Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.12.2014.


Nález ÚS ze dne 7.10.2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení §137 odst. 1 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

275/2014 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

275

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx republiky

Ústavní xxxx rozhodl xxx xx. zn. Pl. XX 39/13 xxx 7. října 2014 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Fenyka, Xxxx Xxxxxx, Vladimíra Xxxxx, Xxxxxx Lichovníka, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Suchánka, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxxxxx, Milady Xxxxxxx x Jiřího Xxxxxxx x návrhu Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx na zrušení §137 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx řízení,

takto:

I. Návrh xx xxxxxx.

XX. Xxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx xx xxxxxx článku 37 xxxx. 3 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zastoupen není, x xx x xxxxxxxxx, x nichž xx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx náhrada xxxxx §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxx dne 13.8.2013 xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") a podle §64 odst. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o Ústavním soudu") xx xxxxxxx ustanovení §137 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx zrušení xxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx: v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx "hotové"). Xxxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x limity xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a režijních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxx advokátem.

2. Xxxxxxxx ustanovení je xxxxx navrhovatele x xxxxxxx x čl. 36 xxxx. 1 a čl. 37 odst. 3 Xxxxxxx základních práv x svobod (xxxx xxx xxx "Listina"), xxxxx někteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx výdaje xxx x řízení xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx břemene xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx založeného xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx úkonem xxxx xxxxxxxxxx spojeny xxxxxx xxxxxx xx xxxx 300 Xx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je jedním x xxxx možných xxxxxx, má-li xxx xxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxx x má-li xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx čl. 1, 4 x 90 Xxxxxx x čl. 36 x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx řešení xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 a §13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (advokátní tarif), xx znění pozdějších xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se tak xxxxx navrhovatele na xxxxx ústavnosti, xxxxx xxxxxxxx je pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx x touto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx zacházeno xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx výše se xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx povaha xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, které xxxx být touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hotových výdajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poukazuje xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx účastníků xx prokázání xxxxxx xxxxxxxx výdajů.

5. Jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 a 2 x §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx článku 37 odst. 3 Xxxxxxx, což xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dle §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zmíněné xxxxxxxxxx, xxx navrhovatel xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrh. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx byly podávány xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ovšem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx i x zastoupení institucionálními xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx připomíná, xx taková úprava xxxx právní laiky, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátem, neboť xxxxx xxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx, xx něž xxxxxxxxxxx i Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx rovnosti.

lI.

Průběh xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx

6. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x §69 zákona x Xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx návrhem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx ztotožňuje.

8. Xxxxx xxxxxxx sdělila, xx xxxxxx svého xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx, upozornila xxxxxxx xx xx, xx xx x současné xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx vlády xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx radou xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xXXXX xxx x. x. 454/14), xxxxx xxxxx xx, kromě xxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx advokátem, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdělku xx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx x ušlý xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx eventuálního xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx "hotové" v xxxxxxxxxx §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx rekapitulovala xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx byly vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, jakož i Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a byly xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx sbor xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx přijaté xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Ústavou x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Milana Xxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxx xxx §137 xxxx. 1 xx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxx výdaje xxxxxxxxx", proti xxxxx xx xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxx, xx x xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx, tedy od xxxx 1963. Xx xxxxxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx (zákon č. 293/2013 Sb.), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx také Xxxxxxx x mezích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxx xxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx "revizi" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 293/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx občanským xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx takové příležitosti - x xxxxxxx, xx by xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesvědčen - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ústavou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx reagoval. Xxxxxxx Senát xxxxxx xxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 293/2013 Xx. ani jindy xxxxxxxxxxx, xxxx. neměl x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádné, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx a nezastoupených xxxxxxxxx odpovídá vykazování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx procesu, xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx náhradu hotových xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx účastník, xx xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx nikoliv; a xx kterých zemích xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastoupený xxxxxxxxx xxxx notářem. X této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x 24 posuzovaných xxxx xxxx určitý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pouze Xxxxxxx x Xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx protiústavnosti

12. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxx aktivně xxxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx věci, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nákladech xxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxxxx xxxxxxx konformním způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx odvolací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx odvolacím xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx (čl. 36 xxxx. 1 a čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx se xx Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho ústavně xxxxxxxxxxx výkladu. Xxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxxx xxxx napadnout xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxx x §137 xxxxxxxxxx soudního xxxx x §142 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady nákladů xxxxxx, nicméně Ústavní xxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx projednat x tím, že xx je xxxxx xxxx, xx navrhovatel xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zákoně xx xxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je způsoben xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx advokátního tarifu. Xxxxxx obecného xxxxx xx sice povolán xxxxx čl. 95 Ústavy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zákonem sám, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátním tarifem ústavně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx hospodárnosti x efektivity soudního xxxxxx; xxxxxx s xxxxxx účastníka xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníku xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx návrhu x předložený xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Při xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátního tarifu xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, či xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nicméně xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxxx konformně, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx návrhem, xxx xxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodovací xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx smysl xxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2:

"(1) Xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zástupců, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx účastníků x xxxxxx zákonných zástupců, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xx zastupování x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx nařízené soudem xxxxx §100 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx patří x xxxxxxxx řízení, jen xx-xx zástupcem xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx patentový xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx stanoveného zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx."

15. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účastník xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx náhradu xxxxxxxx výdajů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz Drápal, X., Xxxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx X.: §1 xx 200za. Xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2009, x. 945) xxxxxxxx xxxxxx výdaje nad xxxxx dalších nákladů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx nezastoupené xxxxxxxxx xxx o xxxxxx poplatek, xxxx xxxxxxx, náklady důkazů x tlumočné) následovně: "X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx zástupců xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přepravné, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx vydání xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx." Hotové xxxxxx advokátů, notářů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mající pokryt xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxx xxxx xx opakovaně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů, x němuž dochází xxxxx §142 xxxx. 1 ve vazbě xx §137 odst. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x nálezu xx. xx. X. XX 3923/11 xx xxx 29.3.2012 (X 68/64 SbNU 767), x xxxx 17: "Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx úspěchu xx xxxx vyjádřená v §142 xxxx. 1 xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů. X xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxx důvodně xxxxxx xxx subjektivní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zájem, by xxx xxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx, xxx při xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx účastníkovi, xxxx xx jeho xxxxxx xxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx řízení xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx ze základního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatňuje, xx. ze xxxxxxx xxxx stran x xxxxxxxxxxxxxxx postavení, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx jedné xxxxxxxx strany xx xxx xxxxxxx neúspěchem xxxxxx xxxxxxxxxx odpůrce, xxxxxxx každá strana xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx snaží pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx docílit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx strana úspěšná, xxx by xx xxxx odpůrce xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxx xxxxxx vynaložila, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx civilního xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sféry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx byl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx jiný zasahoval."

17. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx výdaje xx smyslu §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx §142 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Příkladem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Hradci Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx sp. zn. 18 Co 229/2013 xx xxx 27.6.2013, xxxx bylo x xxxxxx, z xxxxx xxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Krajský xxxx xxx konkrétně xxxxx: "Xx xxxxxx, xxxx by to xxxx x rozporu xx xxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx žalované x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx nelze xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx zastoupena."

18. Xxxxxx xxxxxxxxxx účastníci xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx úspěchu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx zastupování, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx tarifu také "xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx". Ustanovení §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx: "Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxx 300 Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx služby." Xx navíc xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x tehdy, xxx xx xx advokát x xxxxxxxx dohodli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx advokátním tarifem xxxxxxxxx xxxxxx 300 Xx xx xxxxx xxxx (xxxx. komentář k §137 odst. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx Xxxxx, J. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxx řízení: xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxxx Xxxxx Team, 2013; xxxxxxxxxxxx xxxxx dostupná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ASPI).

19. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výdajů je xxxx uvedeno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To je xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx prokazovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, již xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X nich xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx finančně x xxxxxxxxxxx, jejich samotné xxxxxxxx, respektive xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx komunikační úkon xx však xxx xxx prakticky xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, byt' i x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx zhruba xxxxxxx xx "xxxxxx xxxxxxxx" ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx služby. Podobně xxxxxxxx "xxxxxxxx hovorného" xx již samo x sobě xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x meziměstské xxxxxx x lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nemají obvykle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx mandantem obvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxxx xxxxx. Snad xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx advokátního tarifu. Xx svém celku xxxx náklady, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxxxx advokátního tarifu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xx internet x xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Paušální náhrada xxxxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxx náklady, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, advokátu xxxxxxxx, jen xx xxxx obtížné xx xxxxxxxx. Xxxx-xx někdo xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx paušálem xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx advokáti, xxxxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx xx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hovor uskutečněný xx xxxxxx xx xxxx xxxxx řízení xx xxxxxx hovorů (x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxx pokrytých xxxxxxxx xxxxxxxx již x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx vykazování xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xx často xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, toto "xxxxxxxxxxxx" xxxx než xxxxxxxxxx.

20. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezastoupených xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx část xxxxxxxx výdajů xxxxxxxx x xxxxxxxx, naopak xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx využít. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zacházení [xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 49/10 xx xxx 28.1.2014 (44/2014 Sb.), bod 35]. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kroků posuzujících xxxx čtyři otázky: 1. xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx (xx. xxx x účastníky řízení)?; 2. je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx?; 3. je xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené straně xxxxx x xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dobra)?; 4. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x) xx xxxxxxxxx?

21. Pohledem xxxxxx testu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx 1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx srovnatelné situaci, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx zastoupeného xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx; 2. xx x xxxx zacházeno odlišně, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vynaložené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníci xx xxxxxx náročněji xxxxxxxxxx; 3. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nezastoupeným xxxxxxxxxx k tíži, xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx x xxxxxxx; 4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx xxx stěží doklady xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úkon xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxxx článek 37 odst. 3 Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, že je xx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx xxxxxxxxxxx větší xxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxxx prokazovat xxxxxxxxx náklady, chtějí-li xx domoci xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx faktické xxxxxxx xxxxxx výrazně překračuje, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nezastoupených xxxxxxxxx řízení x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" účastníků xxxxxxxx řízení, který xx esenciální xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xx svém xxxxxx xx. xx. Xx. XX 15/01 xx xxx 31.10.2001 (N 164/24 XxXX 201; 424/2001 Sb.). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx jinak xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zastoupen či xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx účastníku xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxx byla x situace, xxx xx xxxx favorizováni xxxxxxxxx řízení zastoupení xxxxxxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxx nezastoupeným.

23. Jde xxxxxx o nerovné xxxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx účastníci x xxxxxx xxxxx. X důsledku xxx xxxxxxxxxx zákonné a xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazovat výdaje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx snižování xxxx xxxx nákladů, xxxxx xxxx xxx xxxxx §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx tarifu xxxxxxxx xxxxxxx pokryty, takže xxx xxxxx x xxxxx xxx vítěze x řízení x xxxx vůbec jasné, xxxx xx takový xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx do opačného xxxxxxx než x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 484/2000 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxx xxxx notářem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx soudním řízení x kterou xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx č. 177/1996 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx advokátů za xxxxxxxxxxx právních xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 25/12 ze xxx 17.4.2013 (116/2013 Xx.), v němž xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypočtené xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatěžují xxxxxxxxxx stranu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pásmu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx náhrada xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sporu. Vynucení xxxxxx občanskoprávních závazků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxx záležitostí, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx samotného sporu." Xxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení kritizoval xx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jako prohra xx xxxxxxx nemarginálních (x zároveň ve xxxx xxxxxx překračující xxxxxxxx žalovanou xxxxxx).

25. X xxxx posuzované xxxx shledává Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o rovném xx fakticky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx nejviditelněji x marginálních sporech, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx povinností nahradit xxxxxx paušálně stanovené xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx úspěšná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx zastoupená xxxxxx xxxxxxxx, úhradu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nezastoupené xxxxxxxxx.

26. Tato xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sporů x povahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešen problém xxxxx xxxx "sériovými" xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx něž xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx relevantní xxxxxxxx x celková xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sporech xx náhradě xxxxxxx, x xxxxxx nezastoupenými xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxx být zhusta xxxxx o xxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxx nevyplatí xxxxxx xx právně xxxxxxxxxx. Například v xxxxxxxx xx. xx. X. XX 3372/11 xx xxx 24.7.2013 (xxxxxxxx xx http://nalus.usoud.cz ) xx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx než původní (xxxxxxxxxx) věřitel x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 484/2000 Sb.). Stejný xxxxx xxxxxxx převzal Xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxx sp. xx. XX. ÚS 3678/12 xx xxx 18.12.2013 (xxxxxxxx na xxxx://xxxxx.xxxxx.xx). X "parazitování (neúměrným xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxx" xx xxx Xxxxxxx xxxx vyjádřil kriticky x xxxxxx xx. xx. X. XX 195/11 xx dne 15.12.2011 (X 215/63 XxXX 473). Xxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx odepřeno xxxxx xxxxxxxxx zisk, jak xxxxxxx již x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článkem 26 Xxxxxxx. Xxxxx zisk xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx vytvořila xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx opakovaných xxxxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zároveň x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

27. Xxxxx xx porušování xxxxxxxx účastníků řízení x xxxxx typu xxxxx xxxxxx poukazuje xxxxxxxxxxx x xxxx 11 xxxxx xxxxxx: "X právním xxxxx xxxxxx xxx soudní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx exkluzivní arénou xxx xxxxx, xxxxx xxxxx kouzelná slova xxxx ,xxxxxxxxx', ,xxxxxxxx' xx xxxxx, xxx xx vyhnout xxxxxxxx, xxxx xxxxxx formálně xxxxxxx xxx, xxx x tom xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx některý xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx za dobou xxxxxxxxx, vzbuzuje xxx xx. x xxxxxx, xxx pasivita žalovaných, xx kterou xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx časovou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ... "

28. Xxx xx třeba xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxx xxx žalující xxxxxxxxxxx XXXX XXXXXX XXX. xxxxx xxxxx žalované Xxxxx Hápové návrh xx vydání elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx 6&xxxx;434 Xx jako xxxxxxxxxx x leasingové ceny x 1&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxx pokuty x xxxx xx xxxxxxxxx soudního poplatku x odměny xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předtím xx žalobce na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx žalované xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení byly xxxxxxx žalobci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx sp. xx. 111 XX 599/2011 xx xxx 17.5.2012. Xxxxxxxx ovšem xxxxxxxxx xxxxxxx promlčení, x xxxxxx na niž xxxx žalobce xxxxxx xxxx. Okresní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.11.2012, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení ve xxxx 300 Xx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx článku 36 xxxx. 1 a článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx však xxxx xx xxxxx situaci xxxxxxx analogicky xxxxxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx zastavení xxxxxx, x měl xx xxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, rešerše, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x přihlédnutím k xxxx, xx šlo x starou xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx soudu zrušil, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxx 300 Xx není x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx. Xxxx, xx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 95 xxxx. 2 Xxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxxx. Jím xxxxxxx x to, xxx xxxxx bud' xx zrušení, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx porušování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxxxx xxxx byl x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxx 21.7.2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx advokátního tarifu, která xx xxxx připravována Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx advokáta i xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx nemotivovala účastníky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro částku xxxxxxx, ale xxxxxx xx současně umožnila, xxx úspěšné xxxxxx xxxxx byly hrazeny xxxxxx vynaložené xxxxxxx xx xxxxxx zastoupení (xxx xxxxxxxx zprávu Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxx 1.4.2014 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, dostupnou xx xxxxxxxxx xxx.xxxxxxx.xx ). Xxxxxx tak xx Xxxxxxxxx xxxxx známa x xxxxxxxxxxxx xxxxx občanského soudního řádu, xx niž xx svém vyjádření xxxxxxxxxx vláda x xxxxx níž xx xx budoucna platit, xx účastníkovi, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx výši stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx legislativa vede x xxxxxxxx čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx sporu ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

30. X v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zbaven své xxxxxxxxxx naplnit xxxx xxxxxxxx ústavnosti x xxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxx xxxx začnou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxx problém xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xx k xxxx ochraně xxxxx xxxx nezbytně nutné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu, xxxxx xxx nyní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

31. Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx samotné xxxxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx popsanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx x případě zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx zrušení xxxxx "hotové".

32. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pouze vytvořilo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, co jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx náhradu xx xxx účastník xxxxx xxxxx §142 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; a xx xxxxxxx odvolacích x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx postupně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, byť i xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx byla xxxxxxx zpochybněna xxxxxx xxxxxxx coby xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx konstrukce xxxxxxxx xxxxx. Takový xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx jim xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx soudy, xxxxx xx musely xxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklou xxxxxx mezeru xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx musely xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx právní xxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxx" xx již xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx právní xxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak tímto xxxxxxx xx se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupeným účastníkům x xxxxx soudců, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účastníky. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohla xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účastníkům, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x k xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x čl. 26 Listiny. X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx mezeru x xxxxxxxx problém intertemporality xxx, xxx xxxx xxxxx jej xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jeho aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x požadavky článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx. X x xxxx xxxxxx pokládá Xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx minimalizace xxxxxx, xxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx konformní, jak xxxx xxxxxxxxx xxxx.

33. Xxxxx xx naopak Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x odloženou xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na zákonodárce, xxx xxxxxxxxx úpravou xxxxxxx problém xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, jak xx to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nerovnost xx xxxxxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx, x xxxxx xxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxxx.

