Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 31.12.2022.


Zákon o cenách
526/90 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Předmět úpravy §1

Sjednávání ceny §2

ČÁST II. Regulace cen §3

Způsoby regulace cen §4

Úředně stanovené ceny §5

Věcné usměrňování cen §6 §7 §8

Cenové moratorium §9 §10

Cenový věstník §10a

ČÁST III. Cenová evidence a cenové informace

Cenová evidence §11

Cenové informace §12

Označování zboží cenami §13

Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří §13a

ČÁST IV. Cenová kontrola §14

ČÁST V. Přestupky §15

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §16

Společná ustanovení k přestupkům §17 §17a §18

ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení §19

Zmocňovací ustanovení §20

Zrušovací ustanovení §21 §22

Nález Ústavního soudu - č. 528/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.

č. 124/2003 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 403/2009 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx uplatňování, xxxxxxxx x kontrolu xxx xxxxxxx, výkonů, xxxxx a služeb (xxxx jen "xxxxx") xxx tuzemský xxx, xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxx zboží xxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxx xx peněžní xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx x prodeji xxxxx xxxxx §2 xx 13 xxxx

x) určená xxxxx zvláštního předpisu 1) k xxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx platí x xxx převody xxxx x xxxx xxx xxx převody x xxxxxxxx vlastnictví x nemovitostem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx.

(4) Zákon xx xxxxxxxxxx na odměny, xxxxxx, poplatky, xxxxxxx xxxx x nákladů x xxxxx, upravené xxxxxxxxxx předpisy. 5)

(5) Xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x pravomoc xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a kontrole xxx.

(6) Správní orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xx-xx trh ohrožen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx tržní situace,

c) xxx účely odvodu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22),

d) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23), xxxx

x) xxxxxxxx-xx to xxxxxxx zájem spočívající x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zboží xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx ceny

(1) Xxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx vymezené názvem, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx předpis 8) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx"). Podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxx xxxxxx náklady xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx zboží, xxxx, xxxxxxxxx xxx 9) x xxx. 10)

(2) Xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx způsob cenu xxxxxxxxxx určuje. Dohoda x xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx prodávajícím.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx svého výhodnějšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx na xxxx, xxxx by xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodávajícího xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxx prodaného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, podílu xx daném xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx překážek xxxxxx xx xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx osobami na xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získá

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx prodá xxxxx xx cenu

1. xxxxxxxxxx neoprávněné xxxxxxx xxxx nepřiměřený xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší ceny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx výhodnějšího xxxxxxxxx xx trhu,

2. vyšší xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

3. xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx cenu

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx cena xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xx xxxx,

2. xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxx účely tohoto xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží volně xxxxxxxxxx mezi prodávajícími x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezávislí xx daném xxxx, xxxxx není ohrožen xxxxxx omezení hospodářské xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výhodnějšího hospodářského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx propočtem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxx zisku.

(7) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx za

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mzdové x xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných nákladů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zisk xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a prodejem xxxxxx zboží odpovídající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx srovnatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návratnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx časovém xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XX

XXXXXXXX XXX

§3

(1) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx, ve xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx cen xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, který xx x nich xxxxxxx.

§4

Způsoby xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx

x) stanovení xxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx cen v xxxxxxxxxx xx věcné xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxxx xxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Způsoby xxxxxxxx cen xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Úředně xxxxxxxxx ceny

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Maximální cena xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx je xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx změnit.

(4) Minimální xxxx je cena, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Regulace xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx všechny prodávající x kupující xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxx xxxxx podmínky, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxx orgány xxxxx stanovit x xxxxxxxx zboží souběžně xxxxxxxxx x minimální xxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx usměrňování xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxx cen. Xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxx xx vymezeném xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podíl, x němž xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zvýšení xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx postup xxx xxxxxx ceny xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxx způsob xxxxxxxx xxx platí pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx určeného xxxxx xxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx byly sjednány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x jsou x rozporu s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx x věcným xxxxxxxxxxxx xxx uplatněným xxxxx §6 po vzniku xxxxx, xxxxxxx strany xxxx povinny xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x úředně xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx novým xxxxxx xxxxxxxxxx cenám xxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, mohou xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx náklady xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx, platí postup xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 403/2009 Sb.

§9

Xxxxxx moratorium

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx omezený xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx platnou úroveň xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx moratorium xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx moratorium xxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx dvanácti xxxxxx.

§10

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2, kraje a xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxx §5, 6 a 8, xxxxxxxxx způsob x xxxxxxxx cenové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a postupy xxx stanovování xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, Xxxxxxxxxxx regulační úřad x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20). Xxxxx a obce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 21). Xxxxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a účinnosti xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx dnem xxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 v Xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx vydání xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 20). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx, xxxxxxx obě xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zveřejnění. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jeho záhlaví xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo financí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx ode xxx xxxx zveřejnění.

