Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2001.


Nález ÚS ze dne 21.6.2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky MF č. 176/93 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
231/2000 Sb.
231
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Jménem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 21. června 2000 x plénu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
takto:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb., x xxxxxxxx x bytu x xxxxxx za plnění xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxx 31.12.2001.
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 14 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poukazem xx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xx xxxxxxx s §64 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb., o nájemném x xxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx s užíváním xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, že Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxx 17. xxxxxx 1993 xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxx bytu (xxxx xxx "x xxxxxxxx x xxxx"). Xxxx 29. xxxxxx 1993 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx č. 176/1993 Sb. Xxxx 1. xxxxxxxx 1993 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), odst. 2 x 3, §6 x §16 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxx §8 x 10 xxx xxxxxx nájemného podle §6 a §16 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1994. X xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx novelami, x xx vyhláškami Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 30/1995 Xx., x. 274/1995 Xx., x. 86/1997 Xx. a x. 41/1999 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxx vydána xx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx obsaženého x xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 526/1990 Xx., o cenách.
Xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 526/1990 Xx., xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo z xxxxxx xxxxxx vypuštěno xxxxxxx - xxxxxxx x. 135/1994 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 265/1991 Sb., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, x mění xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx.
Xxxxx č. 135/1994 Xx. s xxxxxxxxx xx 29. června 1994 zrušil §20 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxx x účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy x xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení §20 xxxxxx č. 526/1990 Xx. Xxxxx x. 135/1994 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx logickou xxxxxxxxxxxx, xx zrušením xxxxx vyšší xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx dovodit xx x ustanovení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 30/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb., xxxxx odkazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 265/1991 Xx. Zmocňující xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 265/1991 Xx. xxxx novelizováno xxxxxxx č. 135/1994 Xx. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x zmocnění, xxxxx je nekonkrétní x výslovně xxxxxx xxxxxxx vyhlášky č. 176/1993 Sb. xxx xxxxx xxxxxx č. 265/1991 Sb., xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. pod xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 265/1991 Sb. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zmocňujícím ustanovením §20 xxxxxx x. 526/1990 Sb.
Zmocňující xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 zákona x. 265/1991 Xx., ve xxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 135/1994 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx článku 79 xxxx. 3 Ústavy. Článek 79 xxxx. 3 Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx zmocnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxx xxxxxxxxx, jednoznačné x xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx i xxxxxxxx č. 176/1993 Sb., neboť xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx opakovaně poukazoval x Xxxxxxx xxxx), xx povinnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona, x xxxx mezích x x xxxxxxx podzákonných xxxxxxxx předpisů xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění.
Xxxxx č. 265/1991 Sb., x platném xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vymezených xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů, ve xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx svoje xxxxxxxxx. Xxxxx č. 265/1991 Sb., xx znění zákona x. 135/1994 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxx.
X ohledem xx xxxx uvedené skutečnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícími xxxxxxx:
1. xxxxx x. 135/1994 Sb. xxxxx xxxxxxxxx vyhlášku č. 176/1993 Sb., přičemž každá xxxxxxxxxx této xxxxxxxx x budoucnosti je xxxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx jistoty xx třeba, xxx xxxxxxxxx klauzule xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušeny, xxxx
2. zákon x. 135/1994 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxx zákon č. 265/1991 Sb. X tomto xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx x. 135/1994 Xx. podřadil xxx xxxxx č. 265/1991 Sb. pouze xxxxxxxx, které nabyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx č. 135/1994 Xx. (např. xxxxxxxx x. 30/1995 Xx., xxxxxxxx x. 274/1995 Xx., xxxxxxxx č. 86/1997 Xx., xxxxxxxx x. 41/1999 Xx.).
X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, zdali je xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxx. Skupina xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x zákonu. Xxx x xxxxxx xxxxxx by xxx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx zrušit (přiměřeně xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx.).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 176/1993 Sb. xxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a cen xxxxxx xxxx pronajímatelem x nájemcem, x §2 xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx byty x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx nájemného xxxxxxxxx, x dále xxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx s užíváním xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozlišuje xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nájemným x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je z xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Listiny základních práv a svobod (dále xxx "Xxxxxxx").
Xxxxx xxxxxx navrhovatelé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů:
X) Vyhláška č. 176/1993 Sb. xxxxxxxx
- xxxxxx xxxxxxx rovnosti xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obecného xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx), xxxxx podle čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, barvy xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, majetku, rodu xxxx xxxxxx postavení.",
- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického práva, xxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx "Xxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zákonný xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx."
Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zejména možnost xxx xxxxx, disponovat x xx, užívat xx x xxxx x xx požitky. Xxxxxxxxxx zákona č. 526/1990 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického práva, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 526/1990 Sb. xx xxxx xxxx xxxxx zamezit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, x tím xxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx zneužito xx xxxx práv xxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přírodu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx míru xxxxxxxxxx xxxxxxx."
Zboží, u xxxxx se uplatňuje xxxxxxxx xxx, je xxxxxxxxxxxx v seznamu, xxxxx se xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku. Xx xxxxxxx §10 xxxxxx č. 526/1990 Xx. xxxxxxxx rozhodnutím xx seznamu zboží x xxxxxxxxxxxx cenami xxxxxx xxxxxx. Samotným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx seznamu zboží x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx uvedeného, xxxxx zboží určeného xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx - pronajímatelů xxxx.
Xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. však xxxxxx xxxxx skupinu xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domů x xxxxxxxxx byty, v xxxxx jsou xxxx x xxxxxxxxxxx nájemným, x xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx nájemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxx rozdíl a xxxxxxxxx xxxx nájemci xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx byty, x xxxxx jsou xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a nájemci xxxx v xxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx nájemné xxxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxx se xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů dle xxxxxxx.
Vyhláška č. 176/1993 Sb. xx totiž xxxxxxxxxx xx byty bytových xxxxxxxx zřízených xx xxxx 1958, byty, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, byty, xx-xx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx, a dále xxxxxxxx nájemného neplatí xxx xxxx x xxxx postavené bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx 30. xxxxxx 1993, xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nájemcem; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Sama xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxx skupinu xxxx x xxxxxxxx nájemného xx xxxx, x xxxxx xx stanoveno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx usměrňované xxxxxxx (xxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx dostavba xxxx xxxxxxxx po 30. xxxxxx 1993 x na xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxx 1995 xxxxxxxx veřejné prostředky). Xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. tak xxxx xxxxxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x svými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx bytů x xx skupině nájemníků. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bytu, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx regulace xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxx xxx pronajímatele xxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou. X konečném xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx x neregulovaným xxxxxxxx.
Xxxxxxx soud ČR xxxxxxx xxxx rozhodovací xxxxxxxx na judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx ČSFR, xxxxx xx xxxx xxxxxx z 8. xxxxx 1992 xx. xx. Pl. ÚS 22/92 (č. 11 Xxxxxx usnesení x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX) xxxxxxxx:
"Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx stát x xxxxxx svých možností xxxxxxxxx xxxxxxx faktické xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx platí pouze xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx absolutní. Rovnost xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústavy, xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx." Xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxxxxx vlastníky xxxx x nájemníky. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxx neodůvodněně porušen, x tím se xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxx x přímém xxxxxxx x xxxxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx.
X) Xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx vlastnického xxxxx:
Xxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx." Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, u xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx cen x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedosahuje xxxx ceny xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxx xx pořízení, xxxxxxxxxx x oběh xxxxx, xxxxxxxxx zisk x xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx dávky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) a xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (regulace xxxx xxxxxxxxx) jako porušení čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx.
Xxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjevně nedosahují xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx vlastníků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podmínka existence xxxxxxxxx zájmu. Nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nynější právní xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx. Naopak, regulace xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxx nového x xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx (důsledkem xx snižování xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bydlení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx. X neposlední řadě xxxxxxxx nájemného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhodně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako xxxxxxx xxxxxxxx x chráněný xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxx nárok xxxxxxxxxxx xx bydlení, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální situace xxxxxx - xxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxxxxxxx svědčí i xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1995, kdy tento xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx kategorie základních xxxx a svobod. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost x odpovědnost xxxxxxxxxx xx čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nájemného. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx regulace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a nadřazuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx omezením xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx byt xx xxxx xxxxxxxx) při xxxxxxxxxxx veřejného xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx svévole, xxxxx je, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx x podle xxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vnitrostátní xxx musí garantovat. Xx tedy xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx: "Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxx podstaty x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx."
X) Xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx. Podle čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx "Xxxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a přípravu x němu, xxxxx x právo podnikat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx." Xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx omezuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bydlení x xxxxx xxxx xxxxxxxxx nájemních bytů x xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bydlení tím, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zákonem xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx je xxxxx se dovolávat xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích. Xxxxx čl. 26 xxxx. 2 "Xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx x omezení xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.", xxxxxxx xxx platí, xx podle čl. 4 xxxx. 3 Listiny "Xxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx."
Navrhovatelé spatřují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. x neodůvodněném porušení xxxxxxxx xxxxxxx podnikání xxx článku 26 xxxx. 1 Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx článku 4 odst. 3 Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti pronájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bytů, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X) Xxxxxxxx č. 176/1993 Sb., vydaná xx základě xxxxxxxxxx §20 xxxxxx č. 526/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx maximální xxxx xxxxxxxxx x xxxx a úhrady xx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx pronajímatelem x xxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 526/1990 Sb., které x §2 xxxx. 3 xxxx xxxxx stanoví, xx "Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxx nepřiměřený xxxxxxxxxxx prospěch xxxxxxxx xx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřiměřený xxxx." Xxxxxxx však xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx zneužívat xxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx cenu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů."
X pouhý xxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. se xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podzákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxx uvedeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb., x xxxxxxxx z xxxx x úhradě xx xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 3 odst. 1, článku 4 xxxx. 1, 2, 3 x 4, článku 11 xxxx. 1 x 4, článku 26 xxxx. 1 x článku 30 xxxx. 2 Listiny, a x xxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx x nálezu xxxx, xxxxxxx.
Ministerstvo financí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x návrhem xxxxxxx xxxxxxxx, x navrhuje xxx xxxxx zamítnout, xxxxxxx důvody k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedených skutečnostech. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx, že podle §5 xxxx. 5 xxxxxx č. 526/1990 Xx. platí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx prodávající a xxxxxxxx určeného xxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vyhláškou č. 176/1993 Sb. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, platí xxxxxx xxxxxxxx pro všechny xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx bytů. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skupinu xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pronajímatelů xxx neznevýhodňuje.
