Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.03.2005.


Nález ÚS ze dne 19.1.2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §20 odst. 4, 5 a 6 a v odstavci 7 slov "na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a", případně celého ustanovení §20 zákona č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
86/2005 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V. VI.
86
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem Xxxxx republiky
Ústavní xxxx xxxxxxx xxx 19. xxxxx 2005 x xxxxx xx xxxxxxx JUDr. Stanislav Xxxxx, XXXx. František Xxxxxx, XXXx. Xxxxx Xüxxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxxäxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxx, XXXx. Dagmar Xxxxxxxxxx, XXXx. Jiří Xxxxx, JUDr. Xxx Xxxxx, XXXx. Xxxx Xxxxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, XXXx. Miloslav Xxxxxxx, XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx a XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx nezávislých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4, 5 x 6 x x xxxxxxxx 7 xxxx "xx mandát xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx 900 000 Xx x", xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxx č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ústavní xxxxxxxxx xxxxx jinému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 143/133437/2002 xx xxx 9.12.2002
xxxxx:
1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1, 2, 3, 5, 7 xx 11 zákona x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx odmítá.
2. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4 a xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 xxxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx.
Odůvodnění
I.
Ústavní stížností xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx čl. 22 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod (xxxx jen "Listina") x čl. 5 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") domáhá, xxx Ústavní xxxx xxxxx nález, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat x xxxxxxxxxx jeho práva xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx č. 424/1991 Sb.") xx xxxx 200&xxxx;000 Xx xx každých xxxxxxxxxx 0,1 % xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.
Xx své ústavní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konstatoval, xx jako politické xxxxx získal ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2002 xxxxxx 2,78 % xxxxxxxx xxxxx. Xxx 20.11.2002 xxxxx xxxxx žádost Ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb., xxxxx ji xxxx xxxxxxxx x. x. 143/133437/2002 xx dne 9.12.2002 xxxxxxx s xxxxxxxx na xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxxxxxxx hnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxx zásah xxxxxx xxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx základní xxxxx; xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ústavní xxxxxxxxx x obecných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na údajně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 243/1999 Sb. (xx. zn. Xx. XX 30/98, Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxx 16, nález x. 137).
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx hranice xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 3 % xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx politickým xxxxxxx (xxxx-xx dále uváděn xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného), xxx' zároveň uvedl, xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx příspěvku xx přiměřená. Považuje xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně, ale xxxx již vyplácen xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, krajských xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx-Xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxx xx. xxxxx, xx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxx XX-XXX x xxxxxxx x KDU-ČSL 14,41 % hlasů x 9 xxxxxxx, xx xxxxxxx do Senátu xxxx xxxxxxx XX-XXX xxxxxx xxxxxx, zatímco xxxxxxxxxxx mandáty xxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx US-DEU 617 xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, zatímco navrhovatel 3&xxxx;131 xxxxxxx. V xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx US-DEU xxxxxxx na stálém xxxxxxxxx 10 milionů Xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2003 činí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 6&xxxx;300&xxxx;000 Xx x x US-DEU 42 xxxxxxx Xx, xxx xx xxxxx jeho xxxxxx x hrubém xxxxxxxx k volebním xxxxxxxxx. Navrhovatel neskrývá, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku v xxxxxx 200&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx 0,1 % hlasů výrazně xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxx (xxxxx xxxxxx 5,6 xxxxxxx Xx xxxxx za xxxxxxxxx 2,78 % xxxxx xx blíží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6,3 xxxxxxx Xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 mandáty xxxxxxxx x xx 18 xxxxxxx členů zastupitelstev xxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx prý xxxxx x změnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příliš xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřiměřeně málo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx (neparlamentním) xxxxxxx x xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - x souladu x §74 zákona x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále jen "xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx") - svoji xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Sb., konkrétně xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4, 5 a 6 x xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx "xx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 900&xxxx;000 Xx a". Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §20 předmětného xxxxxx; xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx širokého petitu "xxxx pro Ústavní xxxx xxxxxxxx prostor, xxx xxxxx xxx xxxxx zrušil xxx' xxxxxxxxxx ustanovení §20 xxxx celou xxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx" x "věří, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí", xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx stran x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx finančně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mandáty xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje.
