Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
327/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948 R P
325/1948 Sb. Zákon o prodloužení některých směnečněprávních lhůt R P
321/1948 Sb. Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže R P
318/1948 Sb. Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručením obmezeným a zanikají R P
317/1948 Sb. Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze R P
316/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky R P
315/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků R P
314/1948 Sb. Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání R P
311/1948 Sb. Zákon o národních dopravních podnicích R P
309/1948 Sb. Vyhláška o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů R P
308/1948 Sb. Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev R P
307/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní R P
306/1948 Sb. Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor R P
305/1948 Sb. Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě R P
303/1948 Sb. Vládní nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů R P
302/1948 Sb. Vládní nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy R P
301/1948 Sb. Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů R P
299/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek R P
298/1948 Sb. Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště R P
297/1948 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží R P