Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.07.2012.


Nález ÚS ze dne 24.4.2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/11 ve věci návrhu na zrušení §171 písm. a) zákona č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., respektive na vyslovení protiústavnosti §171 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění do 31.12.2010
234/2012 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V.
234
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx xxx xx. zn. Pl XX 23/11 xxx 24. xxxxx 2012 x plénu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu Xxxxx Holländera x xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Duchoňe, Vlasty Xxxxxxxxxx, Vojena Güttlera, Xxxxx Janů, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Jana Xxxxxx, Xxxxxx Nykodýma, Xxxxxxxxx Výborného x Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx 31.12.2010, xx účasti Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx., se xxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx 31.12.2010, xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
x.
Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. Xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon x xxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx zákona č. 427/2010 Sb., x to konkrétně xxxxxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx, xx xx Xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxx xxxxxx znění xxxx na xxx xxxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx aplikovatelné, xxxx navrhovatel vyslovit xxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xx 31.12.2010.
2. X xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 Xx 85/2010 xxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx, x xxx xx xx xxx xxxxxxxx paní S. X., xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, x která xxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 28.4.2010 č. x. 36 Xx 39/2008-27. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, Inspektorátu xxxxxxxxx policie Xxxx, xxxx xxxxxx stěžovatelce xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx žádného xxxxxxx zaručeného xxxxxxxxxx xxxxx či svobody, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx zcela xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx X. xxxxxxxxxxxxx x xxxx kasační xxxxxxxxx, že xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx v xxxxx x xxxxxx ohrožení xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ze soudního xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx krácena x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx Ústavní xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
4. Xxxxx xx xxxxxxxx obsáhlou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, že xxx §51 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Sb., xx xxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Ustanovení xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx z cizích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx svém xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx [xxxx. nález sp. xx. Xx. ÚS 26/07 xx xxx 9.12.2008 (N 218/51 XxXX 709; 47/2009 Sb.)] x sám Xxxxxxxx xxxxxxx soud. Xxxxxx xxxxxxxxx víz xx xxxxxxxxx xx uvážení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxx s tím xxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasí, xxxxxxxxxxx xx xxx xxx neznamená ústavnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavní xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodování xxxxxxx bez podrobení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx alespoň xx xx případných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx i xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx volnou xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx rozhodování (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx víz xxxx), má xxxxxx xxxxxxx význam x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ústavním xxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx sp. xx. XX. ÚS 49/04 xx dne 16.3.2006 (X 62/40 XxXX 607). Xx věcech, xxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx širokým uvážením xx xxxxxxxx neurčité xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sice xxxxx xxxxxxxxxx, ovšem xxxxxxx xxxxxxx soudní xxxxxxxx xxxxxxxxxx svévoli xxxxxx.
5. Xxxxx čeští xxxxxx, xxx i xxxx osoby, xxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx strany xxxxx. X xxxx tedy xxxxxxx nemají subjektivní xxxxxxx zaručené xxxxx xxx pobývat, xxxx xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxx xxxxxxxx postup xx xxxxxx správních xxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx diskriminace xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx zastupitelském úřadu Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovil x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx, xxx se xxxxxx podávala xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyznačila xx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx pobýval, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Podáním xxxxxx proti výsledku xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx bránit xxxxxx a xxxxxx xx taktéž xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu. Zákon x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou možnost xxxxxxxx dokonce xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy bylo xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností [xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxx "ministerstvo") x xxxxxxxxxx vycestování xxxxxxx xx země xxxxxx xxxx x xxxxxxx paní X.] xxxxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxxx xxx vytváří xxx cizince xxxxxxxxxxx xxxxxxx, když xx xxxxx xxxxxx uznají xxxxxxxxx xxxx vycestování, xx druhé xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx novele xxxxxxxxx xxxxxxx č. 427/2010 Sb. xx popsaná procedura x xxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xxx větších xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V reakci xx legislativu Evropské xxxx (xxxxxx kodex) xx xxxx zavedla xxxxx změna, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx důvodů neudělení xxxx", kdy xx xxxxxxxxxx případech rozhoduje xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soudního typu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx víza xxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx úprava xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx důsledcích xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxx proto přiměřeně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 11/2000 xx xxx 12.7.2001 (N 113/23 XxXX 105; 322/2001 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České republiky xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx, xxxx. rodinného xxxxxx.
