Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
79/1959 Sb. Zákon o zrušení daně z představení R P
75/1959 Sb. Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení R P
74/1959 Sb. Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů R P
69/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se určuje název univerzity v Košicích R P
58/1959 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol R P
40/1959 Sb. Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii R P
38/1959 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami R P
36/1959 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile R P
35/1959 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků R P
33/1959 Sb. Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině R P
31/1959 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních R P
23/1959 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic R P
21/1959 Sb. Vládní nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ R P
9/1959 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1959 R P
5/1959 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
4/1959 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek R P