Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0624 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/624 ze dne 12. dubna 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou mezi Evropským hospodářským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu, pokud jde o změny dodatků I a III uvedené úmluvy R P
32012R1180 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1180/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
32012R1159 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1159/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31987R3443 Nařízení Rady (EHS) č. 3443/87 ze dne 19. října 1987 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o změně Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o uplatňování pravidel tranzitu Společenství a o uplatňování rozhodnutí Smíšeného výboru EHS–Švýcarsko "Tranzit Společenství" č. 1/87, kterým se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o uplatňování pravidel tranzitu Společenství a dodatky k této dohodě R P
31987D0415 Rozhodnutí Rady ze dne 15. června 1987 o uzavření Úmluvy mezi Evropským společenstvím, Rakouskou republikou, Finskou republikou, Islandskou republikou, Norským královstvím, Švédským královstvím a Švýcarskou konfederací o společném tranzitním režimu (87/415/EHS) R P
31985R3399 Nařízení Komise (EHS) č. 3399/85 ze dne 28. listopadu 1985, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska upravují některá nařízení z oblasti celnictví R P
31981R1492 Nařízení Rady (EHS) č. 1492/81 ze dne 19. května 1981 o uzavření Dohody týkající se řeckého znění Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Rakouskou republikou o rozšíření působnosti pravidel tranzitu Společenství R P