Ministerstvo xxxxxxx xx xx xx, xx podstatou xxxxxx xxxxxxxx je xxxx určité omezení xxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx cenu xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx sjednání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svobodou xx xxxxxx Listiny. Stát xxxx podle §1 xxxx. 6 zákona x. 526/1990 Xx. xxxx xxxxx xxxxxx x případech ohrožení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx bydlení a x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochraně xxxxx xxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx splňoval trh xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1989 xxx xxxxxxxx xxx cenovou xxxxxxxx. Mimořádná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvýšení nájemného xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx změnit pouze xxxxxxx, xxxxxxx dobrovolného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxx umožnil xxxxxxxxxxxxxx x platných xxxxxxxxx zvýšit xxxxxxx xx xxxxxxxxxx únosnou xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nájemce xxxx - xxx xxxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxx - skokovým xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx §696 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 509/1991 Sb. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx nezbytné, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx reguloval, xxxxx zvláštní povaha xxxxxxxxx bydlení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenově xxxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x jeho xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohl xxxxxx zneužívat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nepřiměřenou xxxx. Xxxxxxx je xxxxxx ve smyslu §877 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Regulace xxx xxxxxx neurčuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxx, resp. omezení xxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx ve stanovených xxxxxxxxx určuje xxxxxxxxx xxxx, xxxx. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nájemného xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxx, mezi xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ceny xxxx xxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nájemného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx regulaci xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx, kdo xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx kupujícím. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxx č. 526/1990 Sb. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1989 xxxxxxx, xx stát shledal x nájemním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx regulaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x nájemcem xxxxxxxx xxxxxx dohodnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxx), nebo tam, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ovlivnit cenu xxxx xxxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx usměrňování - tam, xxx xxxxxxx xxx má xxxxxxx určité xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx (§6a vyhlášky), xxxx u nových xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 vyhlášky), xxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bývalé xxxxxxxxxx xxxxxx výstavbě. Xxxxx čl. 4 odst. 2 Xxxxxxx "Meze xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Listinou upraveny pouze xxxxxxx." I když xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx smyslu Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v mezích xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 526/1990 Xx. xxxxx cenová regulace xxx xxxxxxx prodávající x kupující xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/1993 Sb., platí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxx. Xxxxxx xx xxxx x souladu x čl. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx.
X xxxxxxxx čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx volné xxxxxxxx xxxx základním xxxxxx xxx svobodou xx smyslu Listiny. Xxxxxx stát reguluje xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx existující x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx přenesení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxx xx nájemce. Stát xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, proto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednostrannou xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx kompetence xxxxxxxxxx xxx xx svůj xxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx, že vyhláškou xxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 1, 3 x 4 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že cenová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetek xxxxx. Regulace xxxxxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxxxxx držet, užívat x požívat jeho xxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nakládat (xxxx xx xxxx xxxxxx, pronajmout apod.), xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ceny. Xxxxxx xxxxx je xxxx xxx regulaci xxx xxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx x §1 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx druhých xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx jen některých xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cen xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx usměrňování. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bytů Xxxxxx xxxxxx diplomatickému xxxxx xx bytů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxx, xxxxx obě xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (nové xxxxxxx smlouvy), platí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx v §6a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx stavěné x xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pořízení xxxx s byty xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx státu x xxxxxxx nájemců xxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx.
K xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanů xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx x. 11/1992 Sbírky xxxxxxxx x nálezů Xxxxxxxxx soudu XXXX). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poukazuje xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu XX (xxxx. nález xx 17.2.1999 xx. xx. Xx. ÚS 16/98 xxxxxxxxxxx pod č. 68/1999 Sb., xxxxx x 24.5.1994 sp. xx. Xx. XX 16/93 xxxxxxxxx xxx č. 131/1994 Sb., xxxxx xx 17.5.1994 xx. xx. Xx. XX 36/93 xxxxxxxxx xxx x. 132/1994 Xx., nález z 28.2.1996 xx. xx. Xx. XX 9/95 xxxxxxxxx pod č. 107/1996 Sb.). Xxxxxxxxxxx s předloženým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x 22.3.1994 xx. xx. Pl. XX 37/93 vyhlášený xxx č. 86/1994 Sb. Xxxxxx regulace xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx omezením vlastnického xxxxx xxxxx §123 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx vlastníku příslušela xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sjednání xxxx, xxxxxxx.
Pokud xxx x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx regulace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnout, xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx oblasti xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxx xxxxx činnosti. Xxxxxxxx nájemného xx xxxxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxx tedy xxxx xxxxxx výstavbě.
Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx možnosti požadovat xx nájemci x xxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 30 odst. 2 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx počínání navíc xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zanedbanost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stát mu xxxxx umožnil, aby xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx postupně xxx, xxx to xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxx právní xxxxx xx nájemné xxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx smlouvě. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 176/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nájemného x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tzn. xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §1 odst. 6 xxxxxx x xxxxxx. X xxxx uzavíraných xxxxxxxxx smlouvách xxxxxxx x xxxx regulováno xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx Listiny xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx sjednání xxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, tzn. v xxxxxxx se zákonem, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zmocnění x x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bytů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Listiny.
Xxxxx čl. 79 xxxx. 3 Ústavy xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x mezích zákona xxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxx-xx k xxxx xxxxxxx zmocněny.
Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §20 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, byla xxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb., x nájemném x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §5 x 6 zákona x. 526/1990 Sb. Xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, x §1 odst. 7 a 8 xxxxxxx, xx ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x regulaci xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisy x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xx xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx. x x. 151/1997 Xx. Tento xxxxx x xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí k xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.
Vyhláška č. 176/1993 Sb. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 526/1990 Sb. x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsoby xxxxxx regulace, xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx (č. 265/1991 Sb.) x x xxxxxx zákona (č. 526/1990 Sb., viz §1 xxxx. 5). X xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx financí zřejmé, xx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 265/1991 Sb. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, bylo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx č. 265/1991 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx č. 526/1990 Sb. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 526/1990 Xx., které bylo xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, když působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxx §1 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 526/1990 Xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně, x to v xxxxxx č. 265/1991 Sb., v xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona č. 265/1991 Sb. Ministerstvo financí xx za xx, xx zvláštní xxxxxx xxxxxx regulace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx slučitelná s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxx rozhodování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx natolik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx a xxx x minulém roce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné správy, xxx xxxxxxxx pronajímatelů x nájemců, x xxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxxx. Lze xxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxx 2002.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx otázkám.