Navrhovatel xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neústavnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tvrzeních, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx. xx výši 900 000 Xx) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hranici xxx xxxxx xx xxxxxxxxx "xx xxxxx" ve xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx podle §85 xxxxxx x. 247/1995 Xx.. x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Ústavního xxxxx č. 243/1999 Sb., č. 64/2001 Sb. x č. 98/2001 Sb.).
2. Xxxxxx xxxxxxx 3 % pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxx stálého xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x 6 xxxxxx x. 424/1991 Xx. xx xxxxx xxxxxx navrhovatele neodůvodněně xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx považuje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx moc xxxx xxxxxx obě xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2,9 % xxxxx, xxx xxxxxxxx by xxxx Xxxxx x získala xxxxxxxx xxxxx mandátů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, by xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx neměla. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pak xxxxxxxxx xx státu xxxxx žádnou xxxxxxx x přitom xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxx působící xxxxxxxxxx, xxx' x xxxxxxxxxxxx volbách neúspěšně, xxxx. x xxxxxx, xxx vidí xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx úspěchy (xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedeny xx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxx, Demokratická xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx xx harmonický xxxxxx xxxx x xxxx aj.). Těmto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx, xxxxx jim svými xxxxxxxxx sám způsobuje, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx x povinného auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx problematiky xxxxxxxxxx x pouhém xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx", xxxxx xx zajistila xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx stranám bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx navrhovatele je xxxxxxxxxxxx také podmiňování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Strana, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx krajů, xxx nemá xxxxxxx xxxxxxxx ani senátora, xxx xx příspěvek xx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxx (pozn.: ačkoliv xxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx stranám, xxxxx xxxxxxx poslance xx xxxxxxxx xxxxxx, vyplácí).
4. Xxxxxxxxxxx konečně protestuje x xxxxx tomu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx (100 Kč xx hlas), resp. xxxx xxx při xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxxx xx xxxxx získané xxx xxxxxxx do Xxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí. Xxx xxxx xxxx xxxxxxx zvýhodněny strany xxxxxxx ve volbách xx Poslanecké sněmovny, xxxxxxx xxxxxx nové xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx státních příspěvků xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx tyto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx; státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx xxx v xxxx 2003 xxxxxxxxxx 95 %, zatímco xxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxx činí xxx 4,6 %. Strany xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, "x to xx situace, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx strany ... způsobily, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státech xxxxxxxxxx xx ... xxxxxxxxxxx prospěšnou xxxxxxx ..., xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx navrhovateli xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxx na xxxxx xx xxxxxxx soutěži x potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti; xxxxxxxxxxx nenalézá xxxxx xxxxx xxx to, xxx x ta xxxxxxxxxxxxx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxx každoročně xx svou činnost xxxx 100 milionů Xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x k zablokování xxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx za neústavní xxxx xxxxxxxxx §20 xxxx. 8 xxxxxx x. 424/1991 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na mandát xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zákonodárce xxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxx, přecházel x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx stranické příslušnosti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxx, sloučením stran. Xxxxxxx úprava, postihující xx xxxxxxxxx strany xxxx hnutí, které xx rozhodly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, omezuje xxxx svobodnou soutěž xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsáhlou argumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhem, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran a xxxxx, má-li být x xxxxxxx s čl. 5 Ústavy x čl. 22 Xxxxxxx. Tomu xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx systém, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx získané xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zastupitelstev xxxxx x zastupitelstev xxxx xxxxxxx strany, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx volební xxxxxxx, xx. získají xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx navrhuje 0,5 xx 1 % xxxxx, pro Xxxxx 4 - 6 % hlasů v xxxxx volebním xxxxxx); xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xx výsledek) xxxxxxxxx xxxx význam xxxx organizovaná xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx xx xxxxx zastupitelských xxxxx alespoň x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Celkový xxxxxx xxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxx xxxxxxx by pak xxxxx překračovat 100 xx 150 xxxxxxx Xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx 20 xxxxxxx Xx xxxx xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx politické xxxxxx xxx xxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxx.
II.
Xxxxxxxxx 1. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.5.2003 sp. zn. X. OS 59/03 xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx přerušeno x xxxxx xx xxxxxxx shora uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 424/1991 Xx., popř. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. a) Xxxxxx České xxxxxxxxx.
