxxxxxxx zákoník xxxxxxx x §2894 xxxx. 1 pojem xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze ,,xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx za xxxx. Xxxxx představuje xxxx xx xxxxx, xxxx xx aktivech (xxxxxxx) xxxx pasivech (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx považuje nejen xxxxx na xxxxxxx (xxxx. poškození xxxx xxxxxxx xxxx), ale xxxx rovněž i xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dluh xxxx xxxxx osobě (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx ,,xxxxx" xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xx 31.12.2013, xx přitom za xxxxx nepovažoval již xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xx pasiv), xxx až xxxx xxxxxxxx (xxxx až xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx). (xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx ze xxx 22.4.2014. Hlaváč, Xxxx. Xxxxxxx škody xxx xxxxxx občanského xxxxxxxx. XXXX ID: XXX47528XX).

V Xxxxx dne 1. xxxxxxxx 2015

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Sobotka, x. x.

xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx, x. r.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx