Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2018.


Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

58/2018 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Požadavky na složení doplňků stravy §2

Označování doplňků stravy §3

Způsob použití doplňků stravy §4

Požadavky na složení potravin §5

Přechodné ustanovení §6

Závěrečné ustanovení §7

Zrušovací ustanovení §8

Účinnost §9

Příloha č. 1 - Podmínky použití některých dalších látek v doplňcích stravy

Příloha č. 2 - Seznam některých dalších látek zakázaných při výrobě potravin

INFORMACE

58

XXXXXXXX

xx xxx 29. xxxxxx 2018

x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 306/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2002 Sb., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Xx. x xxxxxx x. 139/2014 Xx., (xxxx xxx "zákon"):

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx2) xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na složení xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxx x způsob xxxxxxx doplňků stravy,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx formy, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx č. X a XX xxxxxxxx 2002/46/ES x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx států týkajících xx xxxxxxx stravy, xx znění přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).

(2) Xxxxxxx další xxxxx, které xxx xxxxxx xxx výrobu xxxxxxx stravy, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

§3

Označování xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx balených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx upravených x xxxxxx se xx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx",

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x výživovým nebo xxxxxxxxxxxxx účinkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx č. X xxxxxxxx 2002/46/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx doplňků xxxxxx, xx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5),

x) xxxxx o xxxxxx vitaminů x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxx x příloze č. XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5), xxxxxxx tento xxxx xxx xxxxx i x grafické xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uloženy xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx stravy xxxxxx náhradou xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxx ženy" x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx více než 800 µg (XX) xxxxxxxx X v xxxxx dávce,

j) upozornění "Xxxx snižovat xxxxxxxxxx xxxx" x doplňků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx (jinan xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx konzumace x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ploštičník xxxxxxxxxx) xxxx její extrakty x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxx xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx K.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kvantitativní analýzy xxxxxxx stravy xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx množství se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx "e"7).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvádějící xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné množství xxxxx.

(5) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx stravy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx8).

(6) Látky, xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx typu9), xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx přítomny xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pastilek, xxxxxx, pilulek a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dále xx xxxxx sypků, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x lahvičkách x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xx xxx.

§5

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx upravuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx potravin10). Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx psychotropní xxxxx11), xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie12), xxxxxxxxx xxxxx xx. xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, genotoxický, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx jiný nepříznivý xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, které nelze xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxx uvedeny x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx ustanovení

 Potravina xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx ustanovení

Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 o xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx č. 225/2008 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx doplňky xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 352/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 225/2008 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx požadavky na xxxxxxx stravy a xx xxxxxxxxxxx potravin.

§9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxxx 2018.

Ministr:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 58/2018 Sb.

Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxx x xxxxxxxxx stravy

1. Xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxxx kořen x xxxxxxx

40 mg

Citrus xxxxxxxxx (xxxxx pomeranč)

extrakt (xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx)

20 xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx. (hloh)

sušený list, xxxx, xxxx

1000 xx

Xxxxxxxxx xx. (xxx Xxx)

xxxxxx xxxxx

100 xx

Xxxxxxxxx spp. (xxxxxxxx)

xxxxxx kořen, xxx

500 xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx)

2000 xx

Xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 24/6 x xxxxx

60 xx

Xxxxxx xxxxxx (xxxxx dvoulaločný)

sušený xxxx

4000 xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxxx xxx

900 xx

Xxxxx ginseng (xxxxxx xxxxxxxxx)

xxxxxx xxxxx

2000 xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)

xxxxxx xxxxx

500 xx

Xxxxxxxx rosea (xxxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (4% xxxxxxxx)

100 xx

Xxxxxxxxxx chinensis (xxxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxxx plody

600 xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)

xxxxxx nať, xxxxx

2000 xx

Xxxxxxx diffusa (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxxx listy

1000 xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx (vilcacora, kočičí xxxx)

xxxxxx xxxxx

1000 mg

Valeriana xxxxxxxxxxx (kozlík lékařský)

sušený xxxxx

1000 xx

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx přípustné xxxxxxxx v denní xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

500 xx

Xxxxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

10 xx

XXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

20 mg

Koenzym X10 (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx)

200 xx

Xxxxxxxx orotová

50 xx

Xxxxxxxxxx

100 xx

Xxxxxx

2000 xx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 58/2018 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zakázaných xxx xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx rostliny zakázané xxx xxxxxx potravin

Latinský xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx část

Aconitum xxx.

xxxx

xxxxx

Xxxxxxxxx spp. (Adonis xxx.)

xxxxxxxx

xxx

Xxxxxxx xxx.

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx.

xxxxxxxx

xxxx

Xxxx xxxxxxx (X.) LAM.

moráč xxxxxxxxxx

xxxx

Xxxxxx xxx.

xxxxxx

Xxxxxxx spp.

pilát

Apocynum xxx.

xxxxxx

xxxxx

Xxxxx xxxxxxx X.

xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx)

xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxx.

xxxxxxxx

xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx Xxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx

Xxxxxx spp.

rulík

list, nať, xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx

xxx, xxxx

Xxxxxxxxx wallichii

bragantie Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx.

xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (Cassia xxxxx)

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxx, xxxx

Xxxxxx angustifolia XXXX

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxx, xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (L). X.XXX

xxxxxxxx xxxxxx

xxx

Xxxxxxxxx xxx.

xxxxxxxx (xxxxxxx)

xxxxx

Xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx

Xxxxxxxx xxx.

xxxxxxxx

Xxxxxxxx spp. (Xxxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxxxx (xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxx.

xxxx

xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx plamatý

Convallaria xxxxxxx X.

xxxxxxxxxx xxxxx

xxxx, xxx

Xxxxxxxxx xxx.

xxxxxxxx

xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx.

xxxxxx

Xxxxxx xxx.

xxxxxx

xxxx, nať, xxxxxx

Xxxxxxxxx spp.

náprstník

list

Diplodisia xxxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx příbuzná

diklopsie xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx-xxx

xxxxxx xxxxx

xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx.

xxxxxxxxxx

xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. XXXX.

xxxxxxx xxxxxx

xxxx

Xxxxxxx xxx.

xxxxxxxx

xxx

Xxxxxxxxxxx xxx.