X xxxxx II. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dovozuje, xx xxxxxxxx zákona, který xxxxxxxxx původní zmocnění x xxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx normy xxxxx xxxxxx xxxx x dále xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 135/1994 Xx. je xxxxxxxxxxx, x tudíž x rozporu x čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx.
X těmto xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, že pokud xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxx řádně vydán xx xxxxxxx zákona, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a touto xxxxxxxx xx xx xx xxxx výslovného xxxxxxx. Xxxxx xxx x době svého xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx vydán xx xxxxx x požadavky čl. 79 odst. 3 Xxxxxx, pak důvodem xxx xxxx zrušení (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx či xxxxxx důvodů dalším xxxxxxx xxxxxxxxx) by xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx "xxxx" xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx to, že xxxxxxxx xx obsaženo x jiném xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, nikoliv xxxx "xxxxxxxx"; xxx xxxxxxxxx xxxxxx x důležitosti "xxxxxxxx" zmocnění xx xxx např. xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx změní xxxxxxxxxx ministerstev, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx určitá xxx patří xxxx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx). V daném xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxx xxxxxx síly, xxxxx zákon č. 526/1990 Sb. xxxxxx nebyl x xxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxxx.
Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxx zákonodárce, xxx zmocnění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 265/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 135/1994 Xx., xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předpisy, x xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulace x sjednávání cen xx xxxxxxxx x xxxxxx (zákon č. 526/1990 Sb., x cenách). X xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx vyhlášky xx xxxx x xx "xxxx xxxxxx" xxxx xxxx xxxxxxx zákonem č. 526/1990 Sb., který xxxxxxxx xxxxxxxx principy, x xxxxx vyhláška č. 176/1993 Sb. xxxxxxx. K "xxxxx xxxxxx" Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx tím xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákonům; xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxx - xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx. x mezích xxxxxxx xxxxxx), nýbrž xxxxxxx čl. 79 odst. 3 Xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx (tj. xx xxxxx zákony). X xxxx souvislosti xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx §696 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxx, úhrady xx xxxxxx poskytovaná s xxxxxxxx xxxx, způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x případy, xx xxxxxxx xx pronajímatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je pak xxxxxxxx č. 176/1993 Sb., xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 79 xxxx. 3 Ústavy (xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétního xxxxxx, xxxxx x vydávání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx x tomu x xxxxxx xxxxxxxx); xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx jedna xxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxxx zákonech, tudíž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxx x x xxxxxxxxx č. 176/1993 Sb., xxxxx se xxxx xx dvěma xxxxxxx, xx. k zákonu č. 526/1990 Sb. a xxxxxx č. 265/1991 Sb.
X xxxxx XXX. návrhu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 3 Xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx (čl. 11 Listiny), xxxxxxx se však xxxxxxxxx, že xxxxx č. 526/1990 Sb. nelze interpretovat xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx. Nerovnost xx xxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nájemníků.
Xxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx je především xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx družstev, xxxx xx xxxx nedostatek x jí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odlišné xx nájemního bydlení (xxxx. §685 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx x postavení xxxx vlastníky domů x xxxxxxxxx byty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx domů, xx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx sjednáváno xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx interpretace xxxxxxxx xxxxxxxx x právech xxxxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx a čl. 1 Xxxxxxx Ústavním soudem, xxxx x závěrům x xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx 7.6.1995 xx. xx. Xx. XX 4/95 xxxxxxxxx xxx x. 168/1995 Xx., xxxxx Ústavního xxxxx xx 17.5.1994 xx. xx. Xx. XX 36/93 xxxxxxxxx xxx x. 132/1994 Xx.) x x nutnosti xxxxxxxxxx uplatnění principu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxx Ústavního soudu x 21.12.1993 xx. xx. Xx. ÚS 19/93 vyhlášený pod č. 14/1994 Sb.) jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odůvodněna xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx bydlení jako xxxxxxxx životní xxxxxxx xxxxxx skupiny obyvatelstva x xx v xxxxx smyslu neporušuje xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxx argumentace xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx osvětlení povahy xxxxxxxxx vztahů v xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx transformace xxxx společnosti. Obdobně xx za to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 11 Xxxxxxx xxxxxxxx vlastnické právo.
Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx považuje Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx ČSÚ x xxxx 1998 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 47 % (xxxxxxx jen xxx 5 % x toho xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byty xx vlastnictví, zbytek xxxxxxx x rodinných xxxxx užívaných x xxxxxxx xxxxxxxx), družstevní xxxxxx 19 % (xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx 1960 - 1990) a xxxxxxx xxxxxx xxx 31 %, xxxxx xxxxxxx ze xxx xxxxxxx z bytového xxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxx (především xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx možno xxxxx, xx v xxxxx nájemního xxxxxxx xxxxxxxx 1&xxxx;134 xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx 1&xxxx;097 xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 97,7 % xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spočívá x x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx 55 % xxxxxxxxx xxxx xx koncentrováno x xxxxxx xxx 50 xxxxx xxxxxxxx, téměř 45 % xx xxxxxxxxxxx x obcích xxx 100 tisíc xxxxxxxx (v Praze xx xxxxx 260 xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx obcích xxx 100 xxxxx obyvatel xxxxxxxxx 155 tisíc xxxxxx bytů). Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx míst x vysokou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxxxxx vzniklých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx významné, xx přibližně v 400 xxxxxxxx těchto xxxx xxxxx xxxxxxxx x nezaměstnaní.
X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nebytové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxx družstevní (x xxxxx míře na xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), a xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx původně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx obcí (xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí).
Xxxxxxxxxxxx trhu nájemního xxxxxxx charakteristická přesunem xxxxxxx státu na xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x převedení xx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx bytů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ceny odpovídající xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx souvislosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx poukazuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx spojených x xxxxxxxx, xxxxx proběhla x uplynulých letech. Xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx nejsou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx neúměrně xxxxx x x xxxx 1996 představoval xxxxxx xxxxx na hrubém xxxxxxx xxxxxxxx na 1 obyvatele 16,3 %, xxxxxxx xxxxxx 15 xxxx západní Xxxxxx (xx. xxxx XX bez Řecka x Lucemburska xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx) xxx xxxxx 12,7 %. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx transformujících se xxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výdaje xx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx spojené x užíváním bytu) x České xxxxxxxxx xx roku 1990 xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nejvyšší x xxxxxxxxxxxx důchodců (xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na čistých xxxxxxxx činí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1999 29,4 %, xxxxxxx u některých xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x Praze, dosahuje xxxxx 40 %).
Xxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx domácnosti, který xx neměl xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx názoru hranici xxxxxxxx únosnosti transformačního xxxxxxx x této xxxxxxx považovat za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx široký xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx představovaly v xxxxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxx v xxxx 1999 xxxxxxxxx 18 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Stát xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx domácnosti, xxxxxxx xxxxxx nedosahuje úrovně 1,6xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx bydlení (xxxxx č. 117/1995 Sb.) a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx 30.6. x 31.12.2000 - na xxxxx xxxxxxx xxx nájemného x xxxxx (xxxxxx č. 75/1997 Sb. x č. 132/1997 Sb.). Xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx klesá x xx xxxxxx xxxxxx 1,6xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx praxe sociální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx podíl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 25 - 30 % celkových xxxxxx xxxxxxxxxx. Přístup xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx podle xxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx výslednicí xxxx opatření; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásahů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podporovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx bylo - xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - x narušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zvyšování xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nájemního xxxxxxx, xxxxxxxxx jednoznačný xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx široké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bytu xxxxxxxxx v naprosté xxxxxxx ještě před xxxxxxxxxx 1989. Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx x 22.3.1994 xx. xx. Xx. XX 37/93 (č. 86/1994 Sb.) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §871 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku potvrdil xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx x 1.1.1992. Vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx za veřejný xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx znevýhodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domů (xxxxx ale Xxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem v xxxxxxx xx tedy xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nájemního bydlení, xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx, xxxxxxxx situací xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx ve většině xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odlišných právních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle odhadu Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx. x Xxxxx xxxx 155 Xx/x2 (nynější xxxx xx 32,70 Xx/x2) x v xxxxxxxxx xxxxxx nad 100 xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx 36 - 110 Kč/m2. Při xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxx. xx 100 Xx/x2, xx xx současné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodce x xxxx o 40 x2 zvýšily x 98,6 %, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx na čistých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 77 %. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx převyšoval xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vyspělých xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx chudoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx obecně.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx tedy xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudržností xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx princip xxxxxx jistoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a neporušuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx tvrzenému xxxxxxxx čl. 11 Xxxxxxx xx xxxxx xxx názoru Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostává xx kolize s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx daným Listinou, xxx x x xxxxxxx, v xxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx. Jestliže na xxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (čl. 11 xxxx. 2 Xxxxxxx) x xxxxxxxxx se nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx, xx straně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obvykle xxxxxxxxxxxx xxxx "xxxxx xx přiměřenou xxxxxxx xxxxxx". Ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxx čl. 10 Xxxxxx (kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) se xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Listinou. Xxxxxxx xxxx xxx několikrát xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx jde x Mezinárodní xxxx x hospodářských, xxxxxxxxxx x kulturních právech č. 120/1976 Sb. (dále xxx "Xxxx"), x xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sociální oblasti (xxxxx Ústavního xxxxx x 23.11.1994 xx. xx. Xx. XX 13/94 vyhlášený xxx č. 3/1995 Sb.), xxxxx, že xxxx jsou (mimo xxxx) Všeobecná deklarace xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx sociální charta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lidských xxxx x čl. 25 vyhlašuje xxxxx xxxxxxx "xx takovou xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx jeho zdraví x xxxxx i xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx, ošacení, bydlení, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb ...." X xxx xxxxxx, xx Deklarace xx xxxxx doporučující xxxxxx, xx nesporně xxxxxx právně xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx formulaci univerzálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Deklarací Xxxx v xx. 11 zakládá právo "xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx úroveň xxx xxx x xxxx xxxxxx, zahrnuje x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, šatstvo x xxx, x xx xxxxxxxx zlepšování životních xxxxxxxx." Xxxxxxx stát Xxxxx se zavazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx zajistil xxxxxxxxxxx xxxxxx práva. Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx přednost před xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 3.11.1999 Xxxxxxxxx sociální chartu, Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx chartě xxxxxxxxxxxx 17.11.1999, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 17.11.1999 - xxx xxx xxxxx nevstoupil x platnost. Xxxxxxxx xxxxxxxx charta xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3.12.1999, Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx 17.12.1999. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nástrojem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Uznává xx za protějšek Xxxxxxxx úmluvy xx xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 16 Evropské xxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Smluvní xxxxxx xx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rodinného xxxxxx takovými xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx novomanželům x jinými xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx významnou xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx týkající xx bydlení; xxxxxxxxx xxxxxxx xx závazek xxxxx působit v xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx omezených xxxxxxxxxx, xxxxx mají xx pokrytí těchto xxxxxx x dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx naléhavé. Xxxxx xxxxxxxxxxx expertů, xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx jednotlivých xxxxxxx Xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx příjmu xx nájemném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx dodržuje. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx v xx. 4 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx starších xxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x Dodatkovém xxxxxxxxx ratifikovala.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx charta x xxxx 1996 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xx. 31 a xxxxxxx považuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxx, xxxxxxxx xxxx). Rada Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x ostatních xxxxxxxxxxxxx; xxx například xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1074 (1988), o xxxxxxx xxxxxxxx, Doporučení Xxxxxx xxxxxxxx RE X (94) 124, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx (68) 37 x 24.11.1968, x právní úpravě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxx Xxxxxxxxxx 70 (1998), x xxxxxxxx xxxxxx xx městech (přijaté Xxxxxxxxx regionálních a xxxxxxxx autorit x Xxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řešícím xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx společnosti k xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně, xxxxxx bydlení, nevybočila xxxxxx z evropské xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Belgie, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Nizozemí. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxxx, že xx závazků vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x základních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx práva, xxxxx x xxxxxxx neobvyklou x Ústavní xxxx xx xxx judikatuře xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (nález Xxxxxxxxx xxxxx x 12.10.1994 xx. xx. Xx. XX 4/94 xxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx.).