XXX.
Ústavní xxxx xxxxxx xxxxx xx zahájení řízení x souladu x xxxxxxxxxxx §69 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.
Xx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx PhDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, je x xxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §20 xxxx. 4 xx 6 xxxxxx č. 424/1991 Xx. xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve svobodě xxxxxxx, x právu xx shromažďování x xxxxxxx by xxxxxxx xxxx v rozporu x čl. 22 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx bodu návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (900&xxxx;000 Xx) Poslanecká sněmovna xxxxxx, že bylo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxx novelizací zákona č. 424/1991 Sb., xxxxxxxxxx zákonem č. 170/2001 Sb., činila xxxx xxxxxxxxx 1 000 000 Xx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na nález Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 98/2001 Sb. Byla-li xxx x xxxx 1991 xxxxxxxxx výše xxxxxx příspěvku na 500&xxxx;000 Xx, xxxx x xxxxxxxx 12 xxx současná výše xxxxxxxxx ničím, xx xx porušovalo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nepřiměřené. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ustanovení §20 xxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx postaveny v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x občanskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sdružování xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx však x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zrušení uvedeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx novelizace xxxxxx; xxx xx xxx jen xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx "xxxxxx znovu zohledněno xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx státě díky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prakticky xxxxxx, x jsou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx opakovaně, xxxxxxxxx". Xxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx zabezpečena, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx neschopnost xxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxx nahradit. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran je xxx x právním xxxx potřebná x xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by se xxx reálného vlivu xx politický xxxxx x České republice xxxxxxxxxx primárně x xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvků. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx celý xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Sdružení xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx zjednodušené xxxx - která x čl. 22 Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx vyjádření, podepsaném xxxx xxxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxxxx Pithartem, xxxxxxx xxxxx, xx xxx předmětné xxxxxx x návrhu xx xxxxxxx §20 xxxxxx x. 424/1991 Xx. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhu xxxxxx č. 170/2001 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx České republiky, xxxxxx Slovenské republiky x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčtovacího xxxxx v převoditelných xxxxxxx a vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxx saldo v xxxxxxxxxxxxxx rublech ve xxxxxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 407/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx náhradu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx suchem v xxxx 2000, x x změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů; návrh xx. xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jako xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 98/2001 Sb., x xxxx Xxxxxxx xxxx zrušil xxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4 a 7 xxxxxx č. 424/1991 Sb. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx x návrhu zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx zákona č. 424/1991 Sb. xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx proto xxxxxxxxx vrátit xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx platnost xxxxxxxx novely xxxxx xx xxxx do xxxxx roku 2001. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor x xxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, se znalostí xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxx novelu úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxx upraveného x §85 xxxxxx x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxx, xxxxxxx xxx návrh xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxx hospodářství, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx - však naopak xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státního dluhopisového xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx soudu.
Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xx Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx stručně uvedeno, xx napadený xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx xxxxx neporušuje; x úspěchu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx především xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotýkají okruhu xxxxxx úpravy, která xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
XX.
Ústavní xxxx xxxx x xxxx řadě zkoumá, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx na xxxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx případě je x xxxxxxxx návrhu xxxxxx, xx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nejen xx xxxxxxxxxxx, ale x xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 zákona x. 424/1991 Sb., xxx xx v odůvodnění xxxxxx (nikoli x xxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxx úpravě xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxx obsáhlého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jednání (xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx písemné). X xxxxxxxxxx přípisu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 9.12.2002 x. x. 143/133437/2002 však xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhovateli xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx ustanovení §20 odst. 4 x 6 xxxxxx x. 424/1991 Sb., xxx váže nárok xx stálý xxxxxxxxx xxx stranám, které xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. §20 xxxx. 1 až 3, 5, 7 až 11, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ohledně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx - xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx - návrh xx zrušení zákona (§74 zákona x Xxxxxxxx xxxxx). Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxx odmítnout xxxx xxxxx podaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [§43 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x Ústavním xxxxx], xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxxxxxxx xxxxxx.
V.
Xxxxxxx xxxx xx xxxx x souladu x §68 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xx xxxx zákona č. 424/1991 Sb. (x xxxxxxxx xxxxx), Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx, zda xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx kompetence a xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx přezkoumávat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a dodržení xxxxxxxxxxx pravomoci (srov. xxxx. xxxxx xx. xx. XX. XX 9/99, Xxxxxx nálezů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, svazek 16, xxxxx. x. 135, xxx. 14; xxxxxxxx xxx č. 289/1999 Sb.). X xxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x. 424/1991 Xx., xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §20.
Xxxxxxx se x zákon č. 117/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Xx., x xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 122/1993 Xx., x mění zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zavedena 3% xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx x příslušných xxxxxxxxxx tisků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a údajů x průběhu xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx 29.4.1994. Xx podpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxx 37 xxx xxxxxx 117/1994 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx byl xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
VI.
Xxxxxxx xxxx se xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu. Xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nutno xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 25/96 (Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 7, xxxxx x. 37; xxxxxxxx pod č. 88/1997 Sb.), x němž byla xxxxxxxxxx ústavnost xxx. xxxxxxxxx klauzule pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxx vymezil základní xxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: "z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx demokracie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebního xxxxxxxxxx xxxxxx určité integrační xxxxxxx tam, kde xxx to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx politických xxxxx, x bezbřehému, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.". Xxx posuzování xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx přitom xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx substanci xxxxx. Xxxx xx také xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tomu, aby xx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx vlády. X xxx omezovací xxxxxxxx xxxxx tedy zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx cíli.".
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 42/2000 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx 21, xxxxx x. 16; xxxxxxxx xxx č. 64/2001 Sb.).
Základním xxxxxx demokratického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx nových xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zakládání politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx x dobrovolný vznik x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 5 Xxxxxx, čl. 20 Xxxxxxx, xxxxx č. 424/1991 Sb.). Reálnost, xx. nikoli xxxxxx xxxxxxxxxx, otevřenosti pluralitního xxxxxxxxxxx systému je xxx, kromě jiného, xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxx.
Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx řada xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/94 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 4, xxxxx č. 62; xxxxxxxx pod č. 296/1995 Sb.) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx dle xxx x xxxxxxxx xxxxxxx není obsažena xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státem, "xx xxxx xxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ... finanční xxxxxxx politických xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx respektující xxxxxxxxx xxxxxxx čl. 20 xxxx. 4 Listiny, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx státu.".
Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx: principu xxxxxxxxx x xxxxxxxx reprezentativnosti (xxxx xxx zformulován x xxxxxx sp, xx. XX. XX 3/96 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, svazek 5, xxxxx x. 39; xxxxxxxx xxx č. 161/1996 Sb.): "Xxxxxxx reprezentativnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx struktury xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obsahuje xxxx x xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx), xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx."]. V xxxxxx xx. zn. Xx. XX 30/98 Xxxxxxx xxxx xxxxxx podmínku xxxxxxxx nejméně 3 % x celkového xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x principu pluralismu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxx "vážnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx", xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx. xx. XX. XX 42/2000.
X xxxxxx xx. xx. PI. ÚS 53/2000 (Sbírka nálezů x usnesení Ústavního xxxxx, xxxxxx 21, xxxxx x. 36; xxxxxxxx xxx č. 98/2001 Sb.) xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxxx části platného xxxxx §20 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx stranách, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx strana, která xxx získala xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s ústavním xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) dosažením xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx politického xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nižší xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nálezem Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxx hranice xxxxxxxxx klauzule. Jelikož xxxxxxx 3 % x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ale xxxx xxxx ani x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Rozpor xxxxxxxxxx §20 odst. 4 x 6 xxxxxx č. 424/1991 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx hranice 3 % ve xxxxxxx xx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx platných xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx mínění xxxxxxxxxxxx xxx xxxx neodůvodněnou xxxx, jakož i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stálého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dvou komor - Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše minimální xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politického systému - xxxx xxxxxxx xxxx tedy xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 4 zákona x. 424/1991 Xx.). Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§85 xxxxxx x. 247/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §65 xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxx xxxxxx, jenž xxx xxxxxxxx stálý příspěvek x xxxxxxxxx na xxxxxx (§20 zákona x. 424/1991 Xx.). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pak xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxx placení poslaneckých xxxxxx, xxxxxx parlamentním xxxxxx xxxxx, bezplatného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.
