Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.09.1955.


Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organisace spojených národů
52/1956 Sb.

Vyhláška

Příloha - Úmluva

Článek I - Právní osobnost §1

Článek II - Vlastnictví, fondy a majetky §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Článek III - Výhody týkající se dopravování zpráv §9 §10

Článek IV - Zástupci členských států §11 §12 §13 §14 §15 §16

Článek V - Úředníci §17 §18 §19 §20 §21

Článek VI - Znalci pověření posláním pro organisaci spojených národů §22 §23

Článek VII - Laissez - passer organisace spojených národů §24 §25 §26 §27 §28

Článek VIII - Vyřizování sporů §29 §30

Závěrečný článek §31 §32 §33 §34 §35 §36

INFORMACE

52

Xxxxxxxx

xxxxxxxx zahraničních xxxx

xx xxx 9. července 1956

x xxxxxxxx Československé xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Organisace spojených xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1946

Xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1946 Xxxxx xxxxxxxxxxx Organisace spojených xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx článků 104 x 105 Charty Organisace xxxxxxxxx národů Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 24. xxxxxx 1955 s xxxxxxxx x jejímu §30. Xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 26. července 1955 x xxxxxxxx x xxxxxx §30 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 7. xxxx 1955.

Xxxxx xxxxx §32 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx účinnosti xxx Československou republiku xxxx 7. září 1955.

Xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx učinila Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

"Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx za vázánu par. 30 úmluvy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx soudního xxxxx xxx xxxxx vzniklé x výkladu nebo xxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx soudního xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx Československá republika xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx Mezinárodnímu soudnímu xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jest xxxxxxxx xxxxxxx Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx."

Xxxxx Československé republiky xxxx touto xxxxxxx xx xxxxx vázány xxxx státy: Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Dánsko, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Egypt, Xx Salvador, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Francie, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Izrael, Jugoslavie, Xxxxxx (x výhradou), Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lucembursko, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx (x xxxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x Severního Irska, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxx), Xxxxx, Švédsko, Xxxxxxx (x xxxxxxxx), Xxxxxxx (x xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republika (x xxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x výsadách x imunitách Organisace xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx samostatná xxxx Přílohy ke Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx

Xxxxxx

x výsadách x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Organisace Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946

Xxxxxxx článek 104 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx Xxxxxxxxxx požívá xx xxxxx každého ze xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxx způsobilosti, xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx x plnila xxx xxxx, a

jelikož článek 105 Charty Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx xxxxx a xxxxxx, jichž xx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx, a xx zástupci xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dne 13. xxxxx 1946 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxx

§1

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx nemovitého x xxxxxxxx majetku a xxxxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxx soudy.

Článek XX

Xxxxxxxxxxx, xxxxx x majetky

§2

Organisace Spojených xxxxxx, její vlastnictví x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx držení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kteréhokoli xxxxx, xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx však, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx opatření xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx a majetky Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx držení, xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx nedotknutelné, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Nepodléhajíc xxxxxxxx kontrole, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Organisace Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx držeti xxxxx, zlato xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu x xxxx účty x xxxxxxxxx měně;

b) Xxxxxxxxxx Spojených národů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx země xx xxxxx xxxx uvnitř xxxxxxxxx země x xxxxxxxx kterékoli xxxxxx, xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§6

Při xxxxxx svých xxxx podle xxxx xxxxxxxxx §5 bude Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxx kteréhokoli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shledá, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx daní; xxxxxx se však, xx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, jež xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx užitečné;

b) xxxxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodány x zemi, xx xxx byly xxxxxxxx, xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxx;

x) osvobozeny xx cel a xxxxxxxxx x vývozních xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx se Organisace Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx součást xxxx, xxx má xxxx xxxxxxxxx, přece učiní xxxxxxx xxxxx, kdykoli xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx slevy xxxx vrácení xxxxx xxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činiti xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x daně xxxx xxxx xxxx být xxxxxxx.

Článek III

Výhody xxxxxxxx xx dopravování zpráv

§9

Organisace Xxxxxxxxx národů xxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nikoli xxxx výhodného, xxxxx xxxx nakládání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxx v xx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx, sazby a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, fototelegramy, telefonické x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx x rozhlas. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx xxxx mít právo xxxxxxx šifer x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kurýry nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx týchž xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zavazadla.