34. Xxxxxxx samotného xxxxx "xxxxxx" xx xxxx nemělo tak "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx celého xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, x čem by xxxxxxx nastolení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx o "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx úvaze xxx xxxxxx x "xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxx xx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx paušální xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx "xxxxxx" než xxx xxxxxxx "xxxxxx xxxxxx".

35. Ústavní soud xx xxxxxxx přesvědčen, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úvaze, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x řízení oproti xxxxxxxxxx zastoupeným, xxx xxxxxxxx článek 37 xxxx. 3 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxx. Nelze xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx". Xxxxx xxxx xxxxx vytváří xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxxxx přiznání je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Těmito xxxxxxx, které lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx právě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx, x xx xx výši podle §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx tarifu.

36. Zahrnutím xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x §137 odst. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxx xxxxxxxx svým xxxxxxx upozorňuje xxxxxxxxxxx, xxxx mezera xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

37. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx (x zprostředkovaně xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) dopadá xxxxx xxxxxxxxxx úprava vymezující xxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx účastníky řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, což xx xxxxx chápat xxxx mezeru x xxxxx, xxxxxxxxxxx protiústavní xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tedy tím, xx na xxxxxx xxxxxxx, na xxx xxxxx - v xxxxx xxxxxxx podzákonná - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx toho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx situaci xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx přitom x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx, v xxx by xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx x trestním xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na něž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx advokátního tarifu xxxxxxx. Xxxxxxx xxx x analogické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ona výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx použití, xxxxx xx xxxxxxxxx imperativem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx situacích, xxx xx vztažení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi zastoupenými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx analogické xxxxxxxx podzákonné úpravy x xx nezastoupené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. 37 odst. 3 Xxxxxxx xxx x xxxxxxxx situacích xxxxxxxxx.

38. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx být xxxxxxxxxx vztaženo x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx postup potřebný x xxxxxxx §137 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx x čl. 37 odst. 3 Xxxxxxx. Právě xxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokládat xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [xxx xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 41/02 xx dne 28.1.2004 (X 10/32 XxXX 61; 98/2004 Sb.)] xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx.

39. Xx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx občanského soudního řádu, xxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx je xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx rozhodnutí (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Chrudimi xx. xx. 111 C 54/2012 ze xxx 19.2.2013), ale i x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx vzešel nyní xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zrušeno soudem xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx, xxxxxxx sám xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx interpretaci, xxxxx xxxx problém, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx návrhu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastníky xxxxxxxxxxxxxx.

40. Xx xxxx situace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §137 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stejně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, totiž x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx, jaký xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx paušální náhrady xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx chápat jako xxxxxxx konformní, zejména xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

41. Xxxxxxx xxxx ve své xxxxxxxxxx opakovaně xxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 41/02 xx xxx 28.1.2004 (X 10/32 SbNU 61; 98/2004 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 16/08 xx xxx 29.9.2010 (N 203/58 XxXX 801; 310/2010 Sb.), nález xx. xx. Xx. ÚS 78/06 ze xxx 16.10.2007 (N 162/47 XxXX 145; 307/2007 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 15/12 xx xxx 15.1.2013 (X 13/68 XxXX 191; 82/2013 Sb.), xxxxx xx. zn. XX. XX 3102/08 xx xxx 12.7.2010 (X 142/58 XxXX 183) xx xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 49/10 xx dne 28.1.2014 (44/2014 Sb.)], xx xxxxxxxx-xx v úvahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tomuto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx interpretativní výrok, xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 41/02 dospěl k xxxxxxxxxxxxx závěru:

"Odlišný výklad čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx by u xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx právně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx Ústavní xxxx x postupu, xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx restraint x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozporné xxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx v řízení x xxxxxxxx norem x xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x množiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nálezu."

43. X nyní posuzovaném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výroku x xx vhodnější, xx xxx x rozhodnutí xxxxxxxx se procesního xxxxx, jež xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jak xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx účastníky xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx Xxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx nosné xxxxxx jeho xxxxxxxxxx [xxx nález xx. xx. Xx. ÚS 45/04 xx xxx 22.3.2005 (X 60/36 XxXX 647; 239/2005 Sb.)], xxxxx xx zdánlivě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odůvodněním xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu, xxxxxxxxx za vhodnější xxxxxx do xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx srozumitelnost svého xxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

44. X xxxxxx důvodů xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx interpretativního xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx úpravy vykládat xxxx xxxxxx xxxxx občanského soudního řádu x advokátního tarifu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxx, Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx této nyní xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx.