Ve světle xxxxxxxx, xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nálezu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cíl, xx. xxxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx sjednat xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx prostředky, xxxxx xx nepřímo nezasáhly xxxxxx plynoucí z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx podle názoru Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx přihlédnout x tomu, xx xxxxxxx představuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx k závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx veřejném zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx 1994, xx většině xxxxxxx xxx před rokem 1989) respektují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v čl. 11 odst. 3 Xxxxxxx xx vztahu x čl. 4 odst. 3 Xxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx (č. 209/1992 Sb.) je xxxxxxxxx x xx. 1 Dodatkového xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx snížení nájemného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx x xxx. x xxxx 1989, A - 169). Xxxx xxxxxxx, že xx x xxxxxxx s xx. 1 Dodatkového xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxx politiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx spravedlnosti. Judikatura x xxxxxx 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud nahlíží xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s úpravou xxxxxxx majetku v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.
Xxx ucelenost xxxxxxx xx věc xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx (např. §8 xxxxxx č. 130/1922 Xx., §8 x 9 zákona x. 44/1928 Sb. nebo §7 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 228/1938 Sb.).
Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx uvedených xxxxxxxx xx to, xx návrh xxxxxxx xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx č. 176/1993 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx.
Ministerstvo pro xxxxxx rozvoj xxxxx xx xxxx vyjádření, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb., x xxxxxxxx x bytu x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx nebere xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bydlení, xxxxx xxxx jedna ze xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hodnotu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx jen živelnému xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxx xxx x byty xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx politiky xx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentech. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxx xx služby spojené x xxxxxxxx je xxxxxxxx spojit s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x současným xxxxxx xxxxxx úpravy nájmu xxxx. X xxxx 1991 bylo x xxxxx xxxxxxxx novelizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bytu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hospodaření x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníků xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx smluvní xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů. Současně xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jiný xxxxxxx xx x xxxxxxx xx smluvní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxxx další xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx nájemné xxxxxx x xxxxxxxx od xxxx 1964 xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx platných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx původně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přepokládaného rovnovážného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xx xxx Ministerstva pro xxxxxx rozvoj xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxx, kterou xx xx xxxxxx §877 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx trhu nájemního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx monopolní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nájemního xxxxxxx x cenově xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx omezená, xxxxx xxxxxxxxx nenalezne xxxx nájemní xxxxxxx x nájemným xxxxxxxxxxxxx xxxx možnostem, x xxxx je xxxxxxx xxxx byt xxxxxxx xx menší, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx, xxxxx u xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nájemcům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx odpovídala xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx poptávky. Bylo xxxxx zapotřebí nezbytné xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx volnosti xxx stanovení xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v minulosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxx x xxx. stop nájemném, xxxxxx pevnými a xxxxxxxxxx cenami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx protiústavní, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx platných xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx i x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx regulace nájemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx sjednávají x xxxxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stabilitu xxxxxx xxxxxxxx vztahů před xxxxxx xxxxxx xxxx x x neposlední xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx byla xxxxxxxxx ustanovením §871 xxxxxxxxxx xxxxxxxx transformační xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přeměnilo xx nájem xxxx. Xxxxxxxx bylo třeba xxxxxxxx, aby nájem xxxx byl chráněn xx xxxx, než xxxxx x xxxxxxxxx xxxx fungujícího trhu x xxxx.
Ministerstvo xxx místní xxxxxx xx xx xx, xx x xxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx, neboť regulace xxx xx vázána xx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx.
Xxxxx se xxxxx x rozpor x článkem 4 xxxx. 1, 2, 3 x 4, zákonné xxxxxxxx xxxxxxxx x občanském zákoníku xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, které má xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Listiny, xxx xxx zachován xxxxxx xxxxxxxx xxxx s Listinou.