Xxxxxx IV

Zástupci členských xxxxx

§11

Xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx úkolů a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx osobních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízením xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxxx veškerých xxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx šifer a xxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxx xxxx x xxx xxxxxxx vynětí x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x hlášení xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x národní xxxxxx xx státě, xx kterého xxxxxxxxxx xxxx kterým xxxxxxxxxx xxx výkonu svého xxxxx;

x) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx týchž xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizích vlád x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) co xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástupcům, x xxxxxx

x) takových xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx, kterých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, co xxxxxxxxx, xxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxx xx zboží xxxxxxxx (xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) a xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx.

§12

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Organisací Xxxxxxxxx národů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nezávislost při xxxxxx povinností, xxxxxxx xxxx právním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx písemné x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx učiní xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxx nebudou zástupci xxxxxxxxx xxxxx.

§13

Tam, xxx xxxxxx xxxxxxxxx kteréhokoli druhu xxxxxx xx bydlišti, xx xx xxxxxx xxxxxxxx nepovažují ta xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x pomocných xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx x xx konferencích xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx.

§14

Výsady a imunity xx zástupcům členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx samotných, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Proto xx členský xxxx xxxxx právo, xxxxx xxxxxxxxx zříci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx případě, xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx překážela xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xx možno xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx, pro xxxxx xx imunita xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx §§11, 12 x 13 xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx příslušníkem xxxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx.

§16

Pro xxxxx tohoto xxxxxx se xx xx xx, xx xxxxx "zástupci" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx tajemník xxxx kategorie xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x článku VII. Xxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vládám xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pojatých xx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

§18

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx požívati xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx písemné x xxx všechna xxxxxxx, xxx vykonají xxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, placených xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů;

c) xxxxx požívati xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx služby;

d) xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx svých xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vůči xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx stejných xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx, žijícími xx xxxxxx náklady, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx týchž xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx bezcelně xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x zemi, x kterou xxx.

§19

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zástupcům generálního xxxxxxxxx budou xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx imunit x xxxxx, xxxxxxxxx x §18, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Organisace Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx samotných. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx zříci se xxxxxxx kteréhokoli úředníka x xxxxxx xxxxxxx, xxx by podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx se xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má Xxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxx se xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx zachovávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zneužití v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů

§22

Znalcům (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spadajícími xxx článek V, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů, xx xxxxx xxxxxxxxxxx ty xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx třeba xxx nezávislé vykonávání xxxxxx xxxxx v xxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxx v xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx posláním. Zejména xx xxx poskytují:

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vazbě a xxxx zabavení xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx vůči xxxxxxx řízením xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx písemné x xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx imunita vůči xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx osoby xxx xxxxxxx zaměstnány xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, které se xxxxxxxxx zástupcům xxxxxx xxxx x dočasným xxxxxxx posláním;

f) co xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxx x imunity xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zájmu Organisace Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x každém xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx mínění xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek XXX

Xxxxxxx - xxxxxx Xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx

§24

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úředníkům xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxx a přijímati xxxx xxxxxxx-xxxxxx xxxx xxxxxx cestovní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx tom x ustanovením §25.

§25

Xxxxxxx majitelů xxxxxxx-xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů x xxxx (xxxx-xx xxxxxxxxxx) se xxxxxxxx xx nejspěšněji, je-li x xxx připojeno xxxxxxxxx, xx majitel xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Spojených národů. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro rychlé xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx vytčeny x §25, se xxxxx xxxxxxxxxx znalcům x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxx Organisace Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx budou xxxxxxxxxxx xxxxx výhody, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úředníky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx podle článku 63 Xxxxxx.

Xxxxxx VIII

Vyřizování xxxxx

§29

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vyřizování:

a) xxxxx, xxxxxxxxx ze smluv, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy, v xxxxx xx stranou Xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx;

x) xxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx postavení xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxx spory xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvoru, jestliže xx x některém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx mezi Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národů na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx členským xxxxxx xx straně xxxxx, xxxx xxxxx článku 96 Xxxxxx x podle článku 65 Statutu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podána xxxxxx x xxxxxxx x kterékoli xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx článek

§31

Tato xxxxxx xx předkládá xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx.

§32

Přístup xx xxxxxxx xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Organisace Xxxxxxxxx národů x xxxxxx xxxxxx účinnosti xxx každý členský xxxx dnem, xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx.

§33

Generální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x složení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§34

Xxxxxx xx, xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx listina x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx stát podle xxxxxxxxx práva s xx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx.

§35

Tato xxxxxx zůstane xxxx Xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xx xxx dlouho, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zůstane xxxxxxxx xxxxxx Organisace Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xx doby, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx Xxxxxx shromážděním a xxxx členský xxxx xx stane xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx, xxxxx xxx x onen xxxxxxx xxxx nebo x xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx dodatkové xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 52/1956 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.9.1955.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.