Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.01.2010.


Nález ÚS ze dne 1.12.2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
10/2010 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V.
10
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx rozhodl xxx 1. xxxxxxxx 2009 x plénu xx xxxxxxx Stanislav Balík, Xxxxxxxxx Duchoň, Xxxxx Xüxxxxx, Xxxxx Xxxxäxxxx, Xxxxx Xxxx, Vladimír Xxxxx, Xxxxxx Lastovecká, Xxx Xxxxx, Jiří Xxxxxxx, Pavel Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Židlická x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 čl. XXIX xxxxx xxxxxxx deváté xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx se x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx z nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve slovech "x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx
Odůvodnění
I.
1. Xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s čl. 95 odst. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x čl. 1 x 30 Xxxxxxx základních xxxx a xxxxxx (xxxx též jen "Listina") xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 čl. XXIX xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx., kterým xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony a xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx a mění xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx "x českého důchodového xxxxxxxxx". Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx xx dne 2. xxxxx 2005 č. x. 2 Xxx 144/2004-18, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx XxXx. X. X. (xxxxxxxx: xxxxx je xx 20.4.2004 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) proti xxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 000 Kč xxxxxxxx xxxxx čl. XXIX xxxxxx x. 237/2004 Xx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx x xxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx čl. XXIX xxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx", xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx důchodci (xx xxxx 1&xxxx;000 Kč) xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx výplatu důchodu (xxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx za xxxx xxxxxx 2004. V xxxxxxx, x souvislosti x jehož xxxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepobírala důchod x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx důchodového pojištění.
3. Xxxxxxxxxxx - Nejvyšší xxxxxxx xxxx - xxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodci, xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stáří, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx práva na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 30 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx jde x xxxxxxxx právo, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx širší xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx napadená xxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neprochází.
4. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je osoba xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx změny xx xxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx příspěvek xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxx na výplatu xxxxxxx (části xxxxxxx) x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, či z xxxxxx, xxxx. slovenského xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xx - podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx úprava xx rozporu x Xxxxxxxxx č. 1408/1971 EHS, xxxxx xx xxxxxxxx tomu, xxx občan trvale xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XX byl xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx názor, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx článku 17 Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Slovenskou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení (č. 228/1993 Sb.) x článku 11 Xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 117/2002 Sb. m. s.), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 17 Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kompenzace x roku 2004. Xxxxxxxxxx, xx skupině xxxxxxxx, xxxxx trvale xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx x rozumné důvody xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxx uzavřel, xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxx nerovnosti mezi xxxxxxxx žijícími xx xxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxx je xxxx xxxxx odstranit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Proto xxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
II.
6. Xxxxxxx soud xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
X.
7. Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx vyjádření xxxxx, xx xxxxx x. 237/2004 Sb. xxx přijat v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření, jejichž xxxxxx xxxx nízkopříjmovým xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx s dětmi, xxxxx pobírají dětské xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kompenzovat xxxxx xx xxxx DPH. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodci", se xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx spadat xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nebo na xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x minulosti xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx kritériem xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xxxxxxxxx xx xxxxxx mající xxxxxxxxx dávky důchodového xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahrnuti xx xxxxxx, kteří xxxx představují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx důchodu, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx sice xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxx přispívali, xxxxxxx však z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxx, xx zákonodárce pověřil xxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxx orgány mají xx xxx evidenci xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx, x xxxxxx tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příjemců xxxxxxxxx xxxxx pro jednorázovou xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xx hospodárnost. Ze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výplatou xxxxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxx dovozovat, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (vyhlášené xxx č. 228/1993 Sb.), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxx sněmovna xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx - Nejvyššího správního xxxxx - xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení x Správního ujednání o provádění smlouvy x xxxx xxxxxx na porušení Xxxxxxxx x. 1408/1971 XXX x čl. 1 x 30 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxx správné; xxxx xxxxx xx xxxx neopodstatněný.
10. Poslanecká xxxxxxxx konečně xxxxxx, xx hlasovala o xxxxxx x. 237/2004 Xx. na své 27. xxxxxx xxx 27. února 2004. Xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxx x xxxxxxxxxx 163 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 83 x 66 xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx prezidentem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxx 22. dubna 2004 xx své 30. schůzi. X xxxxxxxxxx 184 xxxxxxxx xxxx pro xxxxx 131 x 51 xxxx xxxxx. Xx xxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zákonodárný xxxx jednal x xxxxxxxxxxx, xx přijatý xxxxx xx v xxxxxxx s Ústavou, xxxxxxxx pořádkem a xxxxx xxxxxxx řádem. Xx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx ústavnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudil.
B.
11. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx uvedl, xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxxxx xx zrušení, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5. listopadu 2003 x xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx Xxxxxx dne 12. xxxxxx 2004. X Xxxxxx xxx návrh xxxxxx jako xxxxxxx xxxx x. 305 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xx xx výboru pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ve xxxxxx xxx evropskou xxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxxxx, zemědělství x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx doporučil Senátu xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhy, xxxxx xxxxx přijal (pozměňovací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dvacáté xxxxxx, x níž směřuje xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxx xxxxxxxxx integraci xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návrhem xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxxx xxx 1. xxxxx 2004 x po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx, xxx xxxxx ze 73 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 39 x xxxxx xxxx 23 xxxxxxxx, xxxx přijato xxxx, co Senát xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx návrh xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
12. Xxxxx xxxx prohlásil, xx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx vládou xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsažena xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vůči xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx úprava xxxx xx návrhu xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x některými dalšími xxxxxxxx směřujícími x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx ve xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx důvodu xxxxxx x xxxxx změnám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx), a z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x změnu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxxx vládní koalice x Xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2004. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pak vyplývá, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx 2. xxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mezi xxxxxxx xxxx xxxx xxx opatření týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx x xxxxxxxx pod bodem 6 a 8 xxxxxx xxxxx:
13. 6. Xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxx následující opatření: x) xx 1. xxxxxx 2004 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1.000,- Kč xxxxxxx, b) x 1. xxxxxx 2004 xxxx xxxxxxxx jednorázový xxxxxx xxxxxxxx 2.000,- Xx xx xxxxx xxxx rodinám, xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x) x 1. červnu 2004 xxxx xxxxxxxx jednorázový xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1.000,- Xx xxxxxxx důchodci (xxxxxx xxxxxxx vdovských, sirotčích x xxxxxxxxxxx). 8. Xxx valorizaci xxxxxxx x roce 2005 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
14. Xxxxx xxxxx, že x xxxxx smyslu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prezentována xxxx xxxxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx roku 2004 x xxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxx důchody xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx období xxxxx xxxxxxxx xxxx v XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podle Xxxxxx je vcelku xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2004 xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xx zajisté xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx důchodů xx provádí x xxxxxxx xx růst xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pobírajících xxxxxx x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxx xxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povahu xxxxxxx xxxxxxx (xx xxx xxxxxx jednorázově vyplacené xxxxx či zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx); x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podaného návrhu. Xxx xxxxx polemizovat x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxx republika určité xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupinám xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů, xxxxxx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx jen xx xxxxxxx, xxx jde x poživatele xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xxxx xx xxxx důchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxx právní úpravy xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx kompenzaci x xxxx xxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, pobírající důchody xxxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxx státu, výše xxxxxx důchodů je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a jeho xxxx. X mnoha xxxxxxxxx poživatelé xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx průměrná xxxx důchodů x Xxxxx republice, a x xxxxx případech xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nižší. X xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xxxx xx xxxx důchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je takový xxxxxxx zákonodárce založený xx objektivních x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx x úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx principu xxxxxxxx.
15. Xxxxx dále - x namítanému xxxxxxxxx předmětné úpravy x Xxxxxxxxx č. 1408/1971 XXX - xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (valorizace xxxxxxx), xxx x tom xxxxx spatřovat xxxxxx x xxxxxxxx Nařízením; xx xxxxx x xx. 11 xxxxxxx, xx "xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxx vztahovat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto předpisů x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nařízení".
16. Xxxxx pokračoval x x xxxxxxxxxx rozporu x čl. 17 Smlouvy xxxx Českou republikou x Xxxxxxxxxx republikou x sociálním zabezpečení x x čl. 11 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xx od vstupu Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx to xxxxxxx x čl. 6 Xxxxxxxx č. 1408/1971 XXX. Xx smyslu xx. 7 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čl. 20 (xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozdělením XXXX), xxxxx je uveden x xxxxxxx XXX Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bez xxxxxx na xx. 6 Nařízení. X xxxxxx xxxxxxxx je xxx argumentace xxxxxxxxxxxx x rozporu xxxxxxxxx xxxxxx x uvedenou xxxxxxxx xxxxxxx zavádějící.
17. Xxxxx xxxxxxx, xx xx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx ústavnost xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx 2 čl. XXIX xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Sb. xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx x v dalších xxxxxxxxxxxx čl. XXIX xxxxxx x. 237/2004 Xx.
X.
18. Xxxxxxx xxxx xx x návrhu xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§49 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu).
19. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úvodem (rovněž) xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx (jednorázový xxxxxxxxx důchodci) byla xx předmětného zákona xxxxxxxx až x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx rozpočtového výboru (xxxxxxxx x. 339 x 25. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 11. xxxxx 2004), a x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx důvodová xxxxxx. Xxxxxxx (tj. paragrafovaný xxxx) pro xxxx xxxxxxxx připravovalo Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx, a to xxxxxx jednorázového xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxx zákona č. 237/2004 Xx.).
20. X xxxx samé xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx Nařízení Xxxx (EHS) x. 1408/71 (dále xxx xxx "xxxxxxxx") vymezuje x xx. 1 xxxx. t) xxxxx "xxxxx" a "xxxxxxx". Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx jednorázově xxxxxxxxx), x proto xx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxx x tomto nařízení xxxx x xxxxxxxx (xx. xxxx. xx xxxxx příspěvek vyplatit x xx ciziny). Xx xxxx xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) důchodů xxxxx prováděny. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxx na xxxxx xxxxx (xxx v Xxxxx xxxxxxxxx). X xxxxxxxxxx xx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podléhají xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx státní příslušníci xxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX (tj. xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx x cizím důchodům xxxxxxxxxx. Oprávněnost xxxxxx, xx s xxxxxxxxxx xx xxxxx nakládat xxxx s xxxxxxxx x že xxxxxxxxx (xxxx forma xxxxxxxxxx) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx poskytovat xx xxxx vlastním xxxxxxxx (xx. x x důchodům xxxxxxxxxx xx ciziny, žije-li xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx republika - xxxx xx xxxxx xxxx x až xx xxxxxxxxxx s xxxxxx XX - xxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxx slovenský xxxxxxxxx (xxxxx národního xxxxxx omezený pouze xx xxxxxxxxxx slovenských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Slovenské xxxxxxxxx) x ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx. x xx Xxxxx xxxxxxxxx). Rozpor x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx dán.
21. Xxxxxxxxxxxx - x čl. 17 Xxxxxxx mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx jen "xxxxxxx") - xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx státní sociální xxxxx. Z čl. XXIX xxxxxx x. 237/2004 Xx. xxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx vyplácené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxxxx z nařízení (xxx výše) xxxxx, xx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxx č. 237/2004 Xx. xxxxx účinnosti xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x XX x xxxxxxxx (xx. xxxx 1. xxxxxx 2004); xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx. 6 výslovně xxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 Xxxxxxxx x. 574/72, xxxxxxx čl. 17 xx xxxxxx příloh /xxxxxxx/ xxxxxxx xxxxx). Xx xxxxxxx, xx xx xxxxxx České xxxxxxxxx xx EU xxxx xxxxxxx (xxxxxx čl. 17) xxxxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx nařízením, x xxxxxxx tedy v xxxxxx 2004 dojít x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
22. Xxxxxxxxxxxx - x xxxxxxx x xxxxxxxx principu xxxxxxxx x o neexistenci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podmínky pobírání xxxxxxx x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx. xxxx mj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx se změnami xx xxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx na jednorázové xxxxxxx xxx v xxxxxxxx nové xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx přitom xxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) určen pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (jako xxxxx x xxxx xxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek), xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, a vzestupem xxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zákonodárce xxxxx xxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (čl. XXVIII zákona x. 237/2004 Xx., tj. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xxxx xxxxx pobírajícím xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx situaci xxxxxx), x xxxx xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. důchodů, xxxxx xxxx navázány na xxxxxxx výdělečnou činnost x České xxxxxxxxx x které jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x Xxxxx republice (xxxxxxxx: příspěvek, xxx xx výše xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxx vázán xxxx. xx xxx nebo xx xxxx skutečnosti). Xxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxx minulé ekonomické xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cenovou xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx příjmů osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z jiných xxxxx, xx xxx x prvé řadě xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx důchodového systému xxxx xxxxx x xxxxxxxxx přispívaly x x něhož xxxx x čerpají. Valorizace xxxxxxx (včetně zvyšování x pevné částky) xx nastavena podle xxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxx, xxxxx důchod xxxxxxx, x nikdy (x xx platí xx xxxxx zemích) xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxx xx státě, xxx xx xxxxxx vyplácí (xx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx vyplácené xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx cen xxxxxxx); xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx by x xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, protože xxxx bydliště xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důchod, x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věcného xxxxxx.
23. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx průměrné příjmy xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx český důchod; xxxxxx příjmů xxxx, xxxxx pobírají důchod x xxxxxx státu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx důchody). Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x neplatily xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx důchod x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx se neomezují xxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxx. Uvedený účel xxxxxxxxx a xx, xx cizí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x České xxxxxxxxx, xxxx tudíž xxxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
24. Ministerstvo xxxxxxxxxxx x uvedlo, že xxxx xxxxxxxxxx příspěvku x čl. XXIX zákona x. 237/2004 Xx. xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx a vypuštěním xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx čl. XXIX xxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle čl. XXIX bodu 5 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2004; xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx x českého xxxxxxxxxxx pojištění, chybělo xx xxxxxx plátce xxxxxxxxx. Jestliže by xxxxxxx podmínka výplaty xxxxxxx x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx se navíc xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx např. xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx XX x ke xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x čl. XXIX xxxx 8 (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem 30. xxxxxx 2005) by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx č. 237/2004 Xx. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx žalobu (a xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slov xxxxxxx) x řízení xxxxx xxxxxxxxxx, x osobami, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na příspěvek xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx času xxxxxx.
25. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxxx x odstranění neodůvodněné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxx uvést, xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxx (účelem příspěvku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxx xxx v důsledku xxxx u xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxx 2004). Xxxxxxxx novelizaci xxxxxx x. 237/2004 Xx. xxxxxxxx x účinností x xxxx 2008 x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněných xxxx x řešit xxxxxxxxx otázky (např. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x čl. XXIX xxxx 6 xxxxxx č. 237/2004 Sb.) x xxxxxx xxxxxx podle čl. XXIX xxxx 8 xxxxxx č. 237/2004 Xx. xx již x xxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím x xxxxx x výši xxxxxxxxx (1000 Kč), xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx bylo x xxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxx posoudit x xxxxxxxx uvedenou x čl. XXVIII xxxx 2, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx). Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx novelizaci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x navrhuje, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx.
X.
26. Ministerstvo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sice může xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je již x xxxxxxxx "zkonzumováno" (xxxxx čl. XXIX xxxx 8 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx důchodci 30.6.2005) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx "z xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx" xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zdůraznilo, xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx x z xxxxxx důchodových xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, by xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů ze xxxxxxxx rozpočtu, xxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx stabilizace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxx.
XXX.
27. Xxxxxxx xxxx nejdříve x xxxxxxx s §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx zkoumal, zda xxxxx, u kterého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx přijat x xxxxx v mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně předepsaným xxxxxxxx. Zjistil (mj. x vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zpráv, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx hlasování xxxx xxxxx), xx xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kvor xxxxxxxxxxx x čl. 39 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx. Zákon xxx xxxxxxxx dne 23.4.2004 xx Xxxxxx xxxxxx x částce 78 xxx xxxxxx 237/2004 Xx.
28. Xxxxxxx xxxx však xx xxxxx straně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byla do xxxxxx xxxxxx doplněna xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx projednávání xxxxxx č. 237/2004 Xx. x Poslanecké xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x nálezu sp. xx. Pl. ÚS 77/06 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 44, xxxxx x. 30, xxx. 349 x xxxx., xxxxxxxx xxx č. 37/2007 Sb.) xxxxxxx, xx xxx tuto xxxxxx xxxxxx označit xx xxx. "přílepek" a xxxx - xxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx legislativního xxxxxxx. Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxx důvěry xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx ad xxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxx.
XX.
29. Xxxxxxxxxx bodu 2 čl. XXIX xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 237/2004 Sb., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., x xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podtržena): Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx důchodu) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") alespoň xx xxxx xxxxxx 2004. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx důchodci jen xxxxxx.
X.
30. Xxxxxxx soud xxxxxx x názoru, xx xxxxx není xxxxxxx.
31. Xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx napadená xxxxxx úprava není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x článku 1 Xxxxxxx základních xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx svobodní x xxxxx x důstojnosti x v právech (xxxxxxxxxxxxxxx x článku 3 Xxxxxxx x odstavci xxxxxx), x xxx xx xx svých xxxxxxxxxx nejedná - x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na přiměřené xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 1 Xxxxxxx.
32. Ústavní xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxx. v xxxxxx xx. zn. Pl. XX 33/96, Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx 8, xxxxx x. 67, xxx. 163 x xxxx., vyhlášen xxx č. 185/1997 Sb.) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx především xxxxxxxxx, xx se ztotožnil x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vyjádřil xxx Xxxxxxx xxxx XXXX xx xxxx xxxxxx x 8.10.1992 xx. xx. Xx. XX 22/92 (publikovaném xxx x. 11 Xxxxxx usnesení x xxxxxx Ústavního soudu XXXX), podle xxxxxxx "xx věcí xxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx svých funkcí xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx poskytne méně xxxxx xxx jiné. Xxx zde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ... Xxxxx xxxxx určuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx tak xxxx xxxxx s xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxx.". Ústavní soud xxx xxxxxx absolutní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdílů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx principu xxxxxxxx xxx posunul do xxxxxxx ústavněprávní akceptovatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů x xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxx projevem xxxxxxxx, neplyne z xxx však kategorický xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 15/02). Článek 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx článků 2 xx 4 Listiny, ale xxxxxx je xxxxx xx pojmout xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx obecných xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx ani xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavodárce xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xx. zn. Xx. XX 4/95 (Sbírka xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 3, xxxxx č. 29, xxx. 209 x násl., xxxxxxxx xxx č. 168/1995 Sb.) Xxxxxxx xxxx xx. xxxxxxxxxxx, xx nerovnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, musí xxxxxxxxx intenzity xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx samu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx zpravidla xxxx xxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx rovnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
33. Xxx xxxx uvedl Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 15/02 (Xxxxxx nálezů a xxxxxxxx Ústavního soudu, xxxxxx 29, nález x. 11, xxx. 79 x xxx]., xxxxxxxx pod č. 40/2003 Sb.), xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx filozofickým postulátem, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx její xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vycházejí x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx zacházení x xxxxxxx subjekty xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx principu xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x porušení došlo, xxxx xxx splněno xxxxxxx podmínek; xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx důvody pro xxxxxxxxx rozdílný xxxxxxx. Xxx lze xxxxxxx - jak plyne x výše xxxxxxxxx xxxxxx -, xx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxx ustálené xxxxxxxxxx xxxxxxx konstatuje, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx diskriminační, xxxxx xxxx xxxxx objektivní x rozumné ospravedlnění, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovanému xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívá x tom, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kritéria (xxxxxxxxxx xxx objective xxxxxxxx).
34. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, zda x oblasti xxxxxxxxxx xxxx zakotví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx x xx, xxx xxxxxxxxxxxx přístup xxx založen na xxxxxxxxx objektivních x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx) x xxx xxxx tímto xxxxx x prostředky x xxxx dosažení (xxxxxx výhody) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnost státu xxxxxx se xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některými xxxxxxxx xxxxxx xxx minimální xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x menšinových, x xxxxx je xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinován - xxxxxxx xxxx odstranit xxxxxxx xxxxxxx nerovnosti xxxx xxxxxxx skupinami xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx či jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostorem x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o přípustných xxxxxx xxxxxxxx nerovnosti xxxxxx xx (xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 15/02).
35. Xxx xxxxxx úhlem shora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx principů x již xxxxx xxxxxxxxx závěrů Xxxxxxxxx xxxxx tedy Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní úprava xxxx xxxxxxxxxxxxx projevem xxxxxx libovůle, či xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx založeno xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx mimo rozumná x objektivní kritéria. X xxxxxxxxx rovnosti xxxx xxxxxxxxx -jak xxx bylo výše xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxx xx xxxxx, plyne x xxx však xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
36. Xxxxxxx xxxx spočívá - xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxxx úpravě, xxxxx xxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 237/2004 Xx.) xxxx účelem xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx životních xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx ve xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx nové xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx, xxxxxx pro všechny xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx skupiny osob, xxxxx xxx zpravidla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx cen nejvíce xxxxxxx. Zákonodárce xxx xxxx přiznal xxxxxxxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxxxxxxx pojištění.
37. Xx zřetelem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx) xxxxxxxx i Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx předmětná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx - x xxxx xxxxxxx nestandardní - xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx.: příspěvek xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx), xxxx x xxxxxxx xx xx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice; poživatelů xxxxxx důchodů xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xx jednorázovou xxxxx xxxxxxxxxx důchodu. Logicky x x podstaty xxxx xxxx pak xxxxx, jak připomnělo Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx x vědomím xxxx, jaké xxxx xxxxxxxx příjmy xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx důchod x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx výší xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxxx nezabýval x xxx zabývat xxxxxx.
38. X uvedeném xxxxxxx zákonodárce xxxxx xxxxx přesvědčení Xxxxxxxxx xxxxx shledat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx diskriminaci; je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx příjmovou a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prováděny. Xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xx legitimní x provedený xxxxxxxx, xxxx xx jeho xxxxx přiměřený. Xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx této jednorázové xxxxxxxxxx x poživatelům xxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx by se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, x xx nejen xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxx.
39. Se xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy x čl. 17 Smlouvy mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx příspěvek xxx, xxx je xxxxxxxx xxxx, charakter xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx rovněž souhlasit x xxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx., xx jde o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xx vstupu Xxxxx republiky do Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx vyplývá x xx. 6 Xxxxxxxx x. 1408/1971 XXX. X námitkám xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesouladu xxxx právní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx stačí xxxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxxx xxxxx nestanoví, že xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxxx i u xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx cizího xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 237/2004 Xx. xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx státní příslušnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, tj. xx xxxxxxx důchodu z xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx přehlédnout, xx právo Xxxxxxxx xxxx referenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavnosti xxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx není.
40. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxx předmětné xxxxxx, xxxx 1&xxxx;000 Kč (xxx 40 Euro), xxxxx jednorázově xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxx, xxx ve xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx o zanedbatelnou xxxxxx nejde. Xx xxxxxxx xxxxx lze xxx nepochybně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxx právními předpisy.
41. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
42. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx nelze očekávat xxxxx objasnění věci, x xxxxx xx xxxxxxxxx účastníků od xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 10/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.1.2010.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.