45. Za xxxxxxx xxxxxxxxx xx tedy xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx takový xxxxxx civilních soudů, xxx xxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx účastníkovi řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznaly xxxxxxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 advokátního xxxxxx, přiznávají, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx náhradu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx §137 xxxx. 1 občanského soudního xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx totiž x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxxx výdajů podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §137 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x účastníkovi xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx není, a xx x xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx.

46. Je xxxx xx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx stát xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neúspěšná xxxxxx zastoupená strana, xxxxxxx, zda xx xxxxxxx, xxx využily xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx nabízí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x zda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx advokátního tarifu, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nerovnost xxxxxxxx s článkem 37 xxxx. 3 Xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zacházení neznevýhodňuje x xxxxxxxx celého xxxxx xxxxxx nezastoupeného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, že částka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx bagatelní xx xxxxxxxx x xxxxxxx, x niž xx xxxx xxxx, xx xxxxx, xx xxx xx strany xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postup. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx, xx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x demonstrativním xxxxx xxxxxxxxxx §137 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx tarifu.

47. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxx citovaných xxxxxxxxxx xxxx mít xx xxxxxxxx nejen xxxxxxxx xxxxxxxxx článku 37 odst. 3 Xxxxxxx, tedy xxxxxxx, x xxx xx xxxxx zastoupený x nezastoupený účastník xxxxxx xxxxx, a xx i z xxxxxxxx snadnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dočasné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx české xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" sériově žalovat "xxxx hráče". Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx jim xxxxxxx masově žalovat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx na to, xx část z xxxx už xx xxxxxxxxx x část x nich je xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx malé xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

48. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx civilních xxxxx, xxxxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxxx x přiznávání náhrad xxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxx x nálezu xx. xx. I. XX 988/12 xx xxx 25.7.2012 (X 132/66 SbNU 61), x xxxx 22: "Xxxxxxx-xx soud xxx xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx otázku, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx advokátem xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x x poskytování ochrany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotným xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx Ústavní xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, ale xxxxx částce, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx [nález xx xxx 14.9.2011 xx. xx. I. XX 3698/10 (X 160/62 XxXX 395)]. Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x aby xx xxxxx poskytování ochrany xxxxx xxxxxxx nástrojem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nijak xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx protistrany. 1 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx 20.6.2011 xx. xx. I. ÚS 329/08 (N 118/61 XxXX 717): Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx interpretovat x aplikovat xxx, xxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nebude-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opodstatnění."

49. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada hotových xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx (x v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx je), xx xxxxxx advokátem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prohry xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx prokázaného xxxxxxxxxx, xxxx x případě, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx x xxxxxxx vítězství (xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, například x elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx xxxxx na žalovanou xxxxxx, ale také xx paušální xxxxxxx xxxxxxxx výdajů [x xx zrušení xxxxxxxx č. 484/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx paušální sazby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx zastupování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx notářem]. Xxxxx takový žalobce xxxx stovky, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx x velmi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx motivují xxxxxx žalovat například x xxxxxx pohledávky, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx již xxxxxxxxx, xxxx si xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

50. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx postupují v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxxxx, xx to xxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx, že xxxxx xx xxxxxx nárok xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx však xxxxxxxxx není, xxxxxxx, xx stejnou paušální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. X v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spatřovat xxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx samozřejmě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxx, x čemuž ostatně xxx činí xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

51. Pouze xx okraj Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznávání xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx zcela xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x právně xxxxxxxxxxxx jednotlivců xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxx x xxxxx vyplývajícího z článku 36 Xxxxxxx x článku 6 odst. 1 xxxxxxxx Úmluvy o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, x xxxxx vzešel xxxx xxxxxxxxxx návrh, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v této xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx žalovaný účastník xxxxxx xx zpravidla x xxxxxx komplikovanější xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nedostatečnou zběhlostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by jim xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx měla xxx xxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx, to je xxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a - xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx - xxxxx x xxx fungování xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx opakování xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pomohlo, xxxxx xxxx reálnou xxxxxxx xx například x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, jak x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxx poštovné, xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohli takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvrátit xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrok xxxxxx xxxxxx.

52. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tedy Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx důvody tohoto xxxxx nálezu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxx

53. Vycházeje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xxxxxx (§70 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx stanoviska xxxxx §14 zákona x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx soudci Xxx Filip, Vladimír Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 275/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.12.2014.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.