Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
599/1990 Sb. Oznámení o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti R P
598/1990 Sb. Oznámení o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla technického provozu metra R P
594/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1991 R P
587/1990 Sb. Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách R P
581/1990 Sb. Oznámení o vydání výnosu, kterým se zrušují některé právní předpisy z oblasti finanční kontroly R P
577/1990 Sb. Nařízení vlády o finančním hospodaření státních podniků R P
575/1990 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR R P
574/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991 R P
571/1990 Sb. Vyhláška o odměňování učitelů náboženství R P
567/1990 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními R P
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích R P
563/1990 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech federace R P
561/1990 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací R P
558/1990 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým R P
557/1990 Sb. Nařízení vlády o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům R P
554/1990 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti R P
552/1990 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti R P
551/1990 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. R P
550/1990 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích R P
546/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/70 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/90 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/70 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, ve znění zákonů č. 63/83 Sb. a č. 74/90 Sb. R P