Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, pridružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a ČR na straně druhé, ze dne 27.12.96 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z ČR do Evropských společenství na období od 1.1. do 31.12.97 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení)
70/1997 Sb.
27.12.1996
27.12.1996
25.04.1997
Rozhodnutí se bude uplatňovat s účinností od 1.1.1997.
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Obchod a služby, Průmysl a technika (sběrné suroviny)