Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0705 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/705 ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadovaný počet dílčích vzorků a pracovní charakteristiky některých metod analýzy R P
32020R0405 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/405 ze dne 16. března 2020, kterým se stanoví opatření pro zprávy o kvalitě, které mají být předány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, a jejich obsah R P
32019R0280 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/280 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (Text s významem pro EHP) R P
32018R1874 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1874 ze dne 29. listopadu 2018 o údajích, které mají být předkládány za rok 2020 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis (Text s významem pro EHP) R P
32014R0887 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 887/2014 ze dne 14. srpna 2014 o technickém formátu pro předávání evropských statistik o vinicích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 (Text s významem pro EHP) R P
32014R0378 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 378/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2008, pokud jde o finanční rámec na období 2014–2018 (Text s významem pro EHP) R P
32013R0592 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 592/2013 ze dne 21. června 2013 o technickém formátu pro předávání evropských statistik trvalých kultur podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 (Text s významem pro EHP) R P
32011R1337 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES (Text s významem pro EHP) R P
32010R1053 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1053/2010 ze dne 18. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 494/98, pokud jde o správní sankce v případech neprokázání totožnosti zvířete (Text s významem pro EHP) R P
32010R1034 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1034/2010 ze dne 15. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2003, pokud jde o kontroly týkající se požadavků na identifikaci a evidenci skotu (Text s významem pro EHP) R P
32010R1034R(01) Oprava nařízení Komise (EU) č. 1034/2010 ze dne 15. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2003, pokud jde o kontroly týkající se požadavků na identifikaci a evidenci skotu ( Úřední věstník Evropské unie L 298 ze dne 16. listopadu 2010 ) R P
32010R1033 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1033/2010 ze dne 15. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1505/2006, pokud jde o výroční zprávy členských států o výsledcích kontrol provedených v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz (Text s významem pro EHP) R P
32010R0605 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie R P
32010R0258 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES (Text s významem pro EHP) R P
32010R0108 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 108/2010 ze dne 8. února 2010 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) R P
32009R1200 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1200/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o koeficienty pro velké dobytčí jednotky a definice ukazatelů (Text s významem pro EHP) R P
32009R1152 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES (Text s významem pro EHP) R P
32009R1151 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1151/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem a zrušuje rozhodnutí 2008/433/ES (Text s významem pro EHP) R P
32009R0759 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 759/2009 ze dne 19. srpna 2009, kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz (Text s významem pro EHP) R P
32009R0669 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Text s významem pro EHP) R P