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztazích xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bytů nezasahuje xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx podstaty xxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xxx, disponovat x xxx x xxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx disponuje x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxx je chráněn, x xxx již xxxx výše xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx je x zájmu vlastníka, xxxxx xxxxxxxxxxx jednostranných xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx došlo x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx článku 26 xxxx. 1 Xxxxxxx má xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x němu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hospodářskou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vyhláškou č. 176/1993 Sb. xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx občanským zákoníkem, a xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxx, xxx je platná xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx konstatuje, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vázána na xxx, a xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx určité xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx x vydání zvláštního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x bytů x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx v souladu xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx. X xxx, že v xxxx republice xxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx nepochybuje. Xxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxx, že nájemné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařazeno xx Xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxxx cenami. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. x xxxxxxxx č. 85/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úhradě xx xxxxxx poskytovaná s xxxxxxxx těchto bytů, x xxx zmiňované xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na to, xx není xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §696 xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx pronajímatel zvýšit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Bude-li xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx zůstane nájemné x xxxx prakticky xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx nájemních xxxxx. Xxxxxxx xxxx situace, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, kterého zcela xxxxxx chtěli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxx, xxxxxx však xxxxxxxxxxxxx, xx podle názoru Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x novou xxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxx xxx 18.10.1999 xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx 1.1.2002 xxxxxx xxxxxxxxx administrativní a xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx ji xxx standardním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Tento xxxxxx umožní samostatný x tržně xxxxxxxxxx xxxxx ceny xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nájemce jako xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skoky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.
Z těchto xxxxx důvodů xx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx Ústavní soud xxxxx uvedený xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 526/1990 Xx., xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazné právní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu získaného xxxxxxxxx cenových předpisů, x xxxxxxx při xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx cenových xxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x. 135/1994 Xx. xxxx citované xxxxxxxxxx §20 sice xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxx o xxxx xx následek protiústavnost xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xxx nemá xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k automatickému xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstává platnou xxxxxxxx českého xxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxx x xxxxxxx, xxx toto zmocnění, x xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 265/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, x xx v xxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x věcné xxxxxxx, podle xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nájemníků, x xx i xxxxx xxx x zvyšování xxxxxxxxx, xx kontinuitně xxxxxxxx xxx od 20. let (xxxxxx x. 275/1920 Sb., x. 130/1922 Xx. x č. 44/1928 Xx. - xxxx xxxxx posléze xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministra xxxxxxxx xxxx x. 62/1934 Xx.) x xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 141/1950 Xx., č. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx, že Xxxxxxxxx ČR xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xxxx a svobod, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeví xx xxx x souladu x tím, co xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, označováno jako "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx životní xxxxxx xxx xxx x xxxx rodinu, xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx" (xx. 11 xxxx. 1 Paktu). Xxxxxxx xxxx otázku xxxxxxx i xx. 16 Evropské sociální xxxxxx x xx. 4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, jež xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (čl. 10 Xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx (čl. 11 xxxx. 1 Paktu) xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Výboru pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 4 z roku 1991 xxxx jiné x xxxxxx schopnosti xxxxxxx nájmu. Výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx náklady na xxxxxxx xxxx by xxxx xxx xx xxxxxx úrovni, jež xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly obecně xxxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebylo x xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx potřeby v xxxx otázce. X xxxxxxx x principem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx chráněni xxxxxxxx opatřeními proti xxxxxxxxxx nájmům nebo xxxxx excesivnímu xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 Paktu xxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, za xxx, x němuž xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx povinen podnikat "xxxxxxxxxxxx xxxxx". Srovnatelná xxxxx, xxx zúžená xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx. 16 Xxxxxxxx xxxxxxxx charty (Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxx xx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx platnou xxx 3.12.1999 x xxxx xxxxxxxxx xxx x. 14 Sbírky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx. 4 xxxx. 2 xxxx. a) (Xxxxx starých xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxxx protokolu k Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 5.5.1998, xxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 17.12.1999 a xxx publikován xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxx č. 15/2000. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxx v případě Xxxxxxxxx x ost. x. Rakousko (19.12.1989, X - 169). X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x němž xxxxxxxxx porušení xx. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x. 1 x Xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx případě. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nedošlo ani x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jej xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nepochybně xxxxxxx části xxxxxx x xxxxxx majetku, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx odstavec xx. 1 Dodatkového xxxxxxxxx x. 1 xxxxxxxxx státům xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákony, xxxxx považují za xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x obecným xxxxxx ("xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxx zákony jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která se x moderních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxx, legislativa xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxx) ("xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx"), x xx jak xxx zjišťování, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (kontrolních) xxxxxxxx, xxx rovněž xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx ("xxxx balance") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx práv jednotlivce. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. 1 xxxx xxxxx, a xxxxx x do xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxx protokolu x. 1 x Xxxxxx, jinými xxxxx, xxxx zde existovat xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) vztah xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
Xx pravdou, xx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, neuvedla xxxx vyhlášenými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx nikterak nediskvalifikuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zakotveného v xxxxxxxxx mezinárodních smlouvách. X souladu x xxxxxxxxx principem xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x působí xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx princip explicitně xxxxxxxxx jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx, tak x moderní xxxxxx. Xxx xxxxx čl. 60 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx "Xxx x této Xxxxxx xxxxxx vykládáno xxx, xxxx xx omezovalo xxxx xxxxxx lidská xxxxx x základní xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx zákony xxxxx Vysoké xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, jíž xx stranou", xxxxxx xxxx čl. 32 Xxxxxxxx sociální charty, xxxxx něhož "Xxxxxxxxxx xxxx Charty nebudou xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již xxxxx xxxx vstoupí x xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx chráněným osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zacházení". Xxxx xxxxxxxxx texty xxx uvést xxxx. Xxxxxx Xxxxx federace x x. 1993, xxxxx xx. 55 xxxxx, xx ústavní xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx popřel xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xx. 43 arménské xxxxxx x x.1996 xxxx xx. 17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx x x. 1998. X uvedeného xxxxxxxx plyne, že xxxxxxxxx xxxxxxxx práva (x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně, xxxxxx bydlení) v Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle mezinárodních xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zde xxx xxxxx v xxxx souvislosti argumentace xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx č. 176/1993 Sb. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s regulovaným xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vlastníky xxxx x xxxxxxxxx xxxx, x nichž xxxx byty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx s xxxx, xx kterých xx xxxxxxx sjednáváno xxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxx, xx kterých je xxxxxxx sjednáváno dohodou xxxxxxxxx xxxxx. Xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxxxxx vymezených xxxxxxxxx, xxx považovat xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, neboť x obou xxx xxxxxxxxxx případech jde x "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx principem xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx. právo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxx, xxx xx své xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx xxxxxx "právem xx papíře".
Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (spravedlivé) xxxxxxxxx byl však x xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celku, a xx xxxxx, xx xxxxxxxxx vyhláškou nebyl xxxx xxxxxx na xxxxxx destrukce vlastnického xxxxx po xxxxx 1948. Xxx občanský xxxxxxx x. 141/1950 Xx. xxxxxx rozlišení xxxx xxx. osobním x xxxxxxxxx vlastnictvím (§105, 106) x x xxxxxxxxxx §110 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx poměry x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx "xxxx xxxxx těm, kdož xx xx xxxxxxx". Xxxxxx destrukce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 40/1964 Sb., jenž zavedl xxxxxxxx xxx. osobního xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x pozemků, xxxxxxx xxxxxx soukromého xxxxxxxxxxx xxxx závěrečná xxxxxxxxxx a x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecným xxxxxxx xxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nájemného obsažená xx xxxxxxxxxx x. 411/1950 X. l., x. 371/1952 Ú. x., x. 60/1964 Xx. x č. 217/1988 Xx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx dotklo xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhláška Ministerstva xxxxx a sociální xxxx x. 411/1950 X. x., x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 5.5.1945, x ustanovení §2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx financí x. 371/1952 Ú. x., o xxxxxxxx xxxxxxxxx z budov xx zvláštní účty x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx rukojmího x rukou xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx §1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x ustanovení §4 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čtvrtletní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účet x x ustanovení §5 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s tím, xx x xxxxxxxxxxxx §10 x 11 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závazků xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nájemného xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx x mezd České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/1988 Xx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxx zlikvidovat xxx. xxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx autonomie, vedla x tomu, že xx 50. xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nájemních, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku 1989 a po xxxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ve xxxxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxx restituční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich bývalým xxxxxxxxxx, resp. jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx byl těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx domů, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pronajímatele xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §687 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx ochranou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do vlastnického xxxxx x xxxxxx 50. - 80. xxx postupovala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohli xxxxxx x xxx xx xxx reálně xxxxxxx xx slovu x právo jednotlivce xx řádné xxxxxxx xx xxxxxx xx. 11 Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zákonodárství, xxxxx x xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx x. 32/1934 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nájemného x xxxxxx xxxxxx nákladu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nutné xxxxxx x xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx, xx již xxxxxxxx prvorepublikovým xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx druhé xxxxxx xx počátku 50. xx do xxxxx 80. xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo, vyžadovalo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xx pokojné xxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 1 x Úmluvě, jakož x xxxxx xxxxxxxxx x čl. 11 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx skutečnost, xx, na xxxxxx xx jiných xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníků xxxxx xxxxxxx některá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvořících xxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx, ale že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx kupř. v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx to, xx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx x silách xxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx v Obecných xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxxx xxxxx č. 4 x xxxx 1991 (xxxxxx xxxxxxxxx xx nájem), skutečně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ze xxxxxx státu x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xx. XX 4/95 xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx ČR xx xxxxxx 3 ročník 1995 - X. xxx pod poř. x. 29, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx se dotknout xxxxxxxxxx lidských práv, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx směru, již xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx x porušením rovnosti xxxxxxx i porušení xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 11 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "mezičlánky", relaci x jiné xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu č. 1 x Xxxxxx, xxxxx x x čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xx proto, xx kategorii xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx - a xx této xxxxxxxxx xxxx již x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx - xx, xx xxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx, obsah x xxxxx xxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Jakkoli xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx zvyšování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může se xxx xxxx jen xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z čl. 4 xxxx. 3, 4 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx stejně xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jejich podstaty x xxxxxx. Tak xxxx však x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx podle názorů Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx i s čl. 4 odst. 3, 4 Xxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nuceny xx xxxxxxxx podstatným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx dochází xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx sotva co xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přiměřené (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 11 Xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx proces xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x ostatním xxxxxxxxxx, xxxx. xxx. xxxxxxxxx xxxxx tím, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx svého vlastnictví, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, často x xxxxxxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxxxxx nemovitostí, jsou xxxx xxxxxxxxx, jaké xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx hradit xx xxxxx. Xxxxxx slovy, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x naší xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxx xx subjekty, xxxxx xxxxx xx svého xx, xx v xxxxx naplnění xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. 11 Xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přesáhnout xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vynaloženým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx funkcí xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx namítané xxxxxxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny, má x Xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jinou hospodářskou xxxxxxx, xxxxx každý xx možnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x určité xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Nadto xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x nestojí tedy x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 176/1993 Sb. xx x xxxxxxx x xx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 1 x Xxxxxx, čl. 11 xxxx. 1, čl. 4 xxxx. 3 x 4 Xxxxxxx x čl. 1 Ústavy, x xxxxx xx xxxxx §70 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. zrušil xxxx 31. xxxxxxxx 2001, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxx v. x.
Odlišné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Paul.

Informace
Xxxxxx předpis x. 231/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, pouze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 51/2001 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.