§10a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 15.1.2015

ČÁST III

CENOVÁ EVIDENCE X CENOVÉ XXXXXXXXX

§11

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Prodávající jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cenách uplatňovaných xxx prodeji, xxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx ceny,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 28).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx evidenci o xxxxxx xxxxx odstavce 1, návrhy xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) prokazující dodržení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny zboží. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxx x u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx strukturu kalkulace xxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx si cenové xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx 24) (xxxx jen "cenové xxxxxxxxx orgány") vyžádají xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx cen, xxxxxxxx xxx, cenové xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx xxx "cenové xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 12)

(3) Pracovníci, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxx cenami

(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen, xxxxx nejde x xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx x určeným xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx nabídce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx měl xxxxxxx seznámit xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, x xx

x) označit xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx x xxxxxxxxx x prodávanému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx formou ceníků,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx označit zboží xxxxx způsoby xxxxxxxxx x písmenu a) xxxx b),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceník dílů x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx odhad ceny 25), xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x);

xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx konečná xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x poplatky 26).

(3) Xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") a

b) cenou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobku (xxxx xxx "měrná xxxx").

(4) Xxxxxxxx výrobky volně xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx váženy xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx, musí xxx označeny xxxxx xxxxxx cenou.

(5) Xxx xxxx uváděné v xxxxxxx na výrobky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxxxxx, 1 xxxx, 1 xxxx, 1 xxxx xxxxxxxxx nebo 1 xxxx krychlový xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 15) xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx množství v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx všeobecným zvyklostem xxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 1 kus, 100 x, 100 xx, 100 xx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prodejní xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx cenou xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 16) xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx či hmotnosti xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti x xxxxxxxxx objemy xxxxxxxxx xxxxx hotově baleného xxxxx. 17)

(8) X xxxxxxx potravin xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) xxxxxx kromě celkové xxxxxxxxx x hmotnost xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx současně x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx

x) xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxxx samoobsluhy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než 400 x2,

x) u xxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx označení xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhajícího xxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obalu,

h) x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx uměleckých xxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) x výrobků xxxxxxxxxx x prodejních xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, propagačních xxxxxxxxxx xxxx xx obalu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx".

(11) Značení cigaret xxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x spotřebních xxxxxx. 14)

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx 27) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x konečné xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxx. Nelze-li xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí x nabídce xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx x místě zpřístupnění xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX IV

CENOVÁ KONTROLA

§14

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 24). Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx kontroly xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Průkaz xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náleží, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž porušení xx uvedeno v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x) xxxx v §16 xxxx. 1 xxxx. x), h) xxxx x) nebo x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, který průkaz xxxxx, funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx spočívá

a) ve xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx kupující neporušují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cenové xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx vyhodnocování xxxxxx xxx, regulace xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nápravě,

d) ve xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb neporušuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci základního xxxxxxxxxx xxxx 29).

(3) Xxxxxxx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx možno xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přípustná xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřiměřený xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx a prokáže, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu uvedeného x xxxxxxxxx.

(4) Prodávající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na účet, xxxxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x porušení cenových xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxx x xxx přítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služby. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx předkládá Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxxxx xx 30. dubna xxxxxxx o činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

XXXX X

XXXXXXXXX

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx přespisem č. 183/2017 Sb.

§16

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanovenou xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx při prodeji xxxxxx stanovenou cenu xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx věcné xxxxxxxx, pravidla nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx a způsobu xxxxxx sjednávání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány podle §5 xxxx. 5,

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx výše xxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx usměrňování xxx xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx cenu, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxx §6 xxxx. 1,

x) nedodrží xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §13 odst. 2 až 11 xxx xxxxxxxxxx zboží xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx §13a.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nedodrží xxxxxx xxxxxxxx sjednané xxxxx §2 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §2 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 1 cenovému xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 nebo 6.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xx xxxx jedno xx pětinásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, je-li výše xxxxxxxxxxxxx majetkového prospěchu xxxxx než 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx nepřiměřený xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až f), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. b).

§17

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenových xxxxxxx x rozhodnutí x uložení pokuty, xxxxx nabyla xxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenový xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx x provedených xxxxxxxx kontrolách a xxxxxx xxxx předkládání.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 18.11.2009

§18

Uložením pokuty není xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx byl xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxx tomu, xx xxxxx úkor byl xxxxxx, stane se xxxxxxx xxxxx rozpočtu xxxx xxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx uzavřené xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) X xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dojít x xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1990 x x plnění xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prodávajícího, xx xxxxxxxxx ceny xxxxxx xx xxxxxx data.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 x xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1991, xxxx xxxxxxxxxx ze smluvních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx však xxxx odstoupit xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na zboží x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx strana xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx kupující, platí xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx. 11)

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §8 xxxxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, němuž xxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odvodů a xxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §11 odst. 2 x §17a.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx,

2. vyhláška Federálního xxxxxxxx úřadu, ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/1990 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxx xxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 35/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 170/1990 Xx. a 276/1990 Sb.

§22

Zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxx v. r.
Dubček x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. II

V případech xxxxx §13 odst. 9 písm. x), x) x j) xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, neplatí povinnost xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nejdéle xx xxxx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 124/2003 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

Přechodné ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x poplatky podle §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xx 13. xxxxx 2005, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxx xxxxx §37n xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2005 Xx. x xxxxxx x. 296/2007 Xx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2009 Xx. s účinností xx 18.11.2009

Informace

Právní předpis č. 526/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

135/94 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx xxx, x mění xxxxx x. 526/90 Xx., x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.94

151/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx službách x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

141/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2001

276/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 526/90 Sb., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 588/92 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.2002

528/2002 Sb., xxxxx XX xx dne 20.11.2002 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §10 zákona x. 526/90 Xx., o xxxxxx, x xx xxxxxxx výměru XX x. 06/2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s užíváním xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx výměr XX x. 01/2002 x xx zrušení xxxxxxx č. 5 x č. 6 xxxxx X. xxxxxx X x xxxxxxx x. 9 části XX. xxxxxx XX x. 01/2002, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxx s regulovanými xxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 18.12.2002

124/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004), x výjimkou §9, xxxxx xxxxx účinnosti 5.5.2003

354/2003 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

484/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 143/2001 Sb., o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 340/2004 Xx., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 526/90 Xx., o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

217/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 265/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblasti xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých částí xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

183/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx cen

s xxxxxxxxx xx 1.6.2008

403/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX x oblasti xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 18.11.2009

457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

353/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 526/90 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2015

452/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
2) Xxxxx č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 383/1990 Xx.
3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
4) Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx České xxxxxxx rady č. 200/1990 Sb., x přestupcích.
Xxxxx Xxxxxxxxx národní rady x. 372/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
5) Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 146/1984 Sb., ve znění xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 201/1990 Xx.
Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/1988 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx a xxxxxxx.
Xxxxxxxx Státní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 31/1990 Xx., x odměnách xx poskytování peněžních xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 270/1990 Sb., x odměnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx č. 194/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy, xx xxxxx xxxxxx č. 297/1990 Xx.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 134/1973 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Vyhláška Xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx a statistiky x. 71/1965 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. - Právní předpis x. 71/1965 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 114/1972 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 124/1980 Xx., o xxxxxxxx klasifikaci stavebních xxxxxxx x stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 117/1981 Xx., o xxxxxxxx x využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxx č. 73/1952 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 107/1990 Xx.
10) Nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 228/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží.
11) §230 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 21/1971 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Xx.

13) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx potřeby xxx xxxxxx xxxxx zjistit xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Komentář x xxxxxxx předpisům xx dne 22. xxxxx 1992 (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 23-27/1992).

14) Část xxxxx xxxxx X x xxxx xxxxx xxxxxx č. 587/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxx x. 141/2001 Sb.
15) Xxxxxxxxx §3 xxxxxxxx č. 331/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), x), x) x k) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx, xxxxxx sůl, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
16) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§9a xxxxxx x. 505/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.
Xxxxxxxx č. 328/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hmotnosti xxxx objemu.
Xxxxxxxx č. 329/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx objemu x kapalných výrobků.
§3 xxxxxxxx x. 324/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx údajů x xxxxxxxx xxxxxxx označeného xxxxxxxx "x", xx xxxxx vyhlášky č. 24/2001 Xx.
§18 xxxxxxxx x. 335/1997 Xx., kterou xx xxxxxxx §18 písm. x), x), h), x), x) x x) xxxxxx č. 110/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vína, xxxxxxx xxxx a medovinu, xxxx, konzumní xxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 45/2000 Xx.
17) Xxxx 3 xx 11 přílohy č. 1 x vyhlášce x. 330/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxx jmenovitých xxxxxxxxx x jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx některé xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
18) Například §6 xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx zákona č. 119/2000 Xx. a xxxxxx x. 306/2000 Xx.
19) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx.
20) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Například xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 657/2008 xx xxx 10. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mléka x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx.
24) Zákon č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) §636 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxx 98/6/ES xx xxx 16. února 1998 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
27) §1 xxxxxx č. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání v xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x o xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

28) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) §124t zákona x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 452/2016 Xx.