Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
219/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb. R P
219/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů R P
219/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů R P
219/2017 Sb. Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice R P
219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh R P
219/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
219/2014 Sb. Nález ÚS ze dne 9.9.2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení §140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb. R P
219/2012 Sb. Sdělení o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v ČR v roce 2011 R P
219/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/99 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/86 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů R P
219/2010 Sb. Nález ÚS ze dne 8.6.2010 ve věci návrhu na zrušení §83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů R P
219/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
219/2008 Sb. Sdělení o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely R P
219/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu R P
219/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) R P
219/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů R P
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích R P
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR R P
219/1948 Sb. Vládní nařízení o ústavech národního zdraví R P
219/1947 Sb. Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle §6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu R P
219/1944 Sb. Nařízení o dalším zjednodušení veřejné správy R