Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
156/1983 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČSR na rok 1984 R P
151/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR R P
146/1983 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984 R P
136/1983 Sb. Vyhláška o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci R P
133/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 R P
132/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 105/1983 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů R P
130/1983 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze R P
129/1983 Sb. Vyhláška o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985 R P
127/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91 R P
126/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51 R P
125/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194 R P
120/1983 Sb. Zákon o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu R P
118/1983 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR R P
109/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín) R P
108/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4) R P
107/1983 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 120 (Trutnov I) R P
105/1983 Sb. Vyhláška o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů R P
103/1983 Sb. Redaikční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/79 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů R P
102/1983 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních R P
101/1983 Sb. Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Syrskou arabskou republikou R P