6. Navrhovatel xxxxxxxxx na přístup Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx práva (dále xxx "XXXX"), který xx xxx judikatuře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx čl. 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxx jen "Úmluva"). XXXX připustil, že Úmluva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cizinců, xxx přijatá omezující xxxxxxxx by xxxx xxx proporcionální xx xxxxxxxxxxx xxxx. Konstatoval xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx x pobytu x vyhoštění může xxx xx následek xxxxx zásah do xxxxxxxxx xxxxxx. XXXX xx také zabýval xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx života x xxxxxx a xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx zásahem, xxxxxxx xxxxxxx proti xxxx xx mimo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Pl. XX 26/07 (xxx xxxx) x xxxxxxx §171 odst. 1 xxxx. c) zákona x pobytu cizinců, xx xxxxx zákona č. 161/2006 Sb., xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zdržoval neoprávněně. Xxxxxx úprava xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx srovnatelném postavení.
7. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základních xxxx xxxxxxx, xx xxx navrhovatele xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x vízum xx xxxxxxxxxxxxxx úřadě x xxxx svého xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, leda by xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx rodinný xxxxx xxxxxx realizovat xxxxx než xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx cizinec xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobývá. Xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx zde mohl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx život xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx víza xxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stát soudní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx případě xxxx X. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, neboť vízum xxx xxxxxxx jí xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nemožnosti vycestovat xx xxxx xxxxxx xxxxxxx být mělo.
8. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xx může xxxxxx soudní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x neudělení xxxx xxx dalšího xxxxxxxx xxxxxx výjezdního xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx vycestovat. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zahájit xxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxxx následný soudní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obdobné platí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx; xxxxxxxxx ovšem xx, xx xxxxxxx xxxxxx respektovat výjezdní xxxxxx x xxxx xx xxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx ani xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doktríny, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Poukázal xxxxxx xx to, že Xxxxx republika xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neposkytují xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Francie, Xxxxxxx, Finska, Velké Xxxxxxxx, Xxxxxx či Xxxxxxxx xxxxxx přezkum xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx podobách xxxxx.
XX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x Xxxxxxxxxxxx vnitra
10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx jednal v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu s xxxxxxxx pořádkem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
11. Senát Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx popsal proceduru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx možnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx ve většinovém xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx koncept xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ze soudního xxxxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx i mezinárodními xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx konečné rozhodnutí xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
12. S xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které na xxxxx úseku státní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx současná xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Ústavou České republiky (xxxx xxx "Ústava"), Listinou základních práv a svobod (xxxx xxx "Listina") xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx zrušení napadeného xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx důvody. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem.
13. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx konkrétnímu případu xxxx R., x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxx 14.2.2007 xx xxxxxxx víza k xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1.3.2007. Xx 2.3.2007 xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x platností xx 2.3.2007 do 29.2.2008. Xxx 26.10.2007 xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dne 29.10.2007 Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vycestování xx xxxx původu xxxx xxxxx. Xxxxxx x správním vyhoštění xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dne 7.11.2007 xxxxxxxxx. Xxx 12.3.2008 žádala xxxx X. x trvalý xxxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx 19.3.2008 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX; žádost xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zamítnuta (Ministerstvu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z XX xxxxx znám), xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxxx. Dne 18.8.2008 xxxxxx jmenovaná xxxxxx x vízum xx xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx 16.9.2008 xxxxxxxxx (xxxx.: xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx paní X. xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx soudy, což xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx). Xxx 10.10.2008 xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx, která xxxx xxxx zamítnuta. Dne 16.10.2008 podala xxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx ministerstvo končí xxxxxxxxxxxxx, že platná xxxxxx úprava poskytovala xxxxxxx x xxxxx xxxxx vedených řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účinnou xxxxxxx xxxxxx xxxx. V xxxxxx souvislostech xxxxxxxxxxxx xxxxx zmínilo okolnosti, xx xxxxxxx xxxx X. x xxxx 2007 vycestovala x xxxxxxxx xx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx; xxx xx xxxx x xxxx mohlo mít xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prvého víza xx xxxxxx strpění, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x snaze xxx x České xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx. X xxxx xxx xxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a argumentace xxxxxx xxxxx otec x xxx xxxxxx, xxx xxxxx však xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx smyslu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx nebyl, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho ústavní xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nerušeně celý xxxxx xxx. Měla xxx možnost xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx strpění (§43 xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx (§42 odst. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Sb.); xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není. Anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - obava x návratu do Xxxxx kvůli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx. Také xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx cizince na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx x návratu xx xxxx původu, xx třeba sledovat xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vstupu a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx smyslu, xxxx nejen xxxxx x pobytu cizinců, xxx xxx zákon x azylu, xxxxx xxxxx xxx tento xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx užit x případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx měsíců.
14. Xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx víza xx xxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxx záměrně, xxxxx xxx o žádosti xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pobytové xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx otázku xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx určitého typu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Neudělení xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx není způsobilé xxxxxxxxx práva cizince xx ochranu xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx rodinný xxxxx. Xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx domnívá, xx x řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatňováním zákonných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx od xxxxxxxxx liší, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx vadu xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx prostředků v xxxxx xxxxxxx správy. Xxxxx xxx o Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (dále xxx xxx "xxxxxx"), jíž xxx svěřen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ta xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx něm xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, že xxxxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 810/2009 x xxxxxx Společenství x xxxxxx (vízový xxxxx), xxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (článek 32 xxxx. 3), xxxxx na xxxx xxx opravného xxxxxx, xxx soudní či xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.
XXX.
Xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxx
15. Xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxx tučně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx napadena, xxx:
- ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2010 (xx. xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx):
Xxxxxx xxxxxxx
§171
(1) Z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu,
x) xxxxxxx
d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x nevydání xxxxxx xxxxx.
(2) Jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
- x xxxxxxx xxxxx (xx xxxxx zákona č. 427/2010 Sb.):
Xxxxxx xxxxxxx
§171
Z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučena
x) rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x odepření xxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
c) zrušeno
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizinec xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zelené karty. Xx lhůtě 7 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx žádost xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu
16. Xxx xxxx xxxxxxx výše, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §171 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 427/2010 Sb. Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx je podle xxxxxxxxxx §64 odst. 3 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx jen "zákon o Ústavním soudu") xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podat. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xx zrušení xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 95 xxxx. 2 Xxxxxx. Předpokladem xxxxxxx legitimace xxxxx xx, xx v xxxxxx, xxxxx u xxxx probíhá, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx předpis xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem č. 427/2010 Sb. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 3/07 xx dne 22.8.2007 (xxxxxxxx na http://nalus.usoud.cz/ ): "X xxxx xx x pohledu xxxxxxxxxxxx xxxx jednat x změnu, která xxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx procesní situace xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx konformitě ustanovení §708 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx po xxxxxx učiněné xxxxxxx č. 107/2006 Sb., x xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx v nálezu xx. zn. Xx. XX 33/2000 xx xxx 10.1.2001 (X 5/21 XxXX 29; 78/2001 Sb.), xxxxxxxxxx názorů x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu [viz xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 75/04 xx xxx 13.6.2006 (X 119/41 XxXX 485; 452/2006 Sb.)]. K xxxx, aby xxxx xxxx zpochybnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona či xxxx části, je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve znění xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tak xxxx xxxx v projednávané xxxx xxxx". Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxx podat xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xxx' xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx struktura xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx), musel xxxxx x xxxx části xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx jej x xxxxxx xxxxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 77/1998 Sb., xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx uplatňoval xxxxxx xxx mimo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (srov. čl. 2 odst. 3 x čl. 87 Ústavy, čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx).
