Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
219/2023 Sb.
27.06.2023
11.07.2023
11.07.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory