Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.01.2010.


Nález ÚS ze dne 1.12.2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
10/2010 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V.
10
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx xxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2009 x xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Vojen Xüxxxxx, Xxxxx Holländer, Xxxxx Xxxx, Vladimír Xxxxx, Dagmar Xxxxxxxxxx, Xxx Musil, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Rychetský, Xxxxxxxx Výborný a Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx 2 čl. XXIX xxxxx xxxxxxx deváté xxxxxx x. 237/2004 Xx., kterým se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x mění xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx slovech "x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx
X.
1. Navrhovatel xx x xxxxxxx x čl. 95 odst. 2 Xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Ústava") xxxxxxx, aby Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx x čl. 1 x 30 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx xxx "Listina") zrušil část xxxxxxxxxx xxxx 2 čl. XXIX části dvacáté xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx xx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Sb., a xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitostí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx "x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Navrhovatel xxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 2. xxxxx 2005 x. x. 2 Xxx 144/2004-18, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx XxXx. X. X. (poznámka: xxxxx xx xx 20.4.2004 občankou Xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx rozhodnutí Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 000 Xx xxxxxxxx xxxxx čl. XXIX xxxxxx x. 237/2004 Xx.
2. Podstata xxxx xxxxxxx v xxx, xx x xxxxx xxxxxx č. 237/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx zákon č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx x části xxxxxxx xxxxxx čl. XXIX xxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx", xxxxxx účelem xxxx xxxxxxxxxx ze strany xxxxx poživatelům xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnami xx výši xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxxxx důchodci (xx xxxx 1&xxxx;000 Xx) xx fyzická xxxxx, xxxxx xx nárok xx výplatu xxxxxxx (xxxxx důchodu) x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx 2004. X xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx řešením xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx příspěvek osoba, xxxxx nepobírala xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ze xxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx - Nejvyšší xxxxxxx xxxx - xxxxx, xx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x nároku xx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, jež xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 1 Xxxxxxx základních práv x svobod. X xxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx jde o xxxxxxxx právo, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx širší xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázového xxxxxxxxx xxxxxxxx změny xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osoba xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přijal; nárok xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxx žijící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx důchodu) x českého důchodového xxxxxxxxx, či x xxxxxx, např. slovenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx - xxxxx xxxxxx navrhovatele - xxxxxxx právní úprava xx rozporu x Xxxxxxxxx č. 1408/1971 EHS, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx EU byl xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx ostatním jeho xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxxxxxx xxxxx, že x projednávané věci xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx článku 17 Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (č. 228/1993 Sb.) x článku 11 Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxx mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 117/2002 Sb. m. s.), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 17 Xxxxxxx xx z xxxxxxxx svého účelu x předmětná xxxxxxxxxx x xxxx 2004. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, kteří trvale xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx důchodu x xxxxxxx důchodového pojištění, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxx uzavřel, xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx žijícími xx xxxxx České republiky; xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx citované xxxxxxxxxx x napadené xxxxx xxxxxx.
XX.
6. Xxxxxxx xxxx xx x podanému xxxxxx vyžádal xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
X.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxx, xx zákon x. 237/2004 Xx. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx zákona o xxxx x přidané xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx byla xx xxxxx rozpočtového výboru xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, tj. xxxxxxx x dětmi, xxxxx pobírají xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kompenzovat xxxxx xx výši XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanovil, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx spadat xxxxxxx xxxxxx, kteří především x hlediska svého xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a kteří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x minulosti xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx. Xxxxxx kritériem xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx splnili zákonné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky důchodového xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx občané, kteří xxxx představují nízkopříjmovou xxxxxxx obyvatel, ale xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávkami xxxx, xxx x xxxxxx důchodového systému, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxxxx xx takovou xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx sněmovna dodala, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx mají xx xxx evidenci xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) důchodů, x xxxxxx xxx xxxxx nákladně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto příspěvku, x s ohledem xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, že zákonodárce xxxxxxx výplatou xxxxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení (xxxxxxxxx xxx č. 228/1993 Sb.), xxxxx xxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx správního xxxxx - na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx dávku ve xxxxxx Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení x Správního ujednání o provádění smlouvy x xxxx xxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxx č. 1408/1971 XXX x čl. 1 x 30 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx návrh xx xxxx neopodstatněný.
10. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 237/2004 Xx. na své 27. schůzi xxx 27. xxxxx 2004. Xxxxx byl xxxxxxxx, xxxxx xxx něj x přítomných 163 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 83 x 66 xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxx 22. xxxxx 2004 xx xxx 30. xxxxxx. Z xxxxxxxxxx 184 poslanců xxxx xxx zákon 131 x 51 xxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx věci xxxxx podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyjádřit xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řádem. Xx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx.
X.
11. Xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx uvedl, xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx, předložila xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5. xxxxxxxxx 2003 x xx jeho xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxx 12. xxxxxx 2004. X Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x. 305 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xx xx výboru xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, zemědělství x xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dvacáté deváté, x níž směřuje xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Výbor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pak xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx předložený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxxx xxx 1. xxxxx 2004 a po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpravodajů xxxx xxxxxx přijal usnesení xxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx 73 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 39 x xxxxx bylo 23 xxxxxxxx, bylo xxxxxxx xxxx, xx Xxxxx xxx projednávání xxxxxxxxxxx xxxx schválil návrh xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx.
12. Xxxxx dále xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vládou xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vůči xxx směřuje xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx až při xxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, spolu x některými dalšími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xx xxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxx x těmto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráva, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx navrhovaná úprava xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxx x přidané xxxxxxx (tedy jiného xxxxx, xxx xx xxxxxxx měla xxx xxxxxxxx), x x xxxxxx několika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx o změnu, xxxxx xxxx iniciována xxxxxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxxx vládní xxxxxxx x Kolodějích dne 1. xxxxx 2004. X dostupných údajů xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxx, xx se strany xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxx 2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vládní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxxx xxxxxxx byla xxxx xxx opatření týkající xx xxxxxxxxx záležitosti; xxxxxxx xx o xxxxxxxx xxx xxxxx 6 x 8 xxxxxx xxxxx:
13. 6. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x) xx 1. xxxxxx 2004 bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1.000,- Xx xxxxxxx, b) k 1. xxxxxx 2004 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2.000,- Xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, x) x 1. červnu 2004 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1.000,- Xx xxxxxxx důchodci (xxxxxx xxxxxxx vdovských, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx). 8. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2005 xxxxx zohledněny xxxxxxxxx xxxxxx změny.
14. Xxxxx xxxxx, xx v xxxxx xxxxxx byla xxxx úprava xxxxxxxx xx xxxxxxxx prezentována xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbývající xxxx xxxx 2004 x xxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx valorizovat x že xxx xxxxx období budou xxxxxxxx xxxx v XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx důchodů. Xxxxx Xxxxxx xx vcelku xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx daňové xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2004 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx zvyšování xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen, x xxxxxxx XXX jejich xxxx xxxxxxxxx), xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxx pobírajících xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stejně xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx jednorázového xxxxxxxxx důchodci. Z xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxx dovodit, xx xxxxxxxxxx xxx důchodce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jako peněžní xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zvýšení xxxxxxx (ať xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacené xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx); x xxxxx xxxxxx xx bylo xxxxxx - xxxxx xxxxxx Xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x případech, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupinám občanů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je vcelku xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xxxx je xxxx důchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, a právě xxxx skutečnost je xxxxxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výši. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx závislá xx xxx, jaká xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jeho xxxx. X xxxxx xxxxxxxxx poživatelé důchodů xx xxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx případech xx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx lze xxx xx xx, xx xxxxx je xxxxxxxxx kompenzace xxxxxxxxx x xxxxxxx na xx, xxxx xx xxxx důchodů poskytovaných xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx ústavnímu xxxxxxxx xxxxxxxx.
15. Senát xxxx - x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx x. 1408/1971 EHS - xxxxxxx, xx pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (valorizace xxxxxxx), xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedeným Nařízením; xx xxxxx x xx. 11 xxxxxxx, xx "xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx náležející xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vezmou xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto Xxxxxxxx".
16. Xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 17 Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s čl. 11 Xxxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie neuplatňuje, xxx xx vyplývá x čl. 6 Xxxxxxxx č. 1408/1971 XXX. Ve smyslu xx. 7 odst. 2 xxxx. c) Xxxxxxxx se x xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxx xxxx čl. 20 (xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXX), xxxxx je uveden x xxxxxxx III Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx na čl. 6 Xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedenou xxxxxxxx poněkud zavádějící.
17. Xxxxx xxxxxxx, xx xx xx Ústavním xxxxx, xxx ústavnost xxxxxxx napadené části xxxxxxxxxx xxxx 2 čl. XXIX xxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x. 237/2004 Xx. xxxxxxxx x aby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodl, x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx zrušuje, xxxxxxx xx to vyžadovalo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. XXIX xxxxxx x. 237/2004 Xx.
X.
18. Xxxxxxx soud xx x xxxxxx xxxxxxx x stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§49 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx).
19. Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodci) byla xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x. 339 x 25. schůze xxxxxxxxxxxx výboru xx xxx 11. xxxxx 2004), x x xxxx xxxxx zákona xxxx tedy x xxxxxxxxx důvodová xxxxxx. Xxxxxxx (xx. paragrafovaný xxxx) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x. 237/2004 Sb.).
20. X xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1408/71 (dále xxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxx x čl. 1 xxxx. x) xxxxx "xxxxx" x "xxxxxxx". Xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 237/2004 Sb. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xx xxxxx s xxxxx příspěvkem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx x xxxxxxxx (xx. např. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx). Xx xxxx věcí xxxxxxx státu xxxxxxxx, xxx xxxxx konstruovány xxxx důchody a xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx prováděny. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx důchodů (xxxxxx xxxxxxxxxx) musí být xxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx (xxx x Xxxxx xxxxxxxxx). V xxxxxxxxxx xx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví, xx xxxxx sídlící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a užívají xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx x touto xxxxxxx je proto xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxx xxxx xxxxxx xx pobyt xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo XX (xx. xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx názoru, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx (xxxx xxxxx valorizace) xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jej poskytovat xx všem vlastním xxxxxxxx (xx. x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx v cizině), xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx xx xxxxx xxxx a xx xx konzultaci s xxxxxx XX - xxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx práva XX obdobný slovenský xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x trvalým xxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny (tj. x xx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxx.
21. Xxxxxxxxxxxx - x čl. 17 Smlouvy xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx republikou o xxxxxxxxx zabezpečení (dále xxx jen "smlouva") - xxxxxx, xx xxxxxxx se vztahuje xx státní sociální xxxxx. X čl. XXIX xxxxxx č. 237/2004 Xx. však nevyplývá, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustavy, xxx xx předpokládá čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxxxx x nařízení (xxx xxxx) plyne, xx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxx x. 237/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x XX x platnost (tj. xxxx 1. xxxxxx 2004); xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nahrazena xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxx xxxxxxxxx, xxx xx nařízení x xx. 6 xxxxxxxx xxxxx, x výjimkami xxxxxxxxx x příloze XXX xxxxxxxx, eventuálně x xxxxxxx 5 Xxxxxxxx x. 574/72, xxxxxxx čl. 17 xx xxxxxx xxxxxx /xxxxxxx/ xxxxxxx nebyl). Xx xxxxxxx, že xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx XX není xxxxxxx (xxxxxx čl. 17) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxx 2004 dojít x rozporu xx xxxxxxxx.
22. Ministerstvo - x xxxxxxx x xxxxxxxx principu xxxxxxxx x x neexistenci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podmínky pobírání xxxxxxx x českého xxxxxxxxxxx pojištění - xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx. bylo mj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. usnadnit (zmírnit) xxxxxxx na jednorázové xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xx. příspěvku. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyl (xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx v době xxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxxxxxx nemají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzestupu xxx xxxxxxxxxxxxx dětem (čl. XXVIII xxxxxx x. 237/2004 Xx., xx. xx xxxxxxxx výplaty xxxxxxxx xx dítě xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx. xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x České xxxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxx x České republice (xxxxxxxx: xxxxxxxxx, jak xx xxxx xxxxxxx, xxxx plošný a xxxx vázán xxxx. xx xxx xxxx xx jiné xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx minulé xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a reagují xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxx, xx xxx x prvé řadě xxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx nyní x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx) xx nastavena podle xxxxxx xxxxxx a xxx xx státě, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx (x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx) se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x cen xx xxxxx, kam xx důchod xxxxxxx (xx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx valorizaci xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx se tedy xxxxxxx x x xxxxxxx, že x xxxxxx k vzestupu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx); xxxxx by xxxxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxx x se xxxxxxxx k tomuto xxxxxx xx státě xxxxxxxx poživatele důchodu xxxxxxxxxxx jiným xxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx valorizaci, a xxxx xx i xxxxxxxxx obtíže, protože xxxx bydliště důchodce xxxxxxxxx cizí xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
23. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx existence xxxxxxxxx x jeho xxxx xxxx koncipována x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxx český xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx důchod x xxxxxx státu, xx xxxxxxxxxxx nezabýval x xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x několikanásobně xxxxx xxx xxxx průměrné xxxxx důchody). Osoby, xxxxx nebyly xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x neplatily xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx sociální pojištění, xx xxxx neměly xxx xxxxx xx xxxxxxxxx jen proto, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x odvodem xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x to včetně xxxxxxxxxx důchodů, xx. xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx neomezují xxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxx. Xxxxxxx účel xxxxxxxxx x xx, xx xxxx důchod xxxx xxxxx navázán xxx xx xxxxxxx xxx na současnou xxxxxx příjmů a xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx tudíž xxxxxx existence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx.
24. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedlo, xx xxxx konstrukce xxxxxxxxx x čl. XXIX xxxxxx x. 237/2004 Sb. xx tedy spojena x xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx čl. XXIX xxxxxx x. 237/2004 Xx. v podstatě xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx čl. XXIX xxxx 5 xxx x výplatě xxxxxxxxx xxxxxxxxx ten xxxxx sociálního zabezpečení, xxxxx xx příslušný x výplatě xxxxxxx x červnu 2004; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx neurčitý (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xx státům XX x ke xxxxxxxx státům xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x čl. XXIX xxxx 8 (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2005) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slov xx xxxxxx x. 237/2004 Xx. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx žalobu (x xxxxxx xx vypuštění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) x xxxxxx ještě xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tedy xxxxx na příspěvek xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
25. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx názor xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstranění neodůvodněné xxxxxxxxxx xxxx důchodci xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxx uvést, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx v důsledku xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2004). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 237/2004 Xx. xxxxxxxx x účinností x roce 2008 x měnit xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě cizích xxxxxxx a techniku xxxxxxx xx vztahu x čl. XXIX xxxx 6 zákona x. 237/2004 Sb.) x xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. XXIX bodu 8 xxxxxx č. 237/2004 Xx. xx xxx x xxxxxxxx době, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx (1000 Kč), xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx bylo x xxxx xxxxxxx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. XXVIII bodu 2, xxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx novelizaci tudíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, aby Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu - xxxxxx.
X.
26. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx diskriminační xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx, xx xx nutno xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx je již x podstatě "xxxxxxxxxxxx" (xxxxx čl. XXIX xxxx 8 zkoumaného xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 30.6.2005) a případné xxxxxxx xxxx "z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx však zdůraznilo, xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx pobírající důchod xxxxx xx slovenského, xxx i z xxxxxx důchodových xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znamenala xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, xxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x návrhem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXX.
27. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx protiústavnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx (xx. x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tisků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx), xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x vydán Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x mezích Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxx kvor xxxxxxxxxxx x čl. 39 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxxx xxx 23.4.2004 xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 78 xxx číslem 237/2004 Xx.
28. Ústavní xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx. x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zřetelem xx xxxxxx xxxxxxxxx x nálezu xx. xx. Pl. ÚS 77/06 (Sbírka nálezů x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 44, xxxxx x. 30, xxx. 349 x xxxx., vyhlášen xxx č. 37/2007 Sb.) usoudil, xx xxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxx xx xxx. "xxxxxxxx" x xxxx - xxxxxxx - xx porušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně, Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx v xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx nabytých xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxx, xx xxx o xxxxxx úpravu xx xxx, která je xxx konzumována. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxx.
XX.
29. Xxxxxxxxxx bodu 2 čl. XXIX xxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx některá další xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx č. 338/1992 Sb., o xxxx z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zní (návrhem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx): Xxxxx na příspěvek xxxxxxxx xx fyzická xxxxx, která xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx (části důchodu) x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2004. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx měsíci xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx.
X.
30. Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx.
31. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v článku 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx v článku 3 Xxxxxxx v odstavci xxxxxx), a xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xx xxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 1 Xxxxxxx.
32. Xxxxxxx soud xxx v řadě xxxxx rozhodnutí (xxxx. xxxx. x nálezu xx. xx. Xx. XX 33/96, Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, svazek 8, nález x. 67, str. 163 x xxxx., vyhlášen xxx č. 185/1997 Sb.) blíže xxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se ztotožnil x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx Ústavní xxxx XXXX xx xxxx xxxxxx z 8.10.1992 xx. xx. Xx. XX 22/92 (xxxxxxxxxxxx xxx x. 11 Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXX), xxxxx xxxxxxx "xx xxxx státu, xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx určité xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ... Xxxxx xxxxx určuje prospěch xxxxx skupiny x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné, xxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxx.". Xxxxxxx xxxx xxx odmítl absolutní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx kategorii relativní, xxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx libovůle. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů x práv. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo (xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 15/02). Článek 1 Xxxxxxx základních xxxx x svobod xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx článků 24 Listiny, ale xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx celek. Z xxxxxx těchto obecných xxxxxxxxxx je xxxxxx, xx xxx základní xxxxxxxx xxxxxxx vyjmenované x článku 3 Listiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Ve xxxx xx. xx. Xx. XX 4/95 (Sbírka xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx 3, nález x. 29, xxx. 209 x xxxx., xxxxxxxx xxx č. 168/1995 Sb.) Ústavní xxxx xx. xxxxxxxxxxx, xx nerovnost v xxxxxxxxxx vztazích, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx intenzity xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x určitém xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx rovnosti. Xx xx zpravidla xxxx xxxxx, je-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx práva.
33. Xxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 15/02 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 29, nález x. 11, xxx. 79 a xxx]., xxxxxxxx xxx č. 40/2003 Sb.), xxxxxxx rovnosti xx xxxxxx filozofickým postulátem, xxxxx je x xxxxxx pozitivního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx diskriminace. Xxxxxxx xxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx její xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrazně xxxxxxxxxxx. Rovněž mezinárodní xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vycházejí z xxxx, xx ne xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx subjekty xxx kvalifikovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx srovnání xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxxx došlo, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; jde xxxxxxx o xxxxxxx, xx xx x xxxxxxx subjekty, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozdílným xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx lze xxxxxxx - jak xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx -, xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx ve xxx ustálené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobami nacházejícími xx x analogických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx diskriminační, pokud xxxx žádné xxxxxxxxxx x xxxxxxx ospravedlnění, xx. pokud nesleduje xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxx použité xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívá x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx objective xxxxxxxx).
34. Xxxxxxxxxxx má xxxx určitý xxxxxxx x xxxxx, zda x oblasti xxxxxxxxxx xxxx zakotví zacházení xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx x xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důvodech (xxxxxxxxx xxx zákonodárce) x xxx mezi xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se zásahů xx xxxx, xxxxxxxx xxx preferenční xxxxxxxxx x některými xxxxxxxx xxxxxx xxx minimální xxxxxxx. Naproti xxxx x xxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx skupinami xxxxxxx xxxxxxxx, kulturně, xxxxxxxx či jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx logicky disponuje xxxxxx větším xxxxxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx faktické nerovnosti xxxxxx ní (srov. xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu sp. xx. Xx. XX 15/02).
35. Xxx xxxxxx úhlem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx dříve xxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx Ústavní xxxx posuzoval, zda xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx neodůvodněným projevem xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx jde o xxxxxxxxx snahu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nikoli o xxxxxxxxxxxx rozlišování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediscích. Xxxxxxxxx libovůle xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx nelze uplatnit xxxxxxxx privilegium xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x objektivní xxxxxxxx. X postulátu rovnosti xxxx xxxxxxxxx -xxx xxx xxxx výše xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všech xx všemi, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
36. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxx xx xxxx xxxxxxxx shrnuto - x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxx pasáže xxxxxx č. 237/2004 Xx.) xxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx kompenzovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx z přidané xxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cen v xxxxxxxx nové xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. příspěvku. Tento xxxxxxxxx přitom nebyl xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx již zpravidla xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx přiznal xxxxxxxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
37. Xx zřetelem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx (xxxx. shora) xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nikoliv xxxx xxxxxxxx xxxxx stojící xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx - i když xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx.: xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxx vyplatit x xx xxxxxx), xxxx x ohledem xx xx, jaká xx xxxx důchodů xxxxxxxxxxxxx podle právní xxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice; poživatelů xxxxxx důchodů xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jednorázovou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x z podstaty xxxx samé xxx xxxxx, xxx připomnělo Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx výše xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx důchod; úrovní xxxxxx xxxx, které xxxxxxxx důchod x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx svou výší xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx zabývat xxxxxx.
38. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxx přesvědčení Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx každého státu xxxxxxxx, jaké xxxxxxxxxx xxxxxxx reagující xx xxxxxxxx příjmovou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx legitimní x provedený xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Ad xxxxxxxx vzato, v xxxxxxx vyhovění xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x jiných xxxxxx) důchodů žijícím xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xx xxxxxx mohly oprávněně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx skupiny xxxx, x to nejen xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx přijato xxxxxx xxxxxx.
39. Xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx namítaný xxxxxx xxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxx x čl. 17 Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx republikou o xxxxxxxxx zabezpečení, neboť xxxx smlouva xx xxxxxx xxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx příspěvek xxx, xxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mj., xx jde o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx, xxx xx vyplývá x xx. 6 Xxxxxxxx x. 1408/1971 XXX. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohledně nesouladu xxxx xxxxxx úpravy x tímto xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxxx x x xxxxxxx cizích, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 237/2004 Xx. xxxx vázána xx pobyt xxxx xx xxxxxx příslušnost, xxx na xxxxxxxx xxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, nelze přehlédnout, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx referenčním kritériem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxx pro Ústavní xxxx xxxx.
40. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx, xx sama xxxx xxxxxxxxx částky, xxxx 1 000 Xx (xxx 40 Euro), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, natolik neodůvodněnou xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx státnímu xxxxxxxx x zanedbatelnou xxxxxx nejde. Xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx považovat x xxxxxx hospodaření x finančními xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
41. Xxxxx Ústavní xxxx xxxxx zamítl.
42. Ústavní soud xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x proto se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx upustil.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 10/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.1.2010.
Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.