Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.11.1948.


Zákon o štátnom občianstve osôb Maďarskej národnosti
245/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3

Příloha

INFORMACE

245

Xxxxx

xx dňa 25. xxxxxxx 1948

x státnom xxxxxxxxxx xxôx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx*)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxxx usnieslo xx xx xxxxx zákone:

§1

(1) Osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dňa 1. novembra 1938 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx štátnymi xxxxxxx, xxxx bydlisko xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx príslušníkmi xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx československé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx zákon nadobúda xxxxxxxx, xx složia xx 90 dní xx xxxxx xxx xľxx vernosti Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§2 xxx. 2).

(2) Spolu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, pokiaľ ho xx nenadobúdajú podľa xxxxxx 1, ak xxxx bydlisko xx xxxxx Československej xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx ťažko xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx republike xxxxx xxx ľxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxôx a xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx národným xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxľx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxľxxxx xx xxx 27. xxxxxxxx 1946, č. 145 Sb.

§2

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxľx tohto xxxxxx xxxxxxxxx okresnému xxxxxxxxx výboru.

(2) O xxxxxx xľxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxx zákon nadobúda xxxxxxxx dňom xxxxxxxxxx; xxxxxx xx minister xxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx v. r.

Zápotocký x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 245/1948 Sb.

Úřední xxxxx xxxxx zákona xx xxx 25. xxxxx 1948, č. 245 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

245

Xxxxx

xx dne 25. xxxxx 1948

x xxxxxxx občanství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx 1. listopadu 1938 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxx-xx do 90 xxx xx tohoto xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 2).

(2) Xxxxx x manželem, xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxx, nabývají xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželka x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx nenabývají xxxxx odstavce 1, xxxx-xx bydliště xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx sestaví xx 30 dní xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx dále xxx xxxxx, určené na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 27. xxxx 1946, č. 145 Sb.

§2

(1) Výrok o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxx slibu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxx; provede xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 245/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.11.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.