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx.

xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx californica CHAM.

sluncovka xxxxxxxxxxx

xxx

Xxxxxxxxxx xxx. (xxxxx Xxxxxxxxxx perfoliatum)

konopáč

Euphorbia xxx.

xxxxxx

xxx, xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx alnus XXXX.

xxxxxxx xxxxxx

xxxx

Xxxxxxxxx sempervirens (X.) XXX.

xxxxxxxxxx vždyzelený

kořen

Genista tinctoria

kručinka xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx spp.

bavlník

semeno

Heliotropium xxx.

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx.

xxxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx L.

vodilka xxxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx.

xxxx

xxxx, xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx X.

xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx, xxxx, xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxx.

xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxxx spp.

lobelka

nať

Mallotus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxxxxxx canadense,

Menispermum xxxxxxxxx

xxxxxxxx (xxxxxxx) kanadský

lunoplod xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx L.

oleandr xxxxxx

xxxx, nať

Nicotiana xxx.

xxxxx

xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.

xxx setý

plod x výjimkou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X.XXXXX.) PIERRE

bujarník xxxxxxx

xxxx

Xxxxxxxxx xxx.

xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx.

xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

xxxx

Xxxxxxxx ternata

pinelie trojčetná

Piper xxxxxxxxxxx XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx-xxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx L.

noholist xxxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx sachalinská

Polygonum xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx japonská

Pulsatilla vulgaris

koniklec

Rauwolfia xxxxxxxxxx (X.) XXXXX.

xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx L.

řešetlák xxxxxxxxx

xxxx, xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx XX.

xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxx

Xxxxx officinale

reveň xxxxxxxx

xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

xxxxx dlanitá

kořen

Rhododendron xxxxxxxxxxx L.

pěnišník rezavý

list

Ricinus xxxxxxxx L.

skočec obecný

semeno

Ruta xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxx

xxx

Xxxxxxxxxxx scoparius (X.) XXXX.xx XXXX

xxxxxxx xxxxxxx

xxxx, xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX.

xxxxxx xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxx xxx.

xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXXXXX.xx XXXX.) XXXX

xxxxxxxx lékařská

semeno

Sida xxxxxxxxxx

xxxx srdcolistá

Sinomenium acutum

sinomenium xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx X.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx, xxx

Xxxxxxxx spp.

spigelie

kořen, xxx

Xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxx xxx.

xxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx.

xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxx spp.

kostival

kořen

Tabebuia xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Xxxx. ex XX.) Xxxxx

xxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxx

Xxxxx xxx.

xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX.) XXXXXXXX

xxxxxxx

xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxx, xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx (X.) X.X.XXX.

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxx xxx.

xxxxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx undulatum X. XXXXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx

2. Xxxxxxx xxxxx látky xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx. (xxxxxxxxxxx - sklerocium)

Acetyltryptofan

Dehydroepiandrosteron (XXXX)

5-xxxxxxxxxxxxxxxx (5-XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

X-xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx x. 58/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.11.2018.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/46/ES xx xxx 10. června 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1170/2009, xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 1161/2011, nařízení Xxxxxx (XX) x. 119/2014 x nařízení Xxxxxx (XX) č. 2015/414.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1924/2006 xx xxx 20. prosince 2006 o výživových x xxxxxxxxxxx tvrzeních xxx xxxxxxxxxx potravin, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1925/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx látek xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1170/2009 ze xxx 30. listopadu 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/46/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1925/2006, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x minerálních látek x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1161/2011 xx xxx 14. xxxxxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/46/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1925/2006 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 953/2009, xxxxx xxx o xxxxxxx minerálních xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 119/2014 ze xxx 7. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/46/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1925/2006, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx doplňků stravy x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 2015/414 xx xxx 12. xxxxxx 2015, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/46/ES, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxx sůl xxxxxxxx (6 S)-5-methyltetrahydrolistové používanou xxx výrobě xxxxxxx xxxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1169/2011 ze xxx 25. xxxxx 2011 o poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 1924/2006 a (XX) x. 1925/2006 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Xxxx 90/496/EHS, xxxxxxxx Xxxxxx 1999/10/ES, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/13/XX, xxxxxxx Komise 2002/67/XX x 2008/5/XX a xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 608/2004.

5) Xxxxxxxx komise (XX) č. 1170/2009.

6) Xxxxxxxx č. 417/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 328/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v jednotkách xxxxxxxxx nebo objemu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1924/2006.

9) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2015/2283 xx xxx 25. listopadu 2015 x nových xxxxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 1169/2011 x x xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 258/97 a nařízení Xxxxxx (XX) č. 1852/2001, x xxxxxxx xxxxx.

10) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1925/2006.

11) Zákon č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 273/2004 ze xxx 11. xxxxx 2004 o prekursorech xxxx.