Smyslem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxxx je podporovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx participovat xx pluralitním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom rozdílné xxxxx, xx. podporují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx úhrady volebních xxxxxxx, xx umožnit xxxxxxxxxx stranám splňujícím xxxxxxxx "vážnosti úsilí xxxxxxxxxxx stran", xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" účast xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 30/98 xxxxxxx xxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx 1 %" x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x platné xxxxxx xxxxxx danou xxxxxxx xxxxxx 1,5 %. Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx úkoly politických xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx (§20 xxxx. 5 xxxxxx x. 424/1991 Sb.), xx. xxxxxx toliko xx xxxxxxxxx strany parlamentní.
Xxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx. X uvedeného xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stanovena xxxx uzavírací klauzule xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx lze xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 % xx xxxxxxx získaných platných xxxxx, tedy hranici x 40 % xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx garantování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx a xxxxxx volebních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výše.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx vysloveném x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 53/2000. Xxxx x xxx xxxxxxxxxxx: "Není-li respektována xxxxx soutěž xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx-xx xxxxx xxxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx či horším xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je charakterizována xxxxx svobodnou soutěží xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.". Xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxx, zajištění xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, "xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx. zn. XX. ÚS 3/96, xx. zn. PI. XX 42/2000), jakož x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx (xx. zn. Xx. ÚS 53/2000).
Xxxxxxx xxxx ve xxxxx rozhodnutích naznačil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podílu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (xx. xx. Xx. XX 26/94). X xxxxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 53/2000 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výši finanční xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stran xx xxxxx (čl. 20 xxxx. 4 Listiny).
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx rozhodování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vázán x ve xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. rozhodnutí xx xxxx xx. xx. Xx. XX 16/94, xx. zn. Xx. XX 8/95, xx. xx. XX. XX 5/01, xx. xx. Xx. ÚS 7/03 - Sbírka nálezů x xxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxx 2, xxx. x. 14; xxxxxx 4, xxxxx x. 83, xxxxxxxx xxx č. 29/1996 Sb.; svazek 24, xxxxx x. 149, xxxxxxxx xxx č. 410/2001 Sb.; xxxxx xx xxxxxx 34, xxxxxxxx xxx pod č. 512/2004 Sb.). X uvedeného důvodu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx oprávněn xxxxxxx xx xxxxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx, xxx apelovat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx akceptace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/94 x xx. xx. Pl. ÚS 53/2000.
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stálého xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neřeší, xxx xxxxxx rozšiřuje xxxxx adresátů tohoto xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nárůst státního xxxxxx xx financování xxxxxxxxxxx stran, tedy xxxxx x xxx xxxxx, s xxxx xx Xxxxxxx xxxx x předchozí judikatuře xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x občanské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx strany xxxxxx, na základě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozpornou xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxxxx účelem.
Xxxxxxx pořádek Xxxxx xxxxxxxxx ani její xxxxxx xxx neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxx definici xxxxxxxxx strany (politického xxxxx). Ústavní povahu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vyvodit z xxxx celkové ústavní x obecně xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx strany xxxx klíčovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politického xxxxxxx, xxxx funkci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, diferencovaných xxxxx. Xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x krajů (čl. 5 Xxxxxx, čl. 20 odst. 2 a čl. 22 Xxxxxxx, zákon č. 247/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 491/2001 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů). X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx český xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx spojuje x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxx sborů.
Dle xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x neparticipují xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx procesu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vládu x xxxxxxxxx xx nedůvěru, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx od výsledků xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx, xxxx. potencionální participace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxx vrcholného xxxxxx xxxx výkonné - xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx výsledků xxxxx xx obecních, xxxx. xxxxxxxxx zastupitelstev, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politického xxxxxxxx.
Pro xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonnou xxxxxx 3% xxxxxxx xx xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx při přiznání xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §20 odst. 4 x 6 zákona x. 424/1991 Xx., xx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 Xxxxxx x čl. 20 xxxx. 2 x čl. 22 Xxxxxxx, pročež xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.
Odlišná xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaujali k xxxxxxxxxx pléna xxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Duchoň, XXXx. Xxxxx Xüxxxxx x XXXx. Eliška Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 86/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.3.2005.
Ke dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.