Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.11.1948.


Zákon o štátnom občianstve osôb Maďarskej národnosti
245/48 Sb.
§1
(1) Xxxxx xxxxxxxxx národnosti, xxxxx xxx 1. xxxxxxxx 1938 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx štátnymi občanmi, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx republiky x nie sú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx štátu, xxxxxxxxxx xxx ďalšieho xxxxxxxxxxxxxx štátne xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx nadobúda účinnosť, xx složia xx 90 xxx xx xxxxx xxx xľxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx republike (§2, xxx. 2).
(2) Xxxxx s xxxxxxxx, prípadne xxxxx x otcom alebo xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxľ xx xx xxxxxxxxxxxx podľa xxxxxx 1, ak xxxx bydlisko xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx ťažko xxxxxxxxx xxxxx Československej xxxxxxxxx xxxxx xxx ľxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx sostaví xx 30 xxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx týchto osôb x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxx xxxxx určené xx xxxxxx xxxľx Dohody xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxľxxxx zo dňa 27. februára 1946, x. 145 Xx.
§2
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx štátneho xxxxxxxxxx xxxľx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxx sľubu vernosti Xxxxxxxxxxxxxxx republike platia xxxxxxxxx predpisy.
§3
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinnosť xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Dr. John x. r.
Xxxxxxxxx x. x.
Nosek x.x.
*) Xxxxxx české xxxxx xxxxxxxxx x příloze Xxxxxx na xxx. 5.
Příloha x xxxxxx č. 245/1948 Xx.
Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 25. xxxxx 1948, x. 245 Xx., x státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXXX
xx xxx 25. xxxxx 1948
x státním xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Československé usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:
§1
(1) Xxxxx maďarské xxxxxxxxxx, xxxxx xxx 1. xxxxxxxxx 1938 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky x nejsou příslušníky xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx československého xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx 90 dnů xx xxxxxx xxx xxxx věrnosti Československé xxxxxxxxx (§2, odst. 2).
(2) Spolu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx s otcem xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželka a xxxxxxxxx děti, xxxxx xx xxx nenabývají xxxxx odstavce 1, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx Československé republiky.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx proti Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zřízení. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborům. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neplatí dále xxx osoby, určené xx xxxxxx podle xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x Maďarskem x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxx 27. září 1946, x. 145 Xx.
§2
(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxx slibu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxxx předpisy.
§3
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx; xxxxxxx jej ministr xxxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Dr. Xxxx x. x.
Xxxxxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 245/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.11.1948.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.