17. Xxx xxxxxx, xx xx Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat, xxxxx jeho nyní xxxxxx znění xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiústavnost §171 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců, xx xxxxx xx 31.12.2010. Ústavní xxxx xx xxx k xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx připustil v xxxxxx sp. zn. Xx. XX 33/2000 xx dne 10.1.2001 (X 5/21 XxXX 29; 78/2001 Sb.), kde xxxxxxxxxxx, xx "soudce xxxxxxxx xxxxx xx xxx rozhodování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx se zákonem. Xxxxx-xx však x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx řešení xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx v xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx x xx xxxx již neplatný, xxxxx ještě aplikovatelný xxxxx), xx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx (čl. 95 xxxx. 2 Ústavy). X xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx soud dovodil xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.". Xxxx xxxxxxxx později xxxxxxxxx xxxx. nálezy sp. xx. Xx. ÚS 42/03 xx xxx 28. 3. 2006 (X 72/40 SbNU 703; 280/2006 Sb.) xx xx. zn. Xx. XX 3 8/06 xx xxx 6.2.2007 (X 23/44 XxXX 279; 84/2007 Sb.) xxx, xx ústavnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx Ústavní xxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx, x nikoliv xxxxxxx xxxxxxxxxx práva. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx soudního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx. V xxxxx xxxxx do 31.12.2010 bylo, respektive xx xxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx přezkoumání xxxxx xxxxx petitu xxxx xxxx xxxxxxx.
18. Xxxxxxx xxxx xx dále xx smyslu ustanovení §68 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců, xxxx. xxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx novelizována. X xxxxxxxxx xxxx účastníků, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ( xxx.xxx.xx ) xxxxxxx, xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tisk x. 204 vládní xxxxx zákona x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 8.6.1999, xxxxx dne 13.10.1999 a xxxxx xxxxx xxx 21.10.1999, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 177 xxxxxxxx xx 179 přítomných x xxxxxxxxx Xxxxxx. Ten xxx xx xxx 11. xxxxxx dne 11.11.1999 (xxxxxxxx x. 179) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x 66 přítomných senátorů xxxxxxxxx 59 xxx xxxxxxx, 1 xxx xxxxx a 6 xx xxxxxxxxx zdrželo. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx 30.11.1999 na xxx 43. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jej xx znění xxxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx č. 605); xxx xxxxxxxxx 171 z xxxxxxxxxx 172 xxxxxxxx. Prezident xxxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxx 14.12.1999 x xxx 23.12.1999 xxx xxxxx xxxxx vyhlášen xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx x.70 xxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxx vládní xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/1999 Xx., o xxxxx x o xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 21.9.2010, druhé xxx 29.10.2010 a xxxxx xxxxx xxx 9.11.2010, xxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 104 xxxxxxxx xx 169 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxx jej xx xxx 2. xxxxxx xxx 8.12.2010 (usnesení x. 25) xxxxxx xxxxx komoře s xxxxxxxxxxxxx návrhy, když xx 73 přítomných xxxxxxxx xxxxxxxxx 71 xxx xxxxxxx x xxxxx nebyl xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx netýkaly. Xxx 21.12.2010 xx xxx 11. schůzi Xxxxxxxxxx sněmovna jednala x xxxxxx xxxxxxxx x schválila xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 260); xxx xxxxxxxxx 109 x xxxxxxxxxx 192 xxxxxxxx, 9 xxxxxxxxx proti xxxxxx. Xxxxxxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx dne 23.12.2010 x xxx 30.12.2010 byl zákon xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.
19. Xxxxxxx xxxx konstatoval, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx kompetence x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.
X.
Xxxxxxx přezkum
20. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx cizinců xxxx xxxxx.
21. Nejprve xx třeba xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 83 Xxxxxx). X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx x xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx, eventuálně xxxxxxxx, xxx je možno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Ústavní xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx doktrinární xxxxxxx právní normy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.
22. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x neprodloužení xxxx xx xxxxx xx základní xxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx již xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Veškerá jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stojí xx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxx (x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx ani xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyjímat x xxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudní přezkum. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
23. X xxxxxxxxx stížnostech xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným ve xxxxxx (xx)xxxxxxx xx (xx)xxxxxxxxxxx xxxx rozhodoval Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx skončených xxxxxxxxxx xx. xx. XX. XX 33/11 (xxxxxxxxxxxx x této xxxx xxx manžel paní X.) ze xxx 21.4.2011, xx. xx. XXX. XX 2819/10 xx dne 5.1.2011, xx. zn. XXX. XX 2909/09 ze xxx 18.3.2010, xx. xx. X. XX 394/06 xx dne 8.11.2006, xx. zn. X. XX 38/04 xx xxx 12.7.2005, xx. xx. X. XX 17/04 xx xxx 15.12.2004, sp. xx. X. XX 65/04 xx dne 15.12.2004, xx. xx. X. XX 417/04 xx xxx 27.10.2004, xx. zn. XXX. XX 219/04 xx xxx 23.6.2004 (U 39/33 SbNU 591), xx. zn. III. XX 260/04 xx xxx 9.6.2004, xx. xx. X. XX 290/04 xx dne 26.5.2004 (U 34/33 XxXX 539), sp. xx. XX. XX 85/04 ze dne 13.5.2004, sp. zn. X. ÚS 602/03 xx dne 6.5.2004, xx. xx. III. XX 99/04 xx xxx 29.4.2004, sp. xx. II. ÚS 345/2000 ze dne 19.12.2000; xxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxx další x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx dostupná xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx . Xxxxxxx xxxxxxxxx odmítl x xxx, xx neexistuje xxxxxxxxxxx ústavně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx si xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxxx x práv zakotvených x Listině xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Ustanovení čl. 14 xxxx. 4 Xxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky (x xxxx xxx unijním xxxxxxx), zatímco xxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxx xxxxxxxx území Xxxxx republiky xxxxxxx (čl. 14 xxxx. 4 Xxxxxxx). Týž xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cizineckého práva, x nichž přezkoumával xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxx přinejmenším x xxxxxxxx xx. zn. XX. XX 2336/10 xx xxx 16.11.2010, xx. zn. XX. XX 2332/10 ze xxx 7.10.2010, sp. xx. XX. XX 2345/10 xx xxx 7.10.2010, xx. zn. X. XX 2318/10 xx xxx 29.9.2010, xx. xx. III. XX 2954/09 xx xxx 17.12.2009 a xxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 10/08 xx dne 12.5.2009 (X 115/53 XxXX 427; 229/2009 Sb.), xxx 117: "Ústavní xxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxxx [nález xx. xx. Pl. XX 36/93 xx xxx 17.5.1994 (N 24/1 XxXX 175; 132/1994 Sb.), xxxxxxxx sp. xx. IV. XX 85/04 xx xxx 13.5.2004]. Ústavní xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaručené xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx (nediskriminujících) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svém xxxxx ... Na xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxx xxxxx (ustanovení §51 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx). Žádné x xxxx xxxxxxxxxxx x Listině xxxxxxxxx nárok xxxxxxx na pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx České republiky (xx vstupu České xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx), x xx čl. 14 xxxx. 4 Xxxxxxx, zatímco xxxxxxxx 2 téhož xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx ostatní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx svobodně území Xxxxx republiky opustit.".
24. Xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. XX. XX 33/11, sp. xx. XXX. XX 2909/09 či xx. xx. I. XX 394/06), že "... xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž však xxxxx, xx některým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právům xxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§70 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx) xxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 'xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx', jež xxxx x přezkumu ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx víza [§171 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx]. Xxxxx čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí týkajících xx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxx Listiny, avšak o xxxxxx xxxxx x xxxx věci xxxxx, ...".
25. Xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xx. xx. X. XX 394/06 x xx. zn. X. XX 602/03) xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxx spojeným x xxxxxxx stížností. Xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dovodit xxxxxxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu cizinců.
26. Xxxxxxx sp. zn. Xx. XX 26/07 (xxx výše) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x článkem 36 xxxx. 2 Xxxxxxx zrušil xxxxxxxxxx §171 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 161/2006 Sb., xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx zahájením xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdržoval xx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně. X odůvodnění xxxxxxxxxxx: "Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx souladem xxxxxxxxxx ustanovení x čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Listiny. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx omezeno xx xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xx xxxx Xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, bylo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. ... Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky neexistuje, Listina cizincům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx právo na xxxxx x xxxxx xxxxxx x krutého, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ustanovení čl. 6 x 7 Xxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyhoštěním xx xxxx, xxx xx xxxx xxxx práva xxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (článek 10 xxxx. 2), které xxxx vyhoštění bránit, xxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ... Listina xxxxxx nijak xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx se cizinec xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, ...".
27. Xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx i Xxxxxxxx správní xxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozsudek xx. xx. 2 Xx 87/2010 ( www.nssoud.cz ), podle xxxxx xxxxxxx vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx vychází x xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx základních xxxx a xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx Listiny xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx právo) xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (článek 14 odst. 4). Rovněž žádný xxxxxxx xxxxxxxxxxx chráněných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx území xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stěžovateli, xx rozhodnutím x xxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx xxxxx x zásahu do xxxx práva xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxx podrobeno xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx víza xxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. "Výluka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx přezkumu xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, Xxxxxxxx správní soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx předmětného ustanovení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx". Podobně právní xxxx xxxxxxxx xx. xx. 9 Xx 95/2008 (č. 1955/2009 Xx. NSS) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx moci xxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx cizinci xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrana, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s čl. 36 xxxx. 2 Listiny. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nesvědčí, x xxxxx samotné xxxxxxxxx xxxx nemůže xxx dalšího porušit xxxx právo xx xxxxxxx xxxxx." V xxxxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx konstatoval, xx "... x xxxxxxx xx budoucí vývoj xxxxxxx komunitární xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx jejími xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxx xxxx řešení.". Xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx schváleném k xxxxxxxxx xx. zn. 2 Xx 29/2003 (x. 224/2004 Xx. XXX).
28. Xxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xx každý může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práva x xxxxxxxxxxx a nestranného xxxxx x xx xxxxxxxxxxx případech u xxxxxx xxxxxx. Podle čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx se může xxx, kdo tvrdí, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, obrátit xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se základních xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx čl. 4 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx práva a xxxxxxx xxx ochranou xxxxxx xxxx. Xx xxxxxx oblasti xxxxxxx x čl. 6 odst. 1 Úmluvy zaručující xxxxx každého, aby xxxx záležitost xxxx xxxxxxxxxxx, veřejně x x přiměřené lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízeným xxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx článek 36 xxxx. 2 Listiny (a xxxxxxx xxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx) xxxxxxxxxxx obecnou xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, a tedy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx přezkum xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxxx přezkoumávání xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx podle Listiny.
29. Xxxxxxxxx pro rozhodnutí x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxxx, zda může xxxxxxxxxx o neudělení xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx svobody xxxxxxxxxxx Listinou, xxxx. ústavním xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx subjektivního xxxxxxxxx xxxxx xx soudní xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx článku Listiny a při xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x smyslu x nesmějí xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx interpretovat xxxxxxxxxx, xxx restriktivně, xxxxxxx v pochybnostech x xxx, xxx xxxxxx xxxx může xxx předmětem přezkumu, xx nikoliv, je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx xxx přezkoumat xxx. Procesní právo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení překážky, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxx xxxxx sp. xx. XXX. ÚS 2556/07 xx xxx 22.7.2009 (X 164/54 XxXX 93)].
30. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustálena xx xxx, xx x Listiny ani x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx právech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx ani xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx víza. V xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/07 (xxx xxxx) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx Listina garantuje xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx zasáhnout xxxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx. Tomu xxxxxxxxx x xxxxx nálezu xxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx typů xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx důsledky xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (§118 xxxx. 1 xxxxxx x pobytu cizinců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), neudělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (víza, včetně xxxx xxx xxxxxxx) xxxxxx důsledky xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx na podkladě xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx podléhá soudnímu xxxxxxxx, a to xx účincích xxxxxx xx. xx. Pl. XX 26/07 (viz xxxx) bez omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. K tomu xxxxxxx až rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx. Bude-li xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k soudní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žaloby xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Žaloba xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§172 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb.). X navrhovatelem xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx x správním vyhoštění x xxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x různým xxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx §171 x 172), xx xx xxx xxxxxxx nějak xxxxxx x námitkách xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx víza, x i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx založit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
31. Je xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neudělení xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx území xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zákona o pobytu cizinců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (ustanovení §17 x 65 x xxxxxxxxx). Xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na vztah xxxxxxx a xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx, který je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxx již Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nálezu xxxxxxx - zasáhnout xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx moci, xxx xxx klíčový xxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xx pak xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx v xxxxxx administrativní. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nutně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. jeho xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xx. xx. Xx. XX 11/2000 (xxx výše) Xxxxxxx xxxx konstatoval, xx: "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx koncentraci xxxx u xxxxxxxx xxxxxx exekutivy, přičemž xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx zasáhnout xx xxxxxxxxxxxx sféry prověřované xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxx xx ověření xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx - x xxxxx tedy v xxxxx směru realizuje xxxxxxx 'xxxxxx' xxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nestranným xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx prakticky xxxxxxxxx xxxx jediné instituce, xxxxxx již x xxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xx nestrannou. ... Xx proto zřejmé, xx napadená xxxxxxx xxxxxx (tj. §73 xxxx. 2 xxxxxx x. 148/1998 Xx.) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny". Xx xxxxxxxx problematice xxxxxxxxxxx práva totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řízení xxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx 1.1.2011 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neudělení xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx cizinců. Xx xxxx xx xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (§170a xxxx. 1 x 3 xxxxxx o xxxxxx cizinců, xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Sb.), xxxxx její xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 9 xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx posílena x xxxxxxxxxxxx uspořádáním xxxxxx; xx jedná x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx senátu xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zařazeni x ministerstvu (§170b xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 427/2010 Sb.).
32. Xxxxx xxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x porušení xxxx zaručených čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx cizinec xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx rodinné xxxxx, lze xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxx fakticky xxxxxxxxx xx rozhodnutí bezprostředně xxxxxxx x nucenému xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vazby xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxx. Xxxxxxxx toho xx x xxxxxxxxxx xxxxxx paní X., xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roku 2007, x xx xx xxxx xxxx x xxxxx žádostem opakovaně xxxxxxxxxx o neudělení xxxx. Xxxxxx xxx xxxxx pobývá, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx soukromé xxxxx zde xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
33. Konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x určitém řízení, xxx xxxxxxxx xx xxxx Ústavní xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, bez omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx samozřejmě xxxxx, xxx' xx x xxxxxxxx souvislostech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx paní R. xxx takového xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, dokládá, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx posledního xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx skončila xxx 29.2.2008. X xx je xxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx jakýmsi xxxxxxxxxx institutem, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx tehdy, deklarují-li xxxxx krátkodobé xxxxxxxx xxxxxxx vycestování do xxxx původu (viz §33 xxxx. 1 xxxxxx o pobytu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x svůj xxxxx xx xxxxxxx legalizovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxxxx o xxxxx. X xxxxx xxxxxx žádostech xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nemožnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx tedy xxxxxxxxxxx, xx xx nastavený xxxxx selhával a xx xx x xxxxxxxxxxx případě byla xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx něhož x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x zásahu xx základních xxxx x svobod, xxxx. Xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyloučit xx xxxxxxxx přezkumu, aniž xx xx xxx xxxxxx do rozporu x xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny.
34. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx neudělená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx v zahraničí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zasáhnout xxxxxxxx práva xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
35. Xxxxxxx důvody xxxxx Xxxxxxx xxxx x závěru, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx §70 odst. 2 zákona o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
36. Xx ústního jednání xxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním soudu xxxxxxxx, neboť xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
x x. XXXx. Xxxxäxxxx v. x,
xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxx Miloslav Xxxxxxx.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 234/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.7.2012.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.