Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
207/1968 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky R P
206/1968 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky R P
205/1968 Sb. Zákon o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské socialistické republiky R P
204/1968 Sb. Zákon o jednacím řádu Slovenské národní rady R P
203/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby R P
202/1968 Sb. Vyhláška o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů R P
199/1968 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem R P
198/1968 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem R P
197/1968 Sb. Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady R P
195/1968 Sb. Vyhláška o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů R P
194/1968 Sb. Vyhláška o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů R P
193/1968 Sb. Vyhláška o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů R P
192/1968 Sb. Vyhláška o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii R P
190/1968 Sb. Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965 R P
189/1968 Sb. Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady R P
188/1968 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem R P
185/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti R P
183/1968 Sb. kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.), o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl R P
170/1968 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu R P
169/1968 Sb. Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích R P