Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
74/1956 Sb. Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou R P
72/1956 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
69/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem R P
66/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů R P
61/1956 Sb. Zákonné opatření o těžbě rašelin R P
60/1956 Sb. Zákonné opatření, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky R P
52/1956 Sb. Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů R P
50/1956 Sb. Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži R P
49/1956 Sb. Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům R P
48/1956 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
46/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách R P
43/1956 Sb. Zákonné opatření, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci R P
39/1956 Sb. Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska R P
38/1956 Sb. Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol R P
37/1956 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
35/1956 Sb. Vládní nařízení o zřízení Pověřenectva místních paliv a naftového průmyslu R P
34/1956 Sb. Vládní nařízení o zrušení některých pověřenectev R P
33/1956 Sb. Ústavní zákon o slovenských národních orgánech R P
32/1956 Sb. Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly R P
31/1956 Sb. Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků R P