Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
149/1984 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou R P
145/1984 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČSR na rok 1985 R P
144/1984 Sb. Nařízení vlády o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985 R P
137/1984 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR R P
136/1984 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985 R P
120/1984 Sb. Vyhláška o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní R P
115/1984 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 R P
114/1984 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolinecko) R P
113/1984 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119 R P
107/1984 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky č. 166/71 Sb. ze dne 20.12.71, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/66 Sb., o dokumentaci staveb,a vyhlášky č. 22/67 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/70 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/73 Sb., vyhlášky č. 163/73 Sb. a vyhlášky č. 37/83 Sb. R P
105/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 83/84 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol, ve vyhlášce č. 87/84 Sb., o poskytování štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl, ve vyhlášce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/79 Zb., o školách v prírode R P
102/1984 Sb. Vyhláška o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla R P
100/1984 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví R P
99/1984 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin R P
98/1984 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních R P
93/1984 Sb. Vyhláška o dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu R P
89/1984 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 Trutnov R P
86/1984 Sb. Vyhláška o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem R P
70/1984 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100 R P
67/1984 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin R P