Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
70/1935 Sb. Zákon, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu R
70/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství R P
70/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy R P
70/1947 Sb. Vyhláška o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938 R P
70/1948 Sb. Zákon o sjednocení některých předpisů ve veřejnoprávním sociálním pojištění R P
70/1949 Sb. Zákon o Státním zdravotnickém ústavu R P
70/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče R P
70/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953 R P
70/1962 Sb. Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou R P
70/1963 Sb. Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací R P
70/1966 Sb. Vyhláška o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou R P
70/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
70/1974 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 75 (Praha 5) R P
70/1975 Sb. Vyhláška o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní R P
70/1976 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 - 1980 R P
70/1984 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100 R P
70/1985 Sb. Nařízení vlády o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1 000 Kčs R P
70/1987 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10) R P
70/1989 Sb. Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu R P
70/1992 Sb. Občanský soudní řád - úplné znění zákona č. 99